Dosje javnega naročila 001128/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo markirnih nabojev
ZJN-3: Odprti postopek

JN001128/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.02.2019
JN001128/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.03.2019
JN001128/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2019
JN001128/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001128/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 042-094850
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mnz.gov.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7413
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo markirnih nabojev
Referenčna številka dokumenta: 430-1925/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35330000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava markirnih nabojev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35200000
35330000
35331500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave blaga je lokacija Ministrstva za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava markirnih nabojev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.04.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.04.2019   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 3.4.2019 in se bo začelo ob 13. uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedeno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.03.2019   23:59

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Razpisna dokumentacija, vključno z obrazcem ESPD, je brazplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "o ministrstvu", levi meni "Javna naročila". Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem spletnem naslovu naročnika.

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k Oddelku III.:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.02.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.03.2019   10:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. II. Del, točka 3 - Tehnične zahteve: navedeno je, da mora biti tulec iz medenine z nekorozivno boxer netilko.
Vprašanje: Ali je lahko tulec tudi iz drugih barvnih kovin ali njihovih zlitin glede na to, da material tulca ne vpliva na funkcionalnost naboja?

2. II. Del, točka 9 - Garancijski rok: naveden garancijski rok je 36 mesecev od datuma zapisnika o količinskem in kakovostnem prevzemu blaga.
Vprašanje: ali je zadovoljiv garancijski rok 12 mesecev od datuma zapisnika o količinskem in kakovostnem prevzemu blaga, kajti pri vseh nabojih je načeloma garancijski rok samo 12 mesecev?

Najlepša hvala za hiter odgovor,

Lep pozdrav

ODGOVOR

Obveščamo vas, da je naročnik, skladno s 5. točko I. dela razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, na internetnem
naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "O ministrstvu", levi meni "Javna naročila" objavil dokument "Dodatna pojasnila
v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije", z dne 15. 3. 2019.