Dosje javnega naročila 000514/2019
Naročnik: GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana
Blago: JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE: JN-021/2019
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 543.999,67 EUR

JN000514/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.01.2019
JN000514/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.03.2019
JN000514/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.04.2019
JN000514/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000514/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 023-049568
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA
Vojkova cesta 19
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Primož Grom
gbl@gb.ljubljana.si
+386 12342000
+386 12342040

Internetni naslovi
http://www.gasilskabrigadaljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://www.s-procurement.si/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE: JN-021/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema dobavo enega novega gasilskega vozila za gašenje in reševanje.

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu »Tehnične specifikacije vozila«, ki je priloga te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.03.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.03.2019   12:10
Kraj: Ponudniki morajo ponudbe pripraviti in oddati v okviru informacijskega sistema »S-Procurement« na spletnem naslovu http://www.s-procurement.si/.
Ponudnik se mora pred začetkom priprave ponudbe registrirati v informacijskem sistemu »S-Procurement« na spletnem naslovu http://www.s-procurement.si/, v kolikor je že registriran, pa se prijavi.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«. Rok odpiranja ponudb je določen v informacijskem sistemu »S-Procurement«.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.02.2019   12:00

Dodatne informacije:
Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila posredujejo naročniku preko funkcionalnosti »Pojasnila« v informacijskem sistemu »S-Procurement« dostopnem preko spletnega naslova http://www.s-procurement.si/, pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.

Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do roka določenega v informacijskem sistemu »S-Procurement«.

Naročnik bo na prejete zahteve za pojasnila odgovoril v okviru funkcionalnosti »Pojasnila« informacijskega sistema »S-Procurement«. Podana pojasnila bodo na voljo vsem ponudnikom, ki bo potrdili interes za oddajo predmetnega javnega naročila.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA
Vojkova cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.01.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.02.2019   06:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

v tehničnih specifikacijah imate napisano:

točka 1: - skupna teža: do 15.000 kg (s posadko 6 gasilcev)
točka 3: nadgradnja: Posadka vozila 1 + 7 (2 + 2 + 4) = 8 gasilcev

kaj je pravilno.

lep pozdrav

ODGOVOR
Hvala za opozorilo.
Pravilen tekst v Tehničnih specifikacijah, točka 1., Splošni podatki, zadnja alineja, se glasi:
- skupna teža: do 15.000 kg (s posadko 8 gasilcev)


Datum objave: 22.02.2019   12:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko namesto vlečne sklopke Rockinger G 145 ponudimo vlečno sklopko Rockinger TK 226 na podvozju?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!ODGOVOR:

Lahko.