Dosje javnega naročila 000794/2019
Naročnik: OBČINA TRBOVLJE, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
Storitve: »Zavarovanje premoženja, odgovornosti, vozil in oseb Občine Trbovlje ter javnih zavodov Občine Trbovlje, za zavarovalno obdobje od leta 2019 do leta 2021«
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 144.987,36 EUR

JN000794/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.02.2019
JN000794/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.03.2019
JN000794/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.04.2019
JN000794/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2019
JN000794/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000794/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4
1420
SI
Trbovlje
Slovenija
Mateja Camplin Tahirovič
mateja.camplin@trbovlje.si
+386 35627920
+386 35627986

Internetni naslovi
http://www.trbovlje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7169
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Zavarovanje premoženja, odgovornosti, vozil in oseb Občine Trbovlje ter javnih zavodov Občine Trbovlje, za zavarovalno obdobje od leta 2019 do leta 2021«
Referenčna številka dokumenta: 430-6/2019-7
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo se nanaša na zavarovanje premoženja, odgovornosti, vozil in oseb Občine Trbovlje ter javnih zavodov Občine Trbovlje, za zavarovalno obdobje od leta 2019 do leta 2021.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja, odgovornosti, vozil in oseb Občine Trbovlje ter javnih zavodov Občine Trbovlje
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Trbovlje in javni zavodi v občini
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje premoženja, odgovornosti, vozil in oseb Občine Trbovlje ter javnih zavodov Občine Trbovlje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 110.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.04.2019
Konec: 31.05.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Nadzavarovanje splošne odgovornosti
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI035 - Zasavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Trbovlje in javni zavodi občine
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadzavarovanje splošne odgovornosti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 12.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.04.2019
Konec: 31.03.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsi podatki so na voljo v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Vsi podatki so na voljo v razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Vsi podatki so na voljo v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Vsi podatki so na voljo v razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Vsi podatki so na voljo v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Vsi pogoji so na voljo v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.03.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.03.2019   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.02.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4
1420
Trbovlje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.02.2019   12:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali se lahko ponudbo odda samo za posamezni sklop?

ODGOVOR
Spoštovani,

ponudba se lahko odda za oba sklopa ali pa samo za posamezni sklop.Datum objave: 18.02.2019   12:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev, da ustreza BON-2, kot potrdilo o neblokiranih računih.

ODGOVOR

Spoštovani,

Obrazec BON-2 ustreza kot potrdilo o neblokiranih računih.


Datum objave: 22.02.2019   09:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za naslednja pojasnila:

1. Občinska uprava: dokument »Zavarovalne vrste in vsote po zavarovancih za razpis« in zavarovalni tehnični dokumentaciji se ne ujemajo/manjkajo podatki pri izlivu vode za lokacijo »Paviljon v mestnem parku« - ali se upoštevajo podatki navedeni v »Zavarovalne vrste in vsote po zavarovancih za razpis« ali se upošteva navedba v zavarovalno tehnični dokumentaciji 1.250 EUR po lokaciji?
2. Občinska uprava: dokument »Zavarovalne vrste in vsote po zavarovancih za razpis« in zavarovalni tehnični dokumentaciji se ne ujemajo/manjkajo podatki pri poplavi in meteorni vodi za lokaciji »Paviljon v mestnem parku« in Savinjska cesta 9, Trbovlje ali se upoštevajo podatki navedeni v »Zavarovalne vrste in vsote po zavarovancih za razpis« ali e upošteva navedba v zavarovalno tehnični dokumentaciji 1.250 EUR po lokaciji?
3. Zavod za šport: dokument »Zavarovalne vrste in vsote po zavarovancih za razpis« in zavarovalni tehnični dokumentaciji se ne ujemajo/manjkajo podatki pri vandalizmu za lokacijo »Objekt športna dvorana Polaj« ali se upoštevajo podatki navedeni v »Zavarovalne vrste in vsote po zavarovancih za razpis«, kajti v zavarovalni tehnični dokumentaciji omenjene lokacije ne navajate?

Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani,

v nadaljevanju so odgovori na vaša vprašanja.

1. Odgovor na 1. vprašanje:
za PAVILJON V MESTNEM PARKU je res izpadel zapis tako se pri dodatnih požarnih rizikih se upošteva prilogo zavarovalne vrste in vsote po zavarovancih konkretneje vašega vprašanja pa: izliv vode 1. Riziko 15.000 eur za objekt, meteorne 1. Riziko 15.000 eur za objekt, poplave 15.000 eur za objekt, vandalizem I. riziko 15.000 eur za objekt.

2. Odgovor na 2. vprašanje:
glede Paviljona je odgovor že podan pod vprašanjem zgoraj, kar se tiče lokacije Savinjska cesta 9 (t.i. samski dom) se prav tako upošteva priloga »Zavarovalne vrste in vsote po zavarovancih za razpis« se pravi izliv vode 1. Riziko 10.000 eur za objekt, meteorne 1. Riziko 10.000 eur za objekt, poplave 10.000 eur za objekt.

3. Odgovor na 3. vprašanje::
lokacija Objekt športna dvorana Polaj se upošteva se priloga »Zavarovalne vrste in vsote po zavarovancih za razpis« torej vandalizem na 1. Riziko 4.000 eur za objekt in oprema.
Datum objave: 22.02.2019   09:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

predlagamo, da se izključi zahteva po vzorcih zavarovalnih polic. Predlog utemeljujemo: vsi podatki so razvidni iz Zavarovalno tehnične dokumentacije in ponudbe.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik se strinja z vašim predlogom, da se izključi zahteva po vzorcih zavarovalnih polic, saj se zavedamo, da je dokumentacija obsežna. Hkrati pa vas opozarjamo, da podpis ponudnika pomeni, da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije in pripadajočih odgovorov na vprašanja.

Datum objave: 22.02.2019   09:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v vzorcu pogodbe prosimo za izključitev tretjega odstavka 10. člena.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik se strinja z izključitvijo popusta 5 % ob enkratnem plačilu premije (3. odstavek 10. člena vzorca pogodbe).


Datum objave: 22.02.2019   09:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev, da se pri nadzavarovanju zavaruje samo splošno odgovornosti.

ODGOVOR

Spoštovani,

pri sklopu 2 - nadzavarovanje splošne odgovornosti, katerega naročnik ni dolžan oddati, se upošteva kritja skladno s točko 2.5 zavarovalno tehničnih specifikacij za vsa navedena povpraševana kritja, obrazložena v pojmu splošna odgovornost. Kot že omenjeno govorimo o nadzavarovanju obstoječega kritja.Datum objave: 22.02.2019   09:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri lahkih tovornih vozilih prosimo za izključitev zavarovanja delne kaso kombinacije iz naslova parkirišče.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik se strinja, da se pri lahkih tovornih vozilih izključi zavarovanje delne kasko kombinacije iz naslova parkirišče.Datum objave: 22.02.2019   09:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da se pri avtomobilih vsa zahtevana kritja vnese v excel datoteko po posameznemu avtomobilu.

ODGOVOR

Spoštovani,

kritja In obrazložitev le teh so podana v točki 2.9. zavarovalno tehnične specifikacije razpisne dokumentacije in se aplicirajo na vsa vozila, ki jih ima v posesti občina ali posamezen javni zavod ter vsa morebitna nova vozila, ki bi jih občina ali posamezen javni zavod pridobil v prihodnosti.
Pri tem se skladno z normami upošteva, da za lahka tovorna vozila, tovorna vozila, specialna vozila ni podano kritje za parkirišče in asistenco (pri čemer je asistenca za lahka tovorna vozila podana za vozila do 3,5 t).

Datum objave: 22.02.2019   09:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev, da pri zavarovanje zdravniške odgovornosti ni dogovorjeno podaljšano obdobje uveljavljanja odškodninskih zahtevkov v roku 30 dni za uveljavljanje - po preteku zavarovalne police.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik tega ne potrjuje.Datum objave: 22.02.2019   09:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v vzorcu pogodbe naprošamo, da se pri sedmemu odstavku 6. člena vključi avtomobilsko odgovornost.

Predlagamo, da se določilo glasi: "Osnova za izračun bonusa na doseženi poslovni tehnični rezultat predstavlja obračunana letna zavarovalna premija (brez DPZP in provizije zavarovalnega posrednika), za vse sklenjene zavarovalne vrste, razen potresnega zavarovanja ter avtomobilske odgovornosti."

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik tega dela pogodbe ne bo spreminjal, ostaja prvotni zapis, in sicer : "Osnovo za izračun bonusa na doseženi poslovno tehnični rezultat predstavlja obračunana letna zavarovalna premija (brez DPZP in provizije zavarovalnega posrednika), za vse sklenjene zavarovalne vrste, razen potresnega zavarovanja".
Datum objave: 22.02.2019   09:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za pojasnilo ali se izračun bonusa izplača samo za sklenitelja/zavarovalca - Občina Trbovlje ali tudi za vsakega zavarovanca posebej?

ODGOVOR

Spoštovani,

izračun bonus se izplača  na osnovi celotne pogodbe, se pravi sklenitelj in vsi javni zavodi skupaj.

Datum objave: 22.02.2019   10:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v izogib dodatnim stroškom pri pripravi ponudbe, prosimo za korigirano excel datoteko s škodnimi rezultati. Tabela naj bo strukturirana sistematično po posamezni zavarovalni vrsti in letih.

ODGOVOR

Spoštovani,

tabela oz. priloga je narejena v zavihkih kjer je prvi zavihek sumaren podatek, vsi ostali zavihki pa predstavljajo podrobno razčlenitev likvidiranih škod in rezerv tako po posameznem javnem zavodu in občini kot tudi po vrsti ter po letih.Datum objave: 22.02.2019   10:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v poglavju bonusa predlagamo preureditev datuma pregleda škodnega rezultata. Preureditev predlagamo predvsem zaradi nastanka škod iz naslova odgovornosti. Če se dogodki zgodijo 1.4., vpogleda v to še ni.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik se strinja, da se kot  datum pregleda škodnega rezultata vzame  1.7. za tekoče zavarovalno leto. Skladno temu se prilagodi tudi posredovanje izračuna bonusa, ki ga zavarovalnica posreduje vsako leto do 30.9. in izplača do 31.10.


Datum objave: 22.02.2019   10:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je mogoče, da se podatke iz zavarovalne tehnične dokumentacije, excel datotek in prilog strukturira v eno excel sistematično tabelo?

ODGOVOR

Spoštovani,

zaradi lažje preglednosti so podatki ločeni na vozila, škodne podatke, zavarovalne vrste in kritja po posameznih javnih zavodih, zgradbe in opremo. Upošteva se tudi odgovore na vprašanja, postavljena na portalu.Datum objave: 22.02.2019   10:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za naslednja pojasnila:

1. Zdravstveni dom Trbovlje zavarovanje računalnikov : v tabeli »Zadružni podatki za razpis Občine Trbovlje« navajate vrednost stacionarnih računalnikov: 65.342,99 EUR in prenosnikov:14.305,38 EUR, v excel tabeli »Zavarovalne vrste in vsote po zavarovancih za razpis« pa je navedena vrednost stacionarnih računalnikov 166.341,87 EUR in prenosnikov: 8.867,54. Kateri podatki so pravilni?

2. Zavod za Kulturo Delavski dom zavarovanje potresa v tabeli »Zadružni podatki za razpis Občine Trbovlje« navajate vrednost objekta: 1.193.793,70 EUR ter opreme: 643.039,60 EUR, v excel tabeli »Zavarovalne vrste in vsote po zavarovancih za razpis« pa je navedena vrednost objekta 1.183.656 EUR ter opreme: 604.270 EUR. Kateri podatki so pravilni?

3. Mladinski center Trbovlje zavarovanje potresa v tabeli »Zadružni podatki za razpis Občine Trbovlje« navajate vrednost opreme: 210.502 EUR, v excel tabeli »Zavarovalne vrste in vsote po zavarovancih za razpis« pa je navedena vrednost opreme 203.578 EUR. Kateri podatki so pravilni?

Lp

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik podaja odgovore na vprašanja:

1. Odgovor na 1. vprašanje::
pravilen podatek je, da je na lokaciji Rudarska cesta 12 vrednost  stacionarnih računalnikov 64.581 eur, vrednost prenosnikov pa 13.597,29 eur.
Na lokaciji reševalna postaja (Savinjska cesta 35, Trbovlje), pa je vrednost stacionarnih računalnikov 762,13 eur, prenosnih računalnikov pa 708,09 eur.

2. Odgovor na 2. vprašanje:
pravilna podatka sta vrednost objekta: 1.193.793,70 eur ter opreme: 643.039,60 eur.

3. Odgovor na 3. vprašanje:
pravilen podatek, ki se upošteva je podatek 210.502 eur.
Datum objave: 22.02.2019   10:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev, da se v razdelek "Predračun" naloži obrazec Ponudba. Namreč obrazec "Povzetek predračuna (rekapitulacija)" katerega navajate v razpisni dokumentaciji, ni predložen med prilogami.

ODGOVOR

Spoštovani,

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec oz. tabelo, ki je objavljena na povezavi https://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24, pod imenom "Rekapitulacija" in ga naloži v .pdf datoteki. Le-ta bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
Obrazec »Predračun« (priloga 2 razpisne dokumentacije), pa se naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.Datum objave: 22.02.2019   11:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo za pojasnilo:
Ali se za pridobitev podatkov iz kazenske evidence izpolni isti obrazec, to je "Priloga 4", tako za pravno osebo kot za fizične osebe (ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta)? Namreč objavljen je samo en obrazec.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

obrazec - priloga 4 se uporablja tako za pravne kot fizične osebe.

Datum objave: 26.02.2019   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za naslednja pojasnila:

1. Občinska uprava v tabeli »Zadružni podatki za razpis Občine Trbovlje« za Občinsko upravo navajate vrednost opreme 877.446 EUR, v excel tabeli »Zavarovalne vrste in vsote po zavarovancih za razpis« pa je pri zavarovanju potresa navedena vrednost opreme 634.398. Katera vrednost je pravilna?

2. Občinska uprava dodatne požarne nevarnosti: v zavarovalno tehnični dokumentaciji navajate kritje dodatnih nevarnosti za vse lokacije razen navedenih, zanima nas ali se upošteva tudi za lokacijo: Avtobusne postaje za izliv vode, poplava in meteorne vode?

3. Pri požarnem, potresnem, strojelomnem zavarovanju ter zavarovanju računalnikov želite imeti zavarovane vse objekte in opremo na novo vrednost. Na novo vrednost so lahko zavarovani gradbeni objekti in oprema, katerih izgubljena vrednost zaradi obrabe starosti, ekonomske in tehnične zastarelosti (amortizacija) ne presega 40% od njihove nove vrednosti. Za nas je sprejemljivo še, da se lahko na novo vrednost zavarujejo gradbeni objekti in oprema, katerih izgubljena vrednost zaradi amortizacije ne presega 60 % njihove nove vrednosti. Vsa ostala oprema je lahko zavarovana na dejansko vrednost. Predlagamo, da se v razpisno dokumentacijo doda kot je opisano zgoraj.

4. Pri zavarovanju odgovornosti vas naprošamo, da opredelite, kaj za vas predstavljajo dodatne nevarnostne vire, ki ne izhajajo iz dejavnosti zavarovanca?

5. Prosimo, da navedete število prireditev in približno število obiskovalcev po posamezni prireditvi, ki jih občina organizira med letom. Prosimo še za podatek o času trajanja posamezne prireditve ter podatek ali je organizator teh prireditev samo občina ali kateri drugi javni zavod.

6. Prosimo za podatek kateri objekti se oddajajo v najem in kakšna je njihova kvadratura. Prosimo tudi za navedbo kateri zavodi dajejo v najem.

7. Prosimo za podatek o skupnem številu redarjev.

Hvala.


ODGOVOR

Naročnik v nadaljevanju podaja odgovore na vprašanja pod zap. št. 1, 2, 3, 4, 5 in 7, odgovor št. 6 bo posredovan v naslednjih dneh.

Odgovor na vprašanje št. 1: vrednost opreme za lokacijo Občina-uprava, ki jo upoštevate je 877.446 eur.

Odgovor na vprašanje št. 2: za avtobusne postaje se upošteva poplava.

Odgovor na vprašanje št. 3: na novo vrednost se zavarujejo vsi gradbeni objekti in oprema katerih izgubljena vrednost zaradi amortizacije ne presega 60 % odstotkov njihove nove vrednosti.

Odgovor št. 4: dodatne nevarnostne vire pomenijo vse dodatne dejavnosti (nevarnosti), ki jih zavarovanec lahko izvaja in ne izhajajo iz njegove osnovne oz. registrirane dejavnosti.

Odgovor št. 5:
Občina Trbovlje organizira naslednje prireditve, kjer le-ta nastopa kot glavni organizator ali soorganizator:
- Pustovanje (v februarju/marcu, trajanje 2h, 500 obiskovalcev) *glavni organizator je Društvo prijateljev mladine
- Kresovanje (konec aprila, trajanje 7h, 1000-2000 obiskovalcev)
- Anduht, Nohšiht (v juniju, dva dni, vsaka prireditev po 7 ur, 3000 obiskovalcev) *v sodelovanju z Zavodom za kulturo Delavski dom Trbovlje
- Grenadirmarš (v juniju, trajanje 3h, 700 obiskovalcev)
- Podeželska tržnica (v juniju, trajanje 4 ure, 100-200 obiskovalcev)
- Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve (konec oktobra, trajanje 1h, 30-50 obiskovalcev)
- Dežela pravljičnih nasmehov (v decembru, trajanje 3-4 ure, 2000-3000 obiskovalcev)
- Sprevod dedka Mraza (v decembru, 2h, 500 obiskovalcev) *v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine
- Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku (konec maja, trajanje 1-2h, 500 obiskovalcev)
- Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku (v februarju, trajanje 1h, 300 obiskovalcev)
- Proslava ob dnevu upora proti okupatorju (v aprilu, trajanje 2h, 300-400 obiskovalcev)

Odgovor št. 7: skupno število redarjev je pet.

Datum objave: 26.02.2019   14:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za naslednje pojasnilo:
v Prilogi 1 (prijava za sodelovanje), točka 4 (veljavnost ponudbe) se omenja podaljšanje roka veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. Prosimo za potrditev, da se v okviru ponudbene dokumentacije predloži le finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznost (kot je razvidno iz razpisne dokumentacije). Iz razpisne dokumentacije namreč ni razvidno, da se mora predložiti tudi finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik potrjuje, da se v okviru ponudbene dokumentacije predloži le finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznost, kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 26.02.2019   14:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo za naslednje:
pri lahkih tovornih vozilih prosimo za izključitev kritja stroškov nadomestnega vozila.

Hvala.


ODGOVOR

za lahka tovorna vozila do vključno 3,5 t se podaja kritje asistence in stroškov nadomestnega vozila.

Datum objave: 26.02.2019   14:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev, da se lahko prilogo št. 7 samo parafira.

ODGOVOR

Spoštovani,

potrjujemo, da ponudnik prilogo št. 7 samo parafira.


Datum objave: 26.02.2019   14:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se mora obrazec ESPD oddati v obeh oblikah, tako v XML kot tudi v PDF obliki?
Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik sporoča, da se ESPD obrazec odda v .xml in .pdf obliki.Datum objave: 26.02.2019   15:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se Priloga 7 (Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) v fazi oddaje ponudbe mora oddati (parafirana in žigosana)?
Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

potrjujemo, da ponudnik prilogo št. 7 samo parafira.


Datum objave: 26.02.2019   15:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo, da v vzorcu pogodbe pri sedmem odstavku 6. člena » Osnova za izračun bonusa na doseženi poslovno tehnični rezultat » doda poleg potresnega zavarovanja tudi zavarovanje splošne in zdravniške odgovornosti, kolektivno nezgodno zavarovanje in zavarovanje avtomobilske odgovornosti.
Kot je znano, zavarovanec nima vpliva na to, kdaj bo oškodovanec zavarovalnici posredoval odškodninski zahtevek (za to ima namreč čas, ki mu ga opredeljuje zakon) ter kako hitro se bo nato odzval na morebitne pozive zavarovalnice za predložitev vse potrebne dokumentacije za likvidacijo zavarovalnega primera, kar posledično pomeni, da se izplačilo škode iz tega naslova lahko zavleče daleč v prihodnost. Posledično bi to pomenilo, da bi bilo potrebno izvajati poračune prejetega non-clime bonusa, če bi bila škoda na koncu izplačana in s tem dodatna (naknadna) izplačila zavarovalnici.

Hvala.ODGOVOR

Spoštovani,

v omenjenem 6, členu pogodbe  osnova za izračun bonusa na doseženi poslovno tehnični rezultat se doda le odgovornost na zavarovanja, se pravi: splošna odgovornost, zdravniška odgovornost in avtomobilska odgovornost, ne pa tudi kolektivno nezgodno zavarovanje.

Datum objave: 26.02.2019   15:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali se za strojelomno zavarovanje OŠ Ivana Cankarja Trbovlje upošteva vsa strojelomna oprema v vrednosti 101.781,06 EUR ali samo pomivalec Toptech 2820 v vrednosti 4.417,38 EUR? Hvala in lp


ODGOVOR

Spoštovani,

pri OŠ Ivan Cankar se strojelomno zavaruje samo pomivalec Toptech 2820 (letnik 2015) v vrednosti 4.417,38 eur na t.i. novo vrednsot (amortizacija pri delnih škodah je krita).


Datum objave: 26.02.2019   15:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji, stran 12 se navaja, da je potrebno v razdelek "Predračun" naložiti izpolnjen obrazec "Povzetek predračuna (rekapitulacija)". Ker v okviru razpisne dokumentacije ni obrazca, ki bi bil točno tako poimenovan, vas prosimo za potrditev ali se v razdelek "Predračun" naloži obrazec_Priloga 2 (Ponudbeni obrazec/predračun), ki je v razpisni dokumentaciji na strani 22.

V razdelek "Drugi dokumenti" pa se naloži obrazec_Priloga 2 (Ponudbeni obrazec/predračun), ki je v razpisni dokumentaciji na straneh od 23 do vključno 28.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec oz. tabelo, ki je objavljena na povezavi https://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24, pod imenom "Rekapitulacija" in ga naloži v .pdf datoteki. Le-ta bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
Obrazec »Predračun« (priloga 2 razpisne dokumentacije), pa se naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.

Datum objave: 27.02.2019   10:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji se navaja, da bo moral izbrani ponudnik podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku treh delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe. Ker je ta časovni rok zelo kratek (upoštevajoč morebitno odsotnost podpisnikov pogodbe), naročnika prosimo, da se ta rok podaljša.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik se strinja, da se izbranemu ponudniku podaljša rok za vračilo podpisane pogodbe naročniku iz sedanjih 3 delovnih dni na 7 delovnih dni, pri čemer se izbrani ponudnik obvezuje in poda pisno zagotovilo, da so podana vsa zahtevana zavarovalna kritja  javnega razpisa (vključno z odgovorjenimi vprašanji) dana od 1. 4. 2019 (00.00 ure) dalje, tudi če na ta datum pogodba še ni podpisana.Datum objave: 27.02.2019   10:11
VPRAŠANJE

Spoštovani!

Prosimo vas za pojasnilo glede nezgodnega zavarovanja za zavarovanca Zdravstveni dom Trbovlje in sicer:
v prilogi Zavarovalne vrste in vsote po zavarovancih za razpis 2019 ni navedene zavarovalne vrste smrt zaradi bolezni v višini 2.239,02 EUR, medtem ko jo imate navedeno v razpisni dokumentaciji v opisu zahtevanih zavarovalnih jamstev.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR

Spoštovani,

upošteva se podatke kot navedeno v prilogi zavarovalne vrste in vsote po zavarovancih, in sicer: nezgodna smrt 22.390 eur, trajna invalidnost: 44.780 eur, dnevno nadomestilo 11,67 eur, bolnišnični dan 11,67 eur.


Datum objave: 27.02.2019   15:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji, pri opredelitvi zavarovalnih kritij za kolektivno nezgodno zavarovanje, navajate, da se s kolektivnim nezgodnim zavarovanjem urejajo odnosi med zavarovalnico in zavarovalcem za primer predhodne nesposobnosti za redno delo. Zanima nas ali gre za »tipkarsko« napako in povprašujete po kritju za primer prehodne nesposobnosti za redno delo (kot to navajate v opredelitvi pojma nezgode)?

Pri kolektivnem nezgodnem zavarovanju zaposlenih v Zdravstvenem domu po razpisni dokumentaciji povprašujete pri:
- nezgodni smrti po zavarovalni vsoti 22.390,24 EUR,
- trajni invalidnosti po zavarovalni vsoti 44.780,48 EUR,
- smrti zaradi bolezni po zavarovalni vsoti 2.239,02 EUR;
po Excel prilogi pa povprašujete pri:
- nezgodni smrti po zavarovalni vsoti 22.390,00 EUR,
- trajni invalidnosti po zavarovalni vsoti 44.780,00 EUR.

Prosimo za navedbo želenih zavarovalnih vsot za primer nezgodne smrti (22.390,24 EUR ali 22.390,00 EUR) in trajne invalidnosti (44.780,48 EUR ali 44.780,00 EUR). Prosimo tudi za podatek ali riziko smrti zaradi bolezni (na zavarovalno vsoto 2.239,02 EUR) vključimo v kolektivno nezgodno zavarovanje?

Hvala.ODGOVOR

Spoštovani,
v nadaljevanju podajamo odgovora na prvo in drugo vprašanje (navedba želenih vsot).

Odgovor na prvo vprašanje: naročnik pritrjuje, da je prišlo do tipkarske napake. Pravilna beseda je prehodno/a nesposobnost za redno delo.

Odgovor na drugo vprašanje: pri Zdravstvenem domu se upošteva zavarovalne vsote: nezgodna smrt 22.390 eur, trajna invalidnost: 44.780 eur, dnevno nadomestilo 11,67 eur, bolnišnični dan 11,67 eur. Kritje smrt zaradi bolezni se ne podaja.


Datum objave: 27.02.2019   16:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za naslednja pojasnila:

1. Občinska uprava v tabeli »Zadružni podatki za razpis Občine Trbovlje« za Občinsko
upravo navajate vrednost opreme 877.446 EUR, v excel tabeli »Zavarovalne vrste in vsote
po zavarovancih za razpis« pa je pri zavarovanju potresa navedena vrednost opreme
634.398. Katera vrednost je pravilna?

2. Občinska uprava dodatne požarne nevarnosti: v zavarovalno tehnični dokumentaciji
navajate kritje dodatnih nevarnosti za vse lokacije razen navedenih, zanima nas ali se
upošteva tudi za lokacijo: Avtobusne postaje za izliv vode, poplava in meteorne vode?

3. Pri požarnem, potresnem, strojelomnem zavarovanju ter zavarovanju računalnikov želite
imeti zavarovane vse objekte in opremo na novo vrednost. Na novo vrednost so lahko
zavarovani gradbeni objekti in oprema, katerih izgubljena vrednost zaradi obrabe starosti,
ekonomske in tehnične zastarelosti (amortizacija) ne presega 40% od njihove nove
vrednosti. Za nas je sprejemljivo še, da se lahko na novo vrednost zavarujejo gradbeni
objekti in oprema, katerih izgubljena vrednost zaradi amortizacije ne presega 60 % njihove
nove vrednosti. Vsa ostala oprema je lahko zavarovana na dejansko vrednost. Predlagamo,
da se v razpisno dokumentacijo doda kot je opisano zgoraj.

4. Pri zavarovanju odgovornosti vas naprošamo, da opredelite, kaj za vas predstavljajo
dodatne nevarnostne vire, ki ne izhajajo iz dejavnosti zavarovanca?

5. Prosimo, da navedete število prireditev in približno število obiskovalcev po posamezni
prireditvi, ki jih občina organizira med letom. Prosimo še za podatek o času trajanja
posamezne prireditve ter podatek ali je organizator teh prireditev samo občina ali kateri drugi
javni zavod.

6. Prosimo za podatek kateri objekti se oddajajo v najem in kakšna je njihova kvadratura.
Prosimo tudi za navedbo kateri zavodi dajejo v najem.

7. Prosimo za podatek o skupnem številu redarjev.

Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je odgovore na vprašanja zap. št. 1, 2 , 3, 4, 5 in 7 podal že dne 26. 2. 2019, odgovor na vprašanje št. 6 pa podajamo v nadaljevanju.


1. Občina Trbovlje trenutno daje v najem objekte/prostore na naslednjih lokacijah;
- Ul. 1. junija 28, 1420 Trbovlje (68,09 m²)
- Zasavski muzej, Ul. 1. junija 15, 1420 Trbovlje v najem se oddaja samo del stavbe kot poslovni prostor (51,04 m²)
- Kešetovo 14, 1420 Trbovlje (127,15 m²)
- Kešetovo 14/a, 1420 Trbovlje (183,37 m²)
- Kol. 1. maja 10/a, 1420 Trbovlje (409,3 m²)
- Trg F. Fakina 25, 1420 Trbovlje (63,7 m²)
- Garaže, Ribnik, 1420 Trbovlje (30 m²)
- Ul. 1. junija 36, 1420 Trbovlje (280,7 m²)
- Ul. Sallaumines 8, 1420 Trbovlje (500 m²)
- Lovski gradič, Trg F. Fakina 5, 1420 Trbovlje (208,2 m²)
- Mehanika Trbovlje, Trg Revolucije 23, 1420 Trbovlje del (624,21 m²)
- Savinjska cesta 9 (Samski dom) Trbovlje del (92,90 m²)
- Partizanska cesta 2 (10 m²)
- Paviljon v mestnem parku Trbovlje oz. z imenom PAVILJON PARK (16 m²)

2. Zdravstveni dom Trbovlje; v najem se dajeta 2 ordinaciji;
1. ordinacija 22,34 m², čakalnica 9,18 m², sanitarje 2,67 m², hodnik 6,22 m²,
2. ordinacija 22,34 m², čakalnica 5,96 m², sanitarje 2,67 m², hodnik 6,22 m².

3. OŠ Trbovlje v najem se dajejo naslednji objekti/prostori: Telovadnica AH 609,60 m², Telovadnica MŠ 1.365,1 m², Tribuna MŠ 265,00 m², Večnamenski prostor 311,50 m².

4. OŠ Ivan Cankar občasno se daje v najem oz. v uporabo telovadnica 429 m², občasno se daje v uporabo (»najem«) tudi kakšno posamezno učilnico,
ter šolsko dvorišče, igrišče za šolo, za potrebe parkirišča.

5. OŠ Tončke Čeč v najem se oddaja telovadnico 305 m². Občasno se oddaja tudi učilnico.

6. Glasbena šola Trbovlje - ne daje v najem objekta, občasno se v najem daje samo dvorana znotraj Glasbene šole.

7. Vrtec Trbovlje ne oddaja nobenega objekta v najem in nima sklenjene nobene pogodbe o oddajanju prostorov.

8. Knjižnica Toneta Seliškarja ne oddaja prostorov ali objektov v najem.

9. Zasavska ljudska univerza ne oddaja prostorov v najem.

10. Zasavski muzej Trbovlje ne oddaja v najem ne objektov ne prostorov.

11. Gasilski zavod Trbovlje daje v najem nekaj poslovnih prostorov znotraj Gasilskega doma, in sicer so površine posameznih poslovnih prostorov sledeče; 36,01 m², 82,93 m², 43,30 m², 174,59 m² in 128,00 m².

12. Mladinski Center Trbovlje (MCT) oddaja v najem samo prostore in ne objektov. V najem se oddajajo: prireditveni prostor - klub: 183,05 m², nastanitvene kapacitete: 200,55 m², produkcijski prostori - vadnica in studio: 24,75 m².

13. Zavod za šport Trbovlje v najem oddaja bife Stadion (Rudarska c. 6) v izmeri 141m² ter zunanji vrt na Letnem kopališču v izmeri 80 m².

14. Zavod za Kulturo Delavski dom Trbovlje v Delavskem domu Trbovlje se izvajajo različni dogodki tekom leta in za te namene se oddaja prostore. Kar pa se tiče stalnih oddajanj pa Delavski dom oddaja različnim društvom/skupinam prostore, ki jih navajamo v nadaljevanju;
AKIS 20,5 m², RELIK 20,00 m², RADIO 101,55 m², RTV 25,77 m², ZLU 123,27 m², STANOVANJE 53,65 m², KAVARNA 110,00 m², BIVŠA PISARNA OD DELO 12,21 m², ZDLS cca 20,00 m², U3 38,57 m², ZARJA cca 20,00 m², DDT PISARNE cca 300,00 m², RUDARSKI DOM (41,70 m² in 20,00 m²).

Datum objave: 01.03.2019   11:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za naslednja pojasnila:

1. Zavarovanje odgovornosti: Ali ima zavarovanec v upravljanju in vzdrževanju tudi ceste? V kolikor DA, prosimo za podatek o kilometrih cest.
2. Prosimo za potrditev, da je indirektni udar strele zavarovan samo pri zavarovancu Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje.
3. Prosimo za dopolnitev vaše dikcije za kritje vandalizma, in sicer, da mora biti dejanje povzročeno s strani neznanega storilca.

Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik podaja naslednje odgovore:

Odgovor št. 1:
naročnik je lastnik cest, vzdrževalec pa je drug pravni subjekt, zato kritja oziroma zavarovanja iz naslova odgovornosti cest naročnik ne potrebuje oz. ne želi.

Odgovor št. 2:
kot navedeno v razpisni dokumentaciji, v delu zavarovalno tehnične specifikacije, je skladno s točko 2.1 med drugim podano kritje tudi za škode, ki jih na zavarovanih stvareh naredi direktna in indirektna strela. Kritje je podano za vse javne zavode.

Odgovor št. 3:
že v osnovi se razume, da mora biti neznani storilec, saj v nasprotnem, v kolikor je storilec znan, se poda neposredno kazensko ovadbo.