Dosje javnega naročila 000287/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Osnovno vzdrževanje sistema e-VEM
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 645.443,44 EUR

JN000287/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 18.01.2019
JN000287/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.02.2019
JN000287/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000287/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 025-056238

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Osnovno vzdrževanje sistema e-VEM
Referenčna številka dokumenta: 4300-124/2018, 2018/P 02
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
osnovno vzdrževanje sistema e-VEM
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 529.052,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
osnovno vzdrževanje sistema e-VEM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru operacije - EPT (Enotna poslovna točka)
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov

Razlaga:
Predmetno javno naročilo se oddaja ponudniku po postopku s pogajanji brez predhodne objave, na podlagi 2. alineje, c) točke 1. odstavka 46. člena ZJN-3, saj iz tehničnih razlogov ni konkurence za predmet naročanja. Sistem e-VEM je osrednji državni portal za poslovne subjekte, preko katerega je možno za določene postopke izvajati le prek portala e-VEM (npr. registracijo s.p., d.o.o., urejanje socialnih zavarovanj, pridobitev potrdila A1,ind.). Hkrati je portal tudi orodje za vodenje in odločanje v registracijskih postopkih, ki jih vodijo AJPES, sodišče, notarji. Prek portala je na letni ravni oddanih 2 mio vlog. Glede na to, da je obstoječi izvajalec izgradil sistem e-VEM in na njem izvaja navedene aktivnosti že od samega začetka, je edini, ki lahko izvede vse potrebne zakonske nadgradnje in tudi zagotovi nemoteno delovanje sistema, saj do prekinitev ne sme prihajati. Delovanje sistema e-VEM, zaradi obsega procesov, ki jih podpira, namreč ne sme biti prekinjeno niti za en dan. Gre za tehnično izredno zapleten in zmogljiv sistem, ki ga je potrebno redno nadgrajevati in vzdrževati, kar pa brez zanesljivega zunanjega izvajalca ni mogoče, saj naročnik navedenega z lastnimi kadri ne more zagotavljati. Ključni predmet naročila je zagotavljanje osnovnega vzdrževanja, podpora naročniku in zagotavljanje nujnih nadgradenj na sistemu zaradi zakonskih sprememb. Neizvedba investicijskega vzdrževanja in nadgradenj bi pomenila nezmožnost opravljanja postopkov, ki so nujni za poslovanje podjetij z državo. Zaradi vseh navedenih tehničnih razlogov tega naročila ne more izvajati drug izvajalec.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000287/2019-L01
Številka obvestila v UL: 2019/S 014-029659
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 16.01.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 4300-124/2018
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.01.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SRC sistemske integracije d.o.o.
Tržaška cesta 116
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 529.052,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 529.052,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
V objavi JN000287/2019-L01 Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL) je v točkah II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila in V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije navedena vrednost Z DDV (645.443,44 EUR). Pravilna vrednost BREZ DDV 529.052,00 EUR je vnešena v to obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL).
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.01.2019