Dosje javnega naročila 000588/2019
Naročnik: OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem
Storitve: Čiščenje občinskih prostorov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 52.665,54 EUR

JN000588/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.02.2019
JN000588/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2019
JN000588/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.04.2019
JN000588/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.04.2019

    JN000588/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
Gačnikova pot 5
2390
SI
Ravne na Koroškem
Slovenija
Marija Vrhovnik Čas
obcina@ravne.si
+386 28216000
+386 28216001

Internetni naslovi
http://www.ravne.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ravne.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6858
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Čiščenje občinskih prostorov
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
1. čiščenje poslovnih prostorov, ki se nahajajo na naslovu Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem z dobavo sanitarno - higienskega materiala in čistil;

2. čiščenje prostorov namenjenih za poroke, ki se nahajajo na Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika in pomivanje kozarcev na porokah;

3. čiščenje 1 prostora za seje ČS Dobja vas, ki se nahajajo na naslovu Dobja vas 122, Ravne na Koroškem, v izmeri 25 m2 10x na leto;

4. čiščenje javnega stranišča 2x (2 uri čiščenja) na dan na lokaciji Tržnice Ravne, ki obsega 1 pisoar, 1 školjko in 1 umivalnik skupaj površine 5 m2 z dobavo sanitarno higienskega materiala in čistil (storitev obsega tudi vsakodnevno zaklepanje prostora in odklepanje/zaklepanje ob praznikih oziroma dela prostih dnevih).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Občine Ravne na Koroškem
II.2.4 Opis javnega naročila
1. čiščenje poslovnih prostorov, ki se nahajajo na naslovu Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem z dobavo sanitarno - higienskega materiala in čistil;

2. čiščenje prostorov namenjenih za poroke, ki se nahajajo na Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika in pomivanje kozarcev na porokah;

3. čiščenje 1 prostora za seje ČS Dobja vas, ki se nahajajo na naslovu Dobja vas 122, Ravne na Koroškem, v izmeri 25 m2 10x na leto;

4. čiščenje javnega stranišča 2x (2 uri čiščenja) na dan na lokaciji Tržnice Ravne, ki obsega 1 pisoar, 1 školjko in 1 umivalnik skupaj površine 5 m2 z dobavo sanitarno higienskega materiala in čistil (storitev obsega tudi vsakodnevno zaklepanje prostora in odklepanje/zaklepanje ob praznikih oziroma dela prostih dnevih).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Certifikat kakovosti10
Zagotovljena mesečna bruto plača čistilcem/čistilkam15

Cena – Ponder:
75
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.02.2019   09:01
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.02.2019   10:02


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.02.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.02.2019   13:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zvezi s predložitvijo referenčnih izjav vas prosimo za nekaj pojasnil:
1. Ali lahko predložimo kopije referenčnih izjav, ki smo jih pridobili za potrebe drugih javnih naročil in izkazujejo podatke, kot jih predvideva vaš vzorec referenčne izjave?
2. Ali zadostuje 1 potrdilo?
3. Ali morajo biti referenčni posli že zaključeni ali se lahko še izvajajo vendar npr. najmanj eno leto?

Prav tako vas prosimo za vaše zahteve (oz. pogoje) in navodilo v zvezi z obrazci št. 7, 8 in 9 (kateri kader (za vodenje ali tudi čistilno osebje), izobrazba, izkušnje...).

Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

1. V skladu z razpisno dokumentacijo in na predpisanih obrazcih Občine Ravne na Koroškem.
2. Da, zadostuje 1 potrdilo s primerljivim opisom del v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije .
3. Da referenčni posli morajo biti zaključeni, kot je navedeno med opombami obrazca 6.

Za kader, ki bo izvajal storitev čiščenja občinskih prostorov.Datum objave: 11.02.2019   07:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Kako na obrazcu 1., v tabeli II. Ponudbena cena, v polju vse skupaj na mesec, sešteti urne in mesečne postavke saj imajo različne enote /mesec in /uro?
2. Se urna postavka za dnevno čiščenje javnega stranišča pomnoži z 60 ali 62 ur/mesec?
Mesečna cena = Ponujena cena/uro x 60 ur/mesec
3. Ni znano koliko ur mesečno bo potrebnih za čiščenje prostorov namenjenih za poroke!
Mesečna cena = Ponujena cena/uro x X ur/mesec
4. Ni predvidenih ur za čiščenje prostorov ČS Dobja vas.
S čim pomnožiti urno postavko za izračun mesečne cene?
Mesečna cena = Ponujena cena/uro x X ur/mesec x 10/12

Hvala za odgovore!


ODGOVOR
1. Seštejejo se skupaj cene na mesec ter skupaj cene na leto, in sicer dnevno čiščenje, občasne aktivnosti ter sanitarni material.
2. Urna postavka za dnevno čiščenje javnega stranišča se pomnoži s 60, vendar je ne seštevate v polju vse skupaj na mesec oz. leto.
3. Ceno za čiščenje prostorov namenjenih za poroko je potrebno podati na uro, število porok je po mesecih različno, zaradi tega se zahteva ponujena cena na uro in se k vse skupaj na mesec oz. leto ne prišteva.
4. Na strani 24 med tehničnimi specifikacijami je navedeno, da se čiščenje prostorov ČS Dobja vas vrši 10 krat na leto po 1 uro čiščenja prostora, praznjenje in čiščenje koša za smeti z nameščanjem vrečk in odnašanje v smetnjak. Prav tako se ta cena ne prišteva k vse skupaj na mesec oz. leto.