Dosje javnega naročila 000665/2019
Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzpostavitev novega spletnega portala Slovenia Outdoor
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 71.461,50 EUR

JN000665/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.02.2019
JN000665/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.03.2019
JN000665/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.04.2019
JN000665/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000665/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Rudi Bernik
rudi.bernik@slovenia.info
+386 15898550
+386 15898560

Internetni naslovi
http://www.slovenia.info

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296550/STO_OUTDOOR_2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7028
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
javna agencija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev novega spletnega portala Slovenia Outdoor
Referenčna številka dokumenta: JNM-0001/2019-S-POG-STO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48810000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev novega spletnega portala Slovenia Outdoor
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzpostavitev novega spletnega portala Slovenia Outdoor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.03.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.03.2019   09:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.02.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.02.2019   10:41
VPRAŠANJE
Merilo P2 Kreativna idejna zasnova:
1. merilo je subjektivno, dejstvo komisije pa ga ne "objektivizira", saj oddane ponudbe niso anonimne, zaradi česar upoštevaje ponder merila ponudba, katere cena bi znašala 25.000 EUR, glede na ponudbo z zagotovljenimi sredstvi ne bi bila izbrana. Merila tudi niso jasno opisana in jih objektivno ne bo mogoče ovrednotiti (ponudnik bo trdil, da bi moral dobiti več točk, naročnik pa ne bo mogel dokazati nasprotnega, zaradi česar je škoda časa za takešn razpis). Predlagamo uporabo anonimnega natečaja ali vsaj anonimizacijo kreativnega dela razpisa, v izogib nepotrebnemu revizijskemu zahtevku.
2. v primeru, da ponudnik ne bo izbran, ali lahko naročnik potrdi da njegovih kreativnih idej ne bo uporabil v svojih izdelkih (torej ponduiki obdržimo avtorske pravice na predlaganih kreativnih idejah, kar bi bilo logično, saj jih naročnik ne kupi)?

ODGOVOR

1. Skrbnik javnega naročila (vodja projekta) ni član komisije, ki bo ocenjevala ponudbe po merilu P2. Kreativna idejna zasnova in skladnost z blagovno znamko I feel Slovenia. Zaradi načina oddaje ponudb, ki ne dopušča anonimnih oddaj ponudbe, bo naročnik za potrebe komisije vseeno zagotovil anonimnost oddanih kreativ ponudnikov za potrebe ocenjevanja komisije, v kolikor bo to tehnično mogoče. Ponudnik naj svojo ponudbo v kreativnem delu, odda na način, da bo ta čim bolj anonimizirana (brez naziva ali logotipa podjetja, še posebej v datotekah, kjer je fizična oziroma elektronska anonimizacija nemogoča oziroma otežena).

2. Naročnik ne bo uporabil kreativnih idej neizbranih ponudnikov v svojih izdelkih, saj na njih ne bo pridobil nobenih pravic.
Datum objave: 18.02.2019   10:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v primeru da gre za skupno ponudbo večih partnerjev nas zanima, katere obrazce mora izpolniti in podpisati vsak od partnerjev, katere pa le vodilni partner?
Za obrazca 1 in 3 je jas napisano da vsi. Kaj pa obrazci 4, 5, 7, 7a, 7b, 8a, 8b, 9, 10.?

ODGOVOR


Vodilni partner naj izpolni vse obrazce potrebne za oddajo ponudbe po tem javnem naročilu, drugi partnerji pa naj v primeru skupne ponudbe izpolnijo naslednje obrazce: Obrazec št. 1, 3 in 5. Obrazec št. 6 - v primeru, da ima skupni partner podizvajalca, le tega prijavi enako kot vodilni partner.

Datum objave: 18.02.2019   10:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ker je v razpisu pogoj število zaposlenih v podjetju, ki se prijavlja, nas zanima, ali je v primeru, da bi se skupaj prijavila na razpis 3 podjetja, vsaka s po eno redno zaposleno osebo v preteklih letih, tudi možno kandidirati na tem razpisu ali ne? Podobno velja za višino prihodkov - ali se v takem primeru gleda prihodke vseh treh podjetij ali samo enega?

ODGOVOR
V primeru skupne ponudbe se sešteva tako število zaposlenih v podjetjih v skupni ponudbi, kot tudi višino prihodkov.Datum objave: 18.02.2019   11:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

po pregledu razpisne dokumentacije imamo še nekaj dodatnih vprašanj.:

1. V razpisu je zahtevana integracija multideijskih kanalov. Zahtevano je, da lahko administrator vklopi ali izklopi posamezna družbena omrežja. Ni pa povsem jasno na kakšen način se zahtevane funkcionalnosti integrirajo. Ali je zahteva, da je to del CMS sistema in administrator to ureja v ozadju ali je mišljena integracija kot embed koda, ki se vstavi v članek?

2. Ali je pri dogodkih potrebna tudi prijava na dogodek z OPT in opcijo ter odjava, avtomatsko računanje prostih mest in potencialna integracija plačilnega sistema za dogodek?

3. Pri iskalniku je navedeno, da mora urednik imeti možnosti poljubnega določanja izbirnih polj. Lahko podate primer uporabe takšne zahteve oz podrobnejši opis?

4. Iz razpisa nam ni povsem razvidno ali je želja naročnika razvoj rezeravacijskega sistem ali integracija že obstoječea rezervacijskega sistema. Torej vprašanje je ali je dovoljena uporaba "3rd party" in ali izvajalec ponudi najbolj optimalno rešitve pri čemer je v projekt zajeta integracija sistema ne pa tudi morebitna licenčnina in pripadajoči stroški?

6. Ali bodo paketi na spletni strani slovenia-outdoor ponujeni tudi na drugih spletnih straneh kar pomeni da je potrebno preverjanje zasedenosti z zunanjimi storitvami, ker lahko pride v nasprotnem primeru do over bookinga ali je dovolj ročna namestitev zasedenosti in preverjanje v realnem času ni potrebno?

7. Ali so korporativne strani in rezerevacjiski sistem kako povezane oz. v relaciji. Ali imajo poslovni uporabniki tudi možnost urejanja svojih namestitev in z njimi povezanih podatkov ali to lahko dela samo administrator.

8. Ali obstajajo kakšne funkcionalnosti za poslovne uporabnike, ki niso razvidne iz razpisne dokumentacije. Npr pošiljanje sporočil, chat znotraj poslovnih strani, personalizirana vsebina glede na registriranega uporabnika itd?

9. Pod točko 4.2.razpisne dokumentacije prva alineja Znamko Slovenije (opis TUKAJ). V pdf-u ne moremo dostopati to povezave. Prosimo za url.

Hvala za odgovore ter lep pozdrav.


ODGOVOR


1. V poglavju 6 priloge 04 Funkcionalne in nefunkcionalne zahteve spletnega portala Slovenia Outdoor je zapisano: »Administrator mora imeti možnost vklopa ali izklopa prikaza posameznih družbenih in multimedijskih kanalov na portalu. To urejanje ima na voljo v urejevalniku postavitve portala Slovenia Outdoor.

2. V poglavju 7 priloge 04 Funkcionalne in nefunkcionalne zahteve spletnega portala Slovenia Outdoor je opisana funkcionalnost urejevalnika dogodkov za splošno javnost oz. urejanje koledarja dogodkov. Prijave na dogodke niso zahtevane.

3. V poglavju 11 priloge 04 Funkcionalne in nefunkcionalne zahteve spletnega portala Slovenia Outdoor je zapisano: »Sestavljeni iskalnik (podrobno iskanje) bo imel na voljo več izbirnih polj preko katerih bo lahko obiskovalec bolj natančno določil pogoje, npr. regija/kraj, aktivnost, ipd ter vpisal želeno poizvedbo. Sistem mu bo rezultate izpisal (podobno kot pri osnovnemu iskalniku) ali prikazal na zemljevidu. Urednik mora imeti možnost, da pri posameznem sestavljenem iskalniku poljubno določa izbirna polja.«

4. Naročnik ne omejuje te zahteve. Lahko je razvit nov sistem ali se uporabi že obstoječ. Vendar pa naročnik zahteva zgolj tehnično rešitev brez kakršnega koli modela upravljanja (kar pomeni, brez nastavljenega poslovnega oz. provizijskega modela). Morebitni strošek licenc mora biti vključen, naročnike ne krije dodatnih stroškov, ki bi nastali dodatno v povezavi s tem javnim naročilom.

6. Ni predvideno, da bodo paketi ponujeni na drugih spletnih straneh.

7. Korporativne strani niso povezane z rezervacijskim sistemom. V poglavju 1 priloge 04 Funkcionalne in nefunkcionalne zahteve spletnega portala Slovenia Outdoor je opisana zahteva za uredniški del.

8. Za poslovnega uporabnika ni predvidenih dodatnih funkcionalnosti, ki niso razvidne iz razpisne dokumentacije oziroma so navedene v vašem vprašanju številka 8.

9. Dostop do obveznih in priporočenih navedenih dokumentov je na: https://goo.gl/IamBp4
Dostop do Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je na: http://www.mgrt.gov.si/delovna_podrocja/turizem/strategija_trajnostne_rasti_slovenskega_turizma/