Dosje javnega naročila 000865/2019
Naročnik: POMURSKE LEKARNE Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota
Storitve: Storitve mobilne telefonije, stacionarne IP telefonije in poslovne optike za obdobje 4 let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 96.270,73 EUR

JN000865/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.02.2019
JN000865/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.02.2019
JN000865/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.03.2019
JN000865/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.04.2019
JN000865/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000865/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
POMURSKE LEKARNE Murska Sobota
Kocljeva ulica 2
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Dejan Gomboc
info@pomurske-lekarne.si
+386 25124400
+386 25124430

Internetni naslovi
http://www.pomurske-lekarne.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/297354/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_-_telekomunikacije._internet.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/297354/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7217
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
lekarniška dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve mobilne telefonije, stacionarne IP telefonije in poslovne optike za obdobje 4 let
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64210000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve mobilne telefonije, stacionarne IP telefonije in poslovne optike za obdobje 4 let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik razpisuje najem naslednjih storitev za celotni javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, t.j. za 15 lekarniških enot in upravo:
1) najem storitev mobilne telefonije,
2) najem storitve stacionarne IP telefonije na vseh lokacijah naročnika z ustreznim ožičenjem,
3) najem storitve poslovne optike na vseh lokacijah naročnika
vključno z opremo.
Tehnične zahteve (specifikacije) se nahajajo v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na strežniku in na spletni strani naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.03.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.04.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.03.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.02.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.02.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.02.2019   08:13
Spoštovani

Zahvaljujemo se vam za vprašanja. Odgovori so sledeči:

1. Da. Pri Apple modelih se namesto NFC tehnologije upošteva kot enakovredna tehnologija Apple Pay.

2. Da. Za preverbo podatkov lahko uporabite spletno stran www.gsmarena.com.


Datum objave: 25.02.2019   07:28
Pozdravljeni

Hvala za vprašanje in hkrati opozorilo na napako.

Res je, naslov Lekarne v Šavel centru je CVETKOVA ULICA 12 (Katastrska občina: 105, Št. zgradbe: 2792, Št. dela zgradbe: 66).Datum objave: 26.02.2019   08:18
Spoštovani

Zahvaljujemo se vam za vprašanje.

V skladu z razpisno dokumentacijo, naročnik variantnih ponudb ne bo upošteval. Zahteva se, da ponudnik zagotovi instalacijo optičnih vodnikov do vseh poslovnih prostorov naročnika.

V kolikor noben ponudnik ne bo oddal ponudbe skladne s predmetom, tehničnimi specifikacijami in vsemi ostalimi razpisnimi pogoji, javno naročilo ne bo oddano.


Datum objave: 26.02.2019   08:20
VPRAŠANJE
Kaj se zgodi če vam nihče ne more zagotoviti optičnih povezav do vseh zahtevanih lokacij?

ODGOVOR
V kolikor noben ponudnik ne bo oddal ponudbe skladne s predmetom, tehničnimi specifikacijami in vsemi ostalimi razpisnimi pogoji, javno naročilo ne bo oddano.


VPRAŠANJE
Ali v primeru tehničnih ovir zagotavljanja optične povezave na vseh Vaših lokacijah možno ponuditi alternativno rešitev z zahtevanimi pasovnimi širinami in SLA-ji?

ODGOVOR
V skladu z razpisno dokumentacijo, naročnik variantnih ponudb ne bo upošteval. Zahteva se, da ponudnik zagotovi instalacijo optičnih vodnikov do vseh poslovnih prostorov naročnika.Datum objave: 26.02.2019   13:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za razlago in popravek predračuna pod točko 27 saj je naročnik že vpisal ceno.ODGOVOR
Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za opozorilo na navedeno napako v tabeli in sicer pod točko 27 (stolpec E). Prišlo je do tipkarske napake v stolpcu E, v ostalih stolpcih pa so vključene izračunske formule. Prosimo upoštevajte, da je navedena celica (vrstica 27, stolpec E) prazna.

Lep pozdravDatum objave: 26.02.2019   13:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v predračunu od točke 10- vključno 24 naj naročnik poda okvirno številko EM/mesece saj le tako bo ponudnik lahko dal korektno in pravilno ponudbo.

ODGOVOR
Zahtevani podatki so navedeni v razpisni dokumentaciji pod točko 1. Mobilna telefonija - Tabela: okvirne porabljene količine storitev na mesečni ravni povzeto iz računa.

Lep pozdravDatum objave: 26.02.2019   13:13
VPRAŠANJE
Ali je naročnik v točki 1. MOBILNA TELEFONIJA navedel okvirno število porabe za 1 naročniško razmerje na mesec? V primeru, da ni prosimo detajlno za razlago kaj je naročnik vpisal v tabelo porabe.

ODGOVOR
Spoštovani,

v navedeni tabeli so zajeti mesečni podatki za vsa naročniška razmerja skupaj, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdravDatum objave: 26.02.2019   13:31
VPRAŠANJE
prosimo za dopolnitev predračuna v točkah 28-33 stolpec okvirno število EM/mesec.

ODGOVOR
Podatki s katerimi razpolagamo so navedeni v tabeli razpisne dokumentacije pod točko 1. Mobilna telefonija.

Lep pozdravDatum objave: 27.02.2019   07:15
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnikova zahteva »Ponujeni aparati morajo biti od priznanih svetovnih proizvajalcev, pri čemer lahko izbira med naslednjimi proizvajalci: Apple, Samsung, HTC, Sony, Huawei, LG in Nokia.« ni popolnoma skladna z veljavno zakonodajo, ki prepoveduje navajanje blagovnih znamk. Poleg tega seznam svetovnih proizvajalcev po deležih ni popolnoma aktualen, npr. proizvajalec Xiaomi (podobno Lenovo) je že nekaj časa med prvimi petimi svetovnimi proizvajalci:
https://www.gadgetsnow.com/slideshows/worlds-5-biggest-smartphone-companies/-Third-Apple/photolist/65227378.cms
https://businesstech.co.za/news/mobile/262671/top-10-best-selling-smartphone-brands-in-the-world-right-now/
https://www.mbaskool.com/fun-corner/top-brand-lists/17610-top-10-global-mobile-phone-brands-in-2018.html
Ali torej lahko ponudimo tudi proizvajalce, ki so po enem od naštetih seznamov uvrščenih med prvih 5 svetovnih proizvajalcev (če ne, nas zanima pravna podlaga, zakaj ne razen kršitve načela varstva konkurence, saj druge podlage ni najti)? Poudarjamo, da bomo za vsak ponujen artikel nudili garancijo skladno z zahtevami naročnika in z veljavno zakonodajo.


ODGOVOR
Spoštovani

Naročnik je navedel primere priznanih proizvajalcev. Ponudnik lahko ponudi tudi proizvajalce, ki so po enem od naštetih seznamov uvrščenih med prvih 5 svetovnih proizvajalce. Zagotavljati pa morajo zahteve po tehničnih specifikacijah.


Lep pozdrav


Datum objave: 27.02.2019   08:23
VPRAŠANJE
pozdravljeni

na obrazcu SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)* je pri podpisu potrebno podati Žig vendar tu tega ni mogoče saj se gre za fizične osebe prosimo za popravek obrazca.

ODGOVOR
Na obrazcu SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE smo izbrisali Žig. V vsakem primeru se bo upošteval izpolnjen in podpisan obrazev. Spremenjen obrazec bomo objavili na Poratalu.Datum objave: 27.02.2019   08:26
VPRAŠANJE
pozdravljeni

na obrazcu SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)* je pri podpisu potrebno podati Žig vendar tu tega ni mogoče saj se gre za fizične osebe prosimo za popravek obrazca.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik želi povedat je v razpisni dokumentaciji pod točko 1.MOBILNA TELEFONIJA med količino, ki je podana v tabeli tudi minutaža za stacionarno telefonijo se pravi v predračunu od točke 10- vključno 24 ter minute za mobilni del?
v primeru da je naročnik podal skupno minutažo naj le to loči.
prosimo naj naročnik pravilno izpolni predračun z vsemi količinami na mesec, ker vsak ponudnik si lahko interpretira drugače in menimo, da ni cilj naročnika, da dobi napačno izpolnjene predračune. Saj naročnik sam ni izpolnil predračuna tako kot bi ga moral.

ODGOVOR

Spoštovani

Naročnik je spremenil PREDRAČUN tako, da je vpisal količine. Prosimo, da se kot tak upošteva pri izpolnjevanju. Sprememba bo objavljena na Portalu.

Lep pozdrav


Datum objave: 27.02.2019   08:28
VPRAŠANJE
pozdravljeni

na obrazcu SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)* je pri podpisu potrebno podati Žig vendar tu tega ni mogoče saj se gre za fizične osebe prosimo za popravek obrazca.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik želi povedat je v razpisni dokumentaciji pod točko 1.MOBILNA TELEFONIJA med količino, ki je podana v tabeli tudi minutaža za stacionarno telefonijo se pravi v predračunu od točke 10- vključno 24 ter minute za mobilni del?
v primeru da je naročnik podal skupno minutažo naj le to loči.
prosimo naj naročnik pravilno izpolni predračun z vsemi količinami na mesec, ker vsak ponudnik si lahko interpretira drugače in menimo, da ni cilj naročnika, da dobi napačno izpolnjene predračune. Saj naročnik sam ni izpolnil predračuna tako kot bi ga moral.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Glede na dejstvo, da naročnik zahteva preučitev relativno obsežne dokumentacije, ob dejstvu preobremenjenosti zaposlenih zaradi dopustov v času šolskih počitnic bi vas z namenom, da vam bomo lahko pripravili kar najbolj kakovostno ponudbo z najbolj ugodnimi cenami, prosili za podaljšanje roka za oddajo ponudb za 10 dni. Navedeno naročniku ne predstavlja bistvenega zamika pri izvedbi naročila, mu bo pa zagotovo prineslo boljše pogoje ponudb in optimizirane ponudbe, kar je skladno s temeljnimi načeli. Za ugoditev prošnje se vam vnaprej najlepše zahvaljujemo.

ODGOVOR
Naročnik se strinja, da podaljša rok za oddajo ponudb. Vendar bo ta rok podaljšan za 1 teden (7 dni), kar bo tudi ustrezno spremenjeno in objavljeno.Datum objave: 27.02.2019   08:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v točki 2.IP TELEFONIJA /Zahteve glede cen za storitve mobilne in fiksne telefonije naročnik navaja predčasno poplačilo aneksev prosimo za detaljno ter znesek, ki ga lahko novi ponudnik pričakuje.

ODGOVOR

Strošek predčasnega poplačila aneksev bi bil v tem trenutku 150,00 EUR.


Datum objave: 27.02.2019   11:29
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

prosimo za odgovor:
Pozdravljeni,

naročnik želi povedat je v razpisni dokumentaciji pod točko 1.MOBILNA TELEFONIJA med količino, ki je podana v tabeli tudi minutaža za stacionarno telefonijo se pravi v predračunu od točke 10- vključno 24 ter minute za mobilni del?
v primeru da je naročnik podal skupno minutažo naj le to loči.
prosimo naj naročnik pravilno izpolni predračun z vsemi količinami na mesec, ker vsak ponudnik si lahko interpretira drugače in menimo, da ni cilj naročnika, da dobi napačno izpolnjene predračune. Saj naročnik sam ni izpolnil predračuna tako kot bi ga moral.

ODGOVOR

Naročnik je že pripravil ustrezno izpolnjen predračun. Poteka postopek objave na Portalu Uradnega lista.

Hvala.


Datum objave: 27.02.2019   11:30
VPRAŠANJE
Pogoja P7 in P8 v dokumentaciji nista konkretizirana domnevamo, da zadošča izjava iz ESPD. Ali to drži?

ODGOVOR

Drži. Zadošča izjava iz ESPD.

Lep pozdrav


Datum objave: 27.02.2019   11:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali pravilno razumemo, da se je podaljšal rok za oddajo ponudbe in posledično rok za oddajo vprašanj?

LP

ODGOVOR

Podaljšal se je samo rok za oddajo ponudb.

Lep pozdrav


Datum objave: 27.02.2019   11:51
VPRAŠANJE
V točki 1.21 zahtevate bianco menico, ki pa je veljavna zgolj v originalu. Ker moramo ponudbo oddati elektronsko nas zanima, kako vam dostavimo menico in pooblastilo pisno do roka za oddajo ponudb? ZJN-3 sicer ne pozna mešane oddaje, malo pisno, malo elektronsko (glejte 37. člen ali elektronsko ali pa v celoti pisno). Predlagamo, da dopustite ali da ponudnik odda sken v ponudbi, pa naročnik naknadno zahteva od ponudnikov originalno menico, ali pa da naročnik zahtevo po finančnem zavarovanju za resnost kar umakne (verjetnost odstopa od ponudbe je namreč izjemno nizka na področju, ki je predmet ponudbe).

ODGOVOR
Naročnik zahteve po finančnem zavarovanju za resnost ne bo umaknil.
Ponudnik seveda lahko odda sken menice.
V fazi preverjanja ponudb bodo ponudniki s strani naročnika pozvani k predložitvi originala bianco menice.
Datum objave: 27.02.2019   11:52
VPRAŠANJE
odgovor za vprašanje

pozdravljeni

na obrazcu SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)* je pri podpisu potrebno podati Žig vendar tu tega ni mogoče saj se gre za fizične osebe prosimo za popravek obrazca.

ni objavljen

ODGOVOR
Poteka objava Popravka.Datum objave: 27.02.2019   14:17
VPRAŠANJE
glede na odgovor, ki ste ga podali potem pravilno razumemo, da ponudniki lahko ponudijo proizvajalca Xiaomi?

ODGOVOR
Napredni razred mobilnih telefonov mora zagotavljati naslednje tehnične specifikacije:

"Namen uporabe:
Aparati namenjen poslovnim uporabnikom, ki želijo izkoristiti vse možnosti, ki jih trenutno in v bodoče tehnologija mobilne telefonije omogoča. Poslovni razred vsebuje aparate s hitrimi paketnimi podatkovnimi povezavami (GSM / HSPA / LTE oz. novejšimi). Minimalne tehnične zahteve:
glasovna telefonija,
možnost uporabe najmanj štirih frekvenčnih področij za glasovno telefonijo s samodejnim preklopom,
možnost pošiljanja in prejemanja SMS, MMS sporočil in elektronske pošte,
podpora prenosa podatkov v omrežji GSM, UMTS, LTE oz. novejšimi,
večbarvni zaslon občutljiv na dotik ločljivosti najmanj 2160 x 1080 slikovnih točk,
velikost delovnega pomnilnika najmanj 3 GB,
velikost internega pomnilnika najmanj 64 GB,
povezljivost z osebnim računalnikom preko podatkovnega kabla,
možnost povezave z drugimi napravami preko bluetooth 5.x tehnologije,
podpora WLAN 802.11 a/b/g/n/ac (možnost povezave v brezžična WLAN omrežja),
odjemalec e-pošte (POP3, IMAP) Active Sync z Exchange klientom (možnost uporabe potisne e-pošte),
vgrajen NFC čip (brez - kontaktna komunikacija),
vgrajen GPS sprejemnik,
fotoaparat najmanj 12 milijonov točk, snemanje UHD 4K (3840 x 2160),
možnost opozarjanja na prihajajoči klic s tresenjem,
vsaj 500 minut pogovora pri enem polnjenju baterije pri govorni telefoniji,
priložen pribor (slušalke, kabel za priklop na osebni računalnik in sinhronizacijo),
teža pod 200 g."


Odgovor na vaše vprašanje: Če telefon ustreza tem specifikacijam, ga lahko ponudnik uvrsti v ponudbo.

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA MOBILNE NAPRAVE, za napredni razred mobilnih telefonov, kot tudi za osnovni razred mobilnih telefonov, se nahajajo v poglavju 1. MOBILNA TELEFONIJA.

Datum objave: 27.02.2019   14:52
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

prosimo za informacijo koliko katerih aparatov spada v določeni razred - koliko v Mobilni aparat osnovni in koliko v Mobilni aparat napredni, ker v primeru, da tega podatka nebo tudi predračun nebo izpolnjen oz. bo vsak ponudnik imel drugačno število v določenem razredu.

koliko mobilnih naročniških razmerij ima naročnik saj ima v razpisni dokumentaciji zapisano 6 v predračunu pa 10.

prav tako prosimo za informacijo ali je naročnik v tabelo porabo zapisal porabo za 6 mobilnih številk ali 10 ter ali je to poraba za mobilni in stacionarni del skupaj?


ODGOVOR
Trenutno število je 3 kos osnovni razred in 3 kos napredni razred, za skupaj 6 naročniških razmerij. V predračunu je navedena količina 10 naročnin in predstavlja planirano število. Skupaj planirana nabava mobilnih aparatov v 48 mesecih je 5 kos osnovni razred in 5 kos napredni razred. V tabeli so zapisane skupne mesečne količine za 6 naročniških razmerij, ločeno na fiksne in mobilne postavke.

Lep pozdrav