Dosje javnega naročila 000871/2019
Naročnik: Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za dobavo in montažo notranje opreme v poslovnih prostorih iz okoljsko manj obremenjujočih materialov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 119.417,93 EUR

JN000871/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.02.2019
JN000871/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.02.2019
JN000871/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.02.2019
JN000871/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.03.2019
JN000871/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.03.2019
JN000871/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.04.2019
JN000871/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.04.2019

    JN000871/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni holding, d.d.
Mala ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Katarina Košorok Šubic
katarina.kosorok@sdh.si
+386 13009131
+386 13009116

Internetni naslovi
http://www.sdh.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/297433/SDHjavnonaročilo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7229
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za dobavo in montažo notranje opreme v poslovnih prostorih iz okoljsko manj obremenjujočih materialov
Referenčna številka dokumenta: NMV-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža notranje opreme v poslovnih prostorih na naslovu Mala ulica 5, Ljubljana, v 3., 4. in delu 7. nadstropja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika, Mala ulica 5, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža notranje opreme v poslovnih prostorih na naslovu Mala ulica 5, Ljubljana, v 3., 4. in delu 7. nadstropja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
So navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.02.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.02.2019   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.02.2019   16:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.02.2019   17:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim, da pri garderobnem stojalu definirate še kakšno drugo referenco, kajti izdelka se ne da dobiti v tolikšnih količinah kot jih navajate.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

Izdelek je naveden primeroma; skladno z določili tehnične dokumentacije lahko ponudniki ponudijo artikle enakega ali zelo podobnega videza in karakteristik ter kvalitete, lahko tudi od drugih proizvajalcev in dobaviteljev.

Lep pozdrav


Datum objave: 19.02.2019   08:46
Naročnik podaja pojasnilo k 6. točki poglavja 1.5 dokumenta Načrt arhitekture (str. 4):
Ob oddaji ponudbe mora ponudnik v skladu z 12. pogojem za ugotavljanje sposobnosti, določenim v Navodilih, predložiti vzorce vseh elementov, materialov in obdelav v obliki e-kataloga s fotografijami. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb pozove ponudnike k predložitvi vzorcev vseh obdelav, barv oz. ostalih elementov. V fazi oddaje ponudb torej ponudniki zadostijo predmetnim zahtevam naročnika zgolj s predložitvijo e-kataloga, vzorce pa dostavijo šele v primeru, da jih k temu pozove naročnik.


Datum objave: 20.02.2019   15:02
VPRAŠANJE
Konferenčni stol S1 je potrebno sedeža in naslona zaradi vzdržljivosti stola tapecirati na leseno jedro?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Pri sedežu in naslonu je potrebna ojačitev iz lesenega jedra.

Datum objave: 20.02.2019   15:07
VPRAŠANJE
Ali je potrebna povezava podnožja z mizno ploščo obdelano v ultrapasu z matričnimi vijaki ali lahko povežemo drugače?

ODGOVOR

Pozdravljeni

Skladno z opombo 10 v poglavju 1.5. Tehnično poročilo v Načrtu arhitekture morajo biti mizne plošče in segmenti povezani s podnožjem s stročnico - vložkom in metričnimi vijaki.


Datum objave: 20.02.2019   15:09
VPRAŠANJE
ali bo naročnik pozval k oddaji vzorcev pred ali po pogajanjih z ponudniki?

ODGOVOR

Pozdravljeni

Ob oddaji ponudbe mora ponudnik v skladu z 12. pogojem za ugotavljanje sposobnosti, določenim v Navodilih, predložiti vzorce vseh elementov, materialov in obdelav v obliki e-kataloga s fotografijami. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb pozove ponudnike k predložitvi vzorcev vseh obdelav, barv oz. ostalih elementov. Če bo naročnik ponudnike pozival k oddaji vzorcev, bo to v fazi pregledovanja izhodiščnih ponudb, t.j. po predložitvi izhodiščnih ponudb in pred izdajo sklepa o priznanju sposobnosti ter pred izvedbo pogajanj. V fazi oddaje ponudb torej ponudniki zadostijo predmetnim zahtevam naročnika zgolj s predložitvijo e-kataloga, vzorce pa dostavijo šele v primeru, da jih k temu pozove naročnik.


Datum objave: 21.02.2019   08:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za dodatna pojasnila, pri poglavju 1.2. Kazalo vsebine načrta arhitekture. V dokumentu ni podatkov pod točko 1.3., 1.4., 1.6., 1.7.. (v dokumentu so prazne strani)
Prosimo za dopolnitev.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni

Točka 1.6 je v razpisni dokumentaciji objavljena ločeno, pod imenom 4_POPISI_no_5_februar_2019_brez cen_zaklenjeni.
Točki 1.3 in 1.4 za podajo ponudbe nista relevantni, zato jih nismo dodajali.
Točka 1.7 pa je sedaj dodana razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav
Datum objave: 21.02.2019   08:44
VPRAŠANJE
prosimo za objavo detajlov čajnih kuhinj na portalu

ODGOVOR

Pozdravljeni

Dodatno smo objavili ustrezne risbe.

Lep pozdravDatum objave: 21.02.2019   08:45
VPRAŠANJE
Prosimo za načrte čajnih kuhinj. Podatki o številu predalov, razporeditvi elementov v opisu niso zadovoljivi

ODGOVOR

Pozdravljeni

Dodatno smo objavili ustrezne risbe oziroma načrte.

Lep pozdrav