Dosje javnega naročila 000738/2019
Naročnik: SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Blago: Olja in masti SŽ-VIT 2019-2020
ZJN-3: Odprti postopek

JN000738/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 11.02.2019
JN000738/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.02.2019
JN000738/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN000738/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000738/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 030-068315
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
nabava@slo-zeleznice.si, Gorazd GRBAC
gorazd.grbac@slo-zeleznice.si
+386 12914416
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296587/Ponudbeni_obrazec_končni_06_02_2019.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7029
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Olja in masti SŽ-VIT 2019-2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09211000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Olja in masti SŽ-VIT 2019-2020
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.300.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije naročnikapo celotnem območju R. Slovenije.
II.2.4 Opis javnega naročila
Olja in masti SŽ-VIT 2019-2020
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisi dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
V razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
V razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
V razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.03.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.03.2019   12:10
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7029


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.03.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.03.2019   06:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za spodnje blago imamo vprašanje in sicer obstaja pakiranje v 10kg embalaži, zahteva SŽ-VIT pa je pakiranje v sodu. Torej ali lahko ponudimo blago v 10kg embalaži?.
28 MAST 201175/1 CICO TL 1500-B 500 kg sod

Hvala

ODGOVOR

Da, lahko je ponudite pakiranje tudi 10 kg embalaži, oziroma po dogovoru.


Datum objave: 05.03.2019   06:54
VPRAŠANJE
Glede predmetnega razpisa imamo vprašanje, zakaj sta ekvivalentna materiala za mazanje kolesnih vencev po poziciji 28 in 63 razpisana ločeno, oz. zakaj ni razpisana skupna potrebna količina 7 ton zgolj z eno pozicijo, po kateri bi bili primerni vsi testirani materiali, ki so uspešno prestali testiranje in so bili do sedaj v uporabi...enako, kot ste to storil pri mazivih za kretnice v poz. 56?ODGOVOR

Na poziciji 28 je mast za mazanje kolesnih vencev, ki je bila preizkušena samo ta na vozilu. Na poziciji 63 sta pa masti, ki sta bile obe preizkušeni na več vozilih zato lahko ponudite eno ali drugo.


Datum objave: 05.03.2019   07:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovore:

Pri zap.štev 5 ste za Olje motorno zapisali specifikacijo: MAN odobritev 3275-2. MAN od leta 2018 ne izdaja več list odobrenih maziv. Navedena specifikacija se je nanašala na monogradna motorna olja in je bila s strani MAN ukinjena. Predlagamo, da se navedena spec. MAN odobritev 3275-2 briše iz zahtev.
Pri zap.štev 14 ste za Olje za menjalnike zapisali specifikacijo: ZF TE-ML 05S/07A/08/16D/21A. O5S ne obstaja, predlagamo, da se spremeni v 05A ali pa, da jo brišete iz spiska specifikacij.
Pri zap.štev 16 ste za Olje za menjalnike zapisali specifikacijo MAN odobritev 342 Ty.M1. MAN od leta 2018 ne izdaja več list odobrenih maziv, zato predlagamo, da se odobritev briše iz zahtev za Olje za menjalnike. Predlagamo tudi, da se preveri ali potrebujete za vaše aplikacije odobritev MB 235.0 za olje?
Pri zap.štev 21 ste za Olje za kompresorje navedli specifikacijo ISO 6743/4 - DAA, DAB, DAG. Specifikacija ISO 6743/4 se nanaša na hidravlična olja, vi pa ste razpisali Olje za kompresorje. Predlagamo, da spec. ISO 6743/4 spremenite na ISO 6743/3, ki se nanaša na kompresorska olja.
Pri zap.štev 36 ste za Olje hidravlično zapisali specifikacijo DIN 51524/2 HVLP, ki je nerazumljivo zapisana. Glede na to, da ste že pri zap.štev 9 razpisali hidravlično olje HLP ocenjujemo, da pričakujete ponudbo za hidravlično olje HVLP, zato predlagamo, da se zahteva za olje spremeni na DIN 51524/3 HVL
Pri zap. štev. 44 in 45 navajate Olje motorno. Ali pričakujete, da vam ponudimo prav olje SHELL RIMULA R4-L 15W-40 ?
Pri zap.štev 25 ste za Mast navedli specifikacijo DIN 51825; KP1K-25. Po standardu DIN, oznaka -25 ni možna, saj določa razlikovanje na 10 stopinj natančno. Bi ustrezala za vase potrebe mast, ki ustreza DIN 51 502: KP1 K-30?

HvalaODGOVOR

Pri zap.štev 5 ste za Olje motorno zapisali specifikacijo: MAN odobritev 3275-2. MAN od leta 2018 ne izdaja več list odobrenih maziv. Navedena specifikacija se je nanašala na monogradna motorna olja in je bila s strani MAN ukinjena. Predlagamo, da se navedena spec. MAN odobritev 3275-2 briše iz zahtev.

Odgovor: MAN odobritev 3275-2 se briše

Pri zap.štev 14 ste za Olje za menjalnike zapisali specifikacijo: ZF TE-ML 05S/07A/08/16D/21A. O5S ne obstaja, predlagamo, da se spremeni v 05A ali pa, da jo brišete iz spiska specifikacij.
Odgovor: Olje za menjalnike specifikacijo: ZF TE-ML 05S/07A/08/16D/21A se spremeni in sicer: ZF TE-ML 05A/08/16D/21A

Pri zap.štev 16 ste za Olje za menjalnike zapisali specifikacijo MAN odobritev 342 Ty.M1. MAN od leta 2018 ne izdaja več list odobrenih maziv, zato predlagamo, da se odobritev briše iz zahtev za Olje za menjalnike. Predlagamo tudi, da se preveri ali potrebujete za vaše aplikacije odobritev MB 235.0 za olje?

Odgovor: MAN odobritev 342 Ty.M1 se briše.

Pri zap.štev 21 ste za Olje za kompresorje navedli specifikacijo ISO 6743/4 - DAA, DAB, DAG. Specifikacija ISO 6743/4 se nanaša na hidravlična olja, vi pa ste razpisali Olje za kompresorje. Predlagamo, da spec. ISO 6743/4 spremenite na ISO 6743/3, ki se nanaša na kompresorska olja.

Odgovor: Olje za kompresorje spec. ISO 6743/4 se spremenite v ISO 6743/3,

Pri zap.štev 36 ste za Olje hidravlično zapisali specifikacijo DIN 51524/2 HVLP, ki je nerazumljivo zapisana. Glede na to, da ste že pri zap.štev 9 razpisali hidravlično olje HLP ocenjujemo, da pričakujete ponudbo za hidravlično olje HVLP, zato predlagamo, da se zahteva za olje spremeni na DIN 51524/3 HVL

Odgovor: Olje hidravlično s specifikacijo ISO VG 46 ,DIN 51524/2 HVLP se spremeni ISO VG 46 DIN 51524/3 HVLP

Pri zap. štev. 44 in 45 navajate Olje motorno. Ali pričakujete, da vam ponudimo prav olje SHELL RIMULA R4-L 15W-40 ?
Pri zap.štev 25 ste za Mast navedli specifikacijo DIN 51825; KP1K-25. Po standardu DIN, oznaka -25 ni možna, saj določa razlikovanje na 10 stopinj natančno. Bi ustrezala za vase potrebe mast, ki ustreza DIN 51 502: KP1 K-30?

Odgovor: Pod zaporedno številko 44 in 45 pričakujemo ,da nam ponudite olje SHELL RIMULA R4-L 15W-40.

Odgovor: Pod zaporedno številko 25 sprememba specifikacije in sicer DIN 51825; KP1K-30
Datum objave: 05.03.2019   07:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v tehničnih zahtevah navajate pod specifikacijami tudi konkretne nazive izdelkov.

Npr. Castrol CRB Multi 15W-40, Petrol Verigol Bio Plus, Chevron Delo 1000 Marine 40, Shell Caprinus HPD40, Shell Tegula V32, Shell Spirax A 80W-90,
Mobil SHC Gear 6800, Anderol 3057M, Fuchs Tramlub F 234, Chevron TMGL Premium, Shel Gadus S3 V220 C2, CICO TL 1500-B, Havoline XLC+B RL04,
Castrol Tribol 3785, Shell Rimula R4-L15W40, Fuchs Ceplattyne ECO300, Rimaz Ava 2, Shell Gadusrail S3 EUDB, Fuchs Renolit HLT2, Condat GR 439 G,
Shell Gadusrail S3 EUFR, Olma Hydrolubric HD46,Olma Hydrolubric VG 100 Talus, Shell Rimula R6 LM 10W-40, Castrol Radocool NF, Sintono Terra SK RE DB,
Lukoil avangarde Profesional M6.

Ali to pomeni, da dovoljujete le ponudbe s temi naštetimi mazivi?
Ali lahko ponudimo enakovredna maziva?

ODGOVOR

Vsa olja in masti, ki so v seznamu z nazivi so bila testirana na železniških vozilih, oziroma so predpisana od proizvajalcev in samo te je dovoljeno ponuditi.


Datum objave: 06.03.2019   12:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

12. člen vzorca pogodbe določa nesorazmerno visoko pogodbeno kazen, saj je določena v deležu (%) od celotne pogodbene vrednosti, enako tudi zgornja meja. Ker je predmet pogodbe sukcesivna dobava in ne enkratna izpolnitev, predlagamo, da se kot osnova za obračun pogodbene kazni določi vrednost posameznega naročila s strani kupca in spremeni 12. člen pogodbe:

VII. POGODBENA KAZEN

12. člen

V primeru zamude dobavnega roka ima kupec pravico do pogodbene kazni, in sicer 5 (pet promilov) za vsak dan zamude od vrednosti posameznega naročila s strani kupca, vendar največ do 5% vrednosti posameznega naročila s strani kupca.

Lep pozdrav

ODGOVOR

12.člen vzorca pogodbe se korigira in se glasi:
V primeru zamude dobavnega roka ima kupec pravico do pogodbene kazni, in sicer 5 (pet promilov) za vsak dan zamude od vrednosti posameznega naročila s strani kupca, vendar največ do 10% vrednosti posameznega naročila s strani kupca.
Datum objave: 12.03.2019   12:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ne glede na to, da obstaja v Sloveniji več ponudnikov maziv, kot zgolj Vaš trenutni dobavitelj pa ste spet objavili pogoje razpisa na katerem lahko uspe zgolj Vaš trenutni dobavitelj. Oziroma so pogoji razpisa taki, da ste razpisali zahtevane produkte, ki jih lahko trenutni dobavitelj dobavlja sicer najugodneje, na trgu pa je množica drugih produktov, ki so lahko celo boljše kvalitete in hkrati cenejši. Pri pogojih razpisa se sklicujete na naslednje:
»Vsa olja in masti, ki so v seznamu z nazivi so bila testirana na železniških vozilih, oziroma so predpisana od proizvajalcev in samo te je dovoljeno ponuditi.«
Zapisana trditev je pravzaprav smešna.
1.Tako ste na primer predpisali produkt Petrol Verigol BIO plus (biološko razgradljivo), pozicija 2.
Opis produkta*, ki ste ga predpisali je sledeč:
»Verigol Bio Plus je namenjen vsem vrstam motornih žag, zaradi oprijemljivosti (tvorjenje nitk) je še posebej prilagojen zahtevam modernih motornih žag, ki dosegajo visoke vrtilne hitrosti. Primerno je za zimsko in letno obdobje. Odlično ščiti pred korozijo in nizka točka tečenja in dobre oksidacijske lastnosti pa preprečujejo zalepitev verige. Verigol Bio Plus je biološko razgradljivo in ustreza standardom SIST 1017, Husquvarna, Stihl, Solo, Dolmar, Jonsered, Partner.«
*Opis je prepisan iz Petrolove spletne strani.
Predpisali ste torej produkt, ki je samo blagovna znamka in ga lahko za Petrol danes toči proizvajalec v BiH, jutri pa Kitajski. Ker ta produkt izdeluje pač trenutno najugodnejši proizvajalec. Praktično vsak proizvajalec maziv ima v svojem proizvodnem programu olje za motorne žage, ki je biorazgradljivo. Vaše potrebe pa zadovoljuje le zgoraj opisano, za katerega pravzaprav ne veste kje se bo polnilo jutri.
Še pred dvema letoma to ni bil zahtevan produkt. Kaj se je spremenilo?
Ali ste to mazivo testirali? Ali ste pripravljeni testirati tudi maziva drugih ponudnikov?
2. Predpisali ste tudi hidravlična olja Olma, poziciji 59. In 60.
Olja distribuira Vaš trenutni dobavitelj, proizvaja pa jih slovenski proizvajalec. Zanimivo je, da pred dvema letoma niste zahtevali teh dveh produktov oz. niste imeli nobenih posebnih zahtev. Kaj se je spremenilo v teh dveh letih?
Po specifikacijah gre za navadno hidravlično olje, ki ga proizvaja vsak proizvajalec maziv.
Ali ste to mazivo testirali? Ali ste pripravljeni testirati tudi maziva drugih ponudnikov?
3. Predpisano je motorno olje Lukoil Avandgarde 10W-40, pozicija 64.
Predpisano je olje ruskega proizvajalca Lukoil, ki je zelo splošno motorno olje, kot ga proizvaja VSAK proizvajalec motornega olja. To ni trditev »na pamet«. Poglejte splošen opis olja in katere zahteve motorno olje izpolnjuje:
»API CI-4, Mack EO-N, ACEA E4, ACEA E7, MB 228.5, MAN M 3277, MAN M 3377, VOLVO VDS-3, MTU Oil Category 3, Deutz DQC IV-10, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20078, Mack EO-M Plus, Renault RXD, Renault VI RLD-2, Detroit Diesel DDC 93K215, Global DHD-1«.
*Vir zahtev, ki jih olje izpolnjuje so z internetne strani Lukoil.
To so popolnoma splošne zahteve, katerim lahko zadosti vsak proizvajalec.
Ali ste to mazivo testirali? Ali ste pripravljeni testirati tudi maziva drugih ponudnikov?
4. Motorno olje Castrol CRB Multi 15W-40, pozicija 1:
Če prav razumemo je predpisano tudi to olje, katerega potrebujete 30.000 litrov. Navajate specifikacije, ki jih naj olje izpolnjuje:
»ACEA E7; API CI-4/SL; CAT ECF-2; Cummins CES 20077, CES 20078; DDC Powerguard 93K215; Deutz DQC III-10; Mack EO-M Plus, EO-N; MB-Approval 228.3; MTU Oil Category 2; RVI RLD-2; Volvo VDS 3; Meets the requirements of MAN M3275-1«
Zanimivo pri tem je, da so zahteve dobesedno prepisane iz specifikacije na internetu: https://www.castrol.com/sl_si/slovenia/products/truck-and-bus/engine-oils/crb-product-page/crb-multi-15w-40-ci4-e7.html
Na istem internetnem naslovu pa najdete tudi sledeč opis tega olja:
»Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 je večnamensko dizelsko motorno olje za težka vozila. Primerno je za uporabo pri visokohitrostnih štiritaktnih dizelskih motorjih, ki uporabljajo goriva z velikim razponom lastnosti. Združljivo je tudi z dizelskimi motorji, opremljenimi s sistemi za recirkulacijo izpušnih plinov (EGR).«
Kot pove opis iz interneta gre za večnamensko motorno olje in ne namensko motorno olje, tako olje proizvaja večina proizvajalcev. Gre za sporno prakso nekaterih naročnikov, ki smo jo videvali v preteklosti. Med zahteve produkta se uvrsti opis izbranega produkta in se s tem zoži krog potencialnih ponudnikov.
Resen odnos železnic kot naročnika, bi bil da poda katerim posameznim specifikacijam mora motorno olje ustrezati. Popolnoma neresno je, da se tehnične specifikacije prepišejo s tehničnega lista izbranega produkta.
Glede na to, da tudi to olje ni namensko, zastavljamo enako vprašanje:
Pred dvema letoma je bilo na istem razpisu predpisano olje Castrol Vection 15W-40.
Ali ste testirali nov tip olja? Ali ste pripravljeni testirati tudi maziva drugih ponudnikov?
5. Chevron Delo 1000 Marine 40, pozicija 6:
Kaj velja v tem primeru?
Ali je bilo motorno olje testirano s strani Slovenskih železnic? Ali ste pripravljeni testirati tudi maziva drugih ponudnikov?
Ali je morda to mazivo potrjeno s strani proizvajalca? Morda ste to olje predpisali, ker ga predpisujejo proizvajalci motorja?
Seveda v nekaterih primerih proizvajalci priporočajo uporabo enega ali drugega maziva. Vendar nikoli ni predpisano samo eno in edino mazivo. Proizvajalci kvečjemu predložijo listo odobrenih maziv. Ali je tako tudi v tem primeru?
6. Hidravlično olje Shell Tegula V32, pozicija 8:
Velja enako kot za Chevron Delo Marine 40.
Ali ste to mazivo testirali? Ali ste pripravljeni testirati tudi maziva drugih ponudnikov?
Ali je morda to mazivo potrjeno s strani proizvajalca? Morda ste to olje predpisali, ker ga predpisujejo proizvajalci motorja?
Seveda v nekaterih primerih proizvajalci priporočajo uporabo enega ali drugega maziva. Vendar nikoli ni predpisano samo eno in edino mazivo. Proizvajalci kvečjemu predložijo listo odobrenih maziv. Ali je tako tudi v tem primeru?
7. Shell Spirax A80W-90, pozicija 12 in Shell Spirax G 80W-90, pozicija 13.:
Načeloma velja enako kot zapisano zgoraj za Chevron.
Vendar ne moremo razumeti kako so lahko popolnoma splošni produkti predpisani. Kako lahko kdor koli to zahteva?
Poglejte vendar kaj pravi proizvajalec:
»Primerno za uporabo v ročnih menjalnikih motorjev, osebnih vozil in komercialnih vozil.«
*vir: Tehnični list maziva.
Kako je lahko produkt, ki je popolnoma splošen edini odobren? Pa saj ima vsak proizvajalec maziv tak produkt.
Ali ste to mazivo testirali? Ali ste pripravljeni testirati tudi maziva drugih ponudnikov?
Ali je morda to mazivo potrjeno s strani proizvajalca? Morda ste to olje predpisali, ker ga predpisujejo proizvajalci motorja?
Seveda v nekaterih primerih proizvajalci priporočajo uporabo enega ali drugega maziva. Vendar nikoli ni predpisano samo eno in edino mazivo. Proizvajalci kvečjemu predložijo listo odobrenih maziv. Ali je tako tudi v tem primeru?
8. Olje za zobniške prenose Mobil SHC gear 6800
Velja enako kot za Chevron Delo Marine 40.
Ali ste to mazivo testirali? Ali ste pripravljeni testirati tudi maziva drugih ponudnikov?
Ali je morda to mazivo potrjeno s strani proizvajalca? Morda ste to olje predpisali, ker ga predpisujejo proizvajalci motorja?
Seveda v nekaterih primerih proizvajalci priporočajo uporabo enega ali drugega maziva. Vendar nikoli ni predpisano samo eno in edino mazivo. Proizvajalci kvečjemu predložijo listo odobrenih maziv. Ali je tako tudi v tem primeru?
9. Antifriz, predpisujete Castrol Radicool NF poizicija 62:
Ali ste v slovenskih železnicah dejansko izvedli kakršnokoli testiranje antifriza, ker bi bilo neverjetno, da bi to predpisal kakršenkoli proizvajalec katerekoli opreme. Glejte opis tega produkta:
An antifreeze concentrate coolant formulated using hybrid technology for the modern performance engines of cars and trucks.
Castrol Radicool NF has been developed to meet the growing demand from engine and vehicle manufacturers for a higher performance coolant that minimises environmental impact. It provides excellent protection against corrosion, and because it contains no phosphate, the problems of deposits in some modern performance engines are eliminated.
SPECIFICATION
D3306, D4985, BS6580:2010, JASO JIS K2234, Deutz TR 0119-99-1115, MAN 324 Typ NF, MB-Approval 325.0, MTU MTL 5048, VW TL-774C (G11), BMW N 600 69.0, Opel/GM B 040 0240, Saab 6901599
Gre za splošen produkt, ki ga lahko dobite v vsaki trgovini z rezervnimi deli za avtomobile
Kako je lahko to predpisan produkt?
Ali ste to mazivo testirali? Ali ste pripravljeni testirati tudi maziva drugih ponudnikov?

10. SHELL GADUSRAIL S3 EUDB DIN EN 12081:2011-01 a, Deutsche Bahn AG, pozicija 51:
Razpisanih imate 28.000kg te masti in le ta je odobrena za uporabo. Kdo jo je odobril? Namreč v zapisu pravite, da Deutsche Bahn.
Zanimivo je, da imamo tudi mi mast, ki je odobrena za uporabo na nemških železnicah za isti namen. Celo več, v Slovenskih železnicah ste jo prejeli v testiranje. Preko telefona ste nam dejali, da je mast odlična, potem pa smo prejeli obvestilo, da mast ni opravila testiranja. Ko smo zahtevali zapisnik testiranja, ga kljub večim poskusom niste dostavili.
Neverjetno je, da Slovenske železnice, ki pri svojih vzdrževalnih delih sledijo navodilom, ki jih predpisuje nemška inštitucija VPI, ne priznavajo temeljitih testov njihovih nemških kolegov in ne uporabljajo masti, ki jih v Nemčiji uporabljajo normalno. Kako lahko zavrnete mast brez argumentacije, potem, ko jo ustno potrdite?
Neverjetno smešno je, da pri večini javnih naročil predpisujete, da mora biti ponujena oprema že v uporabi pri železnicah v evropi. Pri mazivih pa, kot je videti, delujete v popolnem nasprotju.
Še enkrat ali Vam lahko ponudimo mast, ki jo uporabljajo nemške železnice? Mast je seveda biorazgradljiva.
11. Menimo da velja enako kot zgoraj opisano za ostale »predpisane produkte«.
Prosimo Vas, da nam podate odgovore na naša vprašanja. Predlagamo, da spremenite dokumentacijo javnega naročila tako, da bodo zahtevani produkti izpolnjevali Vaše tehnične zahteve in potrebe. Hkrati pa naj razpisna dokumentacija tudi ustreza določilom o javnem naročanju in naj ne omejuje konkurence. Predlagamo tudi, da podaljšate rok za oddajo javnega naročila in oddajo vprašanj tako, da ponudniki lahko na pripravimo ponudbo glede na spremembe v razpisni dokumentaciji, ki jih boste vnesli vanjo.
Hvala.


ODGOVOR

Pozdravljeni,
Ne glede na to, da obstaja v Sloveniji več ponudnikov maziv, kot zgolj Vaš trenutni dobavitelj pa ste spet objavili pogoje razpisa na katerem lahko uspe zgolj Vaš trenutni dobavitelj. Oziroma so pogoji razpisa taki, da ste razpisali zahtevane produkte, ki jih lahko trenutni dobavitelj dobavlja sicer najugodneje, na trgu pa je množica drugih produktov, ki so lahko celo boljše kvalitete in hkrati cenejši. Pri pogojih razpisa se sklicujete na naslednje:
»Vsa olja in masti, ki so v seznamu z nazivi so bila testirana na železniških vozilih, oziroma so predpisana od proizvajalcev in samo te je dovoljeno ponuditi.«
Zapisana trditev je pravzaprav smešna.

1.Tako ste na primer predpisali produkt Petrol Verigol BIO plus (biološko razgradljivo), pozicija 2.
Opis produkta*, ki ste ga predpisali je sledeč:
»Verigol Bio Plus je namenjen vsem vrstam motornih žag, zaradi oprijemljivosti (tvorjenje nitk) je še posebej prilagojen zahtevam modernih motornih žag, ki dosegajo visoke vrtilne hitrosti. Primerno je za zimsko in letno obdobje. Odlično ščiti pred korozijo in nizka točka tečenja in dobre oksidacijske lastnosti pa preprečujejo zalepitev verige. Verigol Bio Plus je biološko razgradljivo in ustreza standardom SIST 1017, Husquvarna, Stihl, Solo, Dolmar, Jonsered, Partner.«
*Opis je prepisan iz Petrolove spletne strani.
Predpisali ste torej produkt, ki je samo blagovna znamka in ga lahko za Petrol danes toči proizvajalec v BiH, jutri pa Kitajski. Ker ta produkt izdeluje pač trenutno najugodnejši proizvajalec. Praktično vsak proizvajalec maziv ima v svojem proizvodnem programu olje za motorne žage, ki je biorazgradljivo. Vaše potrebe pa zadovoljuje le zgoraj opisano, za katerega pravzaprav ne veste kje se bo polnilo jutri.
Še pred dvema letoma to ni bil zahtevan produkt. Kaj se je spremenilo?
Ali ste to mazivo testirali? Ali ste pripravljeni testirati tudi maziva drugih ponudnikov?
ODGOVOR:
Popravek pozicije 2 :
2 OLJE za mazanje verig motornih žag BIO 201135/1 biološko razgradljivo SIST EN 1017

2. Predpisali ste tudi hidravlična olja Olma, poziciji 59. In 60.
Olja distribuira Vaš trenutni dobavitelj, proizvaja pa jih slovenski proizvajalec. Zanimivo je, da pred dvema letoma niste zahtevali teh dveh produktov oz. niste imeli nobenih posebnih zahtev. Kaj se je spremenilo v teh dveh letih?
Po specifikacijah gre za navadno hidravlično olje, ki ga proizvaja vsak proizvajalec maziv.
Ali ste to mazivo testirali? Ali ste pripravljeni testirati tudi maziva drugih ponudnikov?

ODGOVOR:
Popravek pozicije 59:
Pozicija 59 se združi s pozicijo 9. Upoštevajo se specifikacije pozicije 9.
Popravek pozicije 60: namesto naziva Olma Hydrolubric VG 100 Tallus se pravilno glasi pozicija 60
60 OLJE HIDRAVLIČNO 93067/1 Shell Tellus S3 M 100
Omenjeno olje uporabljamo za mazanje drsnih ležajev.

3. Predpisano je motorno olje Lukoil Avandgarde 10W-40, pozicija 64.
Predpisano je olje ruskega proizvajalca Lukoil, ki je zelo splošno motorno olje, kot ga proizvaja VSAK proizvajalec motornega olja. To ni trditev »na pamet«. Poglejte splošen opis olja in katere zahteve motorno olje izpolnjuje:
»API CI-4, Mack EO-N, ACEA E4, ACEA E7, MB 228.5, MAN M 3277, MAN M 3377, VOLVO VDS-3, MTU Oil Category 3, Deutz DQC IV-10, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20078, Mack EO-M Plus, Renault RXD, Renault VI RLD-2, Detroit Diesel DDC 93K215, Global DHD-1«.
*Vir zahtev, ki jih olje izpolnjuje so z internetne strani Lukoil.
To so popolnoma splošne zahteve, katerim lahko zadosti vsak proizvajalec.
Ali ste to mazivo testirali? Ali ste pripravljeni testirati tudi maziva drugih ponudnikov?
ODGOVOR: Vztrajamo, da vsa ponujena olja in maziva ustrezajo tem zahtevam in standardom zapisanim v razpisni dokumentaciji.

4. Motorno olje Castrol CRB Multi 15W-40, pozicija 1:

Če prav razumemo je predpisano tudi to olje, katerega potrebujete 30.000 litrov. Navajate specifikacije, ki jih naj olje izpolnjuje:
»ACEA E7; API CI-4/SL; CAT ECF-2; Cummins CES 20077, CES 20078; DDC Powerguard 93K215; Deutz DQC III-10; Mack EO-M Plus, EO-N; MB-Approval 228.3; MTU Oil Category 2; RVI RLD-2; Volvo VDS 3; Meets the requirements of MAN M3275-1«
Zanimivo pri tem je, da so zahteve dobesedno prepisane iz specifikacije na internetu: https://www.castrol.com/sl_si/slovenia/products/truck-and-bus/engine-oils/crb-product-page/crb-multi-15w-40-ci4-e7.html
Na istem internetnem naslovu pa najdete tudi sledeč opis tega olja:
»Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 je večnamensko dizelsko motorno olje za težka vozila. Primerno je za uporabo pri visokohitrostnih štiritaktnih dizelskih motorjih, ki uporabljajo goriva z velikim razponom lastnosti. Združljivo je tudi z dizelskimi motorji, opremljenimi s sistemi za recirkulacijo izpušnih plinov (EGR).«
Kot pove opis iz interneta gre za večnamensko motorno olje in ne namensko motorno olje, tako olje proizvaja večina proizvajalcev. Gre za sporno prakso nekaterih naročnikov, ki smo jo videvali v preteklosti. Med zahteve produkta se uvrsti opis izbranega produkta in se s tem zoži krog potencialnih ponudnikov.
Resen odnos železnic kot naročnika, bi bil da poda katerim posameznim specifikacijam mora motorno olje ustrezati. Popolnoma neresno je, da se tehnične specifikacije prepišejo s tehničnega lista izbranega produkta.
Glede na to, da tudi to olje ni namensko, zastavljamo enako vprašanje:
Pred dvema letoma je bilo na istem razpisu predpisano olje Castrol Vection 15W-40.
Ali ste testirali nov tip olja? Ali ste pripravljeni testirati tudi maziva drugih ponudnikov?

ODGOVOR:
Vztrajamo, da vsa ponujena olja in maziva ustrezajo tem zahtevam in standardom zapisanim v razpisni dokumentaciji.

5. Chevron Delo 1000 Marine 40, pozicija 6:

Kaj velja v tem primeru?
Ali je bilo motorno olje testirano s strani Slovenskih železnic? Ali ste pripravljeni testirati tudi maziva drugih ponudnikov?
Ali je morda to mazivo potrjeno s strani proizvajalca? Morda ste to olje predpisali, ker ga predpisujejo proizvajalci motorja?
Seveda v nekaterih primerih proizvajalci priporočajo uporabo enega ali drugega maziva. Vendar nikoli ni predpisano samo eno in edino mazivo. Proizvajalci kvečjemu predložijo listo odobrenih maziv. Ali je tako tudi v tem primeru?

ODGOVOR:
Vztrajamo, da vsa ponujena olja in maziva ustrezajo tem zahtevam in standardom zapisanim v razpisni dokumentaciji.

6. Hidravlično olje Shell Tegula V32, pozicija 8:

Velja enako kot za Chevron Delo Marine 40.
Ali ste to mazivo testirali? Ali ste pripravljeni testirati tudi maziva drugih ponudnikov?
Ali je morda to mazivo potrjeno s strani proizvajalca? Morda ste to olje predpisali, ker ga predpisujejo proizvajalci motorja?
Seveda v nekaterih primerih proizvajalci priporočajo uporabo enega ali drugega maziva. Vendar nikoli ni predpisano samo eno in edino mazivo. Proizvajalci kvečjemu predložijo listo odobrenih maziv. Ali je tako tudi v tem primeru?

ODGOVOR:
Vztrajamo, da vsa ponujena olja in maziva ustrezajo tem zahtevam in standardom zapisanim v razpisni dokumentaciji.

7. Shell Spirax A80W-90, pozicija 12 in Shell Spirax G 80W-90, pozicija 13.:

Načeloma velja enako kot zapisano zgoraj za Chevron.
Vendar ne moremo razumeti kako so lahko popolnoma splošni produkti predpisani. Kako lahko kdor koli to zahteva?
Poglejte vendar kaj pravi proizvajalec:
»Primerno za uporabo v ročnih menjalnikih motorjev, osebnih vozil in komercialnih vozil.«
*vir: Tehnični list maziva.
Kako je lahko produkt, ki je popolnoma splošen edini odobren? Pa saj ima vsak proizvajalec maziv tak produkt.
Ali ste to mazivo testirali? Ali ste pripravljeni testirati tudi maziva drugih ponudnikov?
Ali je morda to mazivo potrjeno s strani proizvajalca? Morda ste to olje predpisali, ker ga predpisujejo proizvajalci motorja?
Seveda v nekaterih primerih proizvajalci priporočajo uporabo enega ali drugega maziva. Vendar nikoli ni predpisano samo eno in edino mazivo. Proizvajalci kvečjemu predložijo listo odobrenih maziv. Ali je tako tudi v tem primeru?
8. Olje za zobniške prenose Mobil SHC gear 6800
Velja enako kot za Chevron Delo Marine 40.
Ali ste to mazivo testirali? Ali ste pripravljeni testirati tudi maziva drugih ponudnikov?
Ali je morda to mazivo potrjeno s strani proizvajalca? Morda ste to olje predpisali, ker ga predpisujejo proizvajalci motorja?
Seveda v nekaterih primerih proizvajalci priporočajo uporabo enega ali drugega maziva. Vendar nikoli ni predpisano samo eno in edino mazivo. Proizvajalci kvečjemu predložijo listo odobrenih maziv. Ali je tako tudi v tem primeru?

ODGOVOR:
Vztrajamo, da vsa ponujena olja in maziva ustrezajo tem zahtevam in standardom zapisanim v razpisni dokumentaciji.

9. Antifriz, predpisujete Castrol Radicool NF poizicija 62:

Ali ste v slovenskih železnicah dejansko izvedli kakršnokoli testiranje antifriza, ker bi bilo neverjetno, da bi to predpisal kakršenkoli proizvajalec katerekoli opreme. Glejte opis tega produkta:
An antifreeze concentrate coolant formulated using hybrid technology for the modern performance engines of cars and trucks.
Castrol Radicool NF has been developed to meet the growing demand from engine and vehicle manufacturers for a higher performance coolant that minimises environmental impact. It provides excellent protection against corrosion, and because it contains no phosphate, the problems of deposits in some modern performance engines are eliminated.
SPECIFICATION
D3306, D4985, BS6580:2010, JASO JIS K2234, Deutz TR 0119-99-1115, MAN 324 Typ NF, MB-Approval 325.0, MTU MTL 5048, VW TL-774C (G11), BMW N 600 69.0, Opel/GM B 040 0240, Saab 6901599
Gre za splošen produkt, ki ga lahko dobite v vsaki trgovini z rezervnimi deli za avtomobile
Kako je lahko to predpisan produkt?
Ali ste to mazivo testirali? Ali ste pripravljeni testirati tudi maziva drugih ponudnikov?

ODGOVOR:
Vztrajamo, da vsa ponujena olja in maziva ustrezajo tem zahtevam in standardom zapisanim v razpisni dokumentaciji.

10. SHELL GADUSRAIL S3 EUDB DIN EN 12081:2011-01 a, Deutsche Bahn AG, pozicija 51:

Razpisanih imate 28.000kg te masti in le ta je odobrena za uporabo. Kdo jo je odobril? Namreč v zapisu pravite, da Deutsche Bahn.
Zanimivo je, da imamo tudi mi mast, ki je odobrena za uporabo na nemških železnicah za isti namen. Celo več, v Slovenskih železnicah ste jo prejeli v testiranje. Preko telefona ste nam dejali, da je mast odlična, potem pa smo prejeli obvestilo, da mast ni opravila testiranja. Ko smo zahtevali zapisnik testiranja, ga kljub večim poskusom niste dostavili.
Neverjetno je, da Slovenske železnice, ki pri svojih vzdrževalnih delih sledijo navodilom, ki jih predpisuje nemška inštitucija VPI, ne priznavajo temeljitih testov njihovih nemških kolegov in ne uporabljajo masti, ki jih v Nemčiji uporabljajo normalno. Kako lahko zavrnete mast brez argumentacije, potem, ko jo ustno potrdite?
Neverjetno smešno je, da pri večini javnih naročil predpisujete, da mora biti ponujena oprema že v uporabi pri železnicah v evropi. Pri mazivih pa, kot je videti, delujete v popolnem nasprotju.
Še enkrat ali Vam lahko ponudimo mast, ki jo uporabljajo nemške železnice? Mast je seveda biorazgradljiva.

ODGOVOR:
Vztrajamo, da vsa ponujena olja in maziva ustrezajo tem zahtevam in standardom zapisanim v razpisni dokumentaciji.

11. Menimo da velja enako kot zgoraj opisano za ostale »predpisane produkte«.

Prosimo Vas, da nam podate odgovore na naša vprašanja. Predlagamo, da spremenite dokumentacijo javnega naročila tako, da bodo zahtevani produkti izpolnjevali Vaše tehnične zahteve in potrebe. Hkrati pa naj razpisna dokumentacija tudi ustreza določilom o javnem naročanju in naj ne omejuje konkurence. Predlagamo tudi, da podaljšate rok za oddajo javnega naročila in oddajo vprašanj tako, da ponudniki lahko na pripravimo ponudbo glede na spremembe v razpisni dokumentaciji, ki jih boste vnesli vanjo.
Hvala.
ODGOVOR :
Vztrajamo, da vsa ponujena olja in maziva ustrezajo tem zahtevam in standardom zapisanim v razpisni