Dosje javnega naročila 000728/2019
Naročnik: Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom
Blago: TRAKTOR ZA VLEKO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000728/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.02.2019
JN000728/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.03.2019
JN000728/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000728/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
SI042
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Irma Cof
irma.cof@fraport-slovenija.si
+386 42061373
+386 42022409

Internetni naslovi
http://www.fraport-slovenija.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296624/RD-JN-2019-B5-GHS_7_LM.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7052
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Letališke dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: TRAKTOR ZA VLEKO
Referenčna številka dokumenta: JN-2019-B5-GHS/7/LM
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34960000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava novih traktorjev za vleko transportnih vozičkov, skladno s tehničnimi specifikacijami, navedenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: 2 (dva) nova enaka traktorja za vleko transportnih vozičkov (dizelski pogon)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru sklopa 1 ponudniki oddajo ponudba za 2 (dva) nova enaka traktorja za vleko transportnih vozičkov (dizelski pogon).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2: 2 (dva) nova enaka traktorja za vleko transportnih vozičkov (električni pogon)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144900
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru sklopa 2 ponudniki oddajo ponudbo za 2 (dva) nova enaka traktorja za vleko transportnih vozičkov (električni pogon).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.03.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.03.2019   12:30
Kraj: Elektronsko odpiranje ponudb na portalu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.02.2019   11:55
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.02.2019   12:23
VPRAŠANJE
Dear Sir or Madam,
Our company Goldhofer is interested to participate in your tender for towing tractors.
As you know we are a market leader in pushbacks, towing tractors and other towing technics and therefore we believe that our products would suit your airport.
Couple of years ago we presented a new smaller tractor on the market called Sherpa which we offer in diesel and electric version. Sherpa have been on the market now for couple of years and each year we improve this product in terms of performance and reliability. What we would like to offer you for this public tender is our Sherpa model D4 (diesel) improved version 2019 and e-D4 (electric) improved version 2019.
We have checked the specification and there are few points that we don't comply to. Is it possible that you could confirm deviances from your specification so we could offer our Sherpa towing tractors?
Please see the technical details of non-compliance bellow:
1. Vehicle weight: 4000 kg (instead of 2500 3500 kg)
2. Drawbar pull: 20 kN (instead of 15-25 kN)
3. Trailer couplings height connections: 3 stages (instead of 5 stages)
4. Drivers ceiling window for ventilation: Roof ventilator available (instead of Drivers ceiling window)
Can you please confirm that our offer will be accepted with these technical discrepancies?
Thank you very much

ODGOVOR
O1. We allow a maximum vehicle weight 4000 kg.
O2: Drawbar pull 20 kN is O.K.
O3: O.K. if follow AHM 916 point 3.6.
O4: Option roof ventilator instead driver ceiling window is O.K.