Dosje javnega naročila 000830/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: Gradbena pripravljalna dela za dostop do posmrtnih ostankov v grobišču Jama pod Macesnovo Gorico ter zaščita odkritih posmrtnih ostankov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 150.464,58 EUR

JN000830/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.02.2019
JN000830/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.03.2019
JN000830/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.03.2019
JN000830/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.03.2019
JN000830/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.05.2019
JN000830/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.07.2019
JN000830/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000830/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 033-074396
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Kotnikova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mgrt@gov.si
+386 14003313

Internetni naslovi
http://www.mgrt.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296851/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7103
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradbena pripravljalna dela za dostop do posmrtnih ostankov v grobišču Jama pod Macesnovo Gorico ter zaščita odkritih posmrtnih ostankov
Referenčna številka dokumenta: 430-3/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45111200
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Gradbena pripravljalna dela za dostop do posmrtnih ostankov v grobišču Jama pod Macesnovo Gorico ter zaščita odkritih posmrtnih ostankov
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 250.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45111200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Jama pod Macesnovo Gorico
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbena pripravljalna dela za dostop do posmrtnih ostankov v grobišču Jama pod Macesnovo Gorico ter zaščita odkritih posmrtnih ostankov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 250.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.03.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.03.2019   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Naročnik je postopek oddaje predmetnega naročila izvajal v letu 2018, v katerem je zavrnil vse ponudbe in zaključil postopek brez oddaje naročila.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.03.2019   00:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Kotnikova ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.02.2019   11:48
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo kot naročnik sporoča vsem potencialnim ponudnikom, da je Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč določila termin ogleda lokacije v Macesnovi Gorici.

Ogled bo potekal dne 13.3.2019 ob 10.00 uri.

Datum objave: 08.03.2019   14:28
VPRAŠANJE
LEp pozdrav,

v specifikaciji del je pod točko 6, zadnjo alinejo navedeno zaščita posmrtnih ostankov. Te postavke v popisu ni. Na kak način je izvajalec dolžan zaščititi posmrtne ostanke, ali je to zaščito dolžan pregledovati in jo vzdrževati do pričetka izkopavanja posmrtnih ostankov in kje naj to v predračunu upošteva?

V točki 8, prvi alineji specifikacije je navedeno, da mora izvajalec dnevno vizualno spremljati vse posamezne kazalce (hrup, onesnaženost, vpliv na vode, zrak). Koliko časa mora izvajalec to spremljati, ali le dokler investicija traja ali tudi kasneje? Kaj je mišljeno pod "vizualno spremljanje" še posebej za hrup ali zrak? Kam mora izvajalec svoja opažanja sporočati ali zapisovati? Ali mora imeti ponudnik za to spremljanje kakšen poseben certifikat, dokazilo o usposobljenosti, merilne naprave? Pri kateri postavki predračuna naj ponudnik to upošteva?

Za odgovore se zahvaljujemo

ODGOVOR
Dela po tej pogodbi so omejena na odstranjevanje kamenine nad morebitnimi posmrtnimi ostanki. Dela se bodo tako ob najdbi posmrtnih ostankov zaustavila. Pri zaščiti posmrtnih ostankov gre za pietetno ravnanje s posmrtnimi ostanki, kar pomeni previdno odstranitev s terena in začasno hrambo v primernih prostorih. Dela se bodo po najdbi posmrtnih ostankov zaustavila, po oceni arheološkega nadzora pa bo sprejeta odločitev o nadaljevanju del do doseženega večjega obsega posmrtnih ostankov ali končanju del. V predračunu je pri zaključnih delih dodana postavka zaščita odkritih posmrtnih ostankov.

Izvajalec mora posamezne kazalce spremljati za čas trajanja investicije (hrup, onesnaženost, vpliv na vode, zrak). Ponudnik za to spremljanje ne potrebuje posebnih certifikatov, dokazil o usposobljenosti ali posebnih merilnih naprav. Opažanja se vpisujejo v gradbeni dnevnik.

Datum objave: 08.03.2019   14:31
VPRAŠANJE
LEp pozdrav,

v specifikaciji del je pod točko 6, zadnjo alinejo navedeno zaščita posmrtnih ostankov. Te postavke v popisu ni. Na kak način je izvajalec dolžan zaščititi posmrtne ostanke, ali je to zaščito dolžan pregledovati in jo vzdrževati do pričetka izkopavanja posmrtnih ostankov in kje naj to v predračunu upošteva?

V točki 8, prvi alineji specifikacije je navedeno, da mora izvajalec dnevno vizualno spremljati vse posamezne kazalce (hrup, onesnaženost, vpliv na vode, zrak). Koliko časa mora izvajalec to spremljati, ali le dokler investicija traja ali tudi kasneje? Kaj je mišljeno pod "vizualno spremljanje" še posebej za hrup ali zrak? Kam mora izvajalec svoja opažanja sporočati ali zapisovati? Ali mora imeti ponudnik za to spremljanje kakšen poseben certifikat, dokazilo o usposobljenosti, merilne naprave? Pri kateri postavki predračuna naj ponudnik to upošteva?

Za odgovore se zahvaljujemo

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani, imamo naslednja vprašanja:
1. Ali je za vsa dela na terenu pridobiti soglasje lastnika/upravljalca in ali so že slučajno pridobljena, na koga morajo glasiti navedena soglasja?
2. V popisu ni postavke za pridobivanje soglasij. Ali je pridobivanje soglasij stvar izvajalca in v kateri postavki popisa obračuna strošek pridobivanja soglasij?
3. Ali je potrebno gradbeno dovoljenje za vsa gradbena dela (pripravljalna, širitev dovozne poti, ureditev platoja za začasno deponijo, izkop materiala iz jame). Če da, kdo ga pridobiva, na koga se mora glasiti gradbeno dovoljenje?
4. Ali je za izkopani material potrebno izdelati oceno odpadka in izvesti postopke po postopkih predelave R5?
5. Ali je potrebno izkopani in predelani material iz začasne deponije po koncu del odstraniti na stalno deponijo?
6. Ali je potrebno platoje po končanju del povrniti v prvotno stanje?
7. V popisu je navedeno, da bo obračun opravljen na podlagi dejanskih količin, v pogodbi pa je navedeno, da pogodbena vrednost del znaša največ ponujeni znesek in vključuje vse stroške izvajalca, ali gre pri tem za pogodbo na ključ ali po dejanskih količinah s cenami iz predračuna?
8. Glede na to, da po zaključku del po tej pogodbi sledi izkopavanje posmrtnih ostankov, kdaj se predvideva izvedba postavke iz popisa Zaključna dela (zadnja postavka v popisu), ali ob zaključku del po tej pogodbi ali po zaključku vseh del (torej izkopavanja posmrtnih ostankov) na lokaciji? Kakšne obveznosti ima izvajalec del po odkritju posmrtnih ostavko, ali je potrebno izvajati pregled in vzdrževanje urejenosti lokacije do pričetka izkopavanj oziroma morda celo do zaključka izkopavanj?

ODGOVOR
Za dela na terenu je potrebno pridobiti soglasje lastnika/upravljavca, saj ta soglasja še niso pridobljena. Soglasja se morajo glasiti na izbranega izvajalca naročnika.

Pridobivanje soglasij je stvar izvajalca, strošek njihovega pridobivanja pa se obračuna pod postavko 1: ogled delovišča za pripravo del z uvedbo v delo.

Gradbeno dovoljenje ni potrebno za pripravljalna dela, širitev dovozne poti, ureditev platoja za začasno deponijo, izkop materiala iz jame. Pri teh delih ne gre za gradnjo, temveč za odstranjevanje materiala v okviru raziskave.

Za izkopani material ni potrebno izdelati oceno odpadka in izvesti postopke po postopkih predelave R5.

Izkopanega materiala ni potrebno odstranjevati na stalno deponijo. Nadaljnje ravnanje s tem materialom ni predmet te pogodbe.

Platoja po končanju del ni potrebno vrniti v prvotno stanje, saj se bodo kasneje nadaljevala arheološka dela pri izkopu žrtev.

Obračun bo opravljen na podlagi dejanskih količin, vendar največ do ponujenega zneska ponudnika. Ne gre za pogodbo na ključ,

Izvedba postavke iz popisa Zaključna dela se predvideva ob zaključku del po tej pogodbi.
Datum objave: 08.03.2019   14:37
VPRAŠANJE
Naročnika vljudno naprošamo, da objavi vso tehnično dokumentacijo za izvedbo predmeta naročila: najmanj PZI in gradbeno oziroma rudarsko dovoljenje. Ker dokumentacija ni dostopna že od same objave razpisne dokumentacije in ker je nujno potrebna za pripravo kvalitetne in primerljive ponudbe, prosimo za podaljšanje roka za čas od objave obvestila o naročilu do objave projektne dokumentacije.

ODGOVOR

Za izvedbo predmeta naročila niso predvidena gradbena in rudarska dovoljenja. Pri predvidenih delih ne gre za rudarska dela, za katera bi bilo predvideno upoštevanje rudarske zakonodaje.


Datum objave: 08.03.2019   14:38
VPRAŠANJE
V kulturnovarstvenih pogojih je določeno, da se mora izkop izvesti v skladu z ustaljeno arheološko metodo izkopavanj, ureditev in označitev vojnega grobišča ter možnost najdbe arheološke ostaline. Zanima nas, ali je predmet naročila tudi ureditev in označitev vojnega gradbišča in v kateri postavki predračuna naj navedeno upoštevamo. Prav tako prosimo za pojasnilo, v kateri postavki naj upoštevamo dela v primeru najdbe arheološke ostaline ter način dela (arheološka metoda izkopavanja). Se zahtevajo kakšna posebna dovoljenja za izvajalca, ali to lahko izvedemo z gradbenimi delavci, ki jih imamo sicer zaposlene?

ODGOVOR

Predmet naročila ni ureditev in označitev vojnega grobišča. Vsa dela v zvezi z morebitno najdbo arheoloških ostalin se prepustijo kasnejšemu izvajalcu izkopa posmrtnih ostankov in niso predmet te pogodbe. Izvajalec sicer postopa v skladu z navodili arheološkega nadzora.


Datum objave: 08.03.2019   14:39
VPRAŠANJE
Predviden način dela je razbijanje skale s pikiranjem, kar povzroča precejšnje vibracije. Je naročnik prepričan, da v jami ni aktivnih eksplozivnih sredstev, ki bi se ob takšnih vibracijah lahko sprožila? Kaj predvideva naročnik v takšnem primeru? Je v zvezi s tem kaj določeno v tehnični dokumentaciji? Prosimo za objavo takšne dokumentacije.

ODGOVOR
Teoretično obstaja možnost, da je ob miniranju del eksplozivnih sredstev ostalo neeksplodiranih. Ob tem ni nikakršne možnosti, da bi območje lahko predhodno tako pregledali, da bi z gotovostjo lahko trdili, da neeksplodiranih ubojnih sredstev v materialu ne more več biti. Glede na pretečen čas in način miniranja (vrvično proženje) je možno (če so taka sredstva ostala neeksplodirana), da gre za posamezen detonator.
Ker je Slovenija območje vojnih spopadov v preteklosti, vedno obstaja teoretična možnost, da so na območju gradbenih posegov ostala neeksplodirana ubojna sredstva. Tudi glede pikiranja je enako. Teoretična možnost sprožitve obstaja in tega ni mogoče preprečiti, saj se ne da ugotoviti, ali je v porušenem materialu lahko ostalo neeksplodirano sredstvo. Izvajalec del mora torej pri izvedbi tako možnost upoštevati in temu primerno izvajati potrebna dela.
V primeru najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev NUS (naboji, mine, granate, bome in drugi eksplozivni predmeti) pa je potrebno dela prekiniti in o tem treba obvestiti Policijo in pristojno enoto za varstvo pred NUS Uprave RS za zaščito in reševanje.
Datum objave: 08.03.2019   14:42
VPRAŠANJE
Predračun je nejasen. Miniranje je prepovedano, hkrati pa moramo izkopati in dvigniti odminiran material. Kaj velja?

ODGOVOR

Velja, da je miniranje prepovedano. Kot odminirani material pa je mišljen material, ki se ga bo odstranjevalo (material, s katerim je bilo brezno v preteklosti zasuto).


Datum objave: 08.03.2019   14:42
VPRAŠANJE
Kakšne arheološke najdbe se pričakuje (ocenjuje) na mestu izvajanja del?

ODGOVOR
Delo z arheološkimi ostalinami ni predmet te pogodbe. Za potrebe nalog s področja arheologije bo zagotovljen poseben arheološki nadzor.Datum objave: 08.03.2019   14:43
VPRAŠANJE
Po kulturnovarstvenih pogojih je moral naročnik pridobiti kulturnovarstveno soglasje na izvedeno projektno dokumentacijo. Kje je dostopna ta projektna dokumentacija?

ODGOVOR
Kulturnovarstveni pogoji veljajo za spodnje brezno, v katerega dela ne sežejo. Za brezno, v katerem bodo potekala dela po tej pogodbi, ta dokumentacija ni potrebna.Datum objave: 08.03.2019   14:47
VPRAŠANJE
Ali naročnik predvideva sklenitev aneksa k pogodbi zaradi nejasne razpisne dokumentacije? Del na terenu bo bistveno več, kot jih določa ponudbeni predračun. Kako naj ponudniki oblikujemo ceno, da bodo ponudbe med sabo primerljive?

ODGOVOR
Kar se tiče ocenjenih količin, sklenitev aneksov v pogodbi ni predvideno. Naročnik bo objavil spremembo predračuna, ki bo dopolnjen s postavkami iz razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJE
Po kulturnovarstvenih pogojih je moral naročnik pridobiti kulturnovarstveno soglasje na izvedeno projektno dokumentacijo. Kje je dostopna ta projektna dokumentacija?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
V RD je rok izvedbe 3 mesece. Zakaj mora biti WC postavljen 5 mesecev?

ODGOVOR
WC mora biti postavljen 3 mesece. Naročnik bo objavil spremembo predračuna s popravljenim rokom.Datum objave: 08.03.2019   16:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Objavili ste termin ogleda lokacije v Macesnovi Gorici. "Ogled bo potekal dne 13.3.2019 ob 10.00 uri."
Kje je mikrolokacija ogleda, kajti ob 10.00 uri ne moremo biti prisotni, ali na parkirišču, ali pri "gongu" ali pri odcepu vlake. Med navedenimi lokacijami je več 100 m razdalje. Navedite natančno lokacijo in kontaktno osebo.

ODGOVOR

Naročnik vsem potencialnim ponudnikom sporoča, da bo zbirno mesto pri gongu. Kontaktna oseba je gospod dr. Dežman (GSM: 041 512 704).


Datum objave: 08.03.2019   16:47
VPRAŠANJE
Naročnik še vedno ni objavil odgovorov na zastavljena vprašanja. Predlagamo podaljšanje roka za oddajo ponudb, saj je preveliko število odprtih dilem, zaradi katerih ni mogoče pripraviti ponudbe. Dolg rok za pripravo ponudb je tako le navidezen.

ODGOVOR

Naročnik sporoča, da rok za oddajo ponudbe (ki bo objavljen na portalu in v sistemu eJN ter na spletni strani naročnika) podaljšuje do 28.3.2019.


Datum objave: 08.03.2019   18:12
VPRAŠANJE
V objavi javnega naročila navajate, da gre za javno naročilo storitev, tako iz opisa javnega naročila kot iz objavljene CPV kode pa izhaja, da gre za javno naročilo gradenj. Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR

Naročnik meni da je iz opisa - specifikacij del, razvidno, da ne gre za javno naročilo gradenj, pač pa za pripravljalna dela, zato je tudi izbral kodo 45111200 - Pripravljalna dela na gradbiščih in čiščenje gradbišč.Datum objave: 12.03.2019   09:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

popravljen predračun še vedno ni objavljen, rok za postavljanje vprašanj pa se izteče danes.

Glede na to, da je rok za oddajo ponudbe podaljšan, prosimo za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj.


ODGOVOR
Naročnik je popravljen predračun in specifikacijo del poslal v objavo v petek, 8.3.2019. Ker gre za odprti postopek, bo sprememba objavljena po objavi v Uradnem listu EU.

Popravljeni obrazec predračuna je objavljen na spletni strani naročnika (RAZPISI: Javna naročila):
http://www.mgrt.gov.si/si/razpisi/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1170

Naročnik je v objavi odgovorov obvestil vse potencialne ponudnike, da rok za oddajo ponudb podaljšuje do 28.3.2019. V skladu z razpisno dokumentacijo (točka 2.9 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO) se tako rok za prejem vprašanj podaljša do 19.3.2019.Datum objave: 12.03.2019   09:27
VPRAŠANJE
Zaradi pozne objave odgovorov na vprašanja, ki so bila zastavljena tudi 10 dni prej, naročnika pozivamo, naj podaljša tudi rok za postavljanje vprašanj, saj je nejasnosti po objavljenih odgovorih še več. V nasprotnem primeru bomo skladno s prakso DKom vlagali zahtevek za revizijo brez predhodnega opozorila, saj nam je opozarjanje onemogočeno. Rok za postavljanje vprašanj mora biti na voljo po objavi popravka predračuna!

ODGOVOR
Naročnik je spremembo obvestila (del katerega je tudi podaljšan rok za oddajo ponudb in za postavljanje vprašanj) poslal v objavo v petek, 8.3.2019. Ker gre za odprti postopek, bo sprememba objavljena po objavi v Uradnem listu EU.
Naročnik je v objavi odgovorov obvestil vse potencialne ponudnike, da rok za oddajo ponudb podaljšuje do 28.3.2019. V skladu z razpisno dokumentacijo (točka 2.9 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO) se tako rok za prejem vprašanj podaljša do 19.3.2019.Datum objave: 13.03.2019   15:13
VPRAŠANJE
Ali pietetna zaščita posmrtnih ostankov, ki ste jo dodali v popis, vključuje tudi nadzor strokovnjaka oziroma za nadzor poskrbi naročnik?
V primeru, da je to naloga izvajalca ali je potrebno zagotoviti nadzor strokovnjaka za celoten čas izkopa, saj verjetno ni znano na kakšni globini so kosti?
Kakšni so primerni prostori za hrambo, jih moramo zagotoviti na gradbišču ali drugje?


ODGOVOR

Nadzor strokovnjaka bo zagotovil naročnik.
Ker se bodo ob najdbi večjega števila posmrtnih ostankov dela zaustavila, obstaja verjetnost, da se najdejo v vrhnji plasti le posamezne kosti. Če se najde le posamezne kosti in ne ostanek celotnega skeleta, izvajalec fotografsko dokumentira, kje so bile najdene in jih primerno hrani v svojih prostorih tako, da je omogočeno, da se ohranijo nepoškodovane. Po končanem delu in pripravi zaključnega poročila izvajalec sporoči podatke o posmrtnih človeških ostankih Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Štukljeva cesta 44, Ljubljana. Kontaktna oseba je Gregor Ivanušič (gregor.ivanusic@gov.si ). Izvajalec bo posmrtne ostanke v dogovoru z MDDSZ prepeljal v kostnico v Maribor.Datum objave: 13.03.2019   15:15
VPRAŠANJE
Glede na popravljen predračun, nas zanima naslednje:
1. Kaj pomeni postavka "Druga dela"? Gre namreč za postavko, ki ni v ničemer definirana - niti s količino niti z enoto. Opredelitev predmeta naročila je stvar naročnika in ne ponudnikov. Naročnik mora predmet naročila opredeliti tako, da je vsem ponudnikov znano, kaj bodo morali narediti, in naročnik zato na koncu dobi tudi med seboj primerljive ponudbe. Navedena postavka omogoča ugibanja in različne interpretacije s strani vsakega ponudnika posebej, kar pomeni, da prejete ponudbe med seboj ne bodo primerljive. V skladu s prakso DKom je to razlog za razveljavitev posameznih delov razpisne dokumentacije. Zato naročnika pozivamo, da razpisno dokumentacijo pripravi tako, da bo povsem jasno, kaj je predmet naročila.
2. Kaj vsebuje postavka "zaščita posmrtnih ostankov"? V dokumentaciji ni nikjer opredeljeno, na kakšen način in v kakšnem obsegu morajo biti posmrtni ostanki zaščiteni. Bo dovolj, če jih prekrijemo z navadno pvc folijo in obtežimo na robovih, ali se zahteva drugačna zaščita? Kakšna? Opredelitev postavke je lahko ključnega pomena za vprašanje primerljivosti ponudb, saj vsakdo lahko zaščito razume drugače, naročnik pa navedenega noče definirati, kljub temu, da je bil to že vprašan.
3. Naročnik naj pojasni postavko "Izdelava dostopa v jamo iz fasadnega odra z lestvami" - kako naj navedeno izvedemo, saj je osnovni princip postavljanja fasadnega odra od najnižje točke navzgor. Kako pa se dostopa v jamo (jašek) v času izkopa? Kako je to predvideno? V kateri postavki je to upoštevano?
4. Pridobivanje soglasij lastnika zemljišča je glede na odgovor naročnika stvar izvajalca. Kaj se zgodi, če lastnik soglasja ne bo dal? Kaj pa v primeru, če lastnik določi drugačno traso? Kaj če lastnik odloči, da bo posek in/ali vlako naredil sam ter za to zahteval določen znesek? Je naročnik preveril vsaj pogoje za izdajo takšnega soglasja in zagotovil, da bomo vsi potencialni ponudniki v enakopravnem položaju, ne glede na to, kateri ponudnik bo dejansko izbran?
5. Zasipanje zemljišča (razširitev platoja) z izkopanim materialom predstavlja poseg v prostor. Je naročnik dobro preveril, da za to ni potrebno okoljevarstveno soglasje ali okoljevarstveno dovoljenje? V skladu s predpisi, ki urejajo odpadke, je namreč zemljina (vključno z zemeljskimi izkopi z onesnaženih območij), kamenje in izkopani material gradbeni odpadek, ki sodi v skupino odpadkov 17 05. Za te odpadke mora investitor zagotoviti predajo v zbirni center, če ne presegajo 5.000 m3 skupne količine v celotnem času izvajanja del na istem gradbišču (torej ne samo v tej fazi). Če količina presega 5.000 m3, mora odpadke celo oddati prevzemniku.

ODGOVOR
1. Naročnik bo objavil spremembo Obrazca 1 Predračun - postavka »morebitna druga dela« bo izbrisana iz predračuna.

2. Najboljša zaščita kostnih ostankov je plast geotekstila (filca), na katero se naj v primeru, da se bo po njej še vozilo, nasuje plast cca 30 cm drobnejšega peska. Zaščite izvajalec ne bo dolžan pregledovati in vzdrževati do pričetka izkopavanja posmrtnih ostankov. Izvajalec bo sicer moral postopati v skladu z navodili arheološkega nadzora.

3. Po vzpostavitvi delovišča je izvedba takšne postavitve fasadnega odra z lestvami možna.

4. Lastnik zemljišča je Republika Slovenija, upravljavec pa družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. Upravljavec je bil s strani naročnika pisno obveščen o objavi javnega razpisa in seznanjen z razpisno dokumentacijo.

5. Naročnik je preveril, da za izkopani material ni potrebno okoljevarstveno soglasje ali okoljevarstveno dovoljenje. Izkopani material se bo uporabil za sanacijo lokacije. Pri odločitvi glede odpadkov, gre za odločitev investitorja.
Datum objave: 13.03.2019   15:16
VPRAŠANJE
En termin ogleda je povsem nedopusten. Naročnika pozivamo, da omogoči vsakemu ponudniku ločen termin ogleda, saj bo le na ta način zagotovil, da ponudniki pred oddajo ponudb ne bomo vedeli en za drugega. V kolikor namreč pridemo na skupen ogled lokacije del, bodo potencialni ponudniki seznanjeni z dejstvom, da nameravamo oddati ponudbo, kar pa je v nasprotju z ZJN-3.

ODGOVOR

S skupinskim ogledom upoštevamo načelo enake obravnave ponudnikov, saj bodo le na ta način vsi deležni identičnih informacij, kar glede na zastavljena vprašanja, ki jih bi podali potencialni ponudniki pri ločenih ogledih, ne bi mogli zagotoviti. Prav tako zaradi anonimnosti ponudnikov ne bi mogli obveščati vsakega izmed njih o možnem terminu ogleda, saj ne obstaja način, da bi jim to lahko sporočili, prav tako ne vemo, koliko jih je.


Datum objave: 13.03.2019   15:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vzdrževanje zaščitne ograje je cena v predračunu na kos. Do kdaj mora zaščitna ograja ostati na gradbišču in do kdaj jo mora izvajalec vzdrževati in preverjati? Ali le do zaključka del izvajalca ali tudi kasneje, do pričetka izkopavanj? Ker čas začetka izkopavanj ni v sferi izvajalca, ne more ustrzeno ovrednotiti postavke.


ODGOVOR

Zaščitna ograja pred vhodom v jamo mora ostati na gradbišču do pričetka izkopavanj. Izvajalec po zaključku del po tej pogodbi ograje ne bo dolžan vzdrževati in preverjati.


Datum objave: 13.03.2019   15:21
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo (seznanjamo), da skladno s prilogo II Direktive 2014/24/ES pripravljalna dela na gradbiščih sodijo med javna naročila gradenj!
Ali bo naročnik spremenil objavo in razpisno dokumentacijo?

ODGOVOR
Naročnik oznake javnega naročila (v točki objave II.1.3 Vrsta naročila) v predmetnem javnem naročilu ne more več popraviti. V primeru, da bi naročilo označil kot gradnje, bi moral predmetno naročilo preklicati in objaviti novo naročilo.Datum objave: 15.03.2019   13:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Pri Pripravljalnih delih - postavka 11. ni napisane količine, enota mere ni napisana v pravem stolpcu. Prosim za pojasnilo.


ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravljen predračun, v katerem bo v točki 11 pri pripravljalnih delih (Dnevni odvoz bioloških odpadkov) kot mersko enoto določil št. dni in kot količino 1. Pri tem je mišljen en odvoz/dan.


Datum objave: 15.03.2019   14:40
VPRAŠANJE
Zanima nas, kako je s postavko 4. v poglavju Zaključna dela . Ali se mora vpisati ceno ali ne? ( pri tej postavki ni ne enote mere ne količine) Prosimo za nedvoumen odgovor. Če bo namreč kdo od ponudnikov predvidel, da v popisu kakšno delo ni zajeto in ga bo ovrednoti v tej postavki, drug ponudnik pa tega ne bo storil, potem ponudbe med seboj ne bodo primerljive. Naš predlog je, da vi določite znesek za to postavko, da bodo vsi ponudniki upoštevali enako ali se tukaj določi % nepredidenih del v kompletu od ostalih del ali se postavka izloči iz popisa
Hvala za vaš odgovorODGOVOR

Na spletni strani MGRT je na obrazcu 1 objavljena sprememba predračuna št. 2, v katerem je v poglavju zaključna dela postavka 4 (morebitna druga dela), črtana.


Datum objave: 18.03.2019   15:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V pogodbi je v 7. členu navedeno: " Za opravljene storitve bo izvajalec izstavil naročniku račun v elektronski obliki, pri čemer je osnova za izstavitev in plačilo računa s strani naročnika potrjeno končno poročilo o izvedbi del."
Zanima nas, če bojo plačila izvedena po izstavljenih mesečnih situacijah opravljenih del.

ODGOVOR

Plačila ne bodo izvedena po izstavljenih mesečnih situacijah opravljenih del, temveč po zaključku vseh del in prejemu ter potrditvi končnega poročila o izvedbi del.


Datum objave: 19.03.2019   12:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vezano na vaš odgovor da plačila ne bodo izvedena po izstavljenih mesečnih situacijah opravljenih del, temveč po zaključku vseh del in prejemu ter potrditvi končnega poročola o izvedbi del...kako bo torej v primeru, da se dela prekinejo za dalj časa oz. gre za večkratne prekinitve zaradi odkritja ostankov?

Naročnika pozivamo, da spremeni razpisno dokumentacijo v določilu način plačila na način da bodo plačila izvedena del po izstavljenih mesečnih situacijah opravljenih del, kajti dela se lahko prekinejo za nedoločen čas in plačila opravljenih storitev so lahko izvedena v nerealnem času in tako izvajalcu nastane poslovna škoda.

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije glede načina plačila izvedenih del. Ko bo izvajalec prišel do večjega števila posmrtnih ostankov, jih bo zaščitil, dela po pogodbi pa se bodo s tem zaključila. Predviden rok izvedbe del je 3 mesece, lahko pa se bo zgodilo, da se bodo dela zaključila že prej.


Datum objave: 21.03.2019   15:57
VPRAŠANJE
Naročnik je zgolj navidezno podaljšal rok za postavljanje vprašanj, saj ga je podaljšal le za 1 dan. Zato ga pozivamo, naj podaljša rok za postavljanje vprašanj za takšno obdobje, da bo vprašanja dejansko mogoče zastaviti. Razpisna dokumentacija je precej nejasna in nerazčiščena, k temu pa niso pripomogli niti naročnikovi odgovori, ki so nejasni ali pa se jim je naročnik popolnoma izognil. Naročnik naj glede na dosedanje odgovore nedvoumno in brez sprenevedanja pojasni:

1. Kako je odgovor, da ne bo plačeval del po mesečnih situacijah usklajena s predpisi s področja DDV, ki zahtevajo, da davčni zavezanci z mesečnim obračunom DDV le-tega obračunajo in plačajo za storitve v preteklem mesecu?
2. Zakaj naročnik ne sledi zakonodaji in po potrebi razveljavi predmetno naročilo kot naročilo storitev ter ga objavi pravilno kot naročilo gradenj? Ima to namen narediti kasneje v primeru, da ne bo oddal najugodnejše ponudbe ponudnik, ki bi naročniku ustrezal?
3. Za določitev cene za postavitev zaščitne ograje je ključnega pomena podatek, koliko časa bo preteklo od zaključka del po tem javnem naročilu do začetka izkopavanj. Naročnik naj jasno odgovori in določi vsaj najdaljši čas, ki ga moramo ponudniki upoštevati pri določitvi cene, sicer bodo ponudbe med seboj povsem neprimerljive.
4. Pri odgovoru glede potrebne zaščite posmrtnih ostankov je naročnik navedel le, kakšna je najboljša zaščita, ni pa se opredelil do tega, kakšno zaščito dejansko zahteva. Naročnik naj jasno in določno navede, kaj se zahteva od ponudnikov, da bo mogoče pripraviti ustrezno ponudbo.
5. Naročnik ni odgovoril, na kakšen način naj se izdela dostop v jamo iz fasadnega odra. Vprašanje se ni glasilo, ali je takšna izvedba možna, ampak KAKO oziroma NA KAKŠEN NAČIN je možna. Naročnik naj odgovori jasno in določno brez izmikanja.
6. Kaj pomeni hramba posameznih kosti v lastnih prostorih, da te ostanejo nepoškodovane? Naročnik naj natančno opredeli nivo in obseg zaščite, da bo mogoče pripraviti ustrezno ponudbo.
7. Ali prav razumemo, da kulturnovarstveni pogoji ne veljajo za storitve po predmetnem javnem naročilu, ampak le za spodnje brezno in nam jih pri pripravi ponudbe ni treba upoštevati? Kako bo naročnik ovrednotil dela, če se bo izkazalo, da je pri izvedbi kulturnovarstvene pogoje treba upoštevati? Glede na odgovor z dne 8. 3. 2019 ob 14:43 jih ne bomo upoštevali, kar pomeni, da takšna dela ne bodo vključena v ponudbo. Je tako ustrezno?
8. Odgovor glede eksplozivnih sredstev je pavšalen in se ne nanaša na konkretno javno naročilo. Naročnik naj se jasno opredeli do zastavljenega vprašanja. Tudi naročniku je najbrž jasno, da je verjetnostni račun na območju izvajanja del povsem drugačen od naključno izbrane lokacije v Sloveniji, ki spada v območje, kjer so bili vojni spopadi.
9. Naročnik na vprašanje o projektni dokumentaciji ni odgovoril. Ali takšna dokumentacija obstaja ali ne? Če je odgovor pritrdilen, zakaj ni objavljena?
10. Koliko časa traja začasna hramba posmrtnih ostankov. Naročnik naj opredeli vsaj najdaljši rok, ki ga moramo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe, sicer navedene storitve ni mogoče upoštevati v ceni.
11. Vsa nasprotja med besedilom in popisi še vedno niso bila popravljena. Naročnik naj uskladi popise z besedilom tehničnega dela dokumentacije.

ODGOVOR

Uvodoma pojasnjujemo, da se je naročnik za takšno obliko razpisa odločil po več strokovnih preverjanjih in ne z namenom favoriziranja kateregakoli konkretnega potencialnega ponudnika. Na vprašanja, ki so bila ponovno posredovana je bilo podrobno odgovorjeno tako pisno, kot tudi na samem ogledu lokacije, kjer sta odgovore podala člana Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, dr. Jože Dežman in dr. Andrej Mihevc.

Rok za postavljanje vprašanj je naročnik podaljšal za 1 teden (prvotni rok: 12.3.2019, po podaljšanju: 19.3.2019).

Pri vseh javnih naročilih s področja varstva prikritih vojnih grobišč (npr. prekopi, sondiranja, urejanje itd.), kjer dela potekajo nekaj mesecev, naročnik plača opravljena dela po zaključku vseh del in prejemu končnega poročila.

Naročnik meni da je iz opisa - specifikacije del, jasno razviden opis predmeta naročila, kar ponudnikom omogoča pripravo ustrezne ponudbe. Kot je naročnik že odgovoril v enem od prejšnjih odgovorov, oznake javnega naročila (v točki objave II.1.3 Vrsta naročila) v predmetnem javnem naročilu ne more popraviti.

Za določitev cene za postavitev zaščitne ograje ni pomemben podatek, koliko časa bo preteklo od zaključka del po tem javnem naročilu do začetka izkopavanj, saj se obveznost po postavitvi ograje za izvajalca zaključi. Po zaključku del po tej pogodbi izvajalec ograje namreč ne bo dolžan vzdrževati in preverjati do začetka izkopavanj.

Zaščita posmrtnih ostankov mora biti iz plasti geotekstila (filca), na katero se naj v primeru, da se bo po njej še vozilo, nasuje plast cca 30 cm drobnejšega peska.

Pri ogledu lokacije so bili vsi prisotni seznanjeni s tem, da bodo izvedbo posameznih elementov razpisa oblikovali v skladu z s ponudbo, ki jo bodo pripravili. Pri fasadnem odru mora biti vgrajeno stopnišče oz. lestve. Pri tem mora oder zagotavljati varen in nemoten dostop, njegove konkretne izvedbe v prostoru pa razpis ne predpisuje. Na to pojasnilo se na ogledu lokacije nihče ni odzval z dodatnimi vprašanji, tako da domnevamo, da je bilo pojasnilo zadovoljivo.

Kot dopolnitev odgovora na vprašanje z dne 12. 3. 2019 pojasnjujemo, da hramba posameznih kosti v lastnih prostorih do predaje v kostnico v Mariboru pomeni, da so te kosti hranjene v ustreznem suhem prostoru.

Kulturnovarstveni pogoji veljajo le za spodnje brezno in ne veljajo za storitve po predmetnem javnem naročilu, zaradi česar jih pri pripravi ponudbe ni potrebno upoštevati.

Naročnik ni in ne more biti prepričan, da v jami zagotovo ni aktivnih eksplozivnih sredstev. Kot smo že pojasnili, je to možnost potrebno pri izvedbi del upoštevati in temu primerno izvajati dela.
V primeru odkritja neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS) je potrebno o tem obvestiti Policijo in pristojno enoto za varstvo pred NUS Uprave RS za zaščito in reševanje, ki bo poskrbela za njihovo odstranitev.

Projektna dokumentacija, na katero se nanaša vprašanje, ne obstaja. Objavljena pa je Priloga 1-specifikacija del.

Začasna hramba posmrtnih ostankov traja do zaključka del po tej pogodbi in predaje v kostnico v Maribor (v dogovoru z MDDSZ).

Izhodišče za pripravo ponudbe so objavljeni elementi za pripravo predračuna.