Dosje javnega naročila 000743/2019
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava drobno tirnega materiala 2019
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 373.884,54 EUR

JN000743/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 11.02.2019
JN000743/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.03.2019
JN000743/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.04.2019
JN000743/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.04.2019
JN000743/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 05.07.2019
JN000743/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2019
JN000743/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2019
JN000743/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2019
JN000743/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000743/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 030-068314
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Danijel Didić
danijel.didic@slo-zeleznice.si
+386 12914643
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296681/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7060
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava drobno tirnega materiala 2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava drobno tirnega materiala 2019
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava drobno tirnega materiala 2019
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.03.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.03.2019   12:05
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7060


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.03.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.02.2019   11:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko dostavimo menico kot jamstvo za resnost ponudbe namesto bančne garancije?

Vnaprej se vam zahvaljujem

ODGOVOR

Ne. Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spremenil.


Datum objave: 01.03.2019   09:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, objavite tehnične specifikacije in načrte zahtevanih izdelkov.

Vnaprej se vam zahvaljujemODGOVOR

Tehnične zahteve so objavljene v Razpisni dokumentaciji; Razpisni obrazec 13; Tehnične zahteve.

Lep pozdrav.


Datum objave: 01.03.2019   09:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za informaciju koliko mora biti veljavnost bančne garancije (90 ili 150 dni od skrajnjega roka za predložitev ponudbe), s obziroma da su oprečne informacije v točki 10.5. i 11. razpisne dokumentacije.

S spoštovanjem

ODGOVOR

Garancija za resnost ponudbe mora biti veljavna najmanj 90 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb.

Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.Datum objave: 05.03.2019   12:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas načrte za sledeće pozicije iz predračuna:

4 Plošča podložna 49 E1 - 1:20; 345x160 mm JŽS G1.101 UIC 864-6
5 Plošča podložna 49 E1 - ravna; 345x160 mm JŽS G1.053 UIC 864-6
6 Plošča podložna 49 E1 - 1:40; 345x160 mm povzeti po TS-Z a1.106-4
7 Plošča podložna 60 E1 - 1:20; 370x160 mm TS-Z a1.106-8


Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

Tehnične zahteve so objavljene v Razpisni dokumentaciji; Razpisni obrazec 13; Tehnične zahteve


Lep pozdrav.


Datum objave: 06.03.2019   13:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

nastavno na vaš odgovor Datum objave: 05.03.2019 12:31,
prosimo vas, da nam pošljete načrte za zahtevane proizvode, saj brez njih ni mogoče določiti položaj in premer luknje.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani,

Tehnične zahteve so objavljene v Razpisni dokumentaciji; Razpisni obrazec 13; Tehnične zahteve.

Tehnične specifikacije so, enake kot standardi in s jih pridobi pri ustrezni organizaciji, kjer so na voljo.

Lep pozdrav


Datum objave: 07.03.2019   08:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na pozicijo št. 39; Plošča podložna VIPA 1:40 Pandrol za leseni prag, vas prosim za podaljšanje dobavnega roka do 15.7.2019.
Gre za specifično pritrditev, ki nažalost zahteva nekoliko daljši čas dobave.

S spoštovanjem.


ODGOVOR


Za pozicijo št. 39 se dobavni rok podaljša do 15.07.2019.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.03.2019   11:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ki je način dostave bančne garancije kot zavarovanje za resnost ponudbe, kdaj se ponudbe oddaju prek e-JN?

S spoštovanjem,

ODGOVOR

Način dostave bančne garancije za resnost ponudbe je zapisan v razpisni dokumentaciji - popravek, objavljen na portalu javnih naročil.

Oddaja original bančne garancije za resnost ponudbe mora biti predložena najkasneje do 15.03.2019 do 12.00 na naslednji način:
osebno na naslov: Slovenske železnice, d.o.o., Vložišče SŽ, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »SEKTOR ZA NABAVO« ali
s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana.

Oddaja preko e-JN portala je možna vse do 15.03.2019 do 12.00 ure. Navodila za oddajo so zapisana v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.03.2019   11:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imam vprašanja z oddajo ponudbe:
-1.) pod predračun pripnemo samo obrazec predračuna
Ali mora bit podpisan in požigosan, nato pa skeniran in pripet ali je dovolj samo izpolnjen brez podpisa in žiga

2.) ESPD ponudnik
Pripnnemo samo obrazec v elektronski obliki

3.) Druge priloge
pripeti vsi predpisani obrazci in priloge
Ali morajo biti vsi obrazci podpisani in žigosani, nato pa skenirani in pripeti ali so lahko obrazci samo izpolnjeni brez podpisa in žiga?
Kako pa je z bančno garancijo? Jo skeniram in pripnem kot prilogo?

Že v naprej hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

1.) Obrazec predračun mora biti podpisan in žigosan s strani ponudnika in naložen na portal e-JN.

2.) Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo do vključno 31. 1. 2019, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži nepodpisan ESPD v xml. obliki in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo od vključno 1. 2. 2019 dalje, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

3.) Vsi obrazci morajo biti podpisani in žigosani in pripeti k ponudbi oddani preko e-JN.

Oddaja original bančne garancije za resnost ponudbe mora biti predložena najkasneje do 15.03.2019 do 12.00 na naslednji način:
osebno na naslov: Slovenske železnice, d.o.o., Vložišče SŽ, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »SEKTOR ZA NABAVO« ali
s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana.

V skladu z razpisno dokumentacijo - popravek.

Lep pozdrav.