Dosje javnega naročila 000766/2019
Naročnik: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Gradnje: Rekonstrukcija stanovanjskega objekta Bohoričeva ulica 3 Krško II. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 202.574,87 EUR

JN000766/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.02.2019
JN000766/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.02.2019
JN000766/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.03.2019
JN000766/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.03.2019
JN000766/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.04.2019
JN000766/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000766/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI
Krško
Slovenija
Nataša Lisec
natasa.lisec@krsko.si
+386 74981278
+386 74922221

Internetni naslovi
https://www.krsko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296987/Razpisna_dokumentacija_RekonstrukcijaBohoričeva3_2faza_final.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7133
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija stanovanjskega objekta Bohoričeva ulica 3 Krško II. faza
Referenčna številka dokumenta: 430-12/2019 O901
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija stanovanjskega objekta Bohoričeva ulica 3 Krško II. faza

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija stanovanjskega objekta Bohoričeva ulica 3 Krško II. faza


II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru slabih vremenskih razmer ali nepredvidenih okoliščin ali druge višje sile.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.02.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.02.2019   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 28. 2. 2019 ob 12.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.02.2019   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom, ki jo ima v elektronski obliki objavil na svoji spletni strani www.krsko.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.02.2019   07:38
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pogoj zagotavljanja 3 kadrov (za gradbena dela, elektroinstalacije in strojne instalacije) lahko izpolnjujemo s podizvajalci?

lp

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 20.02.2019   11:12
VPRAŠANJE
V pogodbo morano vpisati vodjo del. Zanima nas ali mora biti Vodja del gradbenik, kateri opravlja dela Vodje del na celotnem projektu?

ODGOVOR
V vzorec pogodbe se vpiše predstavnika pogodbene stranke - izvajalca, ki bo vodja del in izpolnjuje zakonske pogoje za vodjo del.Datum objave: 21.02.2019   10:15
VPRAŠANJE
Prosimo za sheme.

lpODGOVOR
Naročnik je objavil sheme notranjih vrat.

VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da objavi še ostale sheme notranjih vrat od V4 do V14 in LS1, LS2 in LS3

ODGOVOR
Naročnik je objavil sheme notranjih vrat.Datum objave: 21.02.2019   12:54
VPRAŠANJE
Spoštovani

Iz shem oken in popisov za okna ni nikjer razvidno ali so žaluzije na monokomando ali na elektro motorje? V vsakem primeru bi prosil za pojasnitev, tudi vzlic tega ker če so na monokomando- ročno je potrebno upoštevati zgornjo razširitev oken.

Hvala

lp

ODGOVOR

Zunanje žaluzije po detajlu, ročno upravljanje, za kar ni potrebne nobene razširitve.Datum objave: 21.02.2019   14:20
VPRAŠANJE
ali je potrebno prilagati kakšne potrjene reference za OVD vseh treh strok, ali samo navedba?

ODGOVOR


Samo navedba izvedenih del, naročnik bo predložitev potrdila o referenci zahteval po pregledu ponudbe.

Datum objave: 25.02.2019   09:28
VPRAŠANJE
Če beremo nov gradbeni zakon, moramo za delo, ki ga opravljamo kot izvajalec dejavnosti gradbeništva, imeti zaposlenega vodjo del iz gradbeništva.
Zato pozivamo naročnika, da popravi prvi odgovor, da je lahko vodja del s področja gradbeništva zaposlen pri podizvajalcu.

ODGOVOR
Za opravljanje dejavnosti gradbeništva mora imeti ponudnik sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z najmanj enim kadrom, in sicer z vodjo del, skladno z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.). Glede na vrsto del, ki prevladujejo, naročnik zahteva, da je vodja del s področja gradbeništva zaposlen pri ponudniku ali v primeru skupne ponudbe pri partnerju, ki prevzame izvedbo pretežnega dela gradnje. (9.2.4. Tehnična in strokovna sposobnost, 2.Pogoj)