Dosje javnega naročila 001608/2019
Naročnik: NOTRANJSKI REGIJSKI PARK, Tabor 42, 1380 Cerknica
Gradnje: Sistem usmerjevalno interpretacijske infrastrukture po Cerkniškem jezeru
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001608/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.03.2019
JN001608/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.03.2019
JN001608/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001608/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
NOTRANJSKI REGIJSKI PARK
Tabor 42
1380
SI
Cerknica
Slovenija
Darja Levinger
info@notranjski-park.si
+386 17090636

Internetni naslovi
https://www.notranjski-park.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.notranjski-park.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7967
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sistem usmerjevalno interpretacijske infrastrukture po Cerkniškem jezeru
Referenčna številka dokumenta: Številka LIFE STRŽEN: 410/2/2019/JN-1; Številka KRAS.RE.VITA: 410/3/2019/JN-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »Sistem usmerjevalno interpretacijske infrastrukture po Cerkniškem jezeru«. Vrsta, obseg in opredelitev posameznih del so določeni v tehničnih specifikacijah javnega naročila, ki jih predstavljajo popisi del.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Sistem usmerjevalno interpretacijske infrastrukture po Cerkniškem jezeru«. Vrsta, obseg in opredelitev posameznih del so določeni v tehničnih specifikacijah javnega naročila, ki jih predstavljajo popisi del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da v letu 2019 del zaradi vodostaja v Cerkniškem jezeru ne bo mogoče dokončati, se rok izvedbe lahko podaljša v leto 2020 oziroma kasneje do končnega roka za izvedbo del glede na vir sofinanciranja.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sredstva za plačilo storitev so deloma zagotovljena v okviru projekta LIFE16 NAT/SI/000708 LIFE STRŽEN.
Operacijo sofinancirata EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.04.2019   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.03.2019