Dosje javnega naročila 004773/2018
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: Dobava petih posteljnih enot za intenzivno terapijo na Oddelku kardiokirurgije ...
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 614.538,76 EUR

JN004773/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.07.2018
JN004773/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.07.2018
JN004773/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.08.2018
JN004773/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.09.2018
JN004773/2018-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.09.2018
JN004773/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2018
JN004773/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.02.2019
JN004773/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.02.2019
JN004773/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 22.02.2019
JN004773/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 22.02.2019
JN004773/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 22.02.2019
JN004773/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 22.02.2019
JN004773/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 22.02.2019
JN004773/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 22.02.2019
JN004773/2018-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 22.02.2019
JN004773/2018-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 22.02.2019
JN004773/2018-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 22.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004773/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 035-078565

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave opreme
nabava@ukc-mb.si
+386 23212609
+386 23212522

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mz@gov.si
+386 14786001

Internetni naslovi
https://www.mz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava petih posteljnih enot za intenzivno terapijo na Oddelku kardiokirurgije ...
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava petih posteljnih enot za intenzivno terapijo na Oddelku kardiokirurgije ...
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 525.235,65 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Ventilatorji
Številka sklopa: 01
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Ventilatorji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Postelje za intenzivno terapijo
Številka sklopa: 02
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Postelje za intenzivno terapijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Perfuzorji
Številka sklopa: 03
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Perfuzorji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošna medicinska oprema
Številka sklopa: 04
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Splošna medicinska oprema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sistem za nadzor vitalnih funkcij
Številka sklopa: 05
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Sistem za nadzor vitalnih funkcij
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004773/2018-B01
Številka obvestila v UL: 2018/S 132-300193
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 09.07.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 01
Naslov: Ventilatorji

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
23.01.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Dräger Slovenija, servis in prodaja, d.o.o.
Nadgoriška cesta 19
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 437.694,10 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 248.940,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 02
Naslov: Postelje za intenzivno terapijo

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
22.01.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 149.800,40 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 158.400,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 03
Naslov: Perfuzorji

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
22.01.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AMS MEDING d.o.o., trgovina-inženiring
Trnovec pri Dramljah 54A
3222
SI
Dramlje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 69.672,15 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 32.400,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: 04
Naslov: Splošna medicinska oprema

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
22.01.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AMS MEDING d.o.o., trgovina-inženiring
Trnovec pri Dramljah 54A
3222
SI
Dramlje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 16.640,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 11.504,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 5

Številka sklopa: 05
Naslov: Sistem za nadzor vitalnih funkcij

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
24.01.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GORENJE GTI, trgovina, inženiring, d.o.o.
Partizanska cesta 12
3320
SI
Velenje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 105.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 73.991,65 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Predmet javnega naročila je razdeljen na naslednje sklope:

SKLOP 1: Ventilatorji
Podsklop 1: Ventilatorji naročnik Ministrstvo za zdravje
Podsklop 2: Ventilatorji naročnik UKC Maribor

SKLOP 2: Postelje za intenzivno terapijo
Podsklop 1: Postelje za intenzivno terapijo naročnik Ministrstvo za zdravje
Podsklop 2: Postelje za intenzivno terapijo naročnik UKC Maribor

SKLOP 3: Perfuzorji
Podsklop 1: Perfuzorji naročnik Ministrstvo za zdravje
Podsklop 2: Perfuzorji naročnik UKC Maribor

SKLOP 4: Splošna medicinska oprema
Podsklop 1: Splošna medicinska oprema naročnik Ministrstvo za zdravje
Podsklop 2: Splošna medicinska oprema naročnik UKC Maribor

SKLOP 5: Sistem za nadzor vitalnih funkcij naročnik Ministrstvo za zdravje

Naročilo je v sklopih od 1 do vključno 4 razdeljeno na podsklope izključno iz razloga, ker gre za dva naročnika (Ministrstvo za zdravje in UKC Maribor), nabavlja pa se istovrstna oprema.

Vire za financiranje projekta iz sklopa 5 in iz podsklopov 1 sklopov 1, 2, 3 in 4 zagotavlja Ministrstvo za zdravje.

UKC Maribor nastopa kot naročnik v delu, ki se nanaša na vzdrževanje opreme iz sklopa 1 za obdobje petih let po poteku garancijske dobe. Prav tako nastopa kot naročnik v podsklopih 2 iz sklopov 1, 2, 3 in 4.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.02.2019