Dosje javnega naročila 000759/2019
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje
Gradnje: Obnova vodovoda v Šmartnem ob Paki in Rečici - območje 5
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 51.767,33 EUR

JN000759/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.02.2019
JN000759/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.03.2019
JN000759/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.04.2019
JN000759/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000759/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
Koroška cesta 37B
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Tomaž Prasnic
tomaz.prasnic@kp-velenje.si
+386 38961166
+386 38961127

Internetni naslovi
http://www.kp-velenje.si/

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Gasper Koprivnikar
gasper.koprivnikar@velenje.si
+386 38961570

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
SI034
Šoštanj
Slovenija
Simon Usar
simon.usar@sostanj.si
+386 38984347

Internetni naslovi
http://www.sostanj.si

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Šmartno ob Paki 69
3327
SI034
Šmartno ob Paki
Slovenija
Drago Kovač
drago.kovac@smartnoobpaki.si
+386 38984952

Internetni naslovi
http://www.smartnoobpaki.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kp-velenje.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7110
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova vodovoda v Šmartnem ob Paki in Rečici - območje 5
Referenčna številka dokumenta: KPV-3-2019/I/SIR-105810-TP
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »Obnova vodovoda v Šmartnem ob Paki in Rečici območje 5«, in sicer je predvidena obnova gradnja vodovodnega omrežja s prevezavami, vodovodnimi priključki s cevmi DUKTIL DN 100, PE100 RC DN32 v skupni dolžini 302,40 m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šmartno ob Paki
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Obnova vodovoda v Šmartnem ob Paki in Rečici območje 5«, in sicer je predvidena obnova gradnja vodovodnega omrežja s prevezavami, vodovodnimi priključki s cevmi DUKTIL DN 100, PE100 RC DN32 v skupni dolžini 302,40 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.02.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.02.2019   11:00
Kraj: Portal e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.02.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.02.2019   07:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Naročnika prosimo da popravi bonitetno oceno vsaj na SB7
lp

ODGOVOR
Spoštovani!
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
Zahtevana bonitetna ocena ostane nespremenjena.
Lepo pozdravljeni!Datum objave: 22.02.2019   12:03
VPRAŠANJE
LP
Prosim,da pri poglavju POGOJ 7,reference ponudnika ,umaknete zahtevo po referenci za vsaj eno vodeno vrtanje(podboj).
Razlog:
S tem pogojem favorizirate podjetja ki se specialno ukvarjajo z vrtanjem.Podjetja ki pa se specialno ukvarjajo z izvedbo vodovodov pa s tem pogojem izključujete(razen če slučajno niso pri svojih delih imeli podboj,katerega pa so v vsakem primeru naročili pri podjetju ki se ukvarja z podboji in tudi v tem primeru bodo ta podboj naročili pri takšnem podjetju).

Glede na dejstvo,da je predmet razpisa izgradnja vodovoda, je ta pogoj nesmiseln,bolje bio,da bi povečali reference za izgradnjo vodovodov z kvalitetnimi materiali.

ODGOVOR
Spoštovani!
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije (POGOJ 7 - reference ponudnika).
Razlog:
Poleg izvedbe vodovoda je potrebno izvesti tudi podboj oz. vodeno vrtanje pod železniško progo Velenje - Celje.
Vsak ponudnik (ki izpolnjuje pogoje) lahko nastopa samostojno, s partnerji ali podizvajalci.