Dosje javnega naročila 000791/2019
Naročnik: OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG, Glavna ulica 20, 9220 Lendava - Lendva
Gradnje: VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH VRTCA V GABERJU IN DOLGI VASI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 158.475,30 EUR

JN000791/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.02.2019
JN000791/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.02.2019
JN000791/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.03.2019
JN000791/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.03.2019
JN000791/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.05.2019
JN000791/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000791/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG
Glavna ulica 20
9220
SI
Lendava - Lendva
Slovenija
Danijela Levačič
danijela.levacic@lendava.si
+386 25772531
+386 25772509

Internetni naslovi
http://www.lendava.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.lendava.si/sl/aktualni-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7165
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH VRTCA V GABERJU IN DOLGI VASI
Referenčna številka dokumenta: 4311-0001/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Investicijsko-vzdrževalna in sanacijska dela v vrtcu v Gaberju in v Vrtcu v Dolgi vasi zaradi dotrajanosti in energetske potratnosti objektov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Lendava
II.2.4 Opis javnega naročila
Investicijsko-vzdrževalna in sanacijska dela v vrtcu v Gaberju in v Vrtcu v Dolgi vasi zaradi dotrajanosti in energetske potratnosti objektov.
V vrtcu v Gaberju je predvidena zamenjava lesenih oken z novimi PVC okni in balkonskimi vrati s trojno zasteklitvijo in menjava zunanjih lesenih vrat s PVC vrati. Predvidena je tudi izvedba dodatne toplotne izolacije fasade in izvedba vseh pomožnih del, ki jih je potrebno izvesti zaradi sanacije fasade. Zaradi dotrajanosti in izjemno slabega stanja lesene konstrukcije pergole je predvidena zamenjava lesene konstrukcije pergole na terasi. Izvede se tudi ureditev dvorišča in sicer z odstranitvijo cipres ob ograji in smrek ob neposredni bližini objekta ter zamenjava žičnate ograje z novo panelno ograjo.
V vrtcu v Dolgi vasi je predvidena zamenjava lesenih oken z novimi PVC okni in balkonskimi vrati s trojno zasteklitvijo in menjava zunanjih lesenih vrat s PVC vrati ter dotrajanih kovinskih vrat z novimi kovinskimi požarnimi vrati. Predvidena je tudi ureditev dvorišča, ki je trenutno delno tlakovano in delno asfaltirano. Zaradi slabega stanja betonskih pranih plošč in asfalta ter zastajanja meteorne vode na asfaltirani in tlakovani površini, se bo dvorišče ponovno asfaltiralo, del betonskih pranih plošč se bo nadomestil z asfaltom, del betonskih pralnih plošč pa se zamenja z novimi. Pred glavnim vhodom v vrtec se bo saniralo stopnišče tako, da se bo izvedla klančina za dostop z invalidskimi in otroškimi vozički. Obstoječe keramične ploščice na stopnišču se odstranijo in se na stopnišče in klančino položile nove proti zdrsne keramične ploščice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.02.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.02.2019   11:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.02.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.02.2019   11:22
VPRAŠANJE
1. POSTOPEK S POGAJANJI

V kolikor naročnik ne dobi nobene ponudbe pravilne ali nobene ustrezne ponudbe za izbiro izvajalca na podlagi prvega odstavka 46. člena ZJN-3, lahko izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave. V kolikor so predložene le ponudbe, ki niso skladne z razpisno dokumentacijo ali so prispele prepozno ali so neobičajno nizke ali presegajo naročnikova zagotovljena sredstva, bo naročnik skladno s 44. členom ZJN-3 izvedel konkurenčni postopek s pogajanji, v katerega vključi vse tiste ponudnike, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje in so v prejšnjem postopku predložili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami, vezanimi na postopek oddaje ponudb. V tem primeru bodo pred začetkom postopka s pogajanji o izvedbi postopka obveščeni tudi vsi ponudniki, ki so v prejšnjem, neuspešno izvedenem postopku predložili ponudbe.


Naročnika opozarjamo in pozivamo, da določi ali pogajanja bodo ali ne in kakšen bo protokol pogajanj v primeru da pogajanja bodo. !
Investitoir ne more pustiti odprto vprašanje glede pogajanja in se samo naslanjat na člen ki opisuje če bi !

ODGOVOR
Naročnik izvaja predmetno naročilo po postopku naročila male vrednosti, ki vključuje tudi pogajanja (podlaga - drugi odstavek 47. člena ZJN-3), kar je ustrezno navedeno v razpisni dokumentaciji in obvestilu o NMV. V razpisni dokumentaciji je na strani 5, točka I./7. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB in strani 11, točka II./13. IZVEDBA POGAJANJ navedeno, da bo izveden 1 (en) krog pogajanj v okviru naročila male vrednosti. Pogajanja bodo potekala na enak način, kot odpiranje ponudb s predložitvijo končnih ponudb preko informacijskega sistema e-JN. O točnem datumu izvedbe pogajanj bo naročnik pravočasno obvestil ponudnike.
V kolikor pa naročnik v postopku naročila male vrednosti ne bo dobil nobene ponudbe ali nobene ustrezne ponudbe za izbiro izvajalca, bo predmetno javno naročilo male vrednosti zaključil in pričel novo javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s 46. členom ZJN-3 kot je tudi ustrezno navedeno v razpisni dokumentaciji na strani 11, točka II./15. POSTOPEK S POGAJANJI. V novem javnem naročilu po postopku s pogajanji brez predhodne objave bo naročnik posebej določil pogoje za sodelovanje in postopek pogajanj.

Torej v javnem naročilu, ki je trenutno v teku, so predvidena in tudi bodo izvedena pogajanja v enem krogu, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji (str. 5 in 11).


Datum objave: 18.02.2019   10:21
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Naročnika pozivamo k podaljšanju roka za oddajo ponudbe , saj nima definiranih bistvenih zadev, ki bi se naj delale.
Nimate stavbnega pohištva, barvne študije, detajlev vgradnje.
niti nimate določene fasadne obloge!

ODGOVOR
Za potrebe priprave ustrezne ponudbe bo podaljšan rok za oddajo ponudb do 6. 3. 2019. Naročnik bo organiziral sestanek s ponudniki, ki bo namenjen ogledu obeh objektov in razjasnitvi morebitnih nejasnosti in detajlov pri pripravi ponudbe. Sestanek s ponudniki bo v petek, 22. 2. 2019 s pričetkom ob 10. uri na lokaciji vrtca v Dolgi vasi, Vaška ulica 1, 9220 Lendava.Datum objave: 18.02.2019   10:21
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo načrta elektro instalacij.
Kaj se bo izvedlo s strelovodom.

Kakšne barve se bodo uporabile.
V tej fazi bi moralo biti vse definirano, tudi barvna študija. Saj ni vseeno če bo ena barva ali bo večbarven objekt, ali bodo poševne črte , , oziroma kakršne koli kombinacije barv. Objavite fasade !

ODGOVOR
Naročnik bo organiziral sestanek s ponudniki, ki bo namenjen ogledu obeh objektov in razjasnitvi morebitnih nejasnosti in detajlov pri pripravi ponudbe. Sestanek s ponudniki bo v petek, 22. 2. 2019 s pričetkom ob 10. uri na lokaciji vrtca v Dolgi vasi, Vaška ulica 1, 9220 Lendava. Za potrebe priprave ustrezne ponudbe bo podaljšan rok za oddajo ponudb do 6. 3. 2019.Datum objave: 18.02.2019   10:21
VPRAŠANJE
Lep pozdrav !

KAkšna toplotna izolacija se bo vgradilo v fasado?
Navajate DEMIT. Demit fasada je le en od proizvajalcev , oziroma dobaviteljev materiala. s tem ni določena toplotna izolacija !
Potrebno je izdelati in objaviti sheme. Tudi senčila so vezana na sheme .

ODGOVOR
Naročnik bo organiziral sestanek s ponudniki, ki bo namenjen ogledu obeh objektov in razjasnitvi morebitnih nejasnosti in detajlov pri pripravi ponudbe. Sestanek s ponudniki bo v petek, 22. 2. 2019 s pričetkom ob 10. uri na lokaciji vrtca v Dolgi vasi, Vaška ulica 1, 9220 Lendava. Za potrebe priprave ustrezne ponudbe bo podaljšan rok za oddajo ponudb do 6. 3. 2019.Datum objave: 18.02.2019   10:23
VPRAŠANJE
Lep pozdrav!
Kdaj je nameravana izvedba del. Prosimo za varnostni načrt. Ali je čas izvedbe predviden tako, da bo med izvedbo del vrtec deloval nemoteno. v tem primeru mora biti to v varnostnem načrtu upoštevano .
Prosimo za objavo shem stavbnega pohištva.

ODGOVOR
Predvideno je, da se dela na obeh objektih izvedejo v času počitnic, predvidoma od 1. 7. do 15. 8. 2019, ko objekta ne delujeta oz. obratujeta. Naročnik bo organiziral sestanek s ponudniki, ki bo namenjen ogledu obeh objektov in razjasnitvi morebitnih nejasnosti in detajlov pri pripravi ponudbe. Sestanek s ponudniki bo v petek, 22. 2. 2019 s pričetkom ob 10. uri na lokaciji vrtca v Dolgi vasi, Vaška ulica 1, 9220 Lendava. Za potrebe priprave ustrezne ponudbe bo podaljšan rok za oddajo ponudb do 6. 3. 2019.


Datum objave: 18.02.2019   15:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri postavki PERGOLA 2.01 je mersska enota m1, nikjer pa ni razvidno, kakšna je širina te pergole!
Prosimo za bolj detajlen opis tega dela konstrukicje!
"Demontaža obstoječe lesene pergole nad teraso in odvoz na deponijo.
Dobava in vgradnja nove lesene pergole, lesene konstrukcije (lesene grede) enakih dimenzij kot je obstoječa pergola z vsemi pomožnimi deli vključno z izvedbo zaščitnega premaza lesenih elementov pergole." 141,60 m1

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik bo organiziral sestanek s ponudniki, ki bo namenjen ogledu obeh objektov in razjasnitvi morebitnih nejasnosti in detajlov pri pripravi ponudbe. Sestanek s ponudniki bo v petek, 22. 2. 2019 s pričetkom ob 10. uri na lokaciji vrtca v Dolgi vasi, Vaška ulica 1, 9220 Lendava. Za potrebe priprave ustrezne ponudbe bo podaljšan rok za oddajo ponudb do 6. 3. 2019.


Datum objave: 26.02.2019   07:41
Glede izvedbe fasade, barve fasade, elektroinštalacijskih in keramičarskih del ter stavbnega pohištva naročnik daje sledeča pojasnila:

FASADA (Gaberje)
Predvidena je vgradnja toplotne izolacije Kamena volna kot napr. Knaufinsulation FKD-S Thermal plošča, toplotna prevodnost 0,035 W/mK, debeline 20cm, z mineralnim zaključnim slojem, komplet s pritrjevanjem in mrežico. Pri stiku s streho in nastreški je predvidena vgradnja alu zaključkov širine 20 cm, komplet s pritrjevanjem, dolžina alu zaključkov je 80 m1.

BARVA FASADE (Gaberje)
Barva fasade je enaka obstoječi: osnovni objekt v beli barvi, stebri nadstreškov in kurilnica v rumeni barvi. Na objektu ne bo poševnih črt in drugih barv. Naročnik bo objavil tudi fotografije objekta.

ELEKTRO INSTALACIJE (Gaberje in Dolga vas)
Pri elektro instalacijah v Gaberju je predvidena demontaža in ponovna montaža stikal, luči in senzorja gibanja ter vratc strolovoda na isti lokaciji kot obstoječe, zaradi nove fasadne obloge.
V Dolgi vasi se obstoječi strelovod valjanec vgradi pod predvideno novo asfaltno prevleko dvorišča.

KERAMIČARSKA DELA (Dolga vas)
Spremeni se opis pri postavki Keramičarska dela in sicer se pri postavkha 4.02 in 4.03 beseda "kamen" spremeni v protidrsna keramika odporna na zmrzal. Količine ostanejo enake.

STAVBNO POHIŠTVO (Gaberje in Dolga vas)
V zvezi s stavbnnim pohištvom bo naročnik objavil skice predvidenih oken in vrat.

Datum objave: 01.03.2019   12:00
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Naročnika opozarjamo, da ogled objekta ne more biti obvezna zadeva, je koristna za vsakega morebitnega ponudnika ne sme pa biti obvezna (sami si poiščite kje to piše).
Na vsa vprašanja ste odgovorili, da se odgovori dobijo na ogledu.
Pozivamo vas , da še enkrat odgovorite na zastavljena vprašanja, saj so vsa vprašanja jasno postavljena in ni nobenih dvomov ali kakšnih dvoumnosti.

Na ogledu lahko tako ne more razjasniti barvne kombinacije, detajlov gradnje tipologije fasade , debelina izolocaije, saj mora biti natančno specificirana in podana na papirju !

Zaradi tega vsega navedenega vas tudi pozivamo, da še enkrat podaljšate rok za oddajo še za en teden, saj ne vpliva na rok, ki ga navajate, da bo izveden med počitnicami ! Vse tehnične zahteve iz vprašanj pa morate objaviti !

Glede roka za izvedbo , pa vas obveščamo, da je prekratek in v predlaganem terminu vsa dela in faze ni mogoče izvesti . Stavbno pohištvo ima nek rok dobave. in primeru, da ga ne boste podaljšali, se na ponudbo ne bomo odzvali, bomo pa izvedbo del spremljali v skladu z ZDIJZ-om.ODGOVOR
Naročnik bo objavil dopolnjene popise del s podrobnejšim opisom posameznih postavk (stavbno pohištvo, fasada), skicami in fotografijami, najkasneje v torek, 5.3.2019.
Posledično naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 15.3.2019.Datum objave: 04.03.2019   07:49
VPRAŠANJE
Naročnik odgovoril na vsa zastavljena vprašanja !

VPRAŠANJE
Spoštovani !
Naročnika opozarjamo, da ogled objekta ne more biti obvezna zadeva, je koristna za vsakega morebitnega ponudnika ne sme pa biti obvezna (sami si poiščite kje to piše).
Na vsa vprašanja ste odgovorili, da se odgovori dobijo na ogledu.
Pozivamo vas , da še enkrat odgovorite na zastavljena vprašanja, saj so vsa vprašanja jasno postavljena in ni nobenih dvomov ali kakšnih dvoumnosti.

Na ogledu lahko tako ne more razjasniti barvne kombinacije, detajlov gradnje tipologije fasade , debelina izolocaije, saj mora biti natančno specificirana in podana na papirju !

Zaradi tega vsega navedenega vas tudi pozivamo, da še enkrat podaljšate rok za oddajo še za en teden, saj ne vpliva na rok, ki ga navajate, da bo izveden med počitnicami ! Vse tehnične zahteve iz vprašanj pa morate objaviti !

Glede roka za izvedbo , pa vas obveščamo, da je prekratek in v predlaganem terminu vsa dela in faze ni mogoče izvesti . Stavbno pohištvo ima nek rok dobave. in primeru, da ga ne boste podaljšali, se na ponudbo ne bomo odzvali, bomo pa izvedbo del spremljali v skladu z ZDIJZ-om.ODGOVOR
Naročnik bo objavil dopolnjene popise del s podrobnejšim opisom posameznih postavk (stavbno pohištvo, fasada), skicami in fotografijami, najkasneje v torek, 5.3.2019.
Posledično naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 15.3.2019.

ODGOVOR
Naročnik ni nikjer v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom določil, da je ogled objekta obvezen za oddajo ponudb, je pa bil priporočljiv za ponudnika.

V zvezi z barvno kombinacijo, detajlov fasade, debeline izolacije je naročnik že podal odgovore in bo v ta namen objavil dopolnjen popis del, kjer bodo zadeve natančneje specificirane in opredeljene.

Že podani odgovori glede fasade in barve objekta:
BARVA FASADE (Gaberje)
Barva fasade je enaka obstoječi: osnovni objekt v beli barvi, stebri nadstreškov in kurilnica v rumeni barvi. Na objektu ne bo poševnih črt in drugih barv. Naročnik bo objavil tudi fotografije objekta.
FASADA (Gaberje)
Predvidena je vgradnja toplotne izolacije Kamena volna kot napr. Knaufinsulation FKD-S Thermal plošča, toplotna prevodnost 0,035 W/mK, debeline 20cm, z mineralnim zaključnim slojem, komplet s pritrjevanjem in mrežico. Pri stiku s streho in nastreški je predvidena vgradnja alu zaključkov širine 20 cm, komplet s pritrjevanjem, dolžina alu zaključkov je 80 m1.

Naročnik je tudi ustrezno podaljšal rok za oddajo ponudb do 15.3.2019.

Roka izvedbe del naročnik ne bo spremenil in velja 15.8.2019, saj smo mnenja, da se ob dobri organizaciji gradbišča vsa dela lahko izvedejo v navedenem terminu in je od aprila 2019, ko je predvidena sklenitev pogodbe, do 15.8.2019 dovolj časa, tako za naročilo stavbnega pohištva kot tudi izvedbo del na objektih.