Dosje javnega naročila 000548/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema za upodabljanje in shranjevanje dokumentov (IMiS)
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.312.223,20 EUR

JN000548/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 01.02.2019
JN000548/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.02.2019
JN000548/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2019

    JN000548/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 042-096086

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje informacijskega sistema za upodabljanje in shranjevanje dokumentov (IMiS)
Referenčna številka dokumenta: 4300-152/2018; 2018/P-15
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje informacijskega sistema za upodabljanje in shranjevanje dokumentov (IMiS)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 2.714.937,05 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48311000
48330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje informacijskega sistema za upodabljanje in shranjevanje dokumentov (IMiS)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Sistem IMiS je informacijski sistem za evidentiranje, upodabljanje in arhiviranje dokumentov in je v povezavi z aplikacijo SPIS eden ključnih modulov za delo z dokumentarnim gradivom. Sistem IMiS je vpet v delovanje tudi drugih IS: MFERAC, e-Vem, IN-SPIS, IPP, eJN, eRačuni, PIS, ED tujci UE/ZRSZ, eMA. Zagotavlja upodabljanje (skeniranje), vpogledovanje ter arhiviranje elektronsko zajetih dokumentov ter mehanizme, ki zagotavljajo avtentičnost in nespremenljivost elektronsko zajetih dokumentov.
Naročnik ima z izbranim ponudnikom že sklenjeno pogodbo za vzdrževanje informacijskega sistema IMiS, ki vključuje operativno vzdrževanje in vzdrževanje licenčne programske opreme z naročnino na nove verzije. Zaradi zagotavljanja nadaljnjega vzdrževanja in nemotenega delovanja sistema je bilo potrebno izvesti novo naročilo.
Naročnik je izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi tretje alineje c) točke 1. odst. 46. člena ZJN-3 iz razloga zaščite izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine, saj je izbrani ponudnik proizvajalec programskega produkta IMiS in edini imetnik registrirane blagovne znamke IMiS.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000548/2019-L01
Številka obvestila v UL: 2019/S 024-053765
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 30.01.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
12.02.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
IMAGING SYSTEMS, informacijski sistemi, d.o.o.
Brnčičeva ulica 41G
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2.876.840,11 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 2.714.937,05 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.02.2019