Dosje javnega naročila 000756/2019
Naročnik: VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ, Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj
Blago: NABAVA PREHRAMBNEGA IN S TEM POVEZANEGA BLAGA za obdobje 4 let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000756/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.02.2019
JN000756/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.02.2019
JN000756/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000756/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ
Kidričeva cesta 51
4000
SI
Kranj
Slovenija
Meta Jelovčan
meta.jelovcan@vdc-kranj.com
+386 42805520

Internetni naslovi
http://www.vdc-kranj.com

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296919/NMV_001-2019_Prehrambno_blago.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7118
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NABAVA PREHRAMBNEGA IN S TEM POVEZANEGA BLAGA za obdobje 4 let
Referenčna številka dokumenta: NMV 001/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NABAVA PREHRAMBNEGA IN S TEM POVEZANEGA BLAGA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: PREHRAMBNO BLAGO (razen sveže meso, domači mesni izdelki, jajca, eko mleko in eko mlečni izdelki) dostava
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15200000
15300000
15400000
15500000
15600000
15800000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: dislocirana enota zavoda - Škofja Loka
II.2.4 Opis javnega naročila
PREHRAMBNO BLAGO (razen sveže meso, domači mesni izdelki, jajca, eko mleko in eko mlečni izdelki) dostava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.04.2019
Konec: 31.03.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: PREHRAMBNO IN S TEM POVEZANO BLAGO osebne nabave v maloprodajnih enotah ponudnika
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15200000
15300000
15400000
15500000
15600000
15800000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež in dislocirane enote zavoda
II.2.4 Opis javnega naročila
PREHRAMBNO IN S TEM POVEZANO BLAGO osebne nabave v maloprodajnih enotah ponudnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.04.2019
Konec: 31.03.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.03.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.05.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.03.2019   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.02.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.02.2019   13:01
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije, naročnik ločeno oddaja dva sklopa (dostava in osebne nabave), pri čemer mora ponudnik ponuditi vse artikle posameznega sklopa. Ponudbe po podsklopih niso dopustne.

Datum objave: 26.02.2019   07:56
1. Zaradi majhne količine posameznih t.i. pod-sklopov naročila nismo podrobneje razdelili.
V kolikor bomo ugotovili, da ponudniki ne morejo zagotoviti vseh živil posameznega sklopa, bomo naročilo ponovili z ustrezno prilagoditvijo, upoštevajoč izpostavljene dileme.

2. Kot je obrazloženo v razpisni dokumentaciji se pogoj lokacije maloprodajnih enot nanaša zgolj na sklop 2. - osebne nabave, ki so del dejavnosti zavoda (vključevanje uporabnikov v vsakdanja opravila). Zaradi odsotnosti prevoza je pomembno, da se maloprodajne enote ponudnika nahajajo v bližini zavoda.