Dosje javnega naročila 002800/2019
Naročnik: OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec
Gradnje: IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE 2. SKLOP; OBČINA LOGATEC VODOVOD PETKOVEC
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.394.403,27 EUR

JN002800/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.05.2019
JN002800/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.05.2019
JN002800/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.05.2019
JN002800/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.05.2019
JN002800/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.05.2019
JN002800/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.05.2019
JN002800/2019-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.06.2019
JN002800/2019-K07 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN002800/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN002800/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.09.2019
JN002800/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002800/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 086-204841
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LOGATEC
Tržaška cesta 50A
1370
SI
Logatec
Slovenija
Mateja Čuk, Mateja Čuk
mateja.cuk1@logatec.si
+386 17590636
+386 17590620

Internetni naslovi
http://www.logatec.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7273
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE 2. SKLOP; OBČINA LOGATEC VODOVOD PETKOVEC
Referenčna številka dokumenta: 430-2/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja sekundarnega vodovoda na tem območju. Sistem bo vejičast, sestavljen iz 16 odsekov. Skupna dolžina vodovoda bo 9138m. Predvidene so duktilne cevi, DN 100.

Natančen obseg del je razviden iz projektne dokumentacije in popisa del podanega v Obrazcu Ponudbeni predračun.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Logatec
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja sekundarnega vodovoda na tem območju. Sistem bo vejičast, sestavljen iz 16 odsekov. Skupna dolžina vodovoda bo 9138m. Predvidene so duktilne cevi, DN 100.

Natančen obseg del je razviden iz projektne dokumentacije in popisa del podanega v Obrazcu Ponudbeni predračun.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 843
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 02.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.06.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Naročnik si tako pridržuje pravico za ponovitev gradenj izgradnje vodovoda na drugem odseku v sklopu predmetnega projekta v kolikor bo v času veljavnosti predmetne izvajalske pogodbe pridobil vsa ustrezna dovoljenja.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA LOGATEC
Tržaška cesta 50A
1370
Logatec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.05.2019   04:45
VPRAŠANJE
Prosimo, da na spletno stran naložite razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2 (podstran https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec)
__________________Datum objave: 07.05.2019   04:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim objavite razpisno dokumentacijo s popisi del.
Lp!

ODGOVOR
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2 (podstran https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec)
__________________Datum objave: 07.05.2019   04:46
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Nikjer ne moremo najti razpisa, lahko date bolj podroben link.


Hvala in lp

ODGOVOR
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2 (podstran https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec)
__________________Datum objave: 15.05.2019   12:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Za izpolnjevanje pogoja - tehnična in strokovna sposobnost naročnik zahteva:
Da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred rokom za predložitev ponudb izvedel novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj enega (1) objekta in za vodjo del, da je v zadnjih sedmih (7) letih pred rokom za predložitev ponudb kot vodja del oziroma odgovorni vodja del sodeloval pri izvedbi novogradnje ali rekonstrukcije objekta.

Prosimo naročnika, da zahtevo glede starosti reference ponudnika iz 5 (pet) let izenači z zahtevo starosti reference za VD in sicer na » 7 let pred rokom za predložitev ponudb ».

Se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR
Naročnik spreminja pogoj glede tehnične sposobnosti. Popravljena stran dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2 (podstran https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec)
_____________________Datum objave: 15.05.2019   12:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je lahko zahtevana referenca za izvedbo vodovoda v dolžini 8.000m iz več poslov ali zahtevate da mora biti iz enega posla?

VPRAŠANJE
Ali naročnik zahteva, da reference zagotovimo samo z enim objektom, ali lahko zahtevane dolžine seštevamo po različnih objektih?
Hvala za odgovor.

VPRAŠANJE
Naročnik zahteva referenco za vodovod po klasifikaciji 2221 v dolžini vsaj 8000 m.
Ali lahko dolžino dokazujemo z več objekti?
Hvala za odgovor.

VPRAŠANJE
Ali zadostimo pogoju naročnika glede referenc, če priložimo več objektov z zahtevano klasifikacijo 22221?

ODGOVOR
Naročnik spreminja pogoj glede tehnične in kadrovske sposobnosti. Ponudniki lahko izkazujejo tehnično in kadrovsko sposobnost z enim oziroma dvema referenčnima projektoma ob zahtevah kot izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Popravljena stran dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2 (podstran https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec)
_______________Datum objave: 15.05.2019   12:55
VPRAŠANJE
Iz sprejetega občinskega proračuna ni razvidno, da ima naročnik zagotovljena finančna sredstva za izvedbo del.

Prosimo za obrazložitev.

ODGOVOR
Naročnik ima za predmetno javno naročilo zagotovljena sredstva.
_______Datum objave: 15.05.2019   13:01
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da nam odgovori na naša zastavljena vprašanja.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik odgovarja na vprašanja ponudnikov skladno z veljavno zakonodajo.
____________Datum objave: 15.05.2019   13:02
VPRAŠANJE
Naročnik je dne 14.05.2019 objavil spremembe za tehnične in kadrovske sposobnosti.
Prosimo naročnik, da nam razloži, kje so objavljene spremembe in kakšne so te spremembe.
Hvala.

ODGOVOR
Popravljeni strani dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila sta objavljeni na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2 (podstran https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec)
____________Datum objave: 16.05.2019   07:51
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo sprememb na vaši spletni strani oziroma na povezavi, katero ste navedli.
Do 15.5.2019 do 13,20 ure ni še nič.

lo

ODGOVOR
Popravek je objavljen na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec
_____________Datum objave: 16.05.2019   07:51
VPRAŠANJE
Naprošamo naročnika, da nam pojasni, kje se nahajajo spremembe razpisne dokumentacije.
Prosili bi, da nam označite spremembe v razpisni dokumentaciji.
Hvala.

ODGOVOR
Popravek je objavljen na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec
_____________Datum objave: 22.05.2019   10:37
VPRAŠANJE
Zakaj naročnik omejuje število kandidatov z določanjem referenc?
Ni veliko izvajalcev, ki imajo reference za 8km vodovoda ali 2x 4km.
V sklopu naših del imamo v zadnjih 5 letih 30km izvedenih montažnih del na vodovodni infrastrukturi, zato smo sposobni razpisana dela izvesti.
Vendar nas naročnik omejuje z neživljenjskimi referencami.
Prosimo, da naročnik spremeni referenčni pogoj in s tem pridobi čim več konkurenčnih ponudb.
Naročnik upravlja z javnim denarjem in z zaostrovanjem referenc oža konkurenčni krog.


ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
______________Datum objave: 22.05.2019   10:37
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil ekonomski oz. finančni pogoj za sodelovanje in sicer, da ima ponudnik tekočo bonitetno oceno izdano s strani AJPES najmanj SB5 oziroma
agencije Moody`s Baa ali boljša oziroma izdano s strani Standard & Poor's BBB ali boljša oziroma izdano s strani Fitch BBB ali boljša.

Naročnika vljudno prosimo, da navedeni pogoj omili na način, da dopusti bonitetno oceno SB6. Postavljeni pogoj SB5 je namreč v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence in načelom sorazmernosti, naročnik pa je z njim zahteval za dve stopnji boljšo bonitetno oceno, kot je povprečna ocena glede na celotni trg. Kot izhaja iz pojasnila AJPES glede bonitetnih ocen (javno dostopni podatki na spletni strani AJPES), bonitetna ocena SB7 pomeni, da je zmožnost podjetja za poravnavanje svojih obveznosti POVPREČNA. Zahtevana bonitetna ocena je tudi v neskladju s prakso Državne revizijske komisije in povprečno zahtevano oceno v gradbeni dejavnosti celo pri bolj zahtevnih projektih. Prav tako je potrebno izpostaviti dejstvo, da bonitetna ocena ne odraža realnega dejanskega stanja ponudnika v času oddaje javnega naročila, saj se določa glede na poslovanje preteklega leta. Bistvene razlike med zahtevano bonitetno oceno SB5 in predlagano bonitetno oceno SB6 ni, saj je pri obeh ocenah zmožnost podjetja za poravnavanje obveznosti NADPOVPEČNA.

Naročnik bi z znižanjem zahtevane bonitetne ocene na SB6 pridobil širši krog konkurence ter posledično sledil načelu gospodarnosti pri javnem naročanju, ki se tiče porabe javnih sredstev.

Naročnika vljudno prosimo za upoštevanje zgoraj navedenega predloga.
Hvala


ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
______________

Datum objave: 22.05.2019   10:38
VPRAŠANJE
Spoštovani. Glede izpolnjevanja referenc imamo vprašanje.
Za enoten kohezijski projekt oskrbe s pitno vodo na določenem večjem območju, ki ga sestavlja več občin, smo izvedli igradnjo vodovoda v zahtevani dolžini. V tem enotnem projektu na določenem območju je več občin, ki so bile soinvestitorice na tem istem kohezijskem projektu, zato smo pogodbo podpisali z vsako občino posebej za gradnjo na teritoriju posamezne občine - a vse v sklopu tega kohezijskega projekta. Kot rečeno, je šlo za enoten kohezijski projekt, ki so ga sofinancirale posamezne občine.
Prosimo vas, da potrdite, da boste gradnjo vodovodnega omrežja za posamezne občine v sklopu tega enotnega projekta, šteli kot enotno referenco, saj je že iz naslova projekta razvidno, da gre za en projekt, pri katerem posamezna občina sklepa pogodbo z izvajalcem samo zato, ker sama sofinancira dela na svojem področju. Prosimo za potrditev. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Kot eden referenčni projekt se šteje sklenjena pogodba z naročnikom.
______________Datum objave: 22.05.2019   10:38
VPRAŠANJE
Na navedeni povezavi je na razpolago stara dokumentacija in ne popravek.

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
______________

Datum objave: 22.05.2019   10:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika pozivamo, da upošteva načelo sorazmernosti, določeno v 8. členu Zakona o javnem naročanju (Ur.l.RS št. 91/2015 in 14/2018) ter bonitetno oceno zniža iz SB5 na vsaj SB6 .
Znižanje zahteve po bonitetni oceni na SB6 je utemeljeno tudi zaradi dejstva, ker je AJPES pred dnevi objavil posodobljene bonitetne ocene, ki so pri vseh najuspešnejših gradbenih podjetjih nižje za eno stopnjo in to kljub temu, da so ta podjetja v preteklem letu dosegla rekordne prihodke. Tudi iz navedenega je evidentno, da se je AJPES znižanja bonitetnih ocen poslužil zaradi tveganja, da je bil dosežen vrh gradbenega cikla, saj primerljiva podjetja, ki kot registrirano glavno dejavnost nimajo gradbeništva, ohranjajo bonitetno oceno nespremenjeno. Torej je splošno znižanje bonitetnih ocen glede na predhodno leto posledica tveganj v panogi in ne zmanjšane solidnosti podjetja.
Vse to ima za posledico, da je bonitetna ocena SB5 ob takšnih kriterijih že izrazito nadstandardna. Naročnik lahko iz opisa bonitetnih ocen ugotovi, da je tudi pri SB6 zmožnost ponudnikov za poravnavanje svojih obveznosti še vedno nadpovprečna in da naročnik za vztrajanje pri SB5 nima nobenega tehtnega razloga.
Z znižanjem bonitetne ocene bo naročnik zagotovil, da se bodo na javno naročilo lahko prijavila uspešna gradbena podjetja z ustreznimi referencami.
Lep pozdrav!


ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
______________Datum objave: 22.05.2019   10:39
VPRAŠANJE
Na spletni povezavi ni spremembe, katera naj bi bila objavljena 21.5.2019 (finančna in ekonomska sposobnost)

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
______________

Datum objave: 22.05.2019   10:39
VPRAŠANJE
Naprošamo naročnika, da nam pojasni, kje se nahajajo spremembe razpisne dokumentacije z dne 21.05.2019. Mi jih ne najdemo na označeni povezavi https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2 (podstran https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec)

Prosili bi, da nam označite spremembe v razpisni dokumentaciji.
Hvala.


ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Spremembe so označene z rdečo.
______________Datum objave: 22.05.2019   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji od ponudnikov zahtevate, da ima ponudnik po bonitetni lestvici bonitetno oceno najmanj SB5. Ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije glede omenjenega pogoja, in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno ekonomsko in finančno sposobnost (bonitetno oceno) tudi z bonitetno oceno SB6, saj je sporen pogoj diskriminatoren in določen prestrogo.

Zakon o javnem naročanju, govori o tem, da lahko naročnik od ponudnikov med drugim zahteva, kot dokaz o njegovem finančni sposobnosti tudi bonitetno oceno, pri čemer pa se mora upoštevati, da morajo biti pogoji v zvezi s tem, v povezavi in sorazmerju s predmetnim javnim naročilom. Pri postavitvi takih pogojev, pa mora upoštevati tudi temeljno načelo javnih naročil, to je enakopravne obravnave med ponudniki, kot določa 7. člen ZJN-3 v drugem odstavku. Namen bonitetne ocene je torej ugotavljanje finančne stabilnosti poslovanja ponudnika in s tem njegove finančne zmožnosti za izvedbo naročila, vendar pa mora biti zahtevana bonitetna ocena še vedno sorazmerna oziroma takšna, da se z njo zasleduje njen osnovni namen ugotavljanja finančne stabilnosti ponudnika.

Bonitetna ocena kot pogoj zgolj statistično predvideva finančno in ekonomsko sposobnost izvedbe javnega naročila. Bonitetna ocena zgolj kaže verjetnost, da na strani ponudnika ne bo nastopil dogodek insolventnosti v naslednjem letu. Bistven kriterij v tem primeru je gotovo povprečna ekonomska poslovna sposobnost, medtem ko je zahteva po nadpovprečni sposobnosti diskriminatorna in po prepričanju ponudnika favorizira ponudnike, ki nimajo osnovne dejavnosti gradbeništvo, saj je sektorski vpliv na izračun velik. Naročnik je z določitvijo zahteve po bonitetni oceni v sodelovanje za predmetni javni razpis vključil le tista podjetja, ki so dosegla nadpovprečno oceno v zvezi z določenimi finančnimi oziroma poslovnimi kazalniki in je s takšno zahtevo iz kroga potencialnih ponudnikov izločil vse tiste gospodarske subjekte, ki spadajo v razred plačnikov in npr. dosegajo povprečno bonitetno oceno. Pri tem pa naročnik ni izkazal, kako naj bi takšna bonitetna ocena predstavljalo zagotovilo, da bo izvajalec dejansko tudi sposoben naročilo (bolj kvalitetno) izvesti. Z bonitetno oceno se nedvomno izkazuje poslovno in finančno uspešnost podjetja, zato je razumljivo (in legitimno), da si želi naročnik pridobiti ponudnika, ki je pozitivno ocenjen, vendar pa glede na konkretni predmet javnega naročila ni mogoče najti razloga, ki bi opravičeval izključitev vseh tistih ponudnikov, ki so dosegli nižjo oceno (in bili še vedno pozitivno ocenjeni), torej tistih ponudnikov, ki so imeli v zadnjem bilančnem obdobju povprečno dober položaj na relevantnem tržišču.

Naročnik bi z znižanjem zahtevane bonitetne ocene sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.

Glede na zgornje navedbe predlagamo, da naročnik spremeni pogoj iz razpisne dokumentacije. V kolikor naročnik ne bo sledil zgornjim navedbam in spremenil sporni pogoj, bomo vložili zahtevek za revizijo.


ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
______________Datum objave: 22.05.2019   10:40
VPRAŠANJE
Prosimo da spremenite zahtevano bonitetno oceno iz SB5 na SB6 in s tem omogočite večini uspešnih slovenskih podjetij da kandidirajo na razpisu. Z zahtevo po bonitetni oceni SB5 samo omejujete konkurenco (če ne verjamete tej trditvi si pridobite podatke o bonitetnih ocenah slovenskih gradbenih podjetij).

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
______________Datum objave: 22.05.2019   10:41
VPRAŠANJE
Spoštovani. Glede izpolnjevanja referenc imamo vprašanje.
Za enoten kohezijski projekt oskrbe s pitno vodo na določenem večjem območju, ki ga
sestavlja več občin, smo izvedli igradnjo vodovoda v zahtevani dolžini. V tem enotnem
projektu na določenem območju je več občin, ki so bile soinvestitorice na tem istem
kohezijskem projektu, zato smo pogodbo podpisali z vsako občino posebej za gradnjo na
teritoriju posamezne občine - a vse v sklopu tega kohezijskega projekta. Kot rečeno, je šlo za
enoten kohezijski projekt, ki so ga sofinancirale posamezne občine.
Prosimo vas, da potrdite, da boste gradnjo vodovodnega omrežja za posamezne občine v
sklopu tega enotnega projekta, šteli kot enotno referenco, saj je že iz naslova projekta
razvidno, da gre za en projekt, pri katerem posamezna občina sklepa pogodbo z izvajalcem
samo zato, ker sama sofinancira dela na svojem področju. Prosimo za potrditev. Hvala

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Kot eden referenčni projekt se šteje sklenjena pogodba z naročnikom.
______________

Datum objave: 22.05.2019   16:13
VPRAŠANJE
V navodilih ponudnikom NA STRANI 8 v poglavju III IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI V TOČKI 3. ni napisano, da bi moral ponudnik, ki nastopa s podizvajalcem v ponudbo priložiti kakršno koli pogodbo, akt ali dogovor s podizvajalcem o skupni izvedbi naročila.

V obrazcu Iizjava 2 IZJAVA PODIZVAJALCA stran70, je pod tabelo pri zvezdici zapisano: "vrsta del mora biti identična vsebini v aktu o skupni izvedbi naročila"

Naročnika sprašujemo, čemu je namenjena ta navedba? Je v nasprotju z navodili. Prosimo, da iz obrazca črtate to navedbo, ali pa v razpisni dokumentaciji jasno navedete, da se priloži Akt o skupni izvedbi tudi za podizvajalca. Menimo, da Akt o skupni izvedbi ni potreben, saj je vse razvidno iz obrazca Izjava 2 IZJAVA PODIZVAJALCA.

ODGOVOR
Podizvajalske pogodbe ponudnikom v ponudbi ni potrebno priložiti, jo lahko pa naročnik zahteva v fazi ocenjevanja oziroma preverjanja ponudb.
________________Datum objave: 22.05.2019   16:15
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da pojasni, kateri popravek je mišljen pod objavo popravka št. JN002800/2019-K03 - dne 22.05.2019

Hvala in lp

ODGOVOR
Dokument, ki je na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec naveden z oznako "popravek 2.2" pod Obvestilo št. 2.
______________Datum objave: 23.05.2019   13:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali lahko reference predamo na svojih obrazcih ki vsebujejo vse potrebne podatke ki jih zahtevate

lp

ODGOVOR
Da.
________Datum objave: 24.05.2019   04:51
VPRAŠANJE
Ali je lahko Vodja gradnje zaposlen pri nominiranem podizvajalcu?

Hvala

ODGOVOR
Vodja del mora izpolnjevati 14. Člen Gradbenega zakona iz katerega izhaja, da mora biti zaposlen pri izvajalcu (ponudniku oziroma v primeru skupne ponudbe vodilnemu ponudniku ali ostalih ponudnikih, podizvajalcih).
___________

Datum objave: 24.05.2019   11:54
VPRAŠANJE
Kaj je mišljeno pod povzetek predračuna?
ODGOVOR
Povzetek predračuna je datoteka pod besedilom "2-2 Povzetek predračuna (Rekapitulacija)".
________________Datum objave: 24.05.2019   12:44
VPRAŠANJE
Ali moramo izpolniti vzorec pogodbe?

ODGOVOR
Ne, ponudnikom ni potrebno v ponudbi predložiti izpolnjenega vzorca pogodbe.
_________________Datum objave: 25.05.2019   06:42
VPRAŠANJE
Zahtevate, da v zadnjih 6 mesecih najpozneje z dnem objave ponudnik ni imel blokiranih računov. Ali pravilno razumemo, da "najpozneje" pomeni, da se gleda 6 mesecev od izdaje potrdila? Ali bo ustrezen dokument, ki bo izdan npr. 24.5. in bo izkazoval neblokado 6 mesecev od izdaje potrdila?

ODGOVOR
Da. Naročnik bo kot ustrezno štel dokazilo, ki ne bo starejše od dneva objave predmetnega javnega naročila in bo izkazovalo izpolnjevanje pogoja šteto od izdaje potrdila.
_____________________Datum objave: 25.05.2019   06:45
VPRAŠANJE
Spoštovani


Naročnik zahteva za vodovodne cevi NL -tip C40, med drugim tudi :

" Spoji na obojčnih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh.
Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preiskušen skupaj s cevmi oz. fazoni (certifikat)."

Vprašanje :

- Kakšen certifikat se predvideva za dokazilo zahteve / hkratni preizkus cevi in fazona skupaj ?
- glede na to da je zahteva naročnika nadstandardna, zahtevamo da se slednja umakne, glede na določila ZJN 3.
Preizkus samo obojčnih spojev na ceveh je zajet v standardu SIST EN 545:2010. Preizkusi cevi skupaj z fazoni, po našem vedenju ni zajet v nobenem standardu.
Navedite prosim standard po katerem se opravi preizkus za izdajo tako zahtevanega certifikata ( preizkus cevi in fazona --SKUPAJ)in kdo ga izdaja .
Kot tudi sami navajate so cevi in fazoni zajeti v istem standardu SIST EN 545:2010.
Eden bistvenih elementov standardizacije je prav kompatibilnost spajanja in možnost parjenja cevi in fazonov različnih proizvajalcev.
Smatramo da zahteva naročnika vodi proti monopolni poziciji enega od zastopnikov proizvajalca cevi v Sloveniji

S spoštovanjem

ODGOVOR
Mišljena je izvedba preizkusa vodovoda na predvideni tlak, ki se izvede po montaži in izpiranju (po izgradnji), saj se izjave proizvajalcev materiala, kjer je tlak preizkušen, nanašajo za vsak posamezen kos.
_________________Datum objave: 25.05.2019   06:56
VPRAŠANJE
Naročnika vljudno prosimo, da odgovarja na vprašanja kolikor je mogoče ažurno, ker imamo sicer težave s pripravo ponudbe. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik odgovarja čim bolj ažurno ob upoštevanju objave popravkov v Evropskem uradnem listu ob spoštovanju veljavne javno naročniške zakonodaje.
___________Datum objave: 25.05.2019   06:58
VPRAŠANJE
Glede na to, da gre za elektronsko oddajo, pozivamo naročnika, da lahko predložimo predračun samo v excel obliki. Rekapitulacija pa se predloži v pdf obliki.

ODGOVOR
Naročnik zahteve ne bo spremenil, bo pa dopustil dopolnjevanje ponudbe v tem delu.
________________Datum objave: 27.05.2019   13:59
VPRAŠANJE
S postavljeno zahtevo, da mora podizvajalec v primeru sklicevanja na reference podizvajalca izpolnjevati pogoj bonitetne ocene, postavljate podizvajalce v neenakopravni položaj. Naročnika opozarjamo, da mora za vse podizvajalce določiti vse pogoje enako, v enakem obsegu in na enak način.
Naročnik bi tudi moral upoštevati ključno razliko med ponudnikom in podizvajalcem. Naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila s ponudnikom, ki v celoti nosi odgovornost za izvedbo javnega naročila in s tem povezana tveganja morebitne nepravočasne ali neustrezne izpolnitve naročila. Podizvajalec pa je zgolj subjekt, ki za ponudnika (in ne za naročnika) izvede določeno storitev/gradnjo/dobavi blago, zaradi česar je razmerje s podizvajalcem stvar pogodbene svobode ponudnika. Iz navedenih razlogov za podizvajalce ni niti smiselno niti dopustno zahtevati enake pogoje, kot za ponudnike.
Naročnika pozivamo, da umakne zahtevo, da mora v primeru sklicevanja na reference podizvajalca tudi podizvajalec izpolnjevati pogoj bonitetne ocene.


ODGOVOR
Naročnik zahteva izpolnjevanje pogoja »Da ima samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki v skupni ponudbi tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB6 oziroma agencije Moody`s Ba ali boljša oziroma izdano s strani Standard&Poor's BB ali boljša oziroma izdano s strani Fitch BB ali boljša. V kolikor bo ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila razvidno, da je ponudnik uvrščen v zgornjih 60% bonitetnih razredov.« izključno za podizvajalce v primeru sklicevanja na njegove reference. V tem primeru temelji usposobljenost ponudnika na podizvajalcu. Ker gre za projekt javne infrastrukture, ki je za naročnika ključnega pomena, poleg tega pa je projekt še sofinanciran s strani EU. Glede na navedeno naročnik zahtevanega pogoja ne bo spremenil.
___________Datum objave: 27.05.2019   14:00
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da zniža pogoj bonitetne ocene za podizvajalce na SB7.

ODGOVOR
Gre za projekt javne infrastrukture, katerega izvedba je za naročnika ključna. Poleg tega je projekt sofinanciran s sredstev EU. Ker temelji v primeru sklicevanja na reference podizvajalca tudi usposobljenost ponudnika na podizvajalcu in je izvedba odvisna tudi od finančne stabilnosti podizvajalca, naročnik zahtevanega pogoja ne bo spremenil.
___________Datum objave: 29.05.2019   10:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

iz popravka 3 - kjer ste spet spremenili referenčni pogoj nas zanima, ali moramo OBVEZNO navesti 4 objekte razvrščene pod klasifikacijsko številko 22221
Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo Priloge 1: Objekti, klasificirani glede na namen njihove uporabe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) v skupni dolžini 8.000 m in je za vse objekte izdano pravnomočno uporabno dovoljenje ali Potrdilo o prevzemu ali zadostuje tudi ENA referenca zgrajenega vodovoda v zahtevani dolžini.

Vprašanje velja tako za izvedeno delo kot tudi za vodjo del.

Hvala za HITER odgovor.

lp

ODGOVOR
Ponudniki lahko izkazujejo pogoj z enim oziroma največ do štirimi referenčnimi projekti v zahtevani dolžini.
_______________Datum objave: 29.05.2019   10:25
VPRAŠANJE
Kje na vaši spletni strani je objavljen zadnji popravek razpisne dokumentacije (z dne 28.5.2019), ker ga namreč ne najdemo?

ODGOVOR
Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec
_______________Datum objave: 29.05.2019   10:25
VPRAŠANJE
Izgleda da ste objavili neke spremembe mi pa do njih ne moremo. Rok teče. Prosim da res hitro date na razpolago spremembe da lahko sploh delamo ponudo. Sedaj sploh ne vemo kaki so pogoji pa samo za 3 dni ste podalšali rok. Prosim da takoj objavite kaj so spremembe.

ODGOVOR
Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec
_______________Datum objave: 29.05.2019   10:27
VPRAŠANJE
Naročnik je 28.5. popoldne na portalu objavil: "Naročnik spreminja tehnični in kadrovski pogoj ter s tem dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila."
Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec

Kja najdemo spremembe razpisne dokumentacije? Pri odgovorih na portalu ni videti nobenih sprememb, na zgoraj objavljeni spletni povezavi pa tudi ni nobenih sprememb, ki jih omenjate?

ODGOVOR
Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec
_______________
Datum objave: 29.05.2019   10:33
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo da podaljšate rok oddaje za 1 teden zaradi obsežnosti projekta.

ODGOVOR
Naročnik je spremenil rok za oddajo ponudb. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec
_______________Datum objave: 29.05.2019   10:34
VPRAŠANJE
Zakaj moramo priloge podpisovati še fizično oz. elektronsko pdf, če so že avtomatično podpisane z oddajo ponudbe?

ODGOVOR
Ponudniki, kjer je to zahtevano, obrazce podpišejo in žigosajo ne glede na elektronski podpis.
______________Datum objave: 29.05.2019   10:38
VPRAŠANJE
Naročnika vljudno naprošamo, da podaljša rok za oddajo ponudbe in tako omogoči vsem ponudnikom enakovredne pogoje.

ODGOVOR
Naročnik je spremenil rok za oddajo ponudb. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec
_______________Datum objave: 29.05.2019   10:38
VPRAŠANJE
Nekdo, ki je izvedel 4x 2km vodovoda (to je 8km), zadosti pogoju naročnika za firmo in OVD.
Prosimo da pojasnite, ali boste sprejeli za ustrezne reference za firmo in OVD, če v 3
referencah dokažemo izvedbo 8,5 km vodovoda ali v 4 referencah skoraj 10km vodovoda,
ampak 1 ali 2 rederenci nista 2km ampak malo manj.

Če teh referenc za firmo in OVD ne boste sprejeli, nam razložite, kako je možna situacija, ko
je za vas dovolj usposobljen ponudnik z 8km vodovoda s 4 referencami, ni pa dovolj usposobljen
ponudnik s skoraj 10 km vodovoda s 4 referencami?

Prosimo, da zahteve za reference za firmo in OVD popravite tako, da ne bo več omejitve vsaj
2km vodovoda na posamezno referenco ampak 8km v največ 4 referencah.

ODGOVOR
Naročnik je spremenil pogoje glede izkazovanja tehnične in strokovne sposobnosti ponudnika. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec
_______________Datum objave: 29.05.2019   10:39
VPRAŠANJE
Če je naročnik doseganje skupne dolžine zgrajenega/obnovljenega vodovoda 8000 metrov
omejil z največ štirimi referenčnimi deli, potem ne razumemo, zakaj hkrati omejuje dolžino
posameznega referenčnega dela na najmanj 2000 metrov? Zakaj kratkomalo ne ostane zgolj
pri zahtevi 8000 metrov z največ štirimi referenčnimi deli in konec? Enako za ponudnika in za
vodjo del. Dodatna zahteva z najmanj 2000 metri po referenčnem delu je nesmiselna in v
škodo naročniku, saj si znižuje konkurenčnost ponudb, ker enako kvalificirani ponudniki, ki so
z največ štirimi referenčnimi deli gradili 8000 metrov vodovoda, ne bodo mogli oddati
ponudbe, ker vsak vodovod ni imel najmanj 2000 metrov, ampak eden ali dva nekaj metrov
manj, hkrati pa bo naročnik sprejel ponudbe ponudnikiv, ki so enako z največ štirimi
referenčnimi delu gradili prav tako 8000 metrov vodovoda in imeli pri tem to srečo, da en
vodovod od štirih ni imel 2100 m, en od štirih pa samo 1900 metrov, temveč vsi štirje prav
2000 metrov.
Naročnika pozivamo, da izenači pogoje za vse ponudnike, ki so z največ štirimi referenčnimi
deli zgradili/obnovili najmanj 8000 metrov vodovoda. S tem že obstoječa zahteva naročnika
ni zmanjšana ali spremenjena, odstranjena je zgolj neracionalna zahteva, ki naročniku zelo
omeji nabor enako usposobljenih ponudnikov za gradnjo javne infrastrukture z javnimi
sredstvi, naročnik pa bo s tem upošteval temeljna načela in zahteve ZJN3.

ODGOVOR
Naročnik je spremenil pogoje glede izkazovanja tehnične in strokovne sposobnosti ponudnika. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec
_______________Datum objave: 29.05.2019   10:40
VPRAŠANJE
S postavljeno zahtevo, da mora podizvajalec v primeru sklicevanja na reference podizvajalca izpolnjevati pogoj bonitetne ocene, postavljate podizvajalce v neenakopravni položaj. Naročnika opozarjamo, da mora za vse podizvajalce določiti vse pogoje enako, v enakem obsegu in na enak način.
Naročnik bi tudi moral upoštevati ključno razliko med ponudnikom in podizvajalcem. Naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila s ponudnikom, ki v celoti nosi odgovornost za izvedbo javnega naročila in s tem povezana tveganja morebitne nepravočasne ali neustrezne izpolnitve naročila. Podizvajalec pa je zgolj subjekt, ki za ponudnika (in ne za naročnika) izvede določeno storitev/gradnjo/dobavi blago, zaradi česar je razmerje s podizvajalcem stvar pogodbene svobode ponudnika. Iz navedenih razlogov za podizvajalce ni niti smiselno niti dopustno zahtevati enake pogoje, kot za ponudnike.
Naročnika pozivamo, da umakne zahtevo, da mora v primeru sklicevanja na reference podizvajalca tudi podizvajalec izpolnjevati pogoj bonitetne ocene.


ODGOVOR
Naročnik zahteva izpolnjevanje pogoja »Da ima samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki v skupni ponudbi tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB6 oziroma agencije Moody`s Ba ali boljša oziroma izdano s strani Standard&Poor's BB ali boljša oziroma izdano s strani Fitch BB ali boljša. V kolikor bo ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila razvidno, da je ponudnik uvrščen v zgornjih 60% bonitetnih razredov.« izključno za podizvajalce v primeru sklicevanja na njegove reference. V tem primeru temelji usposobljenost ponudnika na podizvajalcu. Gre za projekt javne infrastrukture, ki je za naročnika ključnega pomena, poleg tega pa je projekt še sofinanciran s strani EU. Glede na navedeno naročnik zahtevanega pogoja ne bo spremenil.
___________
Datum objave: 29.05.2019   10:42
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Naročnik je popravil pogoje za vodjo del, vendar bi naročnika radi opozorili na nenavadno situacijo pri pogojih, ki jih je postavil, pa verjetno to ni bil namen.
Naročnik sedaj zahteva za vodjo del izgradnjo ali obnovo vodovodov v SKUPNI dolžini 8.000 m, pri čemer mora biti dolžina posameznega referenčnega vodovoda vsaj 2.000 m.
Vodja del lahko tako temu pogoju zadosti z najmanj 1 in največ 4 referenčnimi deli, kar naročnik sedaj dopušča.
Pri tem ni smiselno, da naročnik ni predvidel, da lahko vodja del denimo prav tako z 2, 3 ali največ 4 referenčnimi deli zadosti pogoju po SKUPNI dolžini 8.000 metrov vodovoda, čeprav pri vsakem od teh 2, 3 ali 4 referenčnih del ni bilo zgrajenega ali obnovljenega vsaj 2.000 m vodovoda.
Naročnik tako sedaj prizna spodobnost vodji del, ki je zgradil 1x 8.000 m vodovoda, ne pa nekomu, ki ga je zgradil 1x 7.000 m in 1x 1.000 in več metrov, ali denimo 2x 3.900 m in 1x 1.900 m. Čeprav je v vseh teh primerih zahtevana skupna dolžina dosežena in presežena, le da ni bilo v vseh referenčnih delih vsaj 2.000 m dolžine (lahko jih zmanjka samo nekaj metrov).
Tu gre za absurdno situacijo, zato naročnika prosimo, da pogoje za vodjo del spremeni tako, da bo zahteval za vodjo del izgradnjo ali obnovo vodovodov v SKUPNI dolžini 8.000 m, pri čemer mora vodja del navedeno dolžino dokazati z največ 4 (ali največ 3) referenčnimi deli. S tem bo naročnik tudi dosegel pogoj, da bo vsaj eno ali dve referenčni deli tudi preko 2.000 m, kar enako dobro odrazi usposobljenost vodje del.
Na ta način bo naročnik ohranil zahtevano skupno dolžino 8.000 m, največje število zahtevanih referenc (sedaj dopušča 4, lahko jih tudi zniža na 3) in zahtevane izkušnje, da je vodja del izvajal gradnjo ali obnovo vodovodov tudi dolžine vsaj 2.000 m, kar pomeni, da se bo lahko s 3 ali naječ 4 referencami v skupni dolžini 8.000 m prepričal v sposobnosdt vodje del.
Nemogoče pa je sprejeti dejstvo, da bi naročnik priznal sposobnost vodji del, ki je zgradil 4x po 2.000 m vodovoda, ne pa vodji del, ki je zgradil 2x 3.500 m vodovoda in večkrat 1.800 m vodovoda, saj lahko tak vodja del s tremi referencami dokaže, da je zgradil preko 8.000 m vodovoda in je zagotovo vsaj toliko usposobljen za vodenje del kot tisti, ki ga je zgradil 4x 2.000 m.
V javnih naročilih naročniki običajno za vodje del zahtevajo polovične vrednosti referenčnih del, kot so zahtevane za podjetje. Naročnik v tem javnem naročilu zahteva za vodjo del enako visoke reference.
Zato ga pozivamo in prosimo, da popravi pogoj za vodjo del spremeni tako, da bo zahteval za vodjo del izgradnjo ali obnovo vodovodov v SKUPNI dolžini 8.000 m, pri čemer mora vodja del navedeno dolžino dokazati z največ 4 (ali 3) referenčnimi deli, pri čemer ga naročnik dodatno ne omejuje z dolžino posamezne od največ treh ali štirih referenc. Poudarjamo, da se s tem kriterij sposobnosti vodje del z ničemer ne zmanjša. Hvala in prosimo za potrditev.

ODGOVOR
Naročnik je spremenil pogoje glede izkazovanja tehnične in strokovne sposobnosti ponudnika. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec
_______________Datum objave: 29.05.2019   10:42
VPRAŠANJE
Če je naročnik doseganje skupne dolžine zgrajenega/obnovljenega vodovoda 8000 metrov omejil z največ štirimi referenčnimi deli, potem ne razumemo, zakaj hkrati omejuje dolžino posameznega referenčnega dela na najmanj 2000 metrov? Zakaj kratkomalo ne ostane zgolj pri zahtevi 8000 metrov z največ štirimi referenčnimi deli in konec? Enako za ponudnika in za vodjo del. Dodatna zahteva z najmanj 2000 metri po referenčnem delu je nesmiselna in v škodo naročniku, saj si znižuje konkurenčnost ponudb, ker enako kvalificirani ponudniki, ki so z največ štirimi referenčnimi deli gradili 8000 metrov vodovoda, ne bodo mogli oddati ponudbe, ker vsak vodovod ni imel najmanj 2000 metrov, ampak eden ali dva nekaj metrov manj, hkrati pa bo naročnik sprejel ponudbe ponudnikiv, ki so enako z največ štirimi referenčnimi delu gradili prav tako 8000 metrov vodovoda in imeli pri tem to srečo, da en vodovod od štirih ni imel 2100 m, en od štirih pa samo 1900 metrov, temveč vsi štirje prav 2000 metrov.
Naročnika pozivamo, da izenači pogoje za vse ponudnike, ki so z največ štirimi referenčnimi deli zgradili/obnovili najmanj 8000 metrov vodovoda. S tem že obstoječa zahteva naročnika ni zmanjšana ali spremenjena, odstranjena je zgolj neracionalna zahteva, ki naročniku zelo omeji nabor enako usposobljenih ponudnikov za gradnjo javne infrastrukture z javnimi sredstvi, naročnik pa bo s tem upošteval temeljna načela in zahteve ZJN3.

ODGOVOR
Naročnik je spremenil pogoje glede izkazovanja tehnične in strokovne sposobnosti ponudnika. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec
_______________Datum objave: 29.05.2019   10:43
VPRAŠANJE
Nekdo, ki je izvedel 4x 2km vodovoda (to je 8km), zadosti pogoju naročnika za firmo in OVD.
Prosimo da pojasnite, ali boste sprejeli za ustrezne reference za firmo in OVD, če v 3 referencah dokažemo izvedbo 8,5 km vodovoda ali v 4 referencah skoraj 10km vodovoda, ampak 1 ali 2 rederenci nista 2km ampak malo manj.
Če teh referenc za firmo in OVD ne boste sprejeli, nam razložite, kako je možna situacija, ko je dovolj usposobljen ponudnik z 8km vodovoda s 4 referencami, ni pa dovolj usposobljen ponudnik s skoraj 10 km vodovoda s 4 referencami?
Prosimo, da zahteve za reference za firmo in OVD popravite tako, da ne bo več omejitve vsaj 2km vodovoda na posamezno referenco ampak 8km v največ 4 referencah.

ODGOVOR
Naročnik je spremenil pogoje glede izkazovanja tehnične in strokovne sposobnosti ponudnika. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec
_______________Datum objave: 29.05.2019   10:43
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da glede na zadnje popravke bonitetne ocene in referenc podaljša rok oddaje za najmanj 10 dni, da lahko sedaj tudi ostali ponudniki pripravimo ponudbo.ODGOVOR
Naročnik je spremenil rok za oddajo ponudb. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec
_______________Datum objave: 29.05.2019   13:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri tehničnem opisu EV zasunov imate točno definiran opis proizvajalca EV zasuna Saint Gobain PAM (na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd). S tem ste se omejili samo na enega proizvajalca kar pa je v nasprotju z zakonom o javnem naročanju.

Ker to izključuje vse renomirane evropske proizvajalce EV zasunov, ki so po kvaliteti zasunov med najboljšimi na evropskem trgu nas zanima ali lahko ponudimo drugega proizvajalca, ki ima ta del zasuna rešen na drugačen, bolj kvaliteten način izdelave.

lp

ODGOVOR
Naročnik je že poslal v objavo obrazec EU14 vezan na objavo popravljenega ponudbenega predračuna, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi. Popravljen ponudbeni predračun bo objavil takoj, ko bo obrazec objavljen na Portalu javnih naročil.
______________

Datum objave: 29.05.2019   13:17
VPRAŠANJE
Spoštovani

1. V tehničnem opisu imate zahtevo, da morajo imeti prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe vrtljivo prirobnico. Ker iz prakse ugotavljamo, da se povečini vgrajujejo fazonski kosi s fiksno prirobnico, nas zanima ali lahko ponudimo le te po standardu EN 545 ?

2. V tehničnem opisu je zahteva »Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi oz. fazoni (certifikat)«, ker ne vemo točno kakšen certifikat se zahteva, nas zanima ali lahko ponudimo cevi in fazone z veljavnim certifikatom akreditirane evropske inštitucije, certificirane po standardu EN 545, saj standard zagotavlja kompatibilnost fazonskih kosov in cevi oz. kvaliteto spoja ?

3. V tehničnem opisu zasuna omejujete konkurenco s tehnično zahtevo, da morata biti spojka telesa in pokrova izvedena brez vijakov in zagozd, večina proizvajalcev ima namreč spoj izveden z vijaki. Zanima nas ali lahko ponudimo zasune priznanih proizvajalcev kot npr. IMP ARMATURE in AVK Danska ?

4. Pri tehničnem opisu »Loputa (prirobnična) mora biti iz materiala SG 500-7, z obojestransko epoxy zaščito, minimalno 250 mikronov. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan v ohišje, vpetja tesnila mora zagotoviti 100% tesnjenje v obeh smereh. Ustrezati mora standardom ISO 1083, ISO 5208.Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz EPDM. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila« s tem se preferira proizvajalca PAM. Zanima nas če lahko ponudimo lopute proizvajalca IMP ARMATURE ali AVK.

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
1.Vrtljiva prirobnica je predvidena zaradi lažje montaže in nameščanja fazonskih kosov. V tem primeru je to pomembno, ker poteka trasa vodovoda po razgibanem terenu. Načeloma se pri predvidenem profilu cevi (DN 100) lahko vgradijo elementi s fiksno prirobnico, vendar vse dodatne stroške, ki bi nastali pri montaži, krije izvajalec.
2.Važno je, da spoji zagotovijo tesnost pri tlačnem preizkusu preizkusni tlak=1.2xhidrostatični tlak v najnižji točki vodovoda.
Naročnik je že poslal v objavo obrazec EU14 vezan na objavo popravljenega ponudbenega predračuna, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi. Popravljen ponudbeni predračun bo objavil takoj, ko bo obrazec objavljen na Portalu javnih naročil.
3. in 4. Naročnik je že poslal v objavo obrazec EU14 vezan na objavo popravljenega ponudbenega predračuna, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi. Popravljen ponudbeni predračun bo objavil takoj, ko bo obrazec objavljen na Portalu javnih naročil.
_________________
Datum objave: 29.05.2019   13:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vezano na tehnične zahteve glede cevi in fazonskih kosov imamo par vprašanj, saj se tehnične zahteve v Predračunu ne skladajo z zahtevami, opredeljenimi v PZI Tehničnem poročilu (v nadaljevanju PZI).
1. Na strani 6 v PZI navajate:
»Trasa cevovoda poteka po morfološko izredno razgibanem terenu, ki je zaradi geološke sestave in morfologije stabilen. Na celotnem delu trase cevovoda so predvidene duktilne cevi z VRS nesnemljivimi spoji: duktilne cevi, opis v nadaljevanju t.p..«

V Predračunu zahtevate cevi s t.i. standardnim spojem ali cevi s t.i. standard VI spojem. Noben od teh dveh spojev ni VRS nesnemljiv spoj. Glede na navedbe, da gre za izredno razgiban teren je izbira t.i. VRS nesnemljivih spojev nujna, saj standardni (STD ali tyton) oz. Standardni VI (STD VI ali Tyton SIT) spoj nikakor nista nesnemljiva, gre samo za izvedbo s tesnilom oz. tesnilom z zobci brez kakršnega koli varovanja.
Prosimo za jasen odgovor, kakšen tip spoja cevi moramo ponuditi.

2. Zaradi zgornjih ugotovitev glede razgibanosti terena in posledično lažje izvedbe lomov in zamikov nas zanima, če dovolite vgrajevanje 5m cevi evropskega proizvajalca ali morajo biti cevi nujno dolžine 6m?

3. Za prirobnične fazonske kose v Predračunu navajate: »Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico.« Glede na to, da noben relevanten standard (npr. EN545) termina »prirobnični fazonski kos standardne izvedbe« ne pozna, zato je tudi povsem nejasno, katere fazonske kose imate v mislih, vas prosimo, da zahtevo po vrtljivih prirobnicah umaknete in prepustite izbiro fiksnih ali vrtljivih prirobnic izvajalcu, saj vrtljiva prirobnica tehnično ni nič boljša od fiksne (prej obratno). V primeru, da vam je kvaliteta vgrajenih materialov dejansko najvišja prioriteta bi namesto zahteve po vrtljivih prirobnicah (ki so bolj domena proizvajalcev z vzhoda) veljalo zahtevati GSK certifikat za fazonske kose, ki pomeni najboljšo možno antikorozijsko epoxy zaščito. S takim certifikatom seveda razpolaga veliko število renomiranih proizvajalcev. Prosimo torej za umik pogoja vrtljivih prirobnic ter opredelitev glede zahteve po GSK certifikatu.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Zadoščajo cevi z Vi spoji.
_____________Datum objave: 29.05.2019   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vezano na tehnične zahteve glede cevi in fazonskih kosov imamo par vprašanj, saj se tehnične zahteve v Predračunu ne skladajo z zahtevami, opredeljenimi v PZI Tehničnem poročilu (v nadaljevanju PZI).
1. Na strani 6 v PZI navajate:
»Trasa cevovoda poteka po morfološko izredno razgibanem terenu, ki je zaradi geološke sestave in morfologije stabilen. Na celotnem delu trase cevovoda so predvidene duktilne cevi z VRS nesnemljivimi spoji: duktilne cevi, opis v nadaljevanju t.p..«

V Predračunu zahtevate cevi s t.i. standardnim spojem ali cevi s t.i. standard VI spojem. Noben od teh dveh spojev ni VRS nesnemljiv spoj. Glede na navedbe, da gre za izredno razgiban teren je izbira t.i. VRS nesnemljivih spojev nujna, saj standardni (STD ali tyton) oz. Standardni VI (STD VI ali Tyton SIT) spoj nikakor nista nesnemljiva, gre samo za izvedbo s tesnilom oz. tesnilom z zobci brez kakršnega koli varovanja.
Prosimo za jasen odgovor, kakšen tip spoja cevi moramo ponuditi.

2. Zaradi zgornjih ugotovitev glede razgibanosti terena in posledično lažje izvedbe lomov in zamikov nas zanima, če dovolite vgrajevanje 5m cevi evropskega proizvajalca ali morajo biti cevi nujno dolžine 6m?

3. Za prirobnične fazonske kose v Predračunu navajate: »Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico.« Glede na to, da noben relevanten standard (npr. EN545) termina »prirobnični fazonski kos standardne izvedbe« ne pozna, zato je tudi povsem nejasno, katere fazonske kose imate v mislih, vas prosimo, da zahtevo po vrtljivih prirobnicah umaknete in prepustite izbiro fiksnih ali vrtljivih prirobnic izvajalcu, saj vrtljiva prirobnica tehnično ni nič boljša od fiksne (prej obratno). V primeru, da vam je kvaliteta vgrajenih materialov dejansko najvišja prioriteta bi namesto zahteve po vrtljivih prirobnicah (ki so bolj domena proizvajalcev z vzhoda) veljalo zahtevati GSK certifikat za fazonske kose, ki pomeni najboljšo možno antikorozijsko epoxy zaščito. S takim certifikatom seveda razpolaga veliko število renomiranih proizvajalcev. Prosimo torej za umik pogoja vrtljivih prirobnic ter opredelitev glede zahteve po GSK certifikatu.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Zadoščajo cevi z VI spoji.
2. Naročnik zahteve glede dolžine cevi zaradi že vgrajenih cevi na obstoječem vodovodnem omrežju in posledično lažjega vzdrževanja ne bo spremenil.
3. Pri standardni izvedbi fazonskih kosov je mišljen standard ISO 2531.
Vrtljiva prirobnica je predvidena zaradi lažje montaže in nameščanja fazonskih kosov. V tem primeru je to pomembno, ker poteka trasa vodovoda po razgibanem terenu. Načeloma se pri predvidenem profilu cevi (DN 100) lahko vgradijo elementi s fiksno prirobnico, vendar vse dodatne stroške, ki bi nastali pri montaži, krije izvajalec.
_________________


Datum objave: 29.05.2019   13:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V »Opombah k popisu del za vodovodni material«:
- pri EV zasunih zahtevate zasune s teflonskimi vodili na obeh straneh klina.
Opozoriti vas moramo, da takšni zasuni ne obstajajo. Zanima nas konkretno, ali dovolite vgradnjo zasuna priznanega slovenskega proizvajalca IMP Armature d.o.o., ki v vseh ostalih tehničnih lastnostih ustreza vašim zahtevam, le da ima spoj telesa in pokrova izveden z vijaki;

- navajate, da morajo biti Montažno-demontažni kosi izdelani iz jekla. Prosimo vas, da dovolite vgradnjo tudi tehnično najmanj enakovrednih montažno-demontažnih kosov iz nodularne litine, enako kot so vaše zahteve tudi za ostale armature.

Hvala.

lp

ODGOVOR
Naročnik je že poslal v objavo obrazec EU14 vezan na objavo popravljenega ponudbenega predračuna, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi. Popravljen ponudbeni predračun bo objavil takoj, ko bo obrazec objavljen na Portalu javnih naročil.
___________________
Datum objave: 29.05.2019   13:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V tehničnih pogojih zahtevate duktilne cevi razreda C40 in dolžine 6m. Zanima nas, ali lahko ponudimo cevi ustreznega razreda in dolžine 5,5m? Omenjene cevi imajo vso ustrezno tehnično dokumentacijo, narejene so po standardu EN545 kar pomeni, da so vse cevi ustrezno kalibrirane, imajo higienski certifikat ...

Cevi se uspešno tržijo in vgrajujejo ne samo v Sloveniji temveč, v vseh državah Evropske unije. Z dolžino 5,5m izvajalec pri gradnji vodovoda lažje prilagaja cevovod terenu, ker cevi omogočajo manjši radij in s tem se vgradi manj 11° in 22° kolen, kar pomeni, da se zmanjša število spojev.

V preteklem letu so se cevi v Sloveniji vgradile v večje kohezijske projekte (so-financirani s strani EU) kot tudi v manjše projekte financirane s strani občin.

S spoštovanjem

ODGOVOR
Naročnik zahteve glede dolžine cevi zaradi že vgrajenih cevi na obstoječem vodovodnem omrežju in posledično lažjega vzdrževanja ne bo spremenil.
_____________Datum objave: 29.05.2019   13:23
VPRAŠANJE
Zdravo,

v RD je navedeno: Ponudnik mora ponuditi ceno za vse postavke predračuna.

Glede na to, da je v predračunu - popisu del kar nekaj pozicij, kjer je količina navedena 0 , predvidevamo, da nam za te količine ni potrebno vpisati cen??!!

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ne glede na splošna navodila, ponudnikom v postavko, ki ima količino 0 ni potrebno navajati cene na enoto.
_______________


Datum objave: 29.05.2019   13:23
VPRAŠANJE
Prosimo da pojasnite ali je potrebno vrednotiti tudi postavke v popisu del, ki imajo količino =0

ODGOVOR
Ne glede na splošna navodila, ponudnikom v postavko, ki ima količino 0 ni potrebno navajati cene na enoto.
_______________Datum objave: 29.05.2019   14:24
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Kako naj ovrednotimo spodnjo postavko, da ne bo zapletov pri obračunu. Ni navedena širina in dolžina črt, kako naj ovrednotimo prehode za pešce saj iz popisa ne razvidno koliko jih je - širina črt je večja.. Kaj pomeni talne označbe? ali so tudi STOP črte, avtobusna postajališča z napisom BUS....?

Prosimo odgovor.

III. 10 Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z večkomponentno barvo s steklenim posipom- linije, prehodi za pešce, talne označbe, m1 1.819


ODGOVOR
V postavki se upošteva sredinsko črto na vozišču, drugih označb ni.
_____________Datum objave: 29.05.2019   14:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kot razberemo iz razpisne dokumentacije, zadostuje, da finančno zavarovanje ( bančno garancijo) priložimo samo pri oddaji ponudbe v sistem e-JN??


lp
ODGOVOR
Glede na to, da za finančno zavarovanje za resnost ponudbe veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 in ga lahko naročnik vnovči preko swift naslova, ponudniki oddajo garancijo za resnost ponudbe preko sistema eJN.
_________________Datum objave: 29.05.2019   15:36
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

glede vašega večkratnega spreminjanja razpisnih pogojev, ki se navezujejo na izpolnjevanje referenčnih pogojev tako za izvedena dela kot za vodjo del (že 3x) pripominjamo, da zadnji referenčni pogoj (štirje objekti v skupni dolžini 8000,00 m) niti slučajno ni isto kot ste jih navedli v prvi objavljeni razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
V kolikor ima ponudnik vezano na spremenjen pogoj kakršno koli nejasnost, naj prosim le-to jasneje navede.
____________Datum objave: 04.06.2019   07:45
VPRAŠANJE
Prosimo da pojasnite naslednjo postavko popisa PRIPRAVLJALNIH DEL del:
Namestitev opozorilnih tabel za ves čas gradnje, zaščita gradbišča. Zajeti je tudi stroške pri pridobivanju dovoljenj za delno in popolno zaporo cest ter ostale stroške upravnega postopka, kar vse bremeni izvajalca.
- ALI JE POTREBNO UPOŠTEVATI TUDI IZDELAVO PREHODOV PREKO JARKOV?
- ALI OBSTAJA ELABORAT ZA ZAPORO CESTE? ČE NE, ALI JE POTREBNO UPOTEVATI TUDO IZDELAVO ELABORATA ZA ZAPORO CESTE?


ODGOVOR
Da, ponudniki morajo pri oblikovanju ponudbene vrednosti upoštevati tudi izdelavo prehodov preko jarkov.
Ponudniki morajo pri obikovanju ponudbene vrednosti upoštevati tudi izdelavo elaborata za zaporo ceste.
__________

Datum objave: 04.06.2019   07:46
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo postavke PRIPRAVLJALNIH del.
Demontaža obstoječih fazonskih kosov in odvoz na deponijo
- ZA KAKŠNE FAZONSKE KOSE GRE?

ODGOVOR
Gre za demontažo fazonskih kosov na odcepis s primarne cevi.
________Datum objave: 04.06.2019   07:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z večkomponentno barvo s steklenim posipom- linije, prehodi za pešce, talne označbe,

Prosimo naročnika, da točno definira za talno označbo navedbo " večkomponentno barvo " ( ALI enokomponentno ALI dvokomponentno barvo ALI plastično in sicer - 2do3 mm ali 3do5mm) poleg tega pa še kakšna je širina črt ( cm).

Prosimo za točen podatek, saj se prehodi za pešce drugače obračunavajo, kot naprimer sredinska črta cestišča.

Hvala za HITER odgovor.

lp

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljen ponudbeni predračun z dodatnim opisom postavke.
_____________Datum objave: 04.06.2019   07:47
VPRAŠANJE
Naročnik na strani št. 39 in 40 razpisne dokumentacije v točki 8.7 Pogodbena kazen, določa, da mora izvajalec v skladu s podčlenom 2.5 (Zahtevki naročnika) naročniku plačati pogodbeno kazen, ki znaša 0,5% sprejetega pogodbenega zneska z DDV za vsaj dan, ki poteče med rokom za dokončanje iz Pogodbe in datumom, navedenim v Potrdilu o prevzemu. Celotni dožni znesek po tem podčlenu pa ne sme presegati 25% sprejetega pogodbenega zneska z DDV.
Naše vprašanje naročniku se glasi:
Ali se je naročnik zmotil pri pisanju 0,50% vrednosti/dan, saj so takšne zahteve običajno v promilih/dan?
Predvidena pogodbena kazen se nam zdi neobičajno visoka in je zaradi tega nesprejemljiva za izvajalce.
Prosimo za razlago.
Hvala.


ODGOVOR
Naročnik spreminja zahtevo glede podčlena 2.5. Posledično se spreminja tudi obrazec DODATEK K PONUDBI, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi.
__________Datum objave: 04.06.2019   07:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika prosimo, da popravi oznako bitumnov pri nosilnih slojih, (verjetno gre za AC 22 base B50/70 A3) ter loči postavke posebej za asfaltiranje, premaz stikov in pobrizg z emulzijo!

lp

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljen ponudbeni predračun.
_____________Datum objave: 04.06.2019   07:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ponovno sprašujemo:
Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z večkomponentno barvo s steklenim posipom -linije ,prehodi za pešce, talne označbe,
Prosimo naročnika, da točno definira za talno označbo navedbo " večkomponentno barvo " (ALI enokomponentno ALI dvokomponentno barvo ALI plastično in sicer - 2do3 mm ali 3do5mm) poleg tega pa še kakšna je širina črt ( cm).

Hvala in lp

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljen ponudbeni predračun z dodatnim opisom postavke.
_____________

Datum objave: 04.06.2019   07:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za pojasnilo in sicer nas zanima za TIPSKI STIKALNI BLOK MCC, HP Rovte - Petkovec - kakšna oprema je zajeta v tipski elektro omari pod postavko I.1 - kpl 1 .

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
V tipski elektro opremi je zajeta naslednja oprema:
1 el. omara - 760x760x300mm -
1 1F mag. vtičnica + luč
1 3F odvodnik s pomožnim kontaktom
1 Detektor zaporedja faz
1 EL. GRELEC OMARE P=50W/230V
1 Enofazna vtičnica
1 ETH Stikalo, 4-portno 10/100Mbit
1 FID - 25A/0,03A
2 Instal.odklopnik. 1F B-10A/10kA
1 Instal.odklopnik. 1F B-4A/10kA
1 Instal.odklopnik. 1F B-6A/10kA
2 Instal.odklopnik. 1F C-10A/10kA
2 Instal.odklopnik. 1F C-16A/10kA
2 Instal.odklopnik. 1F C-4A/10kA
1 Instal.odklopnik. 3F B-4A/10kA
1 Instal.odklopnik. 3F C-16A/10kA
1 Izvlačljivo podnožje za varovalke - 63A
1 kontrolna svetilka LED, 230VAC, v kompletu s podnožjem, zelena
1 kontrolna svetilka LED, 24Vdc, v kompletu s podnožjem, zelena
1 kontrolna svetilka LED, 24Vdc, v kompletu z podnožjem, bela
1 kontrolna svetilka LED, 24Vdc, v kompletu z podnožjem, rdeča
1 kontrolna svetilka LED, 24Vdc, v kompletu z podnožjem, zelena
1 Motorski zaščitni odklopnik, I=24 - 32A
1 Nožaste varovalke 3F NV-16A
1 NV-podnožje za 3-fazne varovalke
1 NV-vložki - 50A
1 PLC krmilnik
1 PREKLOPNO STIKALO 1 - 0 - 2 NA VRATIH OMARE - 2p
2 Priključna doza
1 PROTEC B2S 25/320 (2+0)
4 rele, 24VDC, 4-pol, preklopni NOC, s podnožjem in LED svetilko
1 Napajalnik za PLC krmilnik 230Vac/24Vdc/5A
1 Stikalo preklopno 1 - 0 - 2, 3- polno s pomožnim kontaktom. 63A
1 STIKALO ZA LUČ NA VRATIH OMARE
1 Stropna luč
1 Termostat v omari
1 Termostat za ventilator - SK3110.000
1 Trifazna vtičnica
1 UPS 230V/1kVA
1 USMERNIK 230V/24V/10A
1 VENTILATOR OMARE
1 Zaslon na dotik, vgrajen na vrata el. omare, 5,7"
50 vrstne sponke
_______________Datum objave: 04.06.2019   10:35
VPRAŠANJE
Glede na to, da je naročnik podaljšal rok oddaje ponudbe na 14.06.2019, nas zanima, ali moramo, že pridobljeno bančno garancijo za resnost ponudbe, spremeniti in podaljšati veljavnost, saj je do zdaj veljala bančna garancija za resnost ponudbe do 05.10.2019.
Hvala za jasen odgovor.

ODGOVOR
Ponudniki morajo v svoji ponudbi predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe šteto od novega, podaljšanega roka za predložitev ponudb, tj. 14.06.2019.
_______________

Datum objave: 07.06.2019   16:08
VPRAŠANJE
Prosimo, da naročnik še enkrat pogleda postavke "asfalt" in preveri pravilnost oznak asfaltov oz. preveri ustreznost, predvsem razred obremenitve.
Prosimo tudi, da črta iz opisa del sledeče "izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto. "


ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljeni ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi. Popravljen ponudbeni predračun je objavljen na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec
_______________Datum objave: 07.06.2019   16:08
VPRAŠANJE
Naročnik je objavil v popravku popisa del tudi sledečo postavko: Pobrizg asfalta z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 in premaz vseh stikov z dilaplastom. Cena zajema material, delo.
PROSIMO, DA LOČI POBRIZG IN PREMAZ Z DILAPLASTOM, ali PA NAVEDE KOLIKO M1 DILAPLASTA NAJ UPOŠTEVAMO NA 1,0 M2


ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljeni ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi. Popravljen ponudbeni predračun je objavljen na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec
_______________Datum objave: 07.06.2019   16:08
VPRAŠANJE
Pozdrav,

v zadnji objavi popravkov popisov je sedaj predviden obrabni sloj asfalta AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 3 cm. Taka izvedba ni v skladu s TSC 06.300 / 06.410 : 2009, kjer minimalna mejna debelina za bitumizirano zmes AC 11 surf znaša 35 mm. Iz izkušenj pri gradnji cest se za to vrsto bitumna izvaja v najmanjši debelini 40 mm saj le tako lahko zagotovimo kvalitetno opravljena dela. Naročnika prosimo, da objavi popravek.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljeni ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi. Popravljen ponudbeni predračun je objavljen na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec
_______________Datum objave: 07.06.2019   16:08
VPRAŠANJE
Pripombe:
Navajanje tehničnih specifikacij za EV zasune prirobnične je v nasprotju z ZJN 3:
1. Točka (4), 68 člen ZJN 3:
Tehnične specifikacije morajo vsem gospodarskim subjektom zagotavljati enak dostop do postopka javnega naročanja in neupravičeno ne smejo ovirati odpiranja javnih naročil konkurenci.
2. Točka (6), 68. člen ZJN 3
Če tega ne upravičuje predmet javnega naročila, v tehničnih specifikacijah ne smejo biti navedeni določena izdelava ali izvor ali določen postopek, značilen za proizvode ali storitve določenega gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, patenti, tipi ali določeno poreklo ali proizvodnja, ki dajejo prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom ali jih izločajo. Take navedbe so izjemoma dovoljene, če v skladu s prejšnjim odstavkom ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila. Te navedbe morajo vsebovati tudi besedi »ali enakovredni«.
3. Točka (7), ZJN 3
Kadar naročnik uporabi možnost sklicevanja na tehnične specifikacije iz b) točke petega odstavka tega člena, ponudbe ne sme zavrniti z obrazložitvijo, da ponujene gradnje, blago ali storitve niso skladne z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami, če ponudnik v svoji ponudbi na kakršen koli ustrezen način, vključno z načini dokazovanja iz 70. člena tega zakona, dokaže, da predlagane rešitve enako izpolnjujejo zahteve, določene v tehničnih specifikacijah.
4. Iz portala Tržnega inšpektorata RS:
Upoštevajoč določbe Uredbo (ES) št. 764/2008 in dejstvo, da v Sloveniji (še) ne obstajajo posebna tehnična pravila za dajanje na trg nekaterih gradbenih proizvodov, se gradbeni proizvod, za katerega (še) ni objavljene harmonizirane tehnične specifikacije, lahko trži na območju Slovenije, če se že zakonito trži v drugi državi članici in so zanj predložene ustrezne informacije o značilnostih proizvoda. Ti proizvodi morajo biti označeni in imeti priložene vse listine, kot so potrebne za zakonito dajanje na trg v državi članici, v kateri se že trži. V kolikor gre za proizvod, za katerega pravilno uporabo je potrebno poznavanje lastnosti proizvoda in namena uporabe in se prodaja potrošnikom, mu morajo biti priložena ustrezna navodila za uporabo in/ali vgradnjo v celoti v slovenskem jeziku (2. in 33. člen Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot)).
5. Odgovor Kontaktne točke RS na vprašanje v vezi z certifikatom pooblaščenega slovenskega organa.
EV zasuni prirobnični: Izdelani morajo biti iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna mora biti zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna mora biti izdelano iz nerjavečega jekla. EPDM elastomer in epoxy barva v stiku s pitno vodo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti ne smeta vplivati na skladnost pitne vode in morata imeti certifikat pooblaščenega slovenskega organa za certificiranje (upoštevajoč KTW priporočila). EPDM zmes mora ustrezati predpisu W 270. Drsno-tesnilni obroč vretena v kapi zasuna mora biti izdelan iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Konstrukcija zasuna mora omogočati pritrditev vgradbene garniture brez dodatnih zatičev oziroma vijakov na vretenu zasuna. Izdelek mora v celoti ustrezati EN standardu 1074/2.

Vprašanje:
ali sme v postopku javnega naročila naročnik zahtevati, da ponudnik razpolaga s certifikatom pooblaščenega slovenskega organa za certificiranje, če je tak certifikat pridobljen od pooblaščenega organa v eni od članic ES?

NE! Proizvajalec v primeru, da se neharmonizirani gradbeni proizvod že legalno trži v drugi državi članici, na podlagi 4. člena Uredbe (ES) o medsebojnem priznavanju, št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9.7.2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici in o razveljavitvi Odločbe 3052/95/ES, predloži le: Ustrezne informacije o značilnostih zadevnega proizvoda ali vrste proizvoda; IN Ustrezne in dostopne informacije o zakonitem trženju proizvoda v drugi državi članici.
Pričakujemo, da objavljene zahteve, ki jih morajo zadovoljiti zasuni umaknete in opis popravite skladno z zakoni ZJN 3 in ZGPro 1.
 

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljeni ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi. Popravljen ponudbeni predračun je objavljen na spletni strani https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5566-javno-narocilo-izvedba-goi-del-za-projekt-oskrba-s-pitno-vodo-v-porecju-ljubljanice-2-sklop-obcina-logatec-vodovod-petkovec
_______________