Dosje javnega naročila 000934/2019
Naročnik: DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor
Blago: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OVE za potrebe Doma Danice Vogrinec Maribor
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 464.893,54 EUR

JN000934/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.02.2019
JN000934/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.03.2019
JN000934/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.05.2019
JN000934/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000934/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 036-080508

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR
Čufarjeva cesta 9
2000
SI
Maribor
Slovenija
tajništvo
Suzana.zugelj@danica-vogrinec.si
+386 24806100
+386 24713157

Internetni naslovi
http://www.danica-vogrinec.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/297224/ELEKTRIKA_2019-2022.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7188
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OVE za potrebe Doma Danice Vogrinec Maribor
Referenčna številka dokumenta: 787 z dne 11.02.2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava blaga DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OVE (v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) dobava električne energije z najmanj 50% deležem električne energije iz obnovljivih virov energije, kot to določa zakon, ki ureja energetiko) za potrebe Doma Danice Vogrinec Maribor na lokaciji delovne enote Pobrežje, Čufarjeva cesta 9 in delovne enote Tabor, Veselova 3, 2000 Maribor za obdobje predvidoma od 1.5.2019 (oziroma z dnem, ko se za merilna mesta izvede zamenjava bilančne skupine) do 1.5.2022.
Ponudnik mora ponuditi fiksno ceno za tarifne postavke VT in MT v EUR/1kWh za naslednja obdobja:
od 1.5.2019 (oziroma z dnem, ko se za merilna mesta izvede zamenjava bilančne skupine) do 31.12.2019;
od 1.1.2020 do 31.12.2020;
od 1.1.2021 do 31.12.2021;
od 1.1.2022 do 1.5.2022.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o dobavi električne energije za obdobje predvidoma od 1.5.2019 (oziroma z dnem,
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dom Danice Vogrinec Maribor, Veselova 3, 2000 Maribor, delovna enota Tabor in Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor, delovna enota Pobrežje.
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OVE za potrebe Doma Danice Vogrinec Maribor.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o dobavi električne energije za obdobje predvidoma od 1.5.2019 (oziroma z dnem, ko se za merilna mesta izvede zamenjava bilančne skupine) do 1.5.2022.

Ponudnik mora ponuditi fiksno ceno za tarifne postavke VT in MT v EUR/1kWh za naslednja obdobja:
od 1.5.2019 (oziroma z dnem, ko se za merilna mesta izvede zamenjava bilančne skupine) do 31.12.2019;
od 1.1.2020 do 31.12.2020;
od 1.1.2021 do 31.12.2021;
od 1.1.2022 do 1.5.2022.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.03.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.05.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.03.2019   10:05
Kraj: Za odpiranje ponudb ni predvidena lokacija, kamor ponudniki osebno pridejo na odpiranje. Odpiranje bo potekalo v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 18.03.2019 in se bo začelo ob 10.05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Naročnik o odpiranju ponudb ne bo vodil posebnega zapisnika, saj bo zapisnik na voljo že v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb« in bo vključeval vse podatke, ki so obvezni na podlagi ZJN-3A.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.03.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR
Čufarjeva cesta 9
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.