Dosje javnega naročila 000846/2019
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZAGORJE-MESTO, Cesta Borisa Kidriča 11A, 1410 Zagorje ob Savi
Blago: NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA AC 30/100 V SKLADU S TIPIZACIJO GASILSKIH VOZIL GZS ZA PGD ZAGORJE-MESTO
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 340.380,00 EUR

JN000846/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.02.2019
JN000846/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.03.2019
JN000846/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN000846/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.05.2019

    JN000846/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 033-073606
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZAGORJE-MESTO
Cesta Borisa Kidriča 11A
1410
SI
Zagorje ob Savi
Slovenija
Marko Bokal
pgd.zagorje@siol.net
+386 51364182

Internetni naslovi
https://www.zagorje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296805/JN_-_ZAGORJE-MESTO._11.02.2019.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7093
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Prostovoljno gasilsko društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA AC 30/100 V SKLADU S TIPIZACIJO GASILSKIH VOZIL GZS ZA PGD ZAGORJE-MESTO
Referenčna številka dokumenta: JN-1-Z/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA AC 30/100 V SKLADU S TIPIZACIJO GASILSKIH VOZIL GZS ZA
PGD ZAGORJE-MESTO
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 280.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI035 - Zasavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zagorje ob Savi
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA AC 30/100 V SKLADU S TIPIZACIJO GASILSKIH VOZIL GZS ZA
PGD ZAGORJE-MESTO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 280.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.03.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.03.2019   10:00
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.03.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZAGORJE-MESTO
Cesta Borisa Kidriča 11A
1410
Zagorje ob Savi
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.02.2019   10:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Skrajni rok dobave za novo gasilsko vozilo AC 30/100, kot ga zahteva naročnik, najkasneje do 30.10.2019.

je to napaka ali to resno mislite, samo rok dobave podvozja je med 3 in 4 meseci, razpis bo pa pravnomočen v najboljšem primeru 1.5.2019

lp

ODGOVOR
Naročnik načrtuje, da izvajalec potrebuje za dobavo predmetnega naročilo cca. 6 mesecev. Naročnik roka dobave ne bo spreminjal zaradi zahteve po zagotavljanju nemotenega prevoza vode na območju občine Zagorje ob Savi.