Dosje javnega naročila 000079/2019
Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Storitve: Medijski zakup in PR aktivnosti v medijih letalskih prevoznikov, ki letijo v Slovenijo, in drugih promocijskih aktivnosti s ciljem pospeševanja prodaje Slovenije kot avio destinacije od 2019 do 2021
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 900.000,00 EUR

JN000079/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.01.2019
JN000079/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.02.2019
JN000079/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.02.2019
JN000079/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.03.2019
JN000079/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.03.2019
JN000079/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.04.2019
JN000079/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2019
JN000079/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.01.2020
JN000079/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000079/2019-K01 Popravek (EU 14 - SL) 2019/S 030-068098

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Rudi Bernik
rudi.bernik@slovenia.info
+386 15898550
+386 15898560

Internetni naslovi
http://www.slovenia.infoOddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Medijski zakup in PR aktivnosti v medijih letalskih prevoznikov, ki letijo v Slovenijo, in drugih promocijskih aktivnosti s ciljem pospeševanja prodaje Slovenije kot avio destinacije od 2019 do 2021
Referenčna številka dokumenta: JNV-0018/2018-S-POG-STO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Medijski zakup in PR aktivnosti v medijih letalskih prevoznikov, ki letijo v Slovenijo, in drugih promocijskih aktivnosti s ciljem pospeševanja prodaje Slovenije kot avio destinacije od 2019 do 2021


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.02.2019
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN000079/2019-B01
Referenca obvestila: 2019-290273
Številka obvestila v UL: 2019/S 006-009560
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 07.01.2019


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum:

20.02.2019
Se glasi:

20.03.2019
Številka oddelka: IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum:

20.02.2019
Se glasi:

20.03.2019
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj
Datum:

13.02.2019
Se glasi:

13.03.2019
VII.2 Druge dodatne informacije
Naročnik objavlja prečiščeno besedilo razpisne dokumentacije, ki poleg zgoraj navedenih vključuje še naslednje spremembe:

1. Spremeni se besedilo pod naslovom »POVABILO K ODDAJI PONUDBE«, in sicer se črta besedilo 4. odstavka »Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).«, ki se nadomesti z besedilom: »Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 uradno prečiščeno besedilo, 64/16 odl. US in 20/18 OROZ631)). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.«

2. Spremeni se rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom, ki je naveden v točki 1.10 prvega poglavja, in sicer se datum 7.2.2019 nadomesti z datumom 7.3.2019.

3. V prvem poglavju se spremeni besedilo pod naslovom »Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte« pod točko »NAVODILA ZA IZDELAVO ELEKTRONSKE PONUDBE«, in sicer se črta besedilo 5. odstavka »Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v *.pdf. obliki ali pa ga zgolj naloži pri čemer bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži že podpisan ESPD v *.pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.«, ki se nadomesti z besedilom »Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.« Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296398/sprememba_RD.zip