Dosje javnega naročila 001028/2019
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GOZD MARTULJEK, Zgornje Rute 85, 4282 Gozd Martuljek
Blago: Večje gasilsko vozilo z vodo GVV-2
ZJN-3: Odprti postopek

JN001028/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.02.2019
JN001028/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001028/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GOZD MARTULJEK
Zgornje Rute 85
4282
SI
Gozd Martuljek
Slovenija
ROBERT PLAVČAK
pgd.rute@gmail.com
+386 41730987

Internetni naslovi
http://www.rabim.info/prostovoljno-gasilsko-drustvo-gozdmartuljek-77418

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296804/PGDGM.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7368
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
oseba zasebnega prava - gasilsko društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Večje gasilsko vozilo z vodo GVV-2
Referenčna številka dokumenta: JN-02/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet nabave je večje gasilsko vozilo z vodo z oznako GVV-2.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 170.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Večje gasilsko vozilo z vodo GVV-2.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 170.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
na elektronski naslov: pgd.rute@gmail.com


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.03.2019   15:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.05.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.03.2019   15:01
Kraj: elektronsko na ejn portalu


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.03.2019   16:00

Dodatne informacije:
na elektronski naslov: pgd.rute@gmail.com
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GOZD MARTULJEK
Zgornje Rute 85
4282
Gozd Martuljek
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.02.2019   11:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V točki 11.3.1 in 11.3.2 navajate, da skupna ponudba oziroma ponudba z podizvajalci ni predvidena oziroma ni dopustna.

Glede na to, da sami nismo proizvajalci podvozja, nas zanima ali se lahko na razpis javimo s podizvajalci?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik spreminja dokumentacijo v tem delu in dopušča skupno, oziroma ponudbo s podizvajalci. Pri tem mora ponudnik upoštevati vsa določila, kot veljajo za ponudnika.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.


Datum objave: 01.03.2019   10:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pri sami razpisni dokumentaciji ni ESPD obrazca. Pod točko 11.1 Ponudbena dokumetacija nikjer ne navajate
predložitev ESPD obrazca.
Ali je dovolj predložitev Izjav katere navajate pod točko 11.1 razpisne dokumentacije, ali boste na portal dodali
še vaš ESPD obrazec katerega ponudnik izpolni?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Obrazec ESPD ni potreben. Zadoščajo izjave katere navajamo pod točko 11.1. razpisne dokumentacije.

V zvezi s točko 10. MERILA, pa naročnik navaja sledeče:

Naročnik popravlja pogoje meril za izbiro najugodnejšega ponudnika in s tem zahteve v dokumentu NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE, pod zaporedno številko 10. MERILA, druga točka Garancijska doba za nadgradnjo.

Zahteve po garancijski dobi se odstranijo tako, da za izbor najugodnejšega ponudnika ostaja v 100% najnižja cena.

Kljub temu pa naročnik zahteva tako za vozilo kot za nadgradnjo minimalni 24 mesečni garancijski rok kot pogoj.