Dosje javnega naročila 000785/2019
Naročnik: SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: VREDNOTENJE VPLIVA PROGRAMA SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-MADŽARSKA 2014-2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 59.347,80 EUR

JN000785/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.02.2019
JN000785/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.02.2019
JN000785/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.04.2019
JN000785/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.04.2019
JN000785/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000785/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.svrk@gov.si
+386 14003607

Internetni naslovi
http://www.svrk.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/297097/Razpisna_dokumentacija_SI-HU.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7154
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VREDNOTENJE VPLIVA PROGRAMA SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-MADŽARSKA 2014-2020
Referenčna številka dokumenta: JN 6/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vrednotenje vpliva programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je "Vrednotenje vpliva programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020".
Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v poglavju III. Specifikacija predmeta javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 46
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
TEHNIČNA POMOČ 1 PS INTERREG V-A SI-HU 2014-2020;
NRP: 1541-15-0036;
PP 153156 (50%) in 153157 (50%);


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.03.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.03.2019   13:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo preko sistema e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.02.2019   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo preko Portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje do 01. 03. 2019 do 15:00.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.02.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.02.2019   13:25
Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil popravljeno razpisno, v kateri se črta/izvzame ESPD obrazec. Namesto ESPD obrazca mora ponudnik predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo tj. OBRAZEC št. 3 za ponudnika/soponudnika/e ter OBRAZEC št. 3/a za podizvajalca, v skladu z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.

Popravki v razpisni dokumentaciji se poleg izvzetja ESPD obrazca nanašajo tudi na poseg v nekatere navedbe v zvezi z ZJN-3A.

Popravki v razpisni dokumentaciji bodo zaradi "lažjega" pregleda osenčene z rumeno barvo.

Ne glede na manjše popravke v razpisni dokumentaciji, naročnik postavljenih rokov (za postavljanje vprašanj, za odgovore, oddajo ponudb in odpiranje ponudb) ne bo spreminjal.