Dosje javnega naročila 000616/2019
Naročnik: OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
Gradnje: Obnova mostu na Logu
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000616/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.02.2019
JN000616/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.02.2019
JN000616/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.03.2019

    JN000616/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264
SI
Bohinjska Bistrica
Slovenija
Občina Bohinj
obcina@bohinj.si
+386 45770100
+386 45721864

Internetni naslovi
http://obcina.bohinj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://obcina.bohinj.si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6970
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova mostu na Logu
Referenčna številka dokumenta: 430-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221110
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je je obnova mostu v vasi Log v Bohinju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Log v Bohinju
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je obnova mostu v vasi Log v Bohinju.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 06.05.2019
Konec: 31.07.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje roka za dokončanje del se podaljša v primeru:
- če se dela prekinejo na zahtevo naročnika ali po njihovi krivdi,
- če nastopijo vremenske razmere, ki onemogočajo kvalitetno izvajanje del,
- če nastopijo višje sile, ki so definirane v zakonskih določilih.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.02.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.02.2019   09:05
Kraj: Informacijski sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.02.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.02.2019   14:14
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da ESPD obrazec ni zahtevan.

ODGOVOR
Spoštovani!

ESPD obrazec ni zahtevan. Ponudnik mora izpolniti priložene obrazce in priložiti priloge, kjer so zahtevane.

Lep pozdrav!Datum objave: 14.02.2019   14:17
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji, 13. členu Vzorca pogodbe in Obrazcu št. 14 navajate, da mora izvajalec "NAJKASNEJE v roku 5 dni po podpisu pogodbe, naročniku izročili finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV) v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice ". Ker je za pridobitev garancije potreben daljši čas in lahko zanjo zaprosimo šele po obojestranskem podpisu pogodbe (hipotetično je lahko pogodba podpisana na petek ali celo med prazniki, kar pomeni, da mora biti 3. delovni dan že pri naročniku ?), vas lepo prosimo, da rok predložitve garancije za dobro izvedbo podaljšate vsaj na 10 dni.
Hvala za razumevanje!

ODGOVOR
Spoštovani!

Vašo pripombo smo upoštevali, zato smo objavili popravek Obrazca št. 14. in popravek Obrazca št. 17 - vzorec pogodbe, v določilih ki se nanašajo na rok izročitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Popravki so dosegljivi na spletni strani naročnika na povezavi https://obcina.bohinj.si/razpis/174500 datoteka Popravek 14022019.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2019   14:19
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji navajate, da mora ponudnik razpolagati z odgovornim vodjem del - vodjo gradnje, ki ima visokošolsko (vsaj na ravni prve stopnje) strokovno izobrazbo s področja gradbeništva Prosimo za jasen odgovor, kakšna raven izobrazbe je to?

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik skladno s četrtim odstavkom 14. člena in prvim odstavkom 120. člena Gradbenega zakona spreminja pogoj 2 (tehnična in strokovna sposobnost) naveden v navodilih razpisne dokumentacije glede zahtev za vodjo del.
Popravek bo naročnik objavil na svoji spletni strani na povezavi https://obcina.bohinj.si/razpis/174500 datoteka Popravek 14022019.

Lep pozdrav.
Datum objave: 14.02.2019   14:20
VPRAŠANJE
Ali razumemo pravilno, da za ogovornega vodjo del - vodjo gradnje, referenčno potrdilo ni zahtevano?

ODGOVOR
Spoštovani!

Referenčno potrdilo za vodjo del je zahtevano. Naročnik je dopolnil razpisni obrazec št. 10 (Referenčna lista) in obrazec št. 11 (Referenčno potrdilo) za navedbo referenc odgovornega vodja del.
Popravek bo naročnik objavil na svoji spletni strani na povezavi https://obcina.bohinj.si/razpis/174500 datoteka Popravek 14022019

Lep pozdrav.
Datum objave: 14.02.2019   14:21
VPRAŠANJE
Za odpravo napak v garancijskem roku je zahtevana garancija z veljavnostjo 10 let - - ker je pridobitev tako dolge garancije praktično nemogoče, vas prosimo, da dovolite garancijo za krajši čas (max 5 let), z možnostjo podaljševanja.

ODGOVOR
Spoštovani!

Garancijsko dobo smo skrajšali na 5 let.
Popravki razpisne dokumentacije so dosegljivi na povezavi https://obcina.bohinj.si/razpis/174500 datoteka Popravek 14022019.

Lep pozdrav.
Datum objave: 14.02.2019   14:24
VPRAŠANJE
Naročnika lepo prosimo, da na že zastavljena vprašanja odgovori pred rokom za postavljanje vprašanj in tako omogoči ponudnikom, da v primeru kakršnihkoli nejasnosti še lahko postavijo vprašanje.

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik je v roku odgovoril na vsa do sedaj zastavljena vprašanja.

Lep pozdarv.


Datum objave: 15.02.2019   08:24
VPRAŠANJE
Naročnik je popravil Obrazec št. 11 Referenčno potrdilo, kar pomeni, da imamo ponudniki 5 delovnih dni časa za potrditev (v tako kratkem času od državnih institucij ni možno pridobiti potrjenih Referenčnih potrdil), zato prosimo, da naročnik za ponudnika dovoli predložitev potrjenih Referenčnih potrdil na prvotno objavljenih obrazcih (ki so že v potrjevanju), za odgovornega vodjo del pa dopusti predložitev Referenčnega potrdila na obrazcu iz drugega razpisa.

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik dopušča možnost predložitve potrdil za ponudnika na obrazcih in prvotno objavljene razpisne dokumentacije in predložitve potrdil za odgovornega vodjo del iz popravka razpisne dokumentacije. Prav tako dopušča možnost predložitve potrdil, ki po vsebini ustrezajo potrdilu iz razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.