Dosje javnega naročila 000892/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Potrčeva cesta 19A, 2250 Ptuj
Blago: Sukcesivna dobava razkužil in alkoholov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 61.306,54 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000892/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.02.2019
JN000892/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.03.2019
JN000892/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.03.2019
JN000892/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2019
JN000892/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.07.2019
JN000892/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2019
JN000892/2019-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2020
JN000892/2019-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000892/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
Potrčeva cesta 19A
2250
SI
Ptuj
Slovenija
ana.starovic@zd-ptuj.si
+386 27871606
+386 27871617

Internetni naslovi
http://www.zd-ptuj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-ptuj.si/
ESPD: http://www.zd-ptuj.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7252
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava razkužil in alkoholov
Referenčna številka dokumenta: NMV/B-3/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava razkužil in alkoholov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Razkužila
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Potrčeva 19a Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava razkužil in alkoholov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Alkoholi
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Potrčeva 19a, Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava razkužil in alkoholov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Druga razkužila
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Potrčeva 19a, Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava razkužil in alkoholov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.02.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.02.2019   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.02.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.02.2019   11:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da moramo cene podati na 2 decimalni mesti. V praksi se vedno oddaja na 4 decimalna mesta, saj vam moramo v tem primeru ponuditi višje cene. Prosimo za vpis na 4 decimalna mesta. Vrednost pa vam podamo na 2 decimalni mesti.

ODGOVOR

V specifikaciji dovolimo vpis na 4 decimalna mesta.V predračunu podajte vrednost na 2 decimalni mesti.


Datum objave: 19.02.2019   11:24
VPRAŠANJE
V poglavju 7. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI imate pod dokazilo o izpolnjevanju pogojev večkrat zapisano "Podpisan in žigosan Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ESPD". Ker gre za elektronsko oddajo ponudb, je lahko obrazec ESPD, ki ga priložimo v polje" ESPD ponudnik "l samo v xml. formatu. Lahko ga sicer elektronsko podpišemo ne moremo pa ga v xml. formatu žigosati. Ali torej zahtevate , da priložimo v razdelek Drugi dokumenti tudi skenirano verzijo podisanega in žigosanega izpolnjenega ESPD obrazca ali pa prosim umaknite zahtevo , da mora biti obrazec ESPD žigosan.


ODGOVOR


Umikamo zahtevo , da mora biti obrazec ESPD žigosan.

Datum objave: 21.02.2019   10:16
VPRAŠANJE
ALi podamo ceno za alkohole (etanole) s trošarino ali brez trošarine?

ODGOVOR

Naročnik je oproščen plačila trošarine za alkohol .