Dosje javnega naročila 000590/2019
Naročnik: OBČINA SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
Storitve: Zamenjava svetilk javne razsvetljave v Občini Slovenske Konjice
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000590/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.02.2019
JN000590/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.02.2019
JN000590/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.03.2019
JN000590/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.04.2019

    JN000590/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SLOVENSKE KONJICE
Stari trg 29
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
Boštjan Mlakar
info@slovenskekonjice.si
+386 37573390
+386 35754328

Internetni naslovi
http://www.slovenskekonjice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296230/4300-0002-19-Razpisna_dokumentacija_za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6958
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava svetilk javne razsvetljave v Občini Slovenske Konjice
Referenčna številka dokumenta: 4300-0002/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50232000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava svetilk (in kandelabrov), ki niso skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanje okolja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50232000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila predstavlja zamenjava svetilk (in kandelabrov), ki niso skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanje okolja.

Tehnične specifikacije popisa:
Izkoristek svetilk je zahtevan minimalmo 100 lm/W.
Svetilka mora biti testirana in izpolnjevati naslednje standarde: EN 60598-1 in EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Svetilka mora biti skladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
Za zagotavljanje udarne odpornosti in odpornosti na vlago in prah, se mora predložiti test po standardu EN 62262 in EN 60529.

Pri oddaji predmetnega javnega naročila se upošteva Uredba o zelenem javnem naročilu (Ur.l.RS, št. 51/17).

Cestna razsvetljava in prometna signalizacija:
Naročilo se oddaja ob upoštevanju pogoja:
- pri prenovi cestne razsvetljave se zagotovi 30 % prihranka električne energije
- najmanj 30% cestne razsvetljave omogoča zmanjševanje emisij nepotrebne svetlobe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu z določili ZJN-3, sprememba pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.02.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.02.2019   11:01
Kraj: sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.02.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.02.2019   10:39
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ker je dokumentacija - izjave v pdf-u, se ne da računalniško izpolnjevati.
A lahko uredite, da je na voljo tudi v wordu?

ODGOVOR
Obrazci v wordu so objavljeni na spletni strani občine pod predmetnim javnim naročilom.Datum objave: 13.02.2019   17:15
VPRAŠANJE
Spoštovani

V popisu v prvi poziciji piše za zamenjavo 166 kosov, od tega jih ima investitor 63kos + 58 kos novih svetilk pozicija 4 + 63 kos novih svetilk pozicija 5 = 184 kos. A je potem v prvi poziciji, kjer je omenjeno 166 kos to napaka? Bi moralo pisati 184 kos?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Da, pravilno se glasi 184 kosov.Datum objave: 13.02.2019   17:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v popisu del za modernizacijo javne razsvetljave ste pod opombo zapisali; "63 svetilk izbrani dobavitelj prevzame na sedežu naročnika". Sprašujemo od katerega proizvajalca imate in katere svetilke na zalogi. Če želimo ponuditi montažo teh svetilk ta podatek rabimo.

Ali bo tip svetilke, ki jih imate na zalogi, vplival na odločitev o tipu svetilkre, ki ga bo ponudil ponudnik ? Če ja, potem ste dobavitelja že izbrali.

Katere svetilke se namestijo na nove kandelabre pod. pozicijo 6 ?


Pozdrav,

ODGOVOR
Svetilke iz zaloge so proizvajalca Grah Lighting, Aerolite S, M in Dima.
Tip svetilk, ki so na zalogi ne bodo vplivale na odločitev in ni kriterij za izbiro izvajalca.
Tip svetilke je naveden v postavki 6.

Datum objave: 13.02.2019   17:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnila:
1. Kateri tip svetilke (tipska oznaka, proizvajalec, moč svetilke) bo dobavil naročnik?
2. Pod zaporedno št. 4. je predpisan svetlobni tok 2.900-4.700 lm. Naročnika pozivamo, da naj natančno definira minimalni svetlobni tok.
3. Pod zaporedno št. 5. je predpisan svetlobni tok 6.000-10.200 lm. Naročnika pozivamo, da naj natančno definira minimalni svetlobni tok.
4. Pod zaporedno št. 6 je predpisana zamenjava stebra. Ima naročnik za ta poseg ustrezen PZI/PGD?
5. Naročnik pogojuje svetilke s PMMA pokrovom. Kot zainteresirani ponudnik naročnika pozivamo, da utemelji v čem je PMMA pokrov boljši od varnostno kaljenega stekla (ni težav z UV, višja stopnja IK). Ali bo naročnik ponudnike svetilk z varnostnim kaljenim steklom izločil iz postopka?
6. Lahko ponudniki ponudimo svetilke z ločenim napajalnikom od svetilke?


ODGOVOR
1. Odgovor je že bil podan v predghodnih vprašanjih
2. 2.900 lm
3. 6.000 lm
4. Za navedena vzdrževalna dela omenjena projektna dokumentacija ni potrebna.
5. Če bo ponudnik izkazoval primerljive oziroma zahtevane tehnične karakteristike dobavljenih produktov, bo ponudba upoštevana.
6. Ponudnik lahko dobavi svetilke z ločenim napajalnikom, vendar mora upoštevati možnost nastanka dodatnih stroškov pri montaži svetilk, zagotoviti ustrezno IP zaščito in dokazilo, da svetilka skupaj z napajalnikom (kot bo izvedeno stanje) izpolnjuje zahtevane pogoje.