Dosje javnega naročila 000727/2019
Naročnik: OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
Gradnje: Celovita energetska obnova objektov v lasti Občine Bohinj in Občine Tržič
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 837.036,22 EUR

JN000727/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.02.2019
JN000727/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN000727/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN000727/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN000727/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.05.2019
JN000727/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2019
JN000727/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2019
JN000727/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 22.10.2019
JN000727/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.10.2019
JN000727/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000727/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264
SI
Bohinjska Bistrica
Slovenija
Občina Bohinj
obcina@bohinj.si
+386 45770100
+386 45721864

Internetni naslovi
http://obcina.bohinj.si/

OBČINA TRŽIČ
Trg svobode 18
4290
SI
Tržič
Slovenija
obcina@trzic.si
+386 45971510

Internetni naslovi
https://www.trzic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Slovenija, ZJN-3
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://obcina.bohinj.si/Razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7026
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Celovita energetska obnova objektov v lasti Občine Bohinj in Občine Tržič
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je celovita energetska obnova objektov v lasti Občine Bohinj in Občine Tržič.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Celovita energetska obnova - Občinska stavba Bohinj
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213000
45260000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bohinjska Bistrica
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je energetska obnova občinske stavbe, ki zajema izolacijo strehe in fasade, zamenjavo stavbnega pohištva, elektro opreme idr. Podrobnejši opis je naveden v projektih za izvedbo del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.04.2019
Konec: 01.08.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si v fazi sklenjene pogodbe na podlagi konkretnega javnega naročila pridržuje pravico do izvedbe postopka s pogajanji brez predhodne objave z gospodarskim subjektom, ki mu je naročnik oddal predmetno javno naročilo, v kolikor bo tekom izvajanja del nastopila potreba po novih gradnjah, ki pomenijo ponovitev podobnih gradenj in so te dodatne gradnje v skladu z osnovnim projektom.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 (prednostne osi 4, 4.1 in 1)
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Celovita energetska obnova - Zdravstveni dom Bohinj
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215100
45260000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bohinjska Bistrica
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je energetska obnova občinske stavbe, ki zajema izolacijo strehe in fasade, zamenjavo stavbnega pohištva, elektro opreme idr. Podrobnejši opis je naveden v projektih za izvedbo del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.04.2019
Konec: 01.08.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si v fazi sklenjene pogodbe na podlagi konkretnega javnega naročila pridržuje pravico do izvedbe postopka s pogajanji brez predhodne objave z gospodarskim subjektom, ki mu je naročnik oddal predmetno javno naročilo, v kolikor bo tekom izvajanja del nastopila potreba po novih gradnjah, ki pomenijo ponovitev podobnih gradenj in so te dodatne gradnje v skladu z osnovnim projektom.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 (prednostne osi 4, 4.1 in 1)
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Celovita energetska obnova - Vrtec Deteljica Tržič
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
45260000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Tržič
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je energetska obnova občinske stavbe, ki zajema izolacijo strehe in fasade, zamenjavo stavbnega pohištva, elektro opreme idr. Podrobnejši opis je naveden v projektih za izvedbo del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 20.06.2019
Konec: 31.08.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si v fazi sklenjene pogodbe na podlagi konkretnega javnega naročila pridržuje pravico do izvedbe postopka s pogajanji brez predhodne objave z gospodarskim subjektom, ki mu je naročnik oddal predmetno javno naročilo, v kolikor bo tekom izvajanja del nastopila potreba po novih gradnjah, ki pomenijo ponovitev podobnih gradenj in so te dodatne gradnje v skladu z osnovnim projektom.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 (prednostne osi 4, 4.1 in 1)
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je naročnik določil v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je naročnik določil v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je naročnik določil v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je naročnik določil v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.03.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.03.2019   09:05
Kraj: Informacijski sistem eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.02.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264
Bohinjska Bistrica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.02.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.02.2019   09:39
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vprašanje se nanaša na referenčna potrdila:
Ali lahko uporabimo potrjen obrazec/potrdilo o referenci iz javnega razpisa, ki je bil objavljen dne 25.9.2018, št. JN6645/2018?

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani!

V kolikor je referenca še veljavna, lahko uporabite že pridobljeno potrdilo.

Lep pozdrav.
Datum objave: 21.02.2019   14:12
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V popisu zidarskih del ZD Bohinj je pod postavko 6 in 7 navedeno:

6. Zidarska obdelava prebojev, špalet in drugih gradbeno obrtniških elementov, ki se bodo poškodovali ali bodo kakorkoli spremenjeni zaradi predvidenih GOI del
V ceni je potrebno zajeti grobo obdelavo (zametavanje z grobo in fino malto, glajenje) in fino obdelavo (kitanje, brušenje, ojačitve z mrežico, dvakratno pleskanje). Upoštevati je potrebno tudi razne sanacije tlakov, polaganje nadomestnih novih finalnih t kpl 1,00

7. Izvedba podometnih tras za potrebe razvodov elektro in strojnih instalacij
V ceni je potrebno zajeti vsa potrebna izsekavanja, dolbljenja, žaganja, vse odstranitve tlakov, prestavitve instalacijskih elementov, ipd. kpl 1,00

Enota mere je komplet za obe postavki, kaj je mišljeno pod kompletom po naše ni jasno niti izdelovalcu popisa, razne sanacije, potrebna dolbljena, ...
za vsa predvidena dela bi morala obstajati predizmera z količino, ne pa kar neko "nakladanje" kot je na primer v postavki 6 in 7.
Popisovalec naj vsaj poda ocenjeno vrednost obeh postavk, ker noben ponudnik ne more na osnovi takega popisa podati nobene cene.

PS. Če pa se popisovalcu ni zdelo vsega razčleniti, naj v bodoče izdela popis s samo eno postavko in sicer 1. Energetska sanacija objekta, enota mere
1 komplet.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani!

V popisu zidarskih del ZD Bohinj pod postavko 6 naj ponudnik upošteva obdelavo špalet in sicer:
špaleta vrat - 10 kos,
špaleta oken - 150 kos,
sanacijo estriha v površini 20 m2,
obdelavo odprtin na fasadi za potrebe strojnih instalacij 10 kos do fi30 cm,
polaganje novega finalnega tlaka v površini 50 m2.

V popisu zidarskih del ZD Bohinj pod postavko 7 naj ponudnik upošteva obdelavo špalet in sicer:
dolbljenje utora dimenzije 20 cm x 10 cm v dolžini 20 m,
odstranjevanje tlakov do nosilne plošče v površini 20 m2,
prestavitev raznih instalacijskih elementov 20 kos.

Dodatno naj ponudnik v popisu zidarskih del ZD Bohinj pod postavko 8 upošteva:
10 prebojev fasade z vrtanjem do fi30cm.

Lep pozdrav.