Dosje javnega naročila 003516/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-67/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.344.919,74 EUR

JN003516/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.05.2018
JN003516/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.06.2018
JN003516/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2019
JN003516/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2019
JN003516/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2019
JN003516/2018-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2019
JN003516/2018-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2019
JN003516/2018-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2019
JN003516/2018-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2019
JN003516/2018-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2019
JN003516/2018-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2019
JN003516/2018-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2019
JN003516/2018-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2019
JN003516/2018-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2019
JN003516/2018-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2019
JN003516/2018-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2019
JN003516/2018-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2019
JN003516/2018-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2019
JN003516/2018-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2019
JN003516/2018-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2019
JN003516/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.03.2019
JN003516/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.03.2019
JN003516/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.03.2019
JN003516/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.03.2019
JN003516/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.03.2019
JN003516/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.03.2019
JN003516/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.03.2019
JN003516/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.03.2019
JN003516/2018-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.03.2019
JN003516/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2019
JN003516/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.06.2020
JN003516/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.09.2020
JN003516/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 29.09.2020
JN003516/2018-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.04.2021
JN003516/2018-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.06.2021
JN003516/2018-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.06.2021
JN003516/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003516/2018-C02 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 049-113069

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
jn.drsi@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-67/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2 (sklopa 4 in 7)
Referenčna številka dokumenta: 43001-223/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 363.729,51 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija G2-112 Ravne - Dravograd
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Ponudbena cena za izvedbo naročila za posamezni sklop brez DDV65
Izvedeni nadzori nad gradnjo s strani ponudnika30
Socialna naravnanost ponudnika5

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Ureditev DKP v Savinjski regiji: KP Celje - Vojnik - Dobrna
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Ponudbena cena za izvedbo naročila za posamezni sklop brez DDV65
Izvedeni nadzori nad gradnjo s strani ponudnika30
Socialna naravnanost ponudnika5

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003516/2018-B01
Številka obvestila v UL: 2018/S 102-233145
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 29.05.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 4
Naslov: Rekonstrukcija G2-112 Ravne - Dravograd

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
12.02.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje
Kidričeva ulica 9A
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 206.352,46 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 206.352,46 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 7
Naslov: Ureditev DKP v Savinjski regiji: KP Celje - Vojnik - Dobrna

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
12.02.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje
Kidričeva ulica 9A
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 148.573,77 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 157.377,05 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.03.2019