Dosje javnega naročila 000701/2019
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje
Blago: Nakup težkega tovornega vozila z nizkimi emisijami
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 370.636,00 EUR

JN000701/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.02.2019
JN000701/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.03.2019
JN000701/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.04.2019
JN000701/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.05.2019
JN000701/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000701/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 028-061795
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
Koroška cesta 37B
3320
SI
Velenje
Slovenija
Dejan Valenčak
razpisi@kp-velenje.si
+386 38961399
+386 38961138

Internetni naslovi
http://www.kp-velenje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296131/Razpisna_dokumentacija_z_obrazci.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6922
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Oskrba z vodo, toploto.


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup težkega tovornega vozila z nizkimi emisijami
Referenčna številka dokumenta: KPV-56-2018/XI/NS-105814-DV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročanja je kombinirano vozilo s sistemi za črpanje odpadnih vod in čiščenje kanalizacijskega sistema.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 3a, 3320 Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je kombinirano vozilo s sistemi za črpanje odpadnih vod in čiščenje kanalizacijskega sistema s sistemom daljinskega nadzora upravljanja med delom izven vozila, ki omogoča ekonomsko učinkoviteje predvsem pa varnosti in zdravju pri delu bolj primerno opravljanje obveznih storitev javne službe na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 270
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.03.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.03.2019   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.03.2019   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
Koroška cesta 37B
3320
Velenje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.03.2019   08:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za potrditev, da je znesek finančnega zavarovanja za resnost ponudbe 9500?

Hvala.

ODGOVOR

V skladu z javnim naročilom, katerega predmet je »Nakup težkega tovornega vozila z nizkimi emisijami«, ponudnik jamči za resnost svoje ponudbe tako, da naročniku izroči bianko podpisano in žigosano (če uporablja žig) menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev za vsako banko, kjer se vodi transakcijski račun, in sicer v višini 9.500 EUR. Menico pošlje na način kot to določa zadnji odstavek točke 4 razpisne dokumentacije.


Datum objave: 12.03.2019   09:30
VPRAŠANJE
Prosim za odgovore na naslednja vprašanja:

1. Naročnik predvideva nabaviti vozilo, ki ima tehnično nosilnost šasije 28 ton in kapaciteto nadgradnje 14 ton. Kot je znano, bo lahko vozilo imelo polno maso 32 ton, pri mulju ali pesku v fekalijah pa še ustrezno več. Osne obremenitve so po večini cest največ 8 ton (niso upoštevane avtoceste in pripadajoči uvozi, kjer so osne obremenitve lahko večje), kar skupaj znese 24 ton na treh oseh. Prosimo, da naročnik premisli o masi vgrajene opreme in velikosti prekatov. Predlaga se vozilo s prekati največ 8+3 in ustrezno velikost vodne črpalke, kjer na koncu naj ne bi bili vsi prekati polni.

2. Naročnik zahteva črpalko, ki glede na rezervoarje deluje manj kot 15 minut pri polnem pretoku. Glede na izkušnje uporabnikov in dovoljene osne obremenitve je to dokaj neugodno. Ali lahko ponudnik ponudi ustrezno vodno črpalko, ki pri karakteristikah odstopa le do 15%, je pa njena lastna masa bistveno nižja? Masno razmerje je lahko tudi faktorja 2 in več v prid manjši lastni masi vozila.

3.Naročnik zahteva sesalno cev DN125, ki je težja za upravljanje in rokovanje od običajne DN100 za velikostni razred vakuumske črpalke in uporabo pri komunali. Pri uporabi je sesalna cev redko povsem zalita, zato je težje doseči pnevmatski transport materiala. Naročniku predlagamo, da dovoli ponudbo sesalne cevi s premerom DN100.

4. Naročnik zahteva navijalni boben s kapaciteto 250 mt. Po izkušnjah proizvajalca in uporabnikov, se običajno uporablja dolžine cevi in bobnov do 140 mt, redko za avtocestne namene do 160 mt. Naročniku predlagamo, da dovoli vgradnjo predlaganega navijalnega bobna in predlagano dolžino prebijalne cevi DN25, kar pomeni tudi manjše tlačne izgube glede na dolžino cevi in lepše vodenje/navijanje le-te na navijalnem bobnu. Posredovanje uporabnika na vrhu nadgradnje je bistveno oteženo.

5. Naročnik zahteva Al upravljalni pult. Ali je glede na izkušnje izdelovalca nadgradnje in uporabnikov mogoče vgraditi tudi pult iz nerjaveče pločevine glede na to, da je večina nadgradnje izdelana iz nerjavne pločevine?

6. Naročnik zahteva gasilske spojke DN125. Glede na prej izraženo mnenje se predlaga gasilske spojke A (DN100).
Hvala, Lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Zahteva naročnika je določena glede na njegove potrebe, zato naročnik vztraja pri zahtevi »Tehnična dovoljena skupna masa vozila 28 ton« (stran 22 razpisne dokumentacije). Naročnik je preveril trg in ugotovil, da lahko zahtevo naročnika izpolnijo vsi ponudniki.

2. Zahteva naročnika je določena glede na njegove potrebe, zato naročnik vztraja pri zahtevi pod točko II. Nadgradnja »Visokotlačna črpalka tipa URACA ali enakovredno z zmogljivostjo min 340l/min ali več« (stran 26 razpisne dokumentacije). Naročnik je preveril trg in ugotovil, da lahko zahtevo naročnika izpolnijo vsi ponudniki.

Ponudnik lahko ponudi črpalko, ki je lažja, vendar morajo biti zmogljivosti v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika, ali boljše.

3. Zahteva naročnika je določena glede na njegove potrebe, zato naročnik vztraja pri zahtevi za Sesalno cev, in sicer »Dimenzije min DN 125 mm oziroma naj bo premer cevi prilagojen moči vakuumske črpalke, gibljiva gumijasta dolžine min 20 m« (stran 27 razpisne dokumentacije). Naročnik je preveril trg in ugotovil, da lahko zahtevo naročnika izpolnijo vsi ponudniki.

4. Zahteva naročnika je določena glede na njegove potrebe, zato naročnik vztraja pri zahtevi na strani 27 razpisne dokumentacije »Veliki navijalni boben za visokotlačno cev DN 25; kapaciteta maks. 250 m gibke cevi DN 25 z 200 m gibke VT cevi 250 bar«. Naročnik je preveril trg in ugotovil, da lahko zahtevo naročnika izpolnijo vsi ponudniki.

5. Naročnik je v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo in omogočil, da ponudniki ponudijo upravljalni pult, narejen iz aluminija ali pult iz nerjaveče pločevine (razpisna dokumentacija na strani 28).

6. Zahteva naročnika je določena glede na njegove potrebe, zato naročnik vztraja pri zahtevi na strani 31 razpisne dokumentacije »10 kosov spiralne - sesalne in tlačne cevi DN 125 oziroma premer prilagojen priključkom na vozilu, 3m dolžine, vključno s spojko tipa »Storz«, odporno na fekalije«. Naročnik je preveril trg in ugotovil, da lahko zahtevo naročnika izpolnijo vsi ponudniki.VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V tehničnih zahtevah za nadgradnjo zahtevate PLC z ekranom v kabini in zaslonom na dotik. Glede na to, da osebje pri ravnanju z vozilom oz. nadgradnjo dejansko stoji zunaj večinoma ob zadnjem delu vozila je bolj smiselno, da je ta PLC z ekranom zunaj blizu komand za nadgradnjo. Kajti PLC prikazuje informacije pomembne ob delovanju nadgradnje in ne toliko informacije pomembne za šoferja med vožnjo.

Ali naročnik dovoli, da je PLC z ekranom zunaj blizu komand za nadgradnjo? Prav tako bi vprašali ali je lahko PLC z zaslonom, ki ni na dotik, kajti v primeru, da je zaslon zunaj zaradi IP zaščite zaslon ne more biti na dotik?
Hvala.

ODGOVOR

Naročnik je v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo in omogočil, da ponudniki ponudijo PLC ekran v kabini ali zunaj kabine.

Naročnik je v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo. V primeru, da ponudnik ponudi ekran zunaj kabine mora biti le ta ustrezno zaščiten.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri tehničnih zahtevah za nadgradnjo ste napisali, da mora biti pokazatelj nivoja umazane vode na zadnjem stranskem delu, kjer se nahajajo komande za odpiranje dna in praznjenje,
Ali naročnik dovoli, da je pokazatelj nivoja umazane vode na zadnjem delu na vratih in ne na zadnjem stranskem delu?
Sam pokazatelj je namreč tako bolj viden tudi pri samem delu z vozilom.

Hvala.


ODGOVOR

Naročnik je v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo in omogočil, da ponudniki ponudijo vozilo pri katerem je pokazatelj nivoja umazane vode na zadnjem in stranskem delu ali na zadnjem delu na vratih, viden brez odpiranja vrat, s plovcem in zunanjim kazalcem ter stopenjskim prikazom polnosti.