Dosje javnega naročila 000925/2019
Naročnik: Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Blago: TISK REVIJE INFORMATOR I IN OSTALIH TISKANIH GRADIV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 41.715,36 EUR

JN000925/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.02.2019
JN000925/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.03.2019
JN000925/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.03.2019
JN000925/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2019

    JN000925/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Boštjan Vintar
bostjan.vintar@sport.si
+386 014342396
+386 014342391

Internetni naslovi
https://www.zsrs-planica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/297751/Razpis_tisk_2019-2020.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7296
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
ŠPORT


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: TISK REVIJE INFORMATOR I IN OSTALIH TISKANIH GRADIV
Referenčna številka dokumenta: 190002
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročnik razpisuje javno naročilo blaga katerega predmet je tisk in distribucija revije Informator I in ostalih tiskanih gradiv za potrebe ZŠRS Planica.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik razpisuje javno naročilo blaga katerega predmet je tisk in distribucija revije Informator I in ostalih tiskanih gradiv za potrebe ZŠRS Planica.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.03.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.03.2019   09:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.02.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.