Dosje javnega naročila 000904/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in delno spremembo namembnosti PP Bežigrad, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000904/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.02.2019
JN000904/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.03.2019
JN000904/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2019
JN000904/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000904/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mnz.gov.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7264
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in delno spremembo namembnosti PP Bežigrad, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
Referenčna številka dokumenta: 430-74/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije v fazi IZP, DGD in PZI za rekonstrukcijo in delno spremembo namembnosti PP Bežigrad vključno z izvedbo postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja in
vodenjem projektantskega nadzora v času gradnje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija: Objekt Policijske postaje Bežigrad, Posavskega 3 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis javnega naročila in zahteve naročnika so v II. delu razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Dodatne reference in starost10
Usposabljanje s področja energetske sanacije objekta5
Delovne izkušnje članov projektne skupine strokovnjakov7,5
Cena77,5

Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 250
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo in pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo, so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.03.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.03.2019   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 20. 12. 2018 in se bo začelo ob 11.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.03.2019   00:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.02.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.02.2019   13:09
VPRAŠANJE
prosimo za objavo razpisne dokumentacije oz. navedbo točno kje jo je možno najti, saj je na povezavi na stran MNZ _ javna naročila, ni možno najti.

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

Razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani MNZ, pod naslovom "O ministrstvu" pod rubriko oz. naslovom "Naročila male vrednosti" z oznako 430-74/2018, JN za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in delno spremembo namem. PP Bežigrad, ....., trenutno je tretji po vrsti.

Lep pozdrav,


Datum objave: 13.03.2019   15:23
VPRAŠANJE
Naprošamo vas za informacijo, če bo površina gradbišča večja kot 0,5 ha.


ODGOVOR
Naročnik je objavil odgovor na spletni strani MNZ, pod naslovom "O ministrstvu" pod rubriko oz. naslovom "Naročila male vrednosti" z oznako 430-74/2018

VPRAŠANJE
Spoštovani naprošamo vas za objavo idjene zasnove.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je objavil odgovor na spletni strani MNZ, pod naslovom "O ministrstvu" pod rubriko oz. naslovom "Naročila male vrednosti" z oznako 430-74/2018,

VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. V razpisu imate navedeno zahtevo, da mora ponudnik razpolagati s kadrom: "pooblaščeni inženir s področja prometnega inženirstva (PIPR)".
Opozarjamo vas, da predmetnega kadra v Sloveniji še ni, saj IZS kot pristojna zbornica še ni vzpostavila sistema izobraževanja in imenika za omenjeno stroko.
Pozivamo za izločitev dane zahteve.

2. Naprošamo za natančnejšo opredelitev zahteve pri referencah, in sicer gre za navedbo "izgradnjo oziroma rekonstrukcijo". V taki obliki to pomeni zgolj obseg rekonstrukcije.
Ali ste mogoče mislili "novogradnjo ali rekonstrukcijo"? Ali torej velja za reference zahteva "novogradnja ali rekonstrukcija"?

3. Ali razpolagate s projektno dokumentacijo obstoječega stanja? Bo ta dokumentacija na razpolago?

4. V razpisu je podana zahteva: "v sklopu zunanje ureditve, ob predhodni statični presoji garaže, preverila prostorske možnosti za pridobitev dodatnih parkirnih mest ... "
Kaj pomeni "statična presoja"? Iz kakšnih del in opravil se sestoji? Predvidevamo, ker ni drugih podatkov, da razpolagate z dokumentacijo obstoječega objekta, zatorej bo izhodišče za presojo analiza obstoječe dokumentacije. Prosimo za potrditev.
Op: V javnem razpisu ni dopustna navedba, da ponudnik brez potrebnih informacij ugiba, kaj je potrebno, saj to pomeni različna izhodišča in neenako razpisno izhodišče.

5. V razpisu je podana podobna zahteva tudi za stavbo: "posamične statične presoje nosilne konstrukcije ...".
Kaj pomeni "statična presoja"?
Za katere dele stavbe?
Iz kakšnih del in opravil se sestoji?
Predvidevamo, ker ni drugih podatkov, da razpolagate z dokumentacijo obstoječega objekta, zatorej bo izhodišče za presojo analiza obstoječe dokumentacije. Prosimo za potrditev.

Lp


ODGOVOR
Naročnik je objavil odgovor na spletni strani MNZ, pod naslovom "O ministrstvu" pod rubriko oz. naslovom "Naročila male vrednosti" z oznako 430-74/2018Datum objave: 13.03.2019   15:24
VPRAŠANJE
Naprošamo vas za informacijo, če bo površina gradbišča večja kot 0,5 ha.


ODGOVOR
Naročnik je objavil odgovor na spletni strani MNZ, pod naslovom "O ministrstvu" pod rubriko oz. naslovom "Naročila male vrednosti" z oznako 430-74/2018,Datum objave: 13.03.2019   15:24
VPRAŠANJE
Spoštovani naprošamo vas za objavo idjene zasnove.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je objavil odgovor na spletni strani MNZ, pod naslovom "O ministrstvu" pod rubriko oz. naslovom "Naročila male vrednosti" z oznako 430-74/2018,

VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. V razpisu imate navedeno zahtevo, da mora ponudnik razpolagati s kadrom: "pooblaščeni inženir s področja prometnega inženirstva (PIPR)".
Opozarjamo vas, da predmetnega kadra v Sloveniji še ni, saj IZS kot pristojna zbornica še ni vzpostavila sistema izobraževanja in imenika za omenjeno stroko.
Pozivamo za izločitev dane zahteve.

2. Naprošamo za natančnejšo opredelitev zahteve pri referencah, in sicer gre za navedbo "izgradnjo oziroma rekonstrukcijo". V taki obliki to pomeni zgolj obseg rekonstrukcije.
Ali ste mogoče mislili "novogradnjo ali rekonstrukcijo"? Ali torej velja za reference zahteva "novogradnja ali rekonstrukcija"?

3. Ali razpolagate s projektno dokumentacijo obstoječega stanja? Bo ta dokumentacija na razpolago?

4. V razpisu je podana zahteva: "v sklopu zunanje ureditve, ob predhodni statični presoji garaže, preverila prostorske možnosti za pridobitev dodatnih parkirnih mest ... "
Kaj pomeni "statična presoja"? Iz kakšnih del in opravil se sestoji? Predvidevamo, ker ni drugih podatkov, da razpolagate z dokumentacijo obstoječega objekta, zatorej bo izhodišče za presojo analiza obstoječe dokumentacije. Prosimo za potrditev.
Op: V javnem razpisu ni dopustna navedba, da ponudnik brez potrebnih informacij ugiba, kaj je potrebno, saj to pomeni različna izhodišča in neenako razpisno izhodišče.

5. V razpisu je podana podobna zahteva tudi za stavbo: "posamične statične presoje nosilne konstrukcije ...".
Kaj pomeni "statična presoja"?
Za katere dele stavbe?
Iz kakšnih del in opravil se sestoji?
Predvidevamo, ker ni drugih podatkov, da razpolagate z dokumentacijo obstoječega objekta, zatorej bo izhodišče za presojo analiza obstoječe dokumentacije. Prosimo za potrditev.

Lp


ODGOVOR
Datum objave: 13.03.2019   15:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v poglavju 8.2 Dodatne reference in starost referenc je navedeno, da prejme ponudnik dodatne točke pri točkovanju ponudbe v primeru, da imajo pooblaščeni inženirji navedeni v točki 7.2.3 izdelane referenčne projektne na nivoju DGD in PZI na področju celovite energetske sanacije.
Za energetske sanacije objektov običajno izdelava PGD/DGD projektne dokumentacije po zakonu ni ali ni bila potrebna. Vaša zahteva je zato neutemeljena in nesmiselna, saj noben ponudnik v Sloveniji ne razpolaga s takšnimi zahtevami. Pozivamo vas, da spremenite navedeno merilo tako, da eliminirate zahtevo po PGD oziroma DGD dokumentaciji.
Nadalje vas pozivamo, da nam obrazložite kako naj ponudnik izkaže reference za dodatne merila, ki so navedena v poglavju 8.2, za naslednje pooblaščene inženirje:
- PI geodezije
- PI s področja prometnega inženirstva
- PI krajinske arhitekture

Lep pozdrav,

ODGOVOR


Naročnik je objavil odgovor na spletni strani MNZ, pod naslovom "O ministrstvu" pod rubriko oz. naslovom "Naročila male vrednosti" z oznako 430-74/2018,