Dosje javnega naročila 000729/2019
Naročnik: DIJAŠKI DOM NOVA GORICA, Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica
Gradnje: Prenova kopalnic v prostorih Dijaškega doma Nova Gorica
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000729/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.02.2019
JN000729/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.02.2019
JN000729/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.02.2019
JN000729/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.02.2019
JN000729/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000729/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DIJAŠKI DOM NOVA GORICA
Streliška pot 7
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
HAJDEJA ZLATOPER
Hajdeja.Zlatoper@guest.arnes.si
+386 53354814
+386 53021441

Internetni naslovi
http://ddng.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296771/Dijaški_dom_Nova_Gorica.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7096
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova kopalnic v prostorih Dijaškega doma Nova Gorica
Referenčna številka dokumenta: JN-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
V okviru tega javnega naročila se preuredijo (rekonstrukcija) kopalnice v traktih A in B (v vsakem traktu po 3 nadstropja) objekta Dijaškega doma Nova Gorica. Pri projektu gre za preureditev obstoječih kopalnic. Preureditev mora biti izvedena skladno s priloženimi projekti, dela pa se izvajajo po načelu »ključ v roke«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dijaški dom Nova Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru tega javnega naročila se preuredijo (rekonstrukcija) kopalnice v traktih A in B (v vsakem traktu po 3 nadstropja) objekta Dijaškega doma Nova Gorica. Pri projektu gre za preureditev obstoječih kopalnic. Preureditev mora biti izvedena skladno s priloženimi projekti, dela pa se izvajajo po načelu »ključ v roke«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 27.03.2019
Konec: 11.09.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Dela se izvajajo po terminskem planu, skladno z določili pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.02.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.05.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.02.2019   11:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.02.2019   20:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.02.2019   11:46
Naročnik je dne 12. 2. 2019 posredoval v objavo dve (2) obvestili o dodatnih informacijah (EU-14), v katerih bo objavljena pripadajoča tehnična dokumentacija. Dokumentacija bo predvidoma objavljena na Portalu javnih naročil še isti dan.
Dokument 70-2018_Dijaski dom NG - 3101-19 - PZI - Kopalnice - dopolnitev RISBE_Trakt-A_B, ki ga je naročnik objavil v drugem obvestilu, je del Mape 1 - Arhitektura, naročnik pa ga zaradi prevelikega obsega dokumenta in omejitev strežnika Portala javnega naročanja ni mogel objaviti skupaj z ostalimi tehničnimi dokumenti.
Obe obvestili o dodatnih informacijah bosta objavljeni na Portalu javnih naročil v dosjeju naročila.

Datum objave: 18.02.2019   14:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede referenc ni popolnoma razumljivo, ali je referenčna vrednost 100.000,00 eur brez DDV mišljena kumulativno za tri reference, ali investitor zahteva tri reference, vsako v vrednosti 100.000,00 eur brez DDV.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Zahteva se 100.000 EUR brez DDV za vsako referenco posebej.Datum objave: 18.02.2019   14:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosim spremenite pogoj bonitetne ocene na SB7

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pogoj se spremeni iz SB6 v SB7.Datum objave: 18.02.2019   14:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede referenc ni popolnoma razumljivo, ali je referenčna vrednost 100.000,00 eur brez DDV mišljena kumulativno za tri reference, ali investitor zahteva tri reference, vsako v vrednosti 100.000,00 eur brez DDV.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik izvaja postopek naročila male vrednosti, v katerem ESPD ni obvezen. Za izkazovanje sposobnosti ponudniki izpolnijo izjave, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.Datum objave: 18.02.2019   14:08
VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo naročnika da objavi ESPD obrazec

ODGOVOR
Naročnik izvaja postopek naročila male vrednosti, v katerem ESPD ni obvezen. Za izkazovanje sposobnosti ponudniki izpolnijo izjave, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.Datum objave: 18.02.2019   14:09
VPRAŠANJE
Ali ima naročnik veljavno potrdilo o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljve?
Ali ima naročnik veljavne meritve električnih inštalacij in strelovoda?

ODGOVOR
Naročnik razpolaga z meritvami električnih inštalacij in strelovoda ter poseduje listinsko dokumentacijo o delovanju varnostne napeljave v skladu z določili požarnega reda.Datum objave: 18.02.2019   14:15
VPRAŠANJE
Ali nam lahko investitor omogoči dodaten ogled/pregled objekta (natančneje električnih inštalacij) z namenom pregleda stanja obstoječe inštalacije in možnosti izvedbe v skladu s predvidenimi rešitvami po PZI projektu?

ODGOVOR
Zainteresiranim ponudnikom se omogoči dodaten ogled. Ogleda se udeleži ponudnik, ki sam oceni, da potrebuje še dodaten ogled. Naročnik za obvezen ogled šteje ogled z dne 15. 2. 2019, zato potrdil o tem ogledu ne bo izdajal.
Dodaten ogled je možen v četrtek 21. 2. 2019 ob 15-ti uri. Zaradi organizacije poteka ogleda naj se ponudniki za ogled vnaprej prijavijo na elektronski naslov info@ddng.si .Datum objave: 22.02.2019   14:49
Naročnik je v predmetnem postopku javnega naročila dne 20. 2. 2019 z obvestilom št. JN000729/2019-K03 podaljšal rok za oddajo ponudb. Pri tem podaljšanje rokov hkrati ni bilo objavljeno v aplikaciji eJN, ki je predvidena za elektronsko oddajo ponudb. Ker so nekateri ponudniki kljub podaljšanju roka oddali ponudbe in je bilo v aplikaciji eJN dne 22. 2. 2019 izvedeno odpiranje. Ker v aplikaciji eJN po izvedenem odpiranju ni več mogoče spremeniti rokov za oddajo in odpiranje ponudb, kot so bili objavljeni dne 20. 2. 2019 z obvestilom št. JN000729/2019-K03, naročnik na podlagi 1. odst. 90. čl. ZJN-3 ustavlja predmetni postopek javnega naročila.

Vse ponudnike se obvešča, da bo naročnik v najkrajšem možnem času za predmetno javno naročilo objavil nov postopek. Rok za oddajo ponudb določen z obvestilom št. JN000729/2019-K03 se predvidoma ne bo spreminjal. Naročnik poziva vse ponudnike, da oddajo svoje ponudbe v novem postopku javnega naročila ter pri tem upoštevajo novo objavljeno dokumentacijo.