Dosje javnega naročila 000969/2019
Naročnik: POMURSKE LEKARNE Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota
Gradnje: Prenova Lekarne Črenšovci - Izvedba po sistemu "ključ v roke" - Investicijsko vzdrževanje z upoštevanjem okoljskega vidika
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 220.197,80 EUR

JN000969/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.02.2019
JN000969/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.03.2019
JN000969/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.04.2019
JN000969/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000969/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
POMURSKE LEKARNE Murska Sobota
Kocljeva ulica 2
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Dejan Gomboc
info@pomurske-lekarne.si
+386 25124400
+386 25124430

Internetni naslovi
http://www.pomurske-lekarne.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/297997/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_in_TEHNIČNE_SPECIFIKACIJE.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/297997/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7336
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
lekarniška dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova Lekarne Črenšovci - Izvedba po sistemu "ključ v roke" - Investicijsko vzdrževanje z upoštevanjem okoljskega vidika
Referenčna številka dokumenta: NMV-0004/2019-G-POG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prenova Lekarne Črenšovci - Izvedba po sistemu "ključ v roke" - Investicijsko vzdrževanje z upoštevanjem okoljskega vidika.
Izvajalec mora zagotoviti izdelavo ustrezne projektne dokumentacije faz PZI in PID (v dveh izvodih), ki jih potrdita naročnik in nadzornik, ki ga zagotovi naročnik, izvesti dela (izvesti potrebna GOI dela, vgraditi materiale in opremo, ki ustreza temeljnim okoljskim zahtevam, ki jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju - skladno s PZI), ter pred primopredajo objekta naročniku predati Navodila za vzdrževanje ter usposobiti zaposlene v lekarni za delo z nameščeno opremo, v skladu z zahtevami in željami naročnika, vključno z vsemi načrti in elaborati, ki jih določa Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti, pripraviti dokazno dokumentacijo ter predati naročniku objekt v uporabo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lekarna Črenšovci, Juša Kramarja 7a, 9232 Črenšovci
II.2.4 Opis javnega naročila
Ponudnik mora v oddani ponudbi ponuditi vsa dela, ki so potrebna do odprtja lekarne.

Kot osnova izvajalcu služi priložena tehnična dokumentacija - idejna zasnova projekta.

Izvajalec mora zagotoviti izdelavo ustrezne projektne dokumentacije faz PZI in PID (v dveh izvodih), ki jih potrdita naročnik in nadzornik, ki ga zagotovi naročnik, izvesti dela (izvesti potrebna GOI dela, vgraditi materiale in opremo, ki ustreza temeljnim okoljskim zahtevam, ki jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št.51/17) vse skladno s PZI), ter pred primopredajo objekta naročniku predati Navodila za vzdrževanje ter usposobiti zaposlene v lekarni za delo z nameščeno opremo, v skladu z zahtevami in željami naročnika, vključno z vsemi načrti in elaborati, ki jih določa Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/2018) ter Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/2018), pripraviti dokazno dokumentacijo ter predati naročniku objekt v uporabo.

Materiali, oprema in načini izvedbe, predvideni v idejni zasnovi so za ponudnika zavezujoči v smislu, da mora predvideti in vgraditi najmanj opremo in materiale, enakovredne tistim, predvidenim v dokumentaciji IDZ, pri čemer mora izbiro potrditi naročnik.

Ponudba je lahko dana le za celoten predmet javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.03.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.03.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.03.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.02.2019