Dosje javnega naročila 000441/2019
Naročnik: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve tiskanja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.120.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000441/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.01.2019
JN000441/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.03.2019
JN000441/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.04.2021
JN000441/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.04.2021
JN000441/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 30.04.2021
JN000441/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 30.04.2021
JN000441/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 30.04.2021
JN000441/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 30.04.2021
JN000441/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 30.04.2021
JN000441/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 30.04.2021
JN000441/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 30.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000441/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Pot na Fužine 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tanja Vergles
mao@mao.si
+386 15484270
+386 15400344

Internetni naslovi
http://www.mao.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/293892/JN_Storitve_tiskanja.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6781
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve tiskanja
Referenčna številka dokumenta: JN 5/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79800000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa »Storitve tiskanja« je storitev tiskanja za potrebe naročnika v obdobju treh (3) let od sklenitve okvirnega sporazuma.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa »Storitve tiskanja« je storitev tiskanja za potrebe naročnika v obdobju treh (3) let od sklenitve okvirnega sporazuma.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je naročnik določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.02.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.02.2019   09:30
Kraj: Informacijski sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.02.2019   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.01.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.02.2019   10:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali si lahko ogledamo vaše vzorce tiskovin?
Kdaj?
Hvala

ODGOVOR

Informativni ogled vzorcev tiskovin je možen na sedežu naročnika (Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana), in sicer v tajništvu naročnika vsak delovnik med 09:00 in 15:00 uro. Naročnik pojasnjuje, da tiskovine, ki bodo dane na vpogled niso nujno tiskovine, ki jih bo naročil v okviru postopka javnega naročanja, saj bo naročal le tiskovine, ki jih bo potreboval.


Datum objave: 04.02.2019   13:20
VPRAŠANJE
Spoštovani, v točki 10.2.3. razpisne dokumentacije - Ekonomski in finančni položaj navajate pogoj, da gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov ter da potrdilo oz. obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev dokazil. Zanima nas ali lahko oddamo ponudbo brez tega dokazila in ga predložimo naknadno po roku za oddajo ponudbe na vaš poziv (dokazilo na poziv omenjate pod točko 15.2. v zadnjem okvirčku razpisne dokumentacije) ? Le tako namreč bi lahko izkazali stanje, da računi niso bili blokirani do 11.2.2019 in še 6 mesecev pred tem datumom. Potrdila namreč vedno izkazujejo stanje za nazaj, ne morejo ga izkazati za naprej. Če torej naročimo potrdila pred oddajo in jih k ponudbi predložimo, bodo sicer zadostila pogoju, da niso starejša od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev dokazil, ne bodo pa izkazovala stanja do 11.2.2019 in 6 mesecev nazaj, temveč do dneva, ko jih naročimo.

ODGOVOR
Vsa dokazila (razen dokazil v delu meril) ponudniki lahko predložijo po roku za prejem ponudb. Pri dokazilu glede eknomske in finančne sposobnosti morajo ponudniki paziti na ustrezno veljavnost dokazila, tako da to izkazuje, da gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov.Datum objave: 04.02.2019   13:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Reference:
ali je dopustno večje število referenc za istega naročnika: tisk ob različnih dogodkih - projektih v zadnjih 3 letih?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Skladno z razpisno dokumentacijo mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih treh letih izvedel najmanj 10 tiskarskih storitev, pri čemer je vrednost posamezne storitve znašala najmanj 5.000 EUR brez DDV. Glede na to, da se za posamezno tiskarsko storitev šteje:
- Natisnjeni artikli, ki se naročniku storitve dobavijo kot enkratna dobava;
- Tiskovine za posamezno prireditev ali dogodek, natisnjene v kratkem časovnem obdobju (npr. mape, vabila, kuverte, dopisni papir, letaki, plakati, natisnjeni v nekaj dneh oziroma v krajšem časovnem obdobju za določeno razstavo, sejem ali drugo podobno prireditev),
bo naročnik kot ustrezno štel storitev tiskanja tiskovin za posamezen dogodek (projekt), pri čemer je vrednost tiskovin za posamezen dogodek znašala najmanj 5.000 EUR brez DDV.
Datum objave: 06.02.2019   14:50
VPRAŠANJE
Če gre za tiskarske storitve za enkraten dogodek in so tiskovine za ta dogodek opravljene v obdobju 1 meseca, ali bo referenca veljavna?

ODGOVOR
Da, taka referenca bo štela za 1 tiskarsko storitev, pod pogojem, da je vrednost storitve za ta dogodek znašala najmanj 5.000 EUR brez DDV.Datum objave: 06.02.2019   14:51
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali pod omenjeni okvirni sporazum štejete tudi ostale tiskovine, ki niso navedene v povpraševanju, digitalni tisk, tisk na propagandni material, plakati...

ODGOVOR
Predmet javnega naročila so vse storitve tiskanja, ki bi jih naročnik potreboval v času trajanja okvirnega sporazuma. TIskovine, ki so navedene v razpisni dokumentaciji so le okvirne tiskovine, ki naj služijo ponudnikom pri pripravi prijave, ne predstavljajo pa že tiskovin, ki jih bo naročnik naročil. Iz tega razloga so podatki o tehničnih karakteristikah posamezne tiskovine lahko tudi pomanjkljivi, saj ne predstavljajo že končnega naročila.Datum objave: 06.02.2019   14:53
Naročnik pojasnjuje, da pri predmetnem javnem naročilu ni zahtevan ESPD obrazec, ampak ponudniki predložijo Lastno izjavo na Prilogi št. 5.

Datum objave: 06.02.2019   14:54
VPRAŠANJE
V delu 10.2.4. navajate pogoje za tehnično in strokovno sposobnost. Kot referenca se šteje tiskovina za posamezno prireditev ali dogodek, natisnjena v nekaj dneh oz. krajšem časovnem obdobju. Kako interpretirate "kratko časovno obdobje"? Če je natisnjena v roku 1 meseca, ali to še zadosti pogojem ?

ODGOVOR
Krajše časovno obdobje je obdobje 1 meseca. Vse storitve za posamezen dogodek, ki so izvedene v roku 1 meseca štejejo za eno storitev tiskanja.