Dosje javnega naročila 000565/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: Zavarovanje nivojskega prehoda NPr 69,9 (Birčna vas) v km 69+862 regionalne železniške proge št. 80 d.m. Metlika Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000565/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.02.2019
JN000565/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.02.2019
JN000565/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN000565/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000565/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Kovač
matjaz.kovac@gov.si
+386 22341430
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6928
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje nivojskega prehoda NPr 69,9 (Birčna vas) v km 69+862 regionalne železniške proge št. 80 d.m. Metlika Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 43001-507/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje nivojskega prehoda NPr 69,9 (Birčna vas) v km 69+862 regionalne železniške proge št. 80 d.m. Metlika Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Metlika - Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje nivojskega prehoda NPr 69,9 (Birčna vas) v km 69+862 regionalne železniške proge št. 80 d.m. Metlika Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
glej razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.02.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.02.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.02.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.02.2019   10:26
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo razpisne dokumentacije in ustrezno podaljšanje roka za oddajo ponudb od trenutka objave razpisne dokumentacije.

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija je objavljena na portalu JN DRSI. Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljševal.


Datum objave: 07.02.2019   09:12
Datum prejema: 05.02.2019 15:14

Prosimo za objavo načrtov. Brez objavljenih načrtov težko pripravimo korektno ponudbo

Odgovor št. 1:
Projektna dokumentacija je zaradi prevelike velikosti dokumentacije ponudnikom dosegljiva na zgoščenki ali preko WeTransferja na podlagi predhodne pisne zahteve na: bojan.vogrinec@gov.si.


Datum prejema: 06.02.2019 10:13

Prosimo za informacijo, ali bo potrebno izvesti ES verifikacijo izvedenih del, za katere podsisteme in skladno s katerimi predpisi. Če je ES verifikacija potrebna, ali mora ponudnik to storitev vključiti v svojo ponudbo? V primeru, da je odgovor negativen, ali bo izvajalec moral sodelovati z organom za verifikacijo?

Odgovor št. 2:
Izbrani izvajalec bo moral zagotoviti izvedbo ES verifikacije po nacionalni zakonodaji za podsistem vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi. Ponudnik mora navedeno storitev vključiti v svojo ponudbo v poziciji (zavihek: SV ; 7.01 Preizkušanje, spuščanje v pogon, vmesni in končni tehnični prevzemi).


Datum objave: 13.02.2019   13:48
Datum prejema: 11.02.2019 08:56
Glede na to, da bodo za izgradnjo zavarovanja NPr potrebna dela tudi na podsistemu infrastruktura, vas prosimo za informacijo, ali bo potrebno zagotoviti, poleg ES verifikacije podsistema vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi, tudi ES verifikacijo podsistema infrastruktura po nacionalni zakonodaji.

Odgovor št. 3:
ES verifikacije za podsistem infrastruktura ne bo potrebno zagotoviti.

Datum prejema: 06.02.2019 10:13
Prosimo za informacijo, ali bo potrebno izvesti ES verifikacijo izvedenih del, za katere podsisteme in skladno s katerimi predpisi. Če je ES verifikacija potrebna, ali mora ponudnik to storitev vključiti v svojo ponudbo? V primeru, da je odgovor negativen, ali bo izvajalec moral sodelovati z organom za verifikacijo?
Prosimo za informacijo, ali bo potrebno zagotoviti tudi ES verifikacijo skladno s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost.

Odgovor št. 4:
Izbrani izvajalec bo moral zagotoviti izvedbo verifikacije v skladu s 14. a členom ZVZeIP (Ur. list RS št. 56/13-UPB3, 91/13, 82/15, 84/15, 85/16 in 41/17) po nacionalnih predpisih s strani imenovanega organa.

Datum prejema: 11.02.2019 08:25
Pozdravljeni
pri referenčnih pogojih za vodjo del - zgornji ustroj železniške proge zahtevate referenco, da je kader vodil izvedbo zgornjega ustroja železnice pri vsaj enem projektu gradnje ali nadgradnje ali rekonstrukcije železniške infrastrukture , pri čemer je vrednost del zgornjega ustroja znašala najmanj 50.000 EUR brez DDV.
Znesek zahtevane reference je visok, zato vas prosimo, da ga znižate na 25.000 EUR.

Odgovor št. 5:
Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.

Datum prejema: 11.02.2019 08:14
Pri zahtevah za kadrovske zmogljivosti (Navodilo ., točka 3.1.3.2) prosimo za znižanje vrednosti iz 200.000 EUR na 100.000 EUR. Zdajšnja zahteva je nerealna z vidika stanja na trgu, saj gre za relativno enostaven objekt. Po drugi strani je neskladna tudi z nizko zahtevano vrednostjo povprečnega čistega letnega prihodka, kjer je zahtevano le 300.000,00 EUR (točka 3.1.2.1).
Naš predlog utemeljujemo s tem, da je naročnik predlagano znižanje na 100.000 EUR, potrdil že pri podobnem javnem naročilu za kočevsko progo - glejte odgovor na vprašanje št. 90 (JN007011/2016).

Odgovor št. 6:
Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.

Datum prejema: 11.02.2019 08:13
Pozdravljeni
v točki 3.1.3.2. Zahtevate vodjo del oz. vodjo gradnje in vodjo del - zgornji ustroj železniške proge, ki se izkazujeta z referenco v zadnjih 5 letih pred objavo predmentega naročila.
V Sloveniji je malo podjetij, ki imajo omenjene reference, zato Vas prosimo, da pogoj razširite na zadnjih 10 let, tako boste pridobili več konkurenčnih ponudb.

Odgovor št. 7:
Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.

Datum prejema: 11.02.2019 09:54
Prosim, da objavite ESPD naročnika.

Odgovor št. 8:
ESPD obrazec ni zahtevan.

Datum prejema: 11.02.2019 09:49
Pozdravljeni,
V razpisni dokumentaciji nismo zasledili eksplicitne zahteve za oddajo ESPD obrazca. Ali ga je potrebno oddati s ponudbeno dokumentacijo?
Lep pozdrav.

Odgovor št. 9:
ESPD obrazec ni zahtevan.

Datum prejema: 11.02.2019 09:46
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb, ker je bil predviden rok za kvalitetno pripravo ponudb prekratek.

Odgovor št. 10:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer do 22.2.2019 do 10. ure.