Dosje javnega naročila 000866/2019
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Najem zunanjih prevozov - avtobus
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000866/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.02.2019
JN000866/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2019
JN000866/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000866/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Komercialna služba, Sonja Esenko
javna.narocila@rtvslo.si
+386 14752195
+386 14752186

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rtvslo.si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6921
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
JAVNI ZAVOD


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Najem zunanjih prevozov - avtobus
Referenčna številka dokumenta: JN-S0507
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60112000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Najem zunanjih prevozov - avtobus
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem zunanjih prevozov - avtobus
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani
JAVNA NAROCILA - PUBLIC PROCUREMENT pod oznako JN-S0507


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.03.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 07.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.03.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.02.2019   10:00

Dodatne informacije:
Dokumentacija v zvezi z oddajo JN-S0507 je možno dobiti na http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrrani JAVNA NAROČILA/PUBLIC PROCUREMENT. Na tej strani bodo objavljene tudi morebitne spremembe javnega naročila, zato morajo ponudniki spremljati objave na tej strani.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.02.2019   10:32


VPRAŠANJE 1:

Spoštovani!

Ali mora biti v ceni za celodnevni najem busa do 300 km in do 24ur vključena tudi dnevnica za voznika oziroma ali se dnevnica obračuna posebej?

ODGOVOR 1:

Nas zanima in mi naročamo storitev najema avtobusa z voznikom. Stroške kot so mostnine, cestnine, stroški predorov ipd. pa naročnik plača posebej ob predložitvi ustreznih dokumentov, kot je to zapisano na obrazcu Predračun. Dnevnica je stroške delodajalca, torej nas to ne zanima.


VPRAŠANJE 2:

Eden od naših voznikov je bil decembra v bolniškem staležu. Ali lahko za njega predložimo plačilne liste za mesece september, oktober in november 2018?

ODGOVOR 2:

V Dokumentaciji je zapisano:

»Po tem merilu se upošteva povprečje osnovne bruto plače delavcev, ki bodo neposredno izvajali storitve prevoza avtobusa (vozniki), v zadnjih treh mesecih pred mesecem objave javnega naročila za predmetno naročilo.«

Objava je bila 15.2.2019, kar pomeni, da morate predložiti plačo za mesec januar 2019, december in november 2018. Kljub bolniškemu staležu, je bruto osnova za plačo ista, tako da mislim, da tukaj ne bi smel biti problem.