Dosje javnega naročila 000814/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za izgradnjo strukturiranega ožičenja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 65.294,40 EUR

JN000814/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.02.2019
JN000814/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN000814/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.05.2019
JN000814/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000814/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://mnz.gov.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7162
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za izgradnjo strukturiranega ožičenja
Referenčna številka dokumenta: 430-1803/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50330000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja kabelskih povezav in dodatnih ožičenj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvedbe storitev je na lokacijah notranjih organizacijskih enot Ministrstva za notranje zadeve in Policije na območju celotne Slovenije
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja kabelskih povezav in dodatnih ožičenj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 10.05.2019
Konec: 30.11.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo in pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.03.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.03.2019   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 6. 3. 2019 ob 11:00 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJn2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.02.2019   12:00

Dodatne informacije:
Razpisna dokumentacija, je brezplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/,
zgornji meni "O ministrstvu", levi meni "Naročila male vrednosti". Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem spletnem naslovu naročnika.
Opomba k točki II.2.7: datum začetka in konca trajanja naročila sta predvidena.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.