Dosje javnega naročila 001416/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Jarše in Vrtcu Mojca za obdobje dveh let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 180.959,16 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001416/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.03.2019
JN001416/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.04.2019
JN001416/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2019
JN001416/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.05.2019
JN001416/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.05.2019
JN001416/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.06.2019
JN001416/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.07.2019
JN001416/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.10.2019
JN001416/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
JN001416/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2020
JN001416/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.07.2020
JN001416/2019-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.10.2020
JN001416/2019-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.01.2021
JN001416/2019-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001416/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 051-117352
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448
+386 13061206

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/

VRTEC JARŠE
Rožičeva ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.vrtec-jarse.si/

VRTEC MOJCA
Levičnikova ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448
+386 13061206

Internetni naslovi
http://vrtec-mojca.com/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/298210/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_-_JN_čiščenje_V_Jarše_Mojca.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448
+386 13061206

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7371
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Jarše in Vrtcu Mojca za obdobje dveh let
Referenčna številka dokumenta: 430-3120/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Miškolin in Vrtcu Pedenjped, za obdobje dveh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Jarše za obdobje dveh let
Številka sklopa: A
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Jarše, Rožičeva ulica 10, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Jarše za obodbje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Delovne razmere pri ponudniku0,10
Vzpostavljen sistem okoljskega ravnanja0,10

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Mojca za obdobje dveh let
Številka sklopa: B
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Mojca, Levičnikova ulica 11, 1000 Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Mojca za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Delovne razmere pri ponudniku0,10
Vzpostavljen sistem okoljskega ravnanja0,10

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.04.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.04.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.03.2019   12:00

Dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana postopek oddaje javnega naročila izvaja na podlagi pooblastila naročnikov, Vrtca Jarše in Vrtca Mojca, izdanih na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.03.2019   13:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vljudno prosimo za dodatno pojasnila v zvezi z dokazovanjem referenc. Ali razumemo pravilno, da v primeru, če oddajamo ponudbo za oba sklopa, zadostuje, da predložimo le 2 referenci za sklop B po 4.000 m2 ali več in s tem zadostimo tudi referencam za sklop A?
Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR
V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v obeh vrtcih, lahko uporabi enaka referenčna potrdila za oba sklopa, v kolikor se seveda le-ta nanašajo na opravljanje storitev čiščenja objektov (redno čiščenje mesečno) v izmeri najmanj 4.000,00 m2 notranje talne površine/objekt in izpolnjujejo ostale vsebinske zahteve iz predmetnega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik predloži torej dve (2) referenčni potrdili, v kolikor uveljavlja enake reference pri obeh sklopih oziroma z njimi izkazuje izpolnjevanje pogojev pri obeh sklopih. Naročnik torej ponudnikov ne omejuje v smeri, da enakih referenc ne smejo uporabiti pri več sklopih, saj se izpolnjevanje razpisnih pogojev presoja za vsak sklop posebej.


VPRAŠANJE
Spošotvani,

ali lahko priložimo referenčna potrdila, ki smo jih pridobili za drug razpis. Reference so identične.

Lp

ODGOVOR
Da, v kolikor v celoti izpolnjujejo vsebinske zahteve iz predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 19.03.2019   12:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali izvajanje storitev čiščenja na fakulteti ustreza pogoju, storitve čiščenja v vzgojnovarstvenih ustanovah?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Kakor izhaja iz predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, se morata obe referenci nanašati na storitve čiščenja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah oziroma zdravstvenih ustanovah. Izvajanje storitve čiščenja na fakulteti ustreza tej zahtevi.Datum objave: 28.03.2019   11:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v excelovi tabeli Prikaz strukture ponudbene cene je kar nekaj napačnih formul, kot na primer:
- v celici G12 je skladno s celico G11 potrebno izračunati skupno vrednost rednega čiščenja brez DDV za 24 mesecev, formula, ki ste jo vnesli pa ustreza rednemu čiščenju za 36 mesecev. Enako velja za H13, le da je v tem primeru govora o skupni vrednosti z DDV;
- v celici G17 bi morala biti namesto formule D17*36 zapisana formula D17*4;
- itd.

Prosimo, da tabelo Prikaz strukture ponudbene cene bodisi ustrezno popravite, ali pa potrdite, da so popravki dovoljeni s strani ponudnikov.

Hvala.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Za opozorilo se zahvaljujemo, objavljen bo popravek obrazca Prikaz strukture ponudbene cene, Priloga 3a in 3b.