Dosje javnega naročila 000683/2019
Naročnik: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana
Storitve: Revidiranje ločenih računovodskih izkazov SID banke in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine SID banka za poslovna leta 2019-2022
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 204.960,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000683/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.02.2019
JN000683/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.02.2019
JN000683/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.03.2019
JN000683/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.09.2019
JN000683/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN000683/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000683/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Sara Krajc
sara.krajc@sid.si
+386 12007271

Internetni naslovi
http://www.sid.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sid.si/Javna-narocila
ESPD: http://www.sid.si/Javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6842
I.4 Vrsta javnega naročnika
Banka
I.5 Glavna področja dejavnosti
Finančne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Revidiranje ločenih računovodskih izkazov SID banke in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine SID banka za poslovna leta 2019-2022
Referenčna številka dokumenta: JN100/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212500
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je revidiranje ločenih računovodskih izkazov SID banke in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine SID banka za poslovna leta 2019, 2020, 2021 in 2022.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je revidiranje ločenih računovodskih izkazov SID banke in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine SID banka za poslovna leta 2019, 2020, 2021 in 2022.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.02.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.02.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.02.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.02.2019   08:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas sledeče: pri referencah imamo sledeče stanje: kot revizijska družba zadoščamo in izpolnjujemo pogoje za prijavo na javni razpis. Člani revizijske ekipe pa vsak posamezno ne izpolnjujejo zahtevanih kriterijev. Ali zadošča. da družba izpolnjuje zahtevan kriterij ali morajo tudi vsi posamezni člani revizijske ekipe ustrezati kriterijem. Osebe, ki so takrat sodelovale na primerljivih projektih namreč niso več del nešega kolektiva.

Najlepša hvala in Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Naročnik je po prejemu vprašanja in ponovni preučitvi zahtev poglavja »15.2.7 Kadrovska sposobnost« sprejel odločitev, da umika zahtevo »Število opravljenih referenčnih revizij bančnih skupin na ozemlju Republike Slovenije« za vse zahtevane kadre, ostalih zahtev tega poglavja naročnik ne bo spreminjal.
Skladno z navedenim se v četrtem odstavku poglavja "15.2.7 Kadrovska sposobnost" črta besedilo »bančnih skupin«.
V ostalem ostaja vsebina dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila enaka in v veljavi.
Naročnik bo na portalu eNaročanje objavil obrazec EU14-SL »Popravek«.
Naročnik ne bo posebej pripravljal čistopisa spremenjene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.