Dosje javnega naročila 001408/2019
Naročnik: VRTEC VODMAT, Korytkova ulica 24, 1000 Ljubljana
Storitve: Izbira izvajalca za izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Vodmat za obdobje dveh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 209.840,64 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001408/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.03.2019
JN001408/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.03.2019
JN001408/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN001408/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.06.2019
JN001408/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.06.2019
JN001408/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.07.2019
JN001408/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.10.2019
JN001408/2019-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.04.2020
JN001408/2019-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.07.2020
JN001408/2019-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.10.2020
JN001408/2019-X07 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.01.2021
JN001408/2019-X08 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.04.2021
JN001408/2019-X09 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001408/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRTEC VODMAT
Korytkova ulica 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Viktorija Strajnar, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/298583/OBJAVA_ČIŠČENJE_VRTEC_VODMAT.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7454
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca za izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Vodmat za obdobje dveh let
Referenčna številka dokumenta: 430-266/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Vodmat za obdobje dveh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Vodmat za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Delovne razmere pri ponudniku0,10
Vzpostavljen sistem okoljskega ravnanja0,10

Cena – Ponder:
0,80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.03.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.03.2019   12:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.03.2019   14:00

Dodatne informacije:
Mestna občina LJubljana postopek oddaje javnega naročila izvaja na podlagi pooblastila naročnika Vrtca Vodmat, izdanega na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.03.2019   14:34
VPRAŠANJE
Spošotvani,

zanima nas ali lahko priložimo referenčna potrdila, ki smo jih pridobili za drug razpis. Referenčni obrazec je identičen.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, v kolikor v celoti izpolnjujejo vsebinske zahteve iz predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 19.03.2019   09:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kaj če se nominirani kader za nedoločen čas ne strinja da se tretjim osebam pošilja njegovo pogodbo
o zaposlitvi, temu torej nasprotuje, vendar iz javnih evidenc, ki so na vpogled s pooblastilom podjetja jasno izhaja
in je preverljivo, da je nominirani kader dejansko zaposlen za nedoločen čas?
Čemu se v oddajo ponudb vpleta čistilno osebje? S kakšno pravno podlago?
Čistilka na da soglasja, vendar ker je zaposlena za nedoločen čas, jo podjetje nominira, vendar zakonsko ne sme priložiti
njene pogodbe o zaposlitvi. Kaj to pomeni za ponudnika?

Hvala za odgovor,
lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
Za vpogled v morebitne javno dostopne evidence, za preveritev delovnega razmerja zaposlenega pri ponudniku, prav tako pooblaščenec naročnika potrebuje pooblastilo oz. soglasje zaposlenega pri ponudniku in ne le pooblastilo oz. soglasje podjetja - delodajalca. Gre namreč za posredovanje osebnih podatkov za katere je potrebno soglasje osebe za katere se podatki zahtevajo.
Kot izhaja iz VI. Poglavja predmetne razpisne dokumentacije, Pogoji za sodelovanje, točka 7, ponudnik kot dokazilo za pridobitev točk po merilu »delovne razmere pri ponudniku«, v ponudbo predloži:
- kopijo na dan oddaje ponudbe veljavne pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za vsakega posameznega delavca, za katerega je gospodarski subjekt v Seznamu kadrov (Priloga 5/2) opredelil, da ima sklenjeno pogodbo za nedoločen čas. Iz pogodbe mora biti razviden naziv delodajalca, delavca, opredelitev časovne veljavnosti pogodbe (nedoločen čas) ter datum sklenitve pogodbe. Vse ostale podatke, oziroma ostala določila pogodbe, ponudnik prekrije.
- soglasje delavcev za predložitev pogodbe o zaposlitvi (priloga 5/3).
S tem je naročnik zagotovil spoštovanje veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.
V kolikor ponudnik nominira zaposlenega za nedoločen čas, s čimer želi pridobiti točke po merilu »delovne razmere pri ponudniku«, mora za dopustnost ponudbe priložiti vsa zahtevana dokazila. Ali bo ponudnik osebe, ki bodo sicer opravljale storitve na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, dejansko nominiral (z namenom pridobitve točk), je njegova poslovna odločitev.
Za navedene zahteve ima naročnik pravno podlago v četrtem odstavku 84. člena ZJN-3, ki od naročnika zahteva, da pri javnem naročanju storitev iz prvega odstavka 67.a člena ZJN-3 naročnik naroča te storitve upoštevaje socialno odgovorno javno naročanje z vključitvijo meril, ki se nanašajo na socialne vidike.
Datum objave: 27.03.2019   09:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
imamo naslednja vprašanja
1. ali lahko namesto pogodb o zaposlitvi delavcev in soglasij predložimo obrazce M1 oz. M3,..če ne, zakaj ne?
2. ali naročnik resnično predvideva, da imamo ponudniki delavce "na zalogi" (izjema trenutni izvajalec)
3. kako boste reagirali, v kolikor navedemo delavke, ki so pri nas zaposlene za nedoločen čas in v primeru, da smo izbrani ponudnik ne pričnemo čistiti z njimi...navsezadnje lahko v času odločanja prekinejo delavno razmerje. Kje je tukaj realno smiselnost vaše zahteve oz resničen "socialen vidik"?

ODGOVOR
1. Ne. Naročnik zahteva kot dokazilo pri izpolnjevanju merila »delovne razmere pri ponudniku« kopijo pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas in soglasje delavca, skladno s VI. poglavjem predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, Pogoji za sodelovanje, točka 7. Za predložitev obrazcev M1 oz. M3 bi naročnik prav tako zahteval soglasje zaposlenega pri ponudniku. Gre namreč za posredovanje osebnih podatkov za katere je potrebno soglasje osebe za katere se podatki zahtevajo.
2. Naročnik je skladno s 84. členom veljavnega Zakona o javnem naročanju dolžan naročati storitve iz prvega odstavka 67.a člena ZJN-3 upoštevaje socialno odgovorno javno naročanje z vključitvijo meril, ki se nanašajo na socialne vidike. Naročnik je zato v okviru konkretnega javnega naročila vključil merilo »delovne razmere pri ponudniku«, pri čemer dobijo ponudniki z ugodnejšimi delovnimi razmerami (torej tisti, ki imajo čistilno osebje, ki bo izvajalo storitev čiščenja, zaposleno za nedoločen čas) točke po tem merilu. Gre za poslovno odločitev ponudnika, ali bo za izvajanje storitve čiščenja v ponudbi nominiral zaposlene, ki so pri njem zaposleni za nedoločen čas, ter posledično pridobil točke po tem merilu, v kolikor bo seveda predložil tudi ustrezna dokazila.
3. Zahteve v zvezi z delavci čistilci, ki jih ponudnik nominira v ponudbeni dokumentaciji v Prilogi 5/2, izhajajo iz četrte točke III. poglavja dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila. Prav tako so obveznosti izvajalca glede zamenjave oseb po merilu »delovne razmere pri ponudniku« določene v Prilogi A predmetne razpisne dokumentacije; v 8. členu okvirnega sporazuma. Torej ponudnik, ki v ponudbi nominira kader, ki dobi točke po merilu »delovne razmere pri ponudniku« in je s tem lahko njegova ponudba najugodnejša, mora pogoj po tem merilu izpolnjevati celotno trajanje okvirnega sporazuma. Ponudnik nominiran kader lahko zamenja z novim, ki pa mora prav tako izpolnjevati zahteve iz razpisne dokumentacije - imeti mora sklenjeno delovno razmerje pri ponudniku za nedoločen čas.
Datum objave: 27.03.2019   10:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za informacijo vezano na generalno čiščenje. Ali predvidevate iznos opreme in pohištva iz igralnic, hodnikov, kabinetov in ostalih
prostorov vrtca? V kolikor je odgovor pritrdilen, prosimo za natančno opredelitev katero opremo se iznese iz prostorov.
Kaj je z opremo, ki je fiksno pritrjena v tla prostora?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Zahteve naročnika glede generalnega čiščenja so opredeljene v drugi točki V. poglavja (Posebne zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila) dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila. Torej DA, iznese se vso opremo, katera je premična in ni fiksirana v tla ali steno (kotički, regali, manjše omarice, ki razmejujejo prostor v igralnicah in so namenjene knjigam igračam..). Oprema v garderobnih prostorih, kjer garderobne omarice niso fiksirane se iznosi iz prostorov (v dveh enotah).Datum objave: 27.03.2019   10:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri izvajanju generalnega čiščenja je predvideno 3-slojno premazovanje talnih površin prostorov objekta.
S strani proizvajalcev je ocenjeno optimalno 24urno sušenje premaza za vsako premazano plast.
Prosimo za informacijo na katere datume vrtec Vodmat kolektivno zapre svoja vrata, da bi izvajalec uspešno in skladno z zahtevami naročnika,
ter navodili proizvajalca premazal vse predvidene prostore.

Hvala,
lep pozdrav.

ODGOVOR
Kakor izhaja iz V. poglavja predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, izvajalec organizira generalna čiščenja prostorov pred pričetkom novega šolskega leta, to je konec avgusta, razen če je zaradi vzdrževalnih ali drugih del drugače dogovorjeno. Naročnik prav tako združuje oddelke med prazniki (kot so jesenske počitnice, prvomajski prazniki) in se izvedba prilagodi v tem času. Navedeni termini generalnega čiščenja so okvirni, datum pričetka določita predstavnik naročnika in predstavnik izvajalca v medsebojnem dogovoru.Datum objave: 27.03.2019   10:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ob generalnem čiščenju navajate impregnacijo vseh lesenih površin in pohištva prostorov vrtca.
S katerim sredstvom, da bo ekološko in skladno z Zelenim naročilom predlagate, da izvajalec premaže
otroške stolčke, mizice in ostalo pohištvo igralnic otrok?

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Izbira čistil oziroma drugih delovnih pripomočkov pri izvedbi storitve čiščenja je poslovna določitev izvajalca, pri čemer mora biti le-ta skladna z zahtevami naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. V zvezi s tem dodatno pojasnjujemo, da tako iz 5. točke III. poglavja predmetne razpisne dokumentacije, kot tudi iz VI. poglavja, 8. točke Pogojev za sodelovanje, izhajajo temeljne okoljske zahteve za storitev čiščenja, in sicer mora biti pri izvajanju storitev čiščenja delež univerzalnih čistil, ki ustrezajo kriterijem glede strupenosti za vodne organizme in zahtevam za pridobitev znaka za okolje EU za čistila za trdne površine glede izločenih ali prepovedani sestavin, glede na prostornino vseh artiklov univerzalnih čistil, najmanj 30%. Ostale zahteve naročnika v zvezi s čistilnimi sredstvi so opredeljene v 3. točki III. poglavja razpisne dokumentacije.Datum objave: 27.03.2019   10:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. obrazec priloga 3/2 je pod Ceno mesečnega čiščenja brez DDV na m2 v EUR sivo polje, katero nima označenih celic za izračun. Je prvo sivo polje v tem obrazcu potrebno izpolniti?
2. Obrazec podizvajalci 7/1 je navedeno, da bodo izpolnili v količini, v vrednosti.....Količina vezana na m2?

Zahvaljujemo se za odgovor.

ODGOVOR
1. V obrazcu 3/2 je potrebno izpolniti vsa prazna polja. Celica, ki jo navajate nima izračuna, ker morate ceno na m2 postaviti sami. Uporabite obrazec, ki je bil objavljen s popravkom dne 21.3.2019. Celice v obrazcu niso zaklenjene, tudi formule namensko niso povsod vnesene (različna stopnja DDV, lahko ponudnik ni davčni zavezanec,). Vrednosti navedene v obrazcu izračunate sami oz. si formule lahko vnesete sami.
2. Da, navedite kvadraturo oz. obseg čiščenja.
Datum objave: 27.03.2019   10:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko uporabimo potrjene referenčne obrazce, ki smo jih predložili pri prejšnjem naročilu za čiščenje Vrtca Vodmat, ki ni bilo oddano,
obrazci so identični in vsebinsko ne odstopajo od prejšnje verzije in ne bi želeli po nepotrebnem obremenjevati naših naročnikov za enak razpis.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, v kolikor v celoti izpolnjujejo vsebinske zahteve iz predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.