Dosje javnega naročila 000477/2019
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Svetovanje pri razvoju novih funkcionalnosti informacijskega sistema PUND
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 136.640,00 EUR

JN000477/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.01.2019
JN000477/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.03.2019
JN000477/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.03.2019
JN000477/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000477/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
anita.mejac@sodisce.si
+386 13664267
+386 13664300

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/294345/PUND_svetovalec.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/294345/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6827
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Svetovanje pri razvoju novih funkcionalnosti informacijskega sistema PUND
Referenčna številka dokumenta: JN-EU-4/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72266000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Naročnik načrtuje nadgradnjo informacijskega sistema PUND s funkcionalnostmi, ki omogočajo elektronsko poslovanje, pri čemer bo potreboval zunanjega strokovnjaka za :
-načrtovanje izboljšav in oblikovanje predlogov za razvoj novih funkcionalnosti in s tem povezanih posodobitev informacijskega sistema;
-zastopanje interesov naročnika in izvajanje nadzora nad izvedbo razvojnih aktivnostih, testiranja in nameščanja programske opreme ipd. v vlogi neodvisnega strokovnjaka.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Trajanje naročila: 24 mesecev.
Pričetek izvedbe naročila: takoj po sklenitvi pogodbe.

Storitve se izvajajo na podlagi pisnih zahtevkov, ki jih oblikujeta naročnik in ponudnik, in v katerih so opredeljene naloge, predviden obseg storitev (število človek/dan) ter izvedbeni roki.

Delo bo potekalo v skladu z agilnimi metodologijami razvoja programske opreme v tesnem sodelovanju z razvijalci in projektno skupino naročnika.

Naročnik ocenjuje, da bo za izvedbo naročila v celotnem obdobju trajanja potrebnih 200 človek/dni. Enota človek/dan predstavlja 8 ur efektivnega dela (ena ura je 60 minut).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost kadra30

Cena – Ponder:
70
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor do izteka veljavnosti pogodbe predviden obseg storitev ne bo izveden v celoti, se stranki lahko dogovorita za ustrezno podaljšanje trajanja naročila, vendar najdlje do višine skupne vrednosti pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani organa upravljanja Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori št. 303-21/2016/21, z dne 21. 9. 2016.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.02.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.02.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.02.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.01.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.