Dosje javnega naročila 000780/2019
Naročnik: SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI TER VPLIVA PROGRAMA SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-AVSTRIJA 2014-2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 80.154,00 EUR

JN000780/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.02.2019
JN000780/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.02.2019
JN000780/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2019
JN000780/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.04.2019
JN000780/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000780/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
/
gp.svrk@gov.si
+386 14003680

Internetni naslovi
http://www.svrk.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/297058/RD_objavljeno.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7150
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI TER VPLIVA PROGRAMA SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-AVSTRIJA 2014-2020
Referenčna številka dokumenta: JN 5/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti ter vpliva programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je "Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti ter vpliva programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020" .
Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v poglavju III. - Specifikacija predmeta javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 46
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
TEHNIČNA POMOČ 1 PS INTERREG V-A SI-AT 2014-2020;
NRP: 1541-15-0036;
PP 153156 (70%) in 153157 (30%);


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.03.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.03.2019   13:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo preko sistema e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.02.2019   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo preko Portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje do 27. 02. 2019 do 15:00.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.02.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.02.2019   13:07
Odgovor/Antwort:

Naročnik ne bo pripravil/posredoval ESPD obrazca. Ponudniku (tudi avstrijskemu ponudniku) tako ne bo treba pripraviti slovenskega ESPD obrazca. Namesto ESPD obrazca mora ponudnik predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo tj. OBRAZEC št. 3 za ponudnika/soponudnika/e ter OBRAZEC št. 3/a za podizvajalca, v skladu z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji. / Der Auftraggeber wird kein ESPD-Formular vorbereiten/weiterleiten. Der Anbieter (auch der österreichische Anbieter) muss somit kein slowenisches ESPD-Formular vorbereiten. Anstelle des ESPD-Formulars muss der Anbieter die ausgefüllte, unterzeichnete und mit Stempel versehene Erklärung, das ist das Formular Nr. 3 Erklärung des Anbieters/Mitanbieters sowie Formular Nr. 3/a für den Subunternehmer, gemäß den Ausschreibungsunterlagen, vorlegen.


Pojasnilo/Erläuterung:

Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil popravljeno razpisno dokumentacijo (v slovenskem in nemškem jeziku), v kateri se črta/izvzame ESPD obrazec. Namesto ESPD obrazca mora ponudnik predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo tj. OBRAZEC št. 3 za ponudnika/soponudnika/e ter OBRAZEC št. 3/a za podizvajalca, v skladu z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji. / Der Auftraggeber hat die korrigierten Ausschreibungsunterlagen (in slowenischer und deutscher Sprache), in der das ESPD-Formular gestrichen/herausgenommen wurde, veröffentlicht. Anstelle des ESPD-Formulars muss der Anbieter die ausgefüllte, unterzeichnete und mit Stempel versehene Erklärung, das ist das Formular Nr. 3 Erklärung des Anbieters/Mitanbieters sowie Formular Nr. 3/a für den Subunternehmer, gemäß den Ausschreibungsunterlagen, vorlegen.

Popravki v razpisni dokumentaciji se poleg izvzetja ESPD obrazca nanašajo tudi na poseg v nekatere navedbe v zvezi z ZJN-3A. / Die Korrekturen in den Ausschreibungsunterlagen betreffen neben dem ESPD-Formular auch Eingriffe in bestimmte Angaben in Bezug auf das ZJN-3.

V razpisni dokumentaciji se v slovenski različici popravi tudi ocenjena vrednost za vrednotenje vpliva II ter hkrati za vsako posamezno vrednotenje od skupno treh vrednotenj se popravi ocenjena vrednost iz "z DDV" v "brez DDV". Popravki v razpisni dokumentaciji bodo zaradi "lažjega" pregleda osenčene z rumeno barvo. / In den Ausschreibungsunterlagen wird in der slowenischen Version auch der geschätzte Wert für die Evaluierung der Wirkung II korrigiert und es wird gleichzeitig auch für jede einzelne Evaluierung der insgesamt drei Evaluierungen der Wert von »mit MwSt.« in »ohne MwSt.« geändert. Die Korrekturen in den Ausschreibungsunterlagen werden zur »einfacheren« Ansicht gelb unterlegt.

Ne glede na manjše popravke v razpisni dokumentaciji, naročnik postavljenih rokov (za postavljanje vprašanj, za odgovore, oddajo ponudb in odpiranje ponudb) ne bo spreminjal. / Ungeachtet der geringfügigen Korrekturen in den Ausschreibungsunterlagen wird der Auftraggeber die Fristen (für die Stellung von Fragen, für Antworten, zur Angebotsabgabe und zur Öffnung der Angebote) nicht ändern.


Datum objave: 21.02.2019   13:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima me ali boste pripravili/posredovali ESPD obrazec in ali mora avstrijski ponudnik pripraviti slovenski ESPD. Lp

ODGOVOR

Odgovor/Antwort:

Naročnik ne bo pripravil/posredoval ESPD obrazca. Ponudniku (tudi avstrijskemu ponudniku) tako ne bo treba pripraviti slovenskega ESPD obrazca. Namesto ESPD obrazca mora ponudnik predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo tj. OBRAZEC št. 3 za ponudnika/soponudnika/e ter OBRAZEC št. 3/a za podizvajalca, v skladu z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji. / Der Auftraggeber wird kein ESPD-Formular vorbereiten/weiterleiten. Der Anbieter (auch der österreichische Anbieter) muss somit kein slowenisches ESPD-Formular vorbereiten. Anstelle des ESPD-Formulars muss der Anbieter die ausgefüllte, unterzeichnete und mit Stempel versehene Erklärung, das ist das Formular Nr. 3 Erklärung des Anbieters/Mitanbieters sowie Formular Nr. 3/a für den Subunternehmer, gemäß den Ausschreibungsunterlagen, vorlegen.Pojasnilo/Erläuterung:
Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil popravljeno razpisno dokumentacijo (v slovenskem in nemškem jeziku), v kateri se črta/izvzame ESPD obrazec. Namesto ESPD obrazca mora ponudnik predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo tj. OBRAZEC št. 3 za ponudnika/soponudnika/e ter OBRAZEC št. 3/a za podizvajalca, v skladu z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji. / Der Auftraggeber hat die korrigierten Ausschreibungsunterlagen (in slowenischer und deutscher Sprache), in der das ESPD-Formular gestrichen/herausgenommen wurde, veröffentlicht. Anstelle des ESPD-Formulars muss der Anbieter die ausgefüllte, unterzeichnete und mit Stempel versehene Erklärung, das ist das Formular Nr. 3 Erklärung des Anbieters/Mitanbieters sowie Formular Nr. 3/a für den Subunternehmer, gemäß den Ausschreibungsunterlagen, vorlegen.

Popravki v razpisni dokumentaciji se poleg izvzetja ESPD obrazca nanašajo tudi na poseg v nekatere navedbe v zvezi z ZJN-3A. / Die Korrekturen in den Ausschreibungsunterlagen betreffen neben dem ESPD-Formular auch Eingriffe in bestimmte Angaben in Bezug auf das ZJN-3.

V razpisni dokumentaciji se v slovenski različici popravi tudi ocenjena vrednost za vrednotenje vpliva II ter hkrati za vsako posamezno vrednotenje od skupno treh vrednotenj se popravi ocenjena vrednost iz "z DDV" v "brez DDV". Popravki v razpisni dokumentaciji bodo zaradi "lažjega" pregleda osenčene z rumeno barvo. / In den Ausschreibungsunterlagen wird in der slowenischen Version auch der geschätzte Wert für die Evaluierung der Wirkung II korrigiert und es wird gleichzeitig auch für jede einzelne Evaluierung der insgesamt drei Evaluierungen der Wert von »mit MwSt.« in »ohne MwSt.« geändert. Die Korrekturen in den Ausschreibungsunterlagen werden zur »einfacheren« Ansicht gelb unterlegt.

Ne glede na manjše popravke v razpisni dokumentaciji, naročnik postavljenih rokov (za postavljanje vprašanj, za odgovore, oddajo ponudb in odpiranje ponudb) ne bo spreminjal. / Ungeachtet der geringfügigen Korrekturen in den Ausschreibungsunterlagen wird der Auftraggeber die Fristen (für die Stellung von Fragen, für Antworten, zur Angebotsabgabe und zur Öffnung der Angebote) nicht ändern.