Dosje javnega naročila 905225/2015
Naročnik: MJU 
Blago: Različna zdravila
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 32.573.210,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN5225/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.07.2015
JN6122/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.09.2015
JN6718/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.09.2015
JN411/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.01.2016
JN466/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.01.2016
JN885/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.02.2016
JN1600/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.03.2016
JN000552/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.04.2016
JN001317/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.05.2016
JN005642/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.09.2016
JN000127/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.01.2017
JN001094/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.02.2019
JN905225/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2019
JN905225/2015-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2019
JN905225/2015-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2019
JN905225/2015-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2019
JN905225/2015-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2019
JN905225/2015-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2019
JN905225/2015-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2019
JN905225/2015-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2019
JN905225/2015-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2019
JN905225/2015-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2019
JN905225/2015-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2019
JN905225/2015-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2019
JN905225/2015-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2019
JN905225/2015-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2019
JN001094/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.04.2019
JN001094/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2019
JN001094/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.05.2019
JN001094/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.05.2019
JN001094/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.05.2019
JN001094/2019-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.05.2019
JN001094/2019-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.05.2019
JN001094/2019-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.05.2019
JN001094/2019-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.06.2019
JN001094/2019-C11 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.06.2019
JN001094/2019-C12 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.06.2019
JN001094/2019-C13 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.07.2019
JN001094/2019-C14 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.07.2019
JN001094/2019-C15 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.07.2019
JN001094/2019-C16 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.07.2019
JN001094/2019-C17 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.07.2019
JN001094/2019-C18 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.07.2019
JN001094/2019-C19 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.07.2019
JN001094/2019-C20 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.07.2019
JN001094/2019-C21 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.07.2019
JN001094/2019-C22 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.08.2019
JN001094/2019-C23 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.08.2019
JN001094/2019-C24 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.08.2019
JN001094/2019-C25 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.09.2019
JN001094/2019-C26 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.09.2019
JN001094/2019-C27 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.09.2019
JN001094/2019-C28 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001094/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 041-092775

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.djn.mju.gov.si/

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Oblakova ulica 5
3000
SI
Celje
Slovenija
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.djn.mju.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup zdravil v skladu z razpisno dokumentacijo
Referenčna številka dokumenta: ODZDR-6/2015
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup zdravil v skladu z razpisno dokumentacijo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 119.294.380,42 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: A Zdravila za bolezni prebavil in presnove
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
A Zdravila za bolezni prebavil in presnove
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: B Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
B Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: C Zdravila za bolezni srca in ožilja
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
C Zdravila za bolezni srca in ožilja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: D Zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
D Zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: G Zdravila za bolezni secil in ožilja
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
G Zdravila za bolezni secil in ožilja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: H Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje- razen spolnih hormonov in insulinov
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
H Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje- razen spolnih hormonov in insulinov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: J Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
J Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: L Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
L Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: M Zdravila za bolezni mišicno-skeletnega sistema
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
M Zdravila za bolezni mišicno-skeletnega sistema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: N Zdravila z delovanjem na živcevje
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
N Zdravila z delovanjem na živcevje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: R Zdravila za bolezni dihal
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
R Zdravila za bolezni dihal
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: S Zdravila za bolezni cutil
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
S Zdravila za bolezni cutil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: P Antiparazitiki, insekticidi in repelenti
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
P Antiparazitiki, insekticidi in repelenti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: V Razna zdravila
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V Razna zdravila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN5225/2015
Številka obvestila v UL: 2015/S 148-272932
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 31.07.2015
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: A Zdravila za bolezni prebavil in presnove

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.07.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 6
Število prejetih ponudb MSP-jev: 6
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
APTA MEDICA INTERNACIONAL, družba za trženje farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov, d.o.o.
Likozarjeva ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 10.300.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 10.115.841,82 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: B Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.07.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 14
Število prejetih ponudb MSP-jev: 13
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOFI-AVENTIS, trženje in prodaja farmacevtskih izdelkov d.o.o.
Letališka cesta 29A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino
Šlajmerjeva ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
PROMED trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 4.225.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 4.131.829,90 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: C Zdravila za bolezni srca in ožilja

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.07.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 7
Število prejetih ponudb MSP-jev: 7
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
LENIS farmacevtika d.o.o.
Litostrojska cesta 52
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 910.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 905.178,92 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: D Zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.07.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 6.055.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 5.976.140,52 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 5

Številka sklopa: 5
Naslov: G Zdravila za bolezni secil in ožilja

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.07.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 7
Število prejetih ponudb MSP-jev: 7
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
APTA MEDICA INTERNACIONAL, družba za trženje farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov, d.o.o.
Likozarjeva ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 445.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 427.707,55 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 6

Številka sklopa: 6
Naslov: H Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje- razen spolnih hormonov in insulinov

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.07.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 7
Število prejetih ponudb MSP-jev: 7
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 849.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 824.028,32 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 7

Številka sklopa: 7
Naslov: J Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.07.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 11
Število prejetih ponudb MSP-jev: 10
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
APTA MEDICA INTERNACIONAL, družba za trženje farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov, d.o.o.
Likozarjeva ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino
Šlajmerjeva ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
PROMED trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 5.855.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 5.727.299,13 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 8

Številka sklopa: 8
Naslov: L Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.07.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 10
Število prejetih ponudb MSP-jev: 10
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
APTA MEDICA INTERNACIONAL, družba za trženje farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov, d.o.o.
Likozarjeva ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
ROCHE farmacevtska družba d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PROMED trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 59.500.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 58.341.586,76 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 9

Številka sklopa: 9
Naslov: M Zdravila za bolezni mišicno-skeletnega sistema

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.07.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 10
Število prejetih ponudb MSP-jev: 10
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PROMED trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 3.055.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 2.964.045,39 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 10

Številka sklopa: 10
Naslov: N Zdravila z delovanjem na živcevje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.07.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 12
Število prejetih ponudb MSP-jev: 12
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 7.467.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 7.249.567,32 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 11

Številka sklopa: 11
Naslov: R Zdravila za bolezni dihal

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.07.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 725.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 692.741,91 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 12

Številka sklopa: 12
Naslov: S Zdravila za bolezni cutil

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.07.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 19.500.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 19.040.488,82 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 13

Številka sklopa: 13
Naslov: P Antiparazitiki, insekticidi in repelenti

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.07.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 35.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 33.645,49 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 14

Številka sklopa: 14
Naslov: V Razna zdravila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.07.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 11
Število prejetih ponudb MSP-jev: 11
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 3.005.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 2.864.278,57 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
1. To skupno naročilo izvaja na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 43000-8/2015/5 z dne 5. 3. 2015 in Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 36/13, 41/14 in 96/14) Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun naročnikov
Splošna bolnišnica Celje
Center za zdravljenje bolezni otrok
Splošna bolnišnica Izola
Bolnišnica splošna bolnišnica Jesenice
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
Bolnišnica Golnik
Onkološki inštitut Ljubljana
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo
Univerzitetni klinični center Maribor
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Splošna bolnišnica Novo mesto
Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano bolnišnično nego
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca nova gorica
Bolnišnica Topolšica
Splošna bolnišnica Trbovlje
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Psihiatrična klinika Ljubljana
Psihiatrična bolnišnica Ormož p.o.
Psihiatrična bolnišnica Begunje
Javni zavod psihiatrična bolnišnica Vojnik
Splošna bolnišnica Brežice


Skupine predstavljajo vsebinske celote, narocilo pa se oddaja po posameznih sklopih oziroma postavkah, kot so opredeljen v obrazcu »predracun«, se pravi kot en sklop.

rubrika V.2.1 Datum sklenitve pogodbe: naveden je datum, sklenitve z dobaviteljem, ki je naveden kot prvi v rubriki V.2.3 objave. Datumi sklenitve krovnih okvirnih sporazumov po posameznih izvajalcih pa so navedeni v rubriki VI.3.

rubrika V.2.2 Informacije o ponudbah: navedeni so vsi ponudniki, ki so v skupini oddali ponudbo za katerikoli sklop v obrazcu Predračun.

Rubrika V.2.3: navedeni so dobavitelji, ki imajo v skupini sklenjen krovni okvirni sporazum za katerikoli sklop iz obrazca predračun v okviru skupine.

Datumi sklenitve krovnega okvirnega sporazuma po dobaviteljih:
Apta Medica d.o.o. 29.06.2017
Farmadent d.o.o. 3.07.2017
Gopharm d.o.o. 17.07.2017
Kemofarmacija d.d. 30.06.2017
Lenis farmacevtika d.o.o. 10.05.2018
Mark Medical d.o.o. 27.06.2017
Medias International d.o.o. 26.06.2017
Medis d.o.o. 20.06.2017
Promed d.o.o. 22.06.2017
Roche farmacevtska družba d.o.o. 21.06.2017
Salus d.o.o. 28.06.2017
SANOFI-AVENTIS d.o.o. 29.06.2017
Sanolabor d.d. 3.07.2017
Zavod RS za transfuzijsko medicino 20.06.2017VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.02.2019