Dosje javnega naročila 000852/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba strokovno tehničnega nadzora nad izdelavo projektne in druge dokumentacije za potrebe ZPKZ Ljubljana in izvedba recenzije projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za ZPKZ Ig
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 99.796,00 EUR

JN000852/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.02.2019
JN000852/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.03.2019
JN000852/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.03.2019
JN000852/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000852/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/297114/Povabilo_navodila_priloge-4300-3-2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7214
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba strokovno tehničnega nadzora nad izdelavo projektne in druge dokumentacije za potrebe ZPKZ Ljubljana in izvedba recenzije projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za ZPKZ Ig
Referenčna številka dokumenta: 4300-3/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba strokovno tehničnega nadzora nad izdelavo projektne in druge dokumentacije z izvedbo recenzije projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, vse za potrebe ZPKZ Ljubljana, ter izvedba recenzije projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za ZPKZ Ig.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba strokovno tehničnega nadzora nad izdelavo projektne in druge dokumentacije z izvedbo recenzije projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, vse za potrebe ZPKZ Ljubljana
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba storitve strokovno tehničnega nadzora nad izdelavo projektne in druge dokumentacije, izdelane v fazi IDP, ter dokumentacije, izdelane na podlagi pridobljenih projektnih pogojev na zahtevo mnenjedajalcev oz. soglasodajalcev z zaključnim poročilom, vse za potrebe reševanja prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, ter izvedba recenzije projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v okviru projekta reševanja prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana z recenzijskim poročilom in potrdilom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba recenzije projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za ZPKZ Ig
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ig
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba recenzije projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v okviru projekta reševanja prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig z recenzijskim poročilom in potrdilom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.03.2019   14:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.03.2019   14:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.02.2019   15:30
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.