Dosje javnega naročila 000613/2019
Naročnik: OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287 Žetale
Gradnje: Sanacija zemeljskega plazu na JP 741571 Podpeč-Ledinca, lokacija Ledinca
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000613/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.02.2019
JN000613/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.03.2019

    JN000613/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽETALE
Žetale 4
2287
SI
Žetale
Slovenija
Milica Simonič Steiner
info.zetale@zetale.si
+386 27953280
+386 27953285

Internetni naslovi
http://www.zetale.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zetale.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6977
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija zemeljskega plazu na JP 741571 Podpeč-Ledinca, lokacija Ledinca
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Zemeljski plaz je lociran na javni poti JP 741571 Podpeč-Ledinca.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija zemeljskega plazu na JP 741571 Podpeč-Ledinca, lokacija Ledinca, po projektu za izvedbo (PZI) za objekt zemeljski plaz na JP 741571 Podpeč-Ledinca, lokacija Ledinca, ki ga je izdelal Gprocom d.o.o. iz Maribora (št. projekta 1819/2017, datum februar 2017.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.02.2019   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.02.2019   08:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.02.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.02.2019   10:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v drugem členu navodil za izdelavo ponudbe (obrazci, ki jih mora vsebovati ponudba), navajate, da je potrebno obrazec OBR-6A referenčno potrdilo, priložiti 2x, kar razumemo, da je potrebno priložiti dva referenčna potrdila, v Pogoji za priznanje tehnične in/ali strokovne sposobnosti ponudnika pa navajate:
Ponudnik je v zadnjih petih letih že izvajal podobna dela, in sicer:
- najmanj eno (1) podobno delo, v višini podane ponudbe ter ima priporočili o strokovni in kvalitetni izvedbi teh del.
Dokazila:
Obrazec ESPD + eno (1) potrdilo o dobro opravljenem delu (referenco) za podobni gradnji (OBR-6A) + Seznam primerljivih gradenj v zadnjih petih letih (OBR-6D).

Koliko potrdil naročnikov o dobri izvedbi torej zahtevate? eno lai dve?

lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik zahteva 1 (eno) potrdilo o dobro opravljenem delu (referenca).

VPRAŠANJE
Spoštovani,

na obrazcu OBR-6D je zahtevan podpis izdajatelja potrdila.

ker smatramo da gre za napako in bi ta obrazec moral podpisati ponudnik saj na njem le navedemo referenčne objekte, ponudnik pa referenčne objekte potrdi na obrazcu OBR-6A, vas prosimo, da obrazec popravite oz. date soglasje, da ta obrazec podpiše ponudnik.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik daje soglasje, da obrazec OBR-6D podpiše ponudnik.