Dosje javnega naročila 000840/2019
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava službene obleke
ZJN-3: Odprti postopek

JN000840/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.02.2019
JN000840/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.02.2019
JN000840/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.03.2019
JN000840/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN000840/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000840/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 033-073607
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Dolanc
irena.dolanc@slo-zeleznice.si
+386 12914632
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si

Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Dolanc
irena.dolanc@slo-zeleznice.si
+386 12914632
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296792/RD_Nabava_službene_obleke_-_OP_2019_objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7063
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava službene obleke
Referenčna številka dokumenta: 15/2019/16
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava službene obleke (uniforme in dodatkov ter bunde) za zaposlene na delovnih mestih: prometnik, kontrolor na vlaku, sprevodnik, blagajnik.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 550.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Službena obleka in dodatki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18232000
18234000
18235400
18332000
18423000
18425000
18443000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Več krajev po Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava službene obleke (uniforme in dodatkov k uniformi) in bund za zaposlene na SŽ-Infrastruktura d.o.o. (vodenje prometa) ter SŽ-Potniški promet d.o.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 120.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zimske bunde
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Različne lokacije po Sloveniji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava zimske bunde za zaposlene na delovnih mestih: prometnik, kontrolor na vlaku, sprevodnik, blagajnik.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 430.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.03.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.03.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.03.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.02.2019   13:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na podlagi 5. člena Uredbe (EU) 2016/679, ki v načelih v zvezi z obdelavo osebnih podatkov zahteva, da so osebni podatki relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo (»najmanjši obseg podatkov«), vas prosimo za pojasnilo vaše zahteve za predložitev osebnih podatkov usposobljenega kadra šivilj, ki bodo za naročnika šivale razpisane artikle. Gre namreč za ogromen obseg podatkov (tudi 150 ali več oseb; proizvodnja v tujini,), poleg tega pa, skladno z navedeno Uredbo, od zaposlenih oseb potencialni ponudnik potrebuje izjave oz. dovoljenje za posredovanje njihovih osebnih podatkov. Glede na navedeno smatramo, da zahteva ni sorazmerna oz. skladna z zgoraj navedenim členom Uredbe. Poleg tega nas zanima, zakaj je potrebno v glavi predmetnega obrazca/dokazila navesti izdajatelja menice.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik je v svoji razpisni dokumentaciji pod točko C: Tehnična in strokovna sposobnost na strani 13 izrecno navedel: »Gospodarski subjekt mora imeti na dan objave tega javnega naročila najmanj 10 redno zaposlenih (na podlagi pogodbe o zaposlitvi), ki vsaj zadnja 3 (tri) leta pred objavo tega javnega naročila odvzemajo mere, šivajo oz. izdelujejo službeno obleko uniformo (velja za sklop 1) oz. šivajo oz. izdelujejo službeno bundo (velja za sklop 2) za druge naročnike.« Iz navedenega izhaja, da je potrebno navesti 10 zaposlenih in ne vse zaposlene, kot zmotno navaja potencialni ponudnik.

Kar se tiče samega obrazca (Obrazec 4) je v glavi le-tega prišlo do napake. Navesti je potrebno naziv in naslov gospodarskega subjekta (ponudnika).


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je možen ogled vzorcev?

Lp

ODGOVOR
Ogled vzorcev ni mogoč.


VPRAŠANJE
Pri pregledu priloge 1 k razpisni dokumentaciji smo naleteli na nejasnosti, ki se nanašajo na tehnične zahteve tkanine za izdelavo letnih in zimskih uniform.
Tako za letno kot zimsko tkanino navajate enako debelino preje in enako število niti na cm, razlika je le v zahtevani teži, ki pri letni znaša 220 g/m2; pri zimski pa 340 g/m2.

Takšne tkanine ni. Proizvajalci tkanin lahko izdelamo tkanino z višjo površinsko maso ali z debelejšo prejo ali z večjo gostoto ali z obojim.

Prosimo, da tehnične zahteve tkanin za izdelavo letnih in zimski uniform še enkrat preverite in jih ustrezno popravite.

Ker se nam je dozdevalo, da smo se s takšnimi zahtevami že srečali, smo prebrskali po arhivih. Našli smo vaše opredelitve tehničnih zahtev iz leta 2015, ki so bile enake, kot te, ki jih navajate zdaj. Po dolgotrajnem čakanju je prišlo do popravka navedenih tehničnih zahtev - spremembe debeline preje in spremembe števila niti na 1 cm. Sprememba objavljena 8.9.2015 - Popravljena Priloga I.

ODGOVOR
V tehničnih zahtevah za tkanino je napaka. Naročnik bo objavil popravek Priloge 1.Datum objave: 22.02.2019   12:39
VPRAŠANJE
Imamo tri vprašanja in sicer:
1. KDAJ BO NAROČNIK OBJAVIL NOVO PRILOGO I z novimi tehničnimi podatki za tkanine?

2. ALI BO NAROČNIK ZARADI SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE - PRILOGE I, podaljšal rok za oddajo ponudbe?
Glede na zamudo z objavo relevantne Priloge I, ki bo znašala minimalno en teden in glede na čas počitnic - odsotnost tudi v laboratorijih, kjer delajo analize tkanin, bi rok za oddajo ponudbe vsekakor moral podaljšati minimalno za čas zamude.

3. V zvezi z zahtevo po predložitvi seznama sodelavcev, ki bodo neposredno udeleženi pri šivanju izdelkov za naročnika - točka C: TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST , prosimo za pojasnilo. Ni nam popolnoma jasno, kaj misli naročnik s - CITIRAMO "vsaj zadnja 3/tri/ leta pred objavo tega javnega naročila odvzemajo mere, šivajo oziroma izdelujejo službeno obleko - uniforme /sklop 1/ oziroma šivajo oz. izdelujejo službene bunde /sklop 2/ za druge naročnike".
Konkretno nas zanima kaj naročnik razume pod "vsaj zadnja 3 /tri/ leta....". Imamo kar nekaj šivilj in krojačic, ki so zaposlene pri nas več kot 2 leti. Pred tem pa so delale drugje, seveda tudi kot šivilje, krojačice oziroma krojilje. Ali te naše sodelavke izpolnjujejo zahtevan kriterij naročnika "vsaj zadnja 3 /tri/ leta pred objavo tegajavneganaročila odvzemajo mere, šivajo...?
Prosimo za jasen odgovor.

ODGOVOR
Odgovori za posamezne točke so navedeni spodaj:
1. Naročnik je popravek priloge že poslal v objavo.
2. Rok za oddajo ponudbe ostane nespremenjen.
3. Gospodarski subjekt mora imeti na dan objave tega javnega naročila najmanj 10 redno zaposlenih (na podlagi pogodbe o zaposlitvi), ki vsaj zadnja 3 (tri) leta pred objavo tega javnega naročila, odvzemajo mere, šivajo oz. izdelujejo službeno obleko uniformo (velja za sklop 1) oz. šivajo oz. izdelujejo službeno bundo (velja za sklop 2) za druge naročnike. Iz navedenega izhaja, da morajo pri gospodarskem subjektu to delo opravljati vsaj zadnja 3 (tri) leta pred objavo tega javnega naročila.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri sklopu 2 imate pri bundi, pri tehničnih podatkih za tkanino za bundo naveden standard za Umetno staranje (hidroliza); DIN EN 12280-3. Pri oddaji ponudbe zahtevate, da se predloži analize neodvisnih inštitucij. Razpis je bil objavljen dne 14.2.2019. Oddaja ponudbe je 20.3.2019 do 9ih. Za pripravo take ponudbe je potrebno najmanj 60 dni. Namreč, da ustrezna inštitucija opravi vse zahtevane analize potrebuje vsaj 60 dni. Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za 70 dni ali odmik zahteve po analizi/standardu za Umetno staranje.

Lp,

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb ostane nespremenjen.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali so ocenjene vrednosti po sklopih pravilne za sklop 1 120.000EUR in sklop 2 430.000EUR?

Zanima nas ali so predloženi vzorci lahko predloženi v drugi barvi kot zahteva razpisna dokumentacija, karakteristike materialov pa so take kot zahteva razpisna dokumentacija? Zraven bi pa predložili izjavo, da v primeru izbora bi dobavljali artikle v barvah kot zahteva razpisna dokumentacija.

ODGOVOR
Ocenjene vrednosti sklopov so napačne. Objavljen je popravek.

Predloženi vzorci so lahko tudi v drugi barvi.Datum objave: 12.03.2019   10:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V tehnični dokumentaciji za sklop 2: BUNDA je možno zaslediti določena dejstva (str. 110-115), ki se nanašajo na sledeče elemente: Membrana - Bikomponentna membrana na bazi ePTFE ali podobna.
- Bikomponentna membrana ne obstaja, obstaja le 2-slojni laminat, zato je naročnik verjetno imel v mislih laminat, sestavljen iz tekstilnega materiala in membrane.
Vprašanje: Ali to drži?
- Membrana, podobna ePTFE ne obstaja, obstajajo pa različni drugi tipi membran, ki niso ePTFE, zato imajo popolnoma drugačne lastnosti od ePTFE in zato ne morejo dosegati nekaterih lastnosti, navedenih v nadaljevanju tehnične dokumentacije za Bundo. Sicer velja, da je membrana e-PTFE membrana s specifičnimi porami, membrana iz PES por nima, zato je mehanizem izmenjave oz. odvajanja vodne pare (znoja), popolnoma drugače reguliran. Membrane iz poliuretana pa imajo spet drugačen mehanizem delovanja. Iz tega izhaja vprašanje, Ali se zahteva izključno ePTFE membrana? V primeru pozitivnega odgovora pa se poraja vprašanje o smiselnosti zgornje navedbe, saj z drugimi tipi membran ni možno zadostiti zahtevi glede vrednosti Ret (Ret < 6 m² Pa/W); to vrednost je namreč možno doseči le z e-PTFE membrano in še to točno določenega proizvajalca. V povezavami z vrednostmi za Ret je potrebno omeniti, da so materiali glede te vrednosti razvrščeni v klase. Spodnji primer avtorja knjige in uglednega strokovnjaka s področja tekstilnih materialov A. R. Horrocks-a z naslovom Handbook of technical tektiles (str. 438) nazorno prikazuje razvrstitev v 3 klase. Vsi materiali pod vrednostjo Ret nižjo od 20 se smatrajo kot klasa 3, kar pomeni, da gre za v vseh teh primerih za dobro dihalno sposobnost. Handbook of technical tektiles (str. 438):
"-CLASS 1 MATERIALS have Ret values greater than 150m2PaW-1, and are considered to be impermeable, i.e. they offer no perccivable comfort to the wearer.
-CLASS 2 MATERIALS have Ret values between 20 and 150 m2PaW-1, and are rated as medium performance, offering some breathable performance. The majority of products on the market fit into this category.
-CLASS 3 MATERIALS have Ret values less than 20m2PaW-1 and have the best performance in terms of breathability."

V tem pogledu bi bilo za ta razpis in dejansko namembnost oblačila, ki se ne bo uporabljalo v ekstremno vročih in ekstremno hladnih okoljih smiselno ciljati na vrednosti manjše od Ret 14, saj je to najverjetneje najbolj smiselno, ker so materiali za tak primer tudi cenejši, kar je zagotovo smisel smotrne porabe davkoplačevalskih sredstev. Naslednje vprašanje je, ali naročnik vztraja pri vrednosti za Ret < 6 m² Pa/W?
- Naročnik navaja zahtevo po testiranju vodotesnosti po 20 pranjih (glejte stran 101 razpisne dokumentacije - 8.-11. vrstica tebele). Dejstvo je, da tovrstno testiranje zahteva najmanj 40 dni testiranja, saj poteka v zaporedju pranje-sušenje- pranje, itd. Verjeten problem je, da nihče od ponudnikov ne bo imel možnosti testiranja po tem parametru, ker je rok za oddajo naročila v tem primeru krajši od samega postopka tovrstnega testiranja, razen v primeru, ko potencialni ponudnik s takimi materiali že razpolaga. Pomislek: Ali je taka zahteva sploh smiselna, saj uporabnik bunde zagotovo v njeni celotni življenjski dobi ne bo pral 40 x.
Vprašanje: Ali naročnik zahteva testiranje vodotesnosti po 40 pranjih?
- Umetno staranje (hidroliza): DIN EN 12280-3; na strani 101 razpisne dokumentacije.
Naziv standarda DIN EN 12280-3 je: Rubber- or plastic-coated fabrics - Accelerated ageing tests - Part 3: Environmental ageing; German version EN 12280-3:2002. V prevodu to pomeni gumirane ali plastificirane tkanine. Omenjeni standard je sicer nujno potreben za testiranje tovrstnih materialov, ni pa smiseln za primer tekstilnih laminatov (npr. e-PTFE membrana ni del gumirane/premazane tkanine; PES membrana ni membrana kot del gumirane/premazane tkanine) še posebej ne bunde. Namen standarda je namreč testiranje za nošnjo oblačil v zelo vročem in vlažnem okolju (izpis iz standarda: Defines a test procedure to assess the effect of humidity in combination with relatively high temperatures on the relevant physical properties of coated fabrics. It applies to all coated fabrics for which it is necessary to assess the long-term resistance to hydrolysis which can result from exposure to warm atmospheres with high moisture content). Problem je dolg čas testiranja, ki je mnogo daljši od časa, predpisanega za oddajo naročila in smiselnost testiranja, saj bunda ne bo nošena v zelo vročem in vlažnem okolju (v takih okoljih bunda sploh ni potrebna). Vprašanje: Ali naročnik vztraja po zahtevi za testiranje umetnega staranja (hidrolize)?
- Barvne obstojnosti in zahteva po standardu Ekotex 100
Naročnik zahteva testiranje barvnih obstojnosti na znoj in vodo ob hkratnem izpolnjenem pogoju po standardu Ekotex in oceni 4 za oba primera - na strani 102 razpisne dokumentacije-14. in 15. vrstica tabele na tej strani.
Skladno s preglednico na 102 strani razpisne dokumentacije velja omeniti, da to niso vrednosti, predpisane s standardom Ekotex (glej naslednjo povezavo:
https://www.oeko-tex.com/media/init_data/downloads/STANDARD%20100%20by%20OEKO-TEX%C2%AE%20-%20Limit%20Values%20and%20Individual%20Substances%20According%20to%20Appendices%204%20_%205_en.pdf
Iz te se vidi, kakšne mejne vrednosti za vodo (angl. water) in znoj (angl. perspiration).
Vprašanje: Ali naročnik vztraja pri vrednosti 4 za oba primera?
- Metoda po DIN 53359 (stran 102, 2. vrstica tabele v razpisni dokumentaciji).
Metoda po DIN 53359 je metoda, namenjena testiranju umetnega usnja (angl. artificial leather) (izpis iz standarda: The purpose of the testing is to establish the reaction of artificial leather up to a thickness of about 1.5 mm when subjected to repeated flexural stress (reaction to repeated flexure). Draws a distinction between the testings on specimens of Form A and B (see Section 4), the results of which are not comparable with each other. It is recommended that the subsequent end use of the artificial leather be borne in mind when making the testing, Form A being used for testings on artificial leather for clothing and shoes. For the purposes of evaluation the flexural value (see Section 2) is determined or the condition, formation or growth of cracks and other changes up to the number of bends agreed upon in the conditions of delivery.)
Vprašanje: Ali naročnik zahteva testiranje po standardu 53359?
- Testiranje po standardu ISO 7854 metoda C (stran 102; 3. vrstice tabele v razpisni dokumentaciji)
Metoda je namenjena izključno testiranju gumiranih in plastificiranih tkanin (SIST EN ISO spletna stran: http://ecommerce.sist.si/catalog/project.aspx?id=9c6dce65-6304-45d3-a2a7-c80323cd6c09)
Vprašanje: Ali naročnik zahteva testiranje materialov po metodi ISO 7854?


ODGOVOR

Naročnikove zahteve ostanejo nespremenjene. Tehnične specifikacije so sestavni del Pravilnika o službeni obleki na Slovenskih železnicah.


Datum objave: 12.03.2019   10:45
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji ste v točki 13. Ponudba na stsani 17 opredelil kateri dokumenti sestavljajo ponudbeno dokumentacijo.
V zadnji alineji je navedeno, daj je sestavni del ponudbene dokumentacije tudi podpisana in potrjena Priloga 1 "Tehnične zahteve".

Priloga 1 je obsežen dokument - obsega preko 50 strani. Zato se nam zdi zahteva po predložitvi podpisane Priloge 1 v okviru ponudbene dokumentacije nerazumna. Če jo hočemo predložiti, je potrebno celotno Prilogo 1 skenirati in jo naložiti v razdelek druge izjave. Vprašanje je, če je v tem razdelku dovolj prostora za tolikšno priponko.
Menimo, da bi bila bolj razumna izjava ponudnika, s katero se ta zaveže, da bo pri izvajanju tega konkretnega javnega naročila striktno in v celoti upošteval Tehnične zahteve, ki so opredeljene v Prilogi 1 razpisne dokumentacije.

Prosimo za pojasnilo.

Sicer pa popravek Priloge 1 Tehnične zahteve še ni objavljen.


ODGOVOR
Naročnik bo objavil dodaten obrazec - izjavo, kjer bo ponudnik navedel, da izpolnjuje tehnične zahteve iz Priloge 1.Datum objave: 12.03.2019   10:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede na vaš odgovor, da lahko predložimo vzorce oblačil, izdelane iz tkanine v drugačni barvi od zahtevane, smo tkanino v barvi, s katero razpolagamo, posredovali v testiranje neodvisnemu laboratoriju.

Glede na zahteve razpisne dokumentacije - str. 15, točka Tehnične zahteve naročnika, je navedeno - citiramo:

".Ponudnik mora k ponudbi predložiti celovite in popolne rezultate testiranja blaga /velja za oba sklopa/ na osnovi tehničnih specifikaciji osnovnih tkanin za izdelavo službene obleke in bunde, opravljene pri neodvisni evropski instituciji (laboratoriju) za preveritev kvalitete tkanin, ki jih lahko predloži v jeziku, ki ga uporablja ta institucija /evropskem/. Na poročilih testiranj morajo biti navedeni podatki iz tovarniške deklaracije tkanine (tehnični podatki, kot tudi proizvodna partija ali datum proizvodnje ali drug podatek, ki nedvoumno potrjuje, da je v vseh primerih testirana ista tkanina).

smo le-te posredovali tudi laboratoriju, kateremu smo predložili tkanino v testiranje.
V laboratoriju so nas izrecno opozorili, da se bodo rezultati testiranja tkanine po parametrih, navedenih v tehnični specifikaciji, nanašali izključno na tkanino, ki smo jo predložili in da teh rezultatov ne moremo uporabiti za katerokoli drugo tkanino oziroma tkanino, ki jo sploh še nimamo. Še zlasti je to lahko problematično pri barvni obstojnosti, krčenju, obstojnosti na piling.
Zaradi takšnega tolmačenja rezultatov testiranja tkanine, celovitih in popolnih rezultatov testiranja ne moremo predložiti. Glede na to, se nam poraja vprašanje smiselnosti testiranja tkanine, ki po barvi ne ustreza zahtevani.
Iz vsega tega sledi, da bomo morali tkanino predložiti v testiranje 2-krat in sicer: prvič tkanino v nepravi barvi, iz katere bomo izdelali vzorce in v primeru, če uspemo pridobiti naročilo še drugič, ko pridobimo tkanino v zahtevani barvi. Stroški testiranja tkanine po vseh zahtevanih parametrih pa niso majhni. Ali je možno, da v primeru, če predložimo vzorce izdelane iz tkanine v drugi barvi, izvedemo le testiranje tkanine v pravi barvi - takrat, ko jo dobimo?
Če to ni možno, se nam poraja vprašanje smiselnosti dopustitve predložitve vzorcev in tkanine v drugi barvi.
Prosimo za vaš odgovor.
Hvala.


ODGOVOR
Naročnik zahteva, da so predloženi vzorci v enaki barvi, kot je navedeno v tehničnih zahtevah.Datum objave: 12.03.2019   10:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali so ocenjene vrednosti po sklopih pravilne za sklop 1 120.000EUR in sklop 2 430.000EUR?

Zanima nas ali so predloženi vzorci lahko predloženi v drugi barvi kot zahteva razpisna dokumentacija, karakteristike materialov pa so take kot zahteva razpisna dokumentacija? Zraven bi pa predložili izjavo, da v primeru izbora bi dobavljali artikle v barvah kot zahteva razpisna dokumentacija.ODGOVOR
Popravek odgovora na vprašanje: "Zanima nas ali so predloženi vzorci lahko predloženi v drugi barvi kot zahteva razpisna dokumentacija, karakteristike materialov pa so take kot zahteva razpisna dokumentacija? Zraven bi pa predložili izjavo, da v primeru izbora bi dobavljali artikle v barvah kot zahteva razpisna dokumentacija."

Odgovor: Ne. Naročnikova zahteva ostane nespremenjena. Naročnik zahteva predložitev vzorcev v barvi, ki je določena v tehničnih zahtevah razpisne dokumentacije.Datum objave: 12.03.2019   10:55
VPRAŠANJE
Pozdrav,,
V sklopu 1 so tudi srajce in bluze,,
Ali lahko izdelamo vzorce iz podobne tkanine odstopa samo barva in ali mora biti na vzorcih izdelan tudi že vez SŽ.
Prosim za odgovor.

ODGOVOR
Ne. Vzorci morajo biti izdelani v skladu s tehničnimi zahtevami razpisne dokumentacije: v enaki barvi in sestavi, kot je to določeno v tehničnih zahtevah - Priloga 1 razpisne dokumentacije.
Na predloženih vzorcih mora biti izdelan logotip - tam, kjer je zahtevan v tehničnih specifikacijah.Datum objave: 12.03.2019   11:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

24. februarja smo vam posredovali vprašanje, ki se nanaša na ponudbeno dokumentacijo oziroma konkretno na način predložitve podpisane Priloge I Tehnični podatki.
Odgovora še nismo zasledili. Lepo prosimo, da ga objavite.

Hvala in lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Odgovor je objavljen.Datum objave: 12.03.2019   11:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na objavo:
"Gospodarski subjekt mora imeti na dan objave tega javnega naročila najmanj 10 redno zaposlenih (na podlagi pogodbe o zaposlitvi), ki vsaj zadnja 3 (tri) leta pred objavo tega javnega naročila odvzemajo mere, šivajo oz. izdelujejo službeno obleko uniformo (velja za sklop 1) oz. šivajo oz. izdelujejo službeno bundo (velja za sklop 2) za druge naročnike"
Iz dolgoletne prakse izdelovanja službenih oblačil vam garantiramo, da je dovolj 7 oseb oz. 3/4 zaposlenih, ki so podobna dela že opravljali 3. leta neprekinjeno in 3 osebe oz. 1/3 zaposlenih, katere so usposobljene za določene operacije in so v podjetju zaposlene vsaj 5 mesecev. To pa predlagamo, ker se delavci menjujejo predvsem zaradi odhoda starejših v pokoj.ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.