Dosje javnega naročila 001123/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava čistil za kuhinjo in objekt za potrebe vrtcev
ZJN-3: Odprti postopek

JN001123/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.02.2019
JN001123/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.03.2019
JN001123/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN001123/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN001123/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001123/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 042-094828
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VIŠKI VRTCI
Jamova cesta 23
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC CICIBAN
Šarhova ulica 29
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA
Rašiška ulica 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC MOJCA
Levičnikova ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC POD GRADOM
Praprotnikova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC VIŠKI GAJ
Reška ulica 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/298523/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7410
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava čistil za kuhinjo in objekt za potrebe vrtcev
Referenčna številka dokumenta: 430-267/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je sukcesivna dobava čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno šestim vrtcem MOL v štiriletnem obdobju z upoštevanjem okoljskih zahtev skladno Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote vrtcev (naročnikov) Mestne občine Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava čistil za kuhinjo in objekt.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.05.2019
Konec: 28.02.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.03.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.03.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.03.2019   09:00

Dodatne informacije:
V I.1 točki tega obvestila navedeni naročniki so Mestno občino Ljubljana pooblastili za izvedbo tega postopka, in sicer na podlagi tretjega odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.02.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.03.2019   13:47
1. VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali lahko pod zap.št. 22 ponudimo robčke pakirane v dozi 150 kos in ceno preračunamo na pakiranje 100 kos.

ODGOVOR:
Da. Pakiranje je dovoljeno v razponu od 100 do 150 robčkov na pakiranje. Enota mere ostaja nespremenjena.

2. VPRAŠANJE
Spoštovani!
Zap.št. 12 - navajate čistilo za čiščenje mizic, igrač in ostale opreme v igralnici, sredstvo mora biti pripravljeno za takojšnjo uporabo z razpršilko. Uporablja se nerazredčneo, se ne izpira, doziranje 1-5 ml/l. npr. kot Lito. Če mora biti sredstvo že razredčeno oz. pripravljeno za uporabo, je podatek o doziranju nepomemben.
LITO je sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, se izpira, se redči. Po opisu opisano sredstvo nikakor ni primerno za namen uporabe, kot ga zahtevate vi.
Prosimo, da artikel, ki ga navajate kot npr. umaknete iz opisa.
V kolikor boste uzstrajali pri zahtevi, od ponudnikov zahtevate neustrezno sredstvo, ki bo poškodovalo igrače, mizice in ostalo opremo v igralnici, hrati pa je strupeno za otroke.

ODGOVOR
Naročnik iz opisa artikla pod zap. št. 12 umika navedbo »(LITO ali enakovredno). V ostalem se opis ne spremeni.


Datum objave: 11.03.2019   10:12
3. VPRAŠANJE
Zap. št. 12 - čistilo za čiščenje mizic,.... želite pripravljeno čistilo in ob enem navajate doziranje. Prosim, da se opredelite ali želite pripravljeno čistilo ali želite redčiti.

ODGOVOR:
Naročnik iz opisa umika besedilo »Doziranje 1-5 ml/l«. Naročnik potrebuje pripravljeno čistilo v razpršilki.


Datum objave: 15.03.2019   07:12
4. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko pod zaporedno številko 22 ponudimo pakiranje 90/1?

ODGOVOR:
Naročnik zahteva pakiranje robčkov za razkuževanje v dozi, 100-150 kos/enoto pakiranja.


Datum objave: 20.03.2019   09:33
5. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,o kolikšni količini milnikov in penilnikov govorimo v primeru menjave le teh?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Vrtci, ki sodelujejo pri razpisu, imajo skupaj 280 kos (milniki + penilniki). Ponudnik ponudi svoje milnike in mila, penilo in penilnike, ki ustrezajo opisom v popisu blaga.

6. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
- zanima nas, če lahko pod zap.št.20 ponudimo penilo, ki je rahlo parfumirano, je brez barvil in dermatološko testirano.

ODGOVOR
Ne.

7. VPRAŠANJE
ali lahko pod zap.št.20 ponudimo pakiranje 500ml?lp

ODGOVOR
Ne. Penilo 1. sklopa pod zap. št. 20 mora ustrezati zahtevam naročnika, volumen posamezne kartuše penila je 800 - 1000 ml. Enako velja za tekoče milo (1. sklop, artikel 19), volumen posamezne kartuše tekočega mila je 800-1000ml.

8. VPRAŠANJE
Spoštovani naročniki,
Čudi nas, da si tako zelo želite kvalitetne izdelke, saj gre pri vas za občutljivo populacijo (otroci), potem pa v opisih zasledimo, da ste pod zap.št.12 in 16. črtali, da mora biti izdelek biorazgradljiv. Mislimo, da ste s to potezo šli korak nazaj. Vemo, da nekateri ponudniki preprosto dopišejo/dopolnijo tehnični list, vendar kljub temu menimo, da bi moral ostati nek nivo kvalitete. Na tržišču obstaja veliko izdelkov, ki so biorazgradljivi, je pa res, da niso poceni.
Ostanejo opisi nespremenjeni?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Opis artikla pod zap.št. 12 se ne spremeni. Opis artikla pod zap. št. 16 se spremeni tako, da se dopiše zahteva BIORAZGRADLJIV.

9. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnika sprašujemo, če lahko pod zap.št.11 ponudimo izdelek, ki vsebuje kakšno drugo kislino, ki je tudi močna (v mislih nimamo citronske kisline, ki je blaga)?
lp

ODGOVOR
Ne.

10. VPRAŠANJE
Ali lahko pod zap.št.8 ponudimo izdelek, ki sicer v celoti ustreza opisu, vendar ga je potrebno izpirati.
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Ne.

11. VPRAŠANJE
Spoštovani,
- ali lahko pod zap.št.3 ponudimo izdelek v pakiranju 750ml?

ODGOVOR
Ne.

12. VPRAŠANJE
- ali lahko za izdelek pod zap.št.8 na kakšen drug način dokazujemo, da ustreza Uredbi o ZeJN?
Lp

ODGOVOR
Ne.

13. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Vljudno vas prosimo, da nam obrazložite, kako ste si predstavljali brezplačni najem milnikov in penilnikov pod zap.št.19 in 20. Bo moral izbrani ponudnik zamenjati tudi obstoječe milnike/penilnike? Koliko (kakšno število) predvidevate? Milnikov namreč ne dobimo zastonj, zato jih moramo vkalkulirati v ceni....
Hvala.
lp

ODGOVOR
Naročnik že sedaj razpolaga z milniki in penilniki v najemu. Izbrani dobavitelj po razpisu bo moral zamenjati vse obstoječe milnike in penilnike, ki jih je v vrtcih, ki sodelujejo s tema artikloma v razpisu, skupaj 280.

14. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo, da jasno navedete argumente, zakaj ne smemo pod zap.št.22 ponuditi pakiranje 90/1. Če dovolite razpon do 150/1, ne vidimo razloga, zakaj ne bi smeli ponuditi 90/1.
lp

ODGOVOR
Naročnik spreminja opis artikla pod zap. št. 22: Naročnik zahteva pakiranje robčkov za razkuževanje v dozi ( ne v zavitku) , 90-150 kos/enoto pakiranja.

Naročnik bo na podlagi odgovorov objavil popravek obrazca Popis blaga, ki bo vključeval končne opredelitve naročnika in popravek ponudbenih obrazcev (dodana priloga 8 in 9).

Lep pozdrav.