Dosje javnega naročila 003191/2018
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: ZDRAVILA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 7.289.066,71 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003191/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.05.2018
JN003191/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.06.2018
JN003191/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.06.2018
JN003191/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2018
JN003191/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2018
JN003191/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.02.2019
JN003191/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.02.2019
JN003191/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.02.2019
JN003191/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN003191/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN003191/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.10.2019
JN003191/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN003191/2018-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.04.2020
JN003191/2018-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003191/2018-C02 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 042-095087

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
nabavna služba, Stanislava Majerle
stanislava.majerle@sb-nm.si
+386 73916135
+386 73321095

Internetni naslovi
http://www.sb-nm.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZDRAVILA
Referenčna številka dokumenta: 16-11/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
ZDRAVILA
Sklop 1:Zdravila po nelastniških imenih, Sklop 2:Zdravila po lastniških imenih, Sklop 3: Prehranska dopolnila, medicinski pripomočki, Sklop 4:Sterilne raztopine, Sklop 5: Zdravila iz krvi
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 1.657.500,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zdravila po nelastniških imenih
Številka sklopa: I.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33610000
33622000
33630000
33640000
33650000
33660000
33670000
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1: Zdravila po nelastniških imenih
Blago je znotraj sklopov razvrščeno v enega ali več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za enega, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so odprti.
Pri odprtih podsklopih lahko ponudniki ponudijo eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR-8a) označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
Vrste in okvirne količine razpisanega blaga so podane v Predračunu - Seznamu razpisanega blaga, pri čemer so količine razpisanega blaga okvirne, za obdobje 6. mesecev.
Naročnik je v Predračunu seznamu razpisanega blaga (OBR-8a) pri razpisanih vrstah blaga znotraj sklopa: 1 navedel: Nelastniško ime, Farmacevtsko obliko in jakost ter ATC oznako. Ponudniki lahko znotraj navedenih sklopov za vsako razpisano vrsto blaga ponudijo več strokovno ustreznih paralel/variant.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Da
Opis variant:
Naročnik je v Predračunu seznamu razpisanega blaga (OBR-8a) pri razpisanih vrstah blaga znotraj sklopa: 1 navedel: Nelastniško ime, Farmacevtsko obliko in jakost ter ATC oznako. Ponudniki lahko znotraj navedenih sklopov za vsako razpisano vrsto blaga ponudijo več strokovno ustreznih paralel/variant.
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zdravila po lastniških imenih
Številka sklopa: II.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33610000
33620000
33630000
33640000
33650000
33660000
33670000
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopov razvrščeno v enega ali več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za enega, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so odprti.
Pri odprtih podsklopih lahko ponudniki ponudijo eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR-8a) označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
Vrste in okvirne količine razpisanega blaga so podane v Predračunu - Seznamu razpisanega blaga, pri čemer so količine razpisanega blaga okvirne, za obdobje 6. mesecev.
Naročnik je v Predračunu seznamu razpisanega blaga (OBR-8a) pri razpisanih vrstah blaga znotraj sklopa 2 navedel lastniška imena zdravil. Variantne ponudbe v sklopu 2 zaradi strokovnih razlogov niso dovoljene (ko zamenjava iz strokovnih razlogov ni dovoljena). Ponudniki morajo pri razpisanih vrstah blaga v okviru sklopa 2 ponuditi samo zahtevano - razpisano zdravilo, v nasprotnem primeru bo ponudba izločena.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Prehranska dopolnila, medicinski pripomočki
Številka sklopa: III.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33692210
33697100
33698100
33711540
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 3: Prehranska dopolnila, medicinski pripomočki
Blago je znotraj sklopov razvrščeno v enega ali več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za enega, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so odprti.
Pri odprtih podsklopih lahko ponudniki ponudijo eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR-8a) označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
Vrste in okvirne količine razpisanega blaga so podane v Predračunu - Seznamu razpisanega blaga, pri čemer so količine razpisanega blaga okvirne, za obdobje 6. mesecev.
Naročnik je v Predračunu seznamu razpisanega blaga (OBR-8a) pri razpisanih vrstah blaga znotraj sklopa: 3 navedel: Nelastniško ime, Farmacevtsko obliko in jakost in ATC. Ponudniki lahko znotraj navedenih sklopov za vsako razpisano vrsto blaga ponudijo več strokovno ustreznih paralel/variant.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Da
Opis variant:
Naročnik je v Predračunu seznamu razpisanega blaga (OBR-8a) pri razpisanih vrstah blaga znotraj sklopa: 3 navedel: Nelastniško ime, Farmacevtsko obliko in jakost in ATC. Ponudniki lahko znotraj navedenih sklopov za vsako razpisano vrsto blaga ponudijo več strokovno ustreznih paralel/variant.
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sterilne raztopine
Številka sklopa: IV.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33692000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: nm
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 4: Sterilne raztopine
Blago je znotraj sklopov razvrščeno v enega ali več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za enega, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so odprti.
Pri odprtih podsklopih lahko ponudniki ponudijo eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR-8a) označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
Vrste in okvirne količine razpisanega blaga so podane v Predračunu - Seznamu razpisanega blaga, pri čemer so količine razpisanega blaga okvirne, za obdobje 6. mesecev.
Naročnik je v Predračunu seznamu razpisanega blaga (OBR-8a) pri razpisanih vrstah blaga znotraj sklopa: 4 navedel: Nelastniško ime, Farmacevtsko obliko in jakost ter ATC oznako. Ponudniki lahko znotraj navedenih sklopov za vsako razpisano vrsto blaga ponudijo več strokovno ustreznih paralel/variant.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Da
Opis variant:
Naročnik je v Predračunu seznamu razpisanega blaga (OBR-8a) pri razpisanih vrstah blaga znotraj sklopa: 4 navedel: Nelastniško ime, Farmacevtsko obliko in jakost ter ATC oznako. Ponudniki lahko znotraj navedenih sklopov za vsako razpisano vrsto blaga ponudijo več strokovno ustreznih paralel/variant.
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Zdravila iz krvi
Številka sklopa: V.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: nm
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 5: Zdravila iz krvi
Blago je znotraj sklopov razvrščeno v enega ali več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za enega, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so odprti.
Pri odprtih podsklopih lahko ponudniki ponudijo eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR-8a) označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
Vrste in okvirne količine razpisanega blaga so podane v Predračunu - Seznamu razpisanega blaga, pri čemer so količine razpisanega blaga okvirne, za obdobje 6. mesecev.
Naročnik je v Predračunu seznamu razpisanega blaga (OBR-8a) pri razpisanih vrstah blaga znotraj sklopa: 5 navedel: Nelastniško ime, Farmacevtsko obliko in jakost ter ATC oznako. Ponudniki lahko znotraj navedenih sklopov za vsako razpisano vrsto blaga ponudijo več strokovno ustreznih paralel/variant.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Da
Opis variant:
Naročnik je v Predračunu seznamu razpisanega blaga (OBR-8a) pri razpisanih vrstah blaga znotraj sklopa: 5 navedel: Nelastniško ime, Farmacevtsko obliko in jakost ter ATC oznako. Ponudniki lahko znotraj navedenih sklopov za vsako razpisano vrsto blaga ponudijo več strokovno ustreznih paralel/variant.
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003191/2018-B01
Številka obvestila v UL: 2018/S 095-215458
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 18.05.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: I.
Naslov: Zdravila po nelastniških imenih

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 12
Število prejetih ponudb MSP-jev: 11
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 12

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
PROMED trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
ROCHE farmacevtska družba d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino
Šlajmerjeva ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.120.231,19 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.120.231,19 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: II.
Naslov: Zdravila po lastniških imenih

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 12
Število prejetih ponudb MSP-jev: 11
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 12

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
PROMED trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
ROCHE farmacevtska družba d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 270.131,70 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 270.131,70 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: III.
Naslov: Prehranska dopolnila, medicinski pripomočki

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 12
Število prejetih ponudb MSP-jev: 11
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 12

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 9.734,83 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 9.734,83 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: IV.
Naslov: Sterilne raztopine

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 12
Število prejetih ponudb MSP-jev: 11
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 12

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
PROMED trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 182.825,30 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 182.825,30 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 5

Številka sklopa: V.
Naslov: Zdravila iz krvi

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 12
Število prejetih ponudb MSP-jev: 11
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 12

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino
Šlajmerjeva ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 74.576,98 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 74.576,98 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.